POKÓJ I BEZPIECZEŃSTWO

By Zerubariel

April 28, 2014 - 11:08 pm

.

POKÓJ I BEZPIECZEŃSTWO

www.JEHOWA.org

.

4803876254670960

11.11.1999 B 46 070

40 dni…05.15.201606.24.2016

06.24.2016

 .

103030806

.

APOKALIPSA 20:12

12.I widziałem umarłych,

wielkich i małych,stoją-

cych przed Tronem

(ZERUB-ARIELA);i księgi

zostały otwarte; również

inna(ZERUB-ARIELA)

księgaksięga żywota-

-ZERUBARIELA została

otwarta; i osądzeni

zostali umarli na podsta-

wie tego, co zgodnie z ich

uczynkami było napisane

księgach.

.

.

————————————————-

 11/01…….05.09.2015 SA

POKÓJ I BEZPIECZEŃSTWO

————————————————-

. 

1 TESALONICZAN 5:2,3

2...bardzo dobrze wiecie, iż dzień JEHOWY

nadchodzi dokładnie tak, jak złodziej w nocy.

. 

3. Kiedy tylko będą mówić:  

Pokój i bezpieczeństwo!”,wtedy natych-

miast przyjdzie na nich nagła zagłada, tak

jak dręczące boleści na niewiastę brzemien-

ną,  i na pewno nie ujdą.

.

.

. 

————————————————-

 111/02…….07.11.2015 SA

POKÓJ I BEZPIECZEŃSTWO

————————————————-

.

ZACHARIASZA 12:8,10

8.  W owym dniu  JEHOWA  będzie osłoną

wokół mieszkańców Jerozolimy; i potyka-

jący się wśród nich będzie w owym dniu

jak Dawid, a dom Dawida jak BóG, A

( ZERUB-ARIEL )  jak Anioł JEHOWY

przed nimi.

. 

10.  „I wyleję Ducha łaski  oraz błagań na

dom Dawida i na mieszkańców Jerozoli-

my,i spoglądać będą ku(ZERUB-ARIELOWI)

Temu, którego przebili,  i będą nad NIM

( ZERUB-ARIELEM )  zawodzić, tak jak się

zawodzi nad jedynakiem;i powstanie gorzki

lament nad  NIM, jak wtedy, gdy się gorzko

lamentuje nad pierworodnym.

.

. 

.

————————————————-

 22/03…….05.09.2015 SA

POKÓJ I BEZPIECZEŃSTWO

————————————————-

.

DO GŁÓWNEGO BIURA Świadków Jehowy PRZY-
BYŁEM 11.11.1999 BIAŁYM,  SLUŻBOWYM SAMO-
CHODEM O NUMER-ach REJESTRACYJNYCH
== B 46 070 ==,JAKO PRACOWNIK FBI Z CHICA-
GO W OBECNOŚCI JESZCZE JEDNEJ OSOBY,
KTÓRA BYŁA RAZEM  ZE MNA-!!!!

.

JAK WIECIE,ŻE PO UPŁYWIE 670-ciu DNI
OD TEJ DATY 11.11.1999,  ZOSTAŁ ZREA
LIZOWANY CZĘŚCIOWY PLAN ATAKU NA
BEZBRONNĄ  LUDNOŚĆ W U.S.A.-!!!!

.

W SAMEJ TYLKO REJESTRACJI, MEGO SA-
MOCHDU,KTÓRYM PRZYBYŁEM 11.11.1999
DO NEW YORK-u, ZAKODOWANE BYŁO
WIELE  DAT I INFORMACJI-!!!!

. 

ODSŁONIĘ TAJEMNICĘ TYLKO 4-ech-!!!
REJESTRACJA**** B 46 070 ****ZAWIERAŁA:

.

1. B 46 070 ….. 607 r. p.n.e. I zburzenie Jeruzalem
2. B 46 070 …… 70 lat niewoli w Babilonie
3. B 46 070 …… 70 r.n.e. II zburzenie Jeruzalem
4. B 46 070 …. 670 DNI OD 11.11.1999 DO 09.11.2001
atak na bezbronną ludność U.S.A.
5. B 46 070 6070 DNI OD 11.11.1999DO 06.24.2016

.

JA******* ZERUB-ARIEL *******NIE REPRE-

ZENTUJĘ ŻADNEJ religii, ANI ŻADNEGO

wyznania  NA CAŁYM  ŚWIECIE-!!!!

. 

REPREZENTUJĘ TYLKO I WYŁĄCZNIE

MEGO, NIEBIAŃSKIEGO OJCA  

******** JEHOWĘ BOGA ********-!!!!

.

.

. 

————————————————-

 33/04…….09.27.2015 SU

POKÓJ I BEZPIECZEŃSTWO

————————————————-

.

AGGEUSZA 2:21-23    

21.  „Powiedz do ZERUB-ARIELA,

namiestnika Judy:‚Zakołyszę niebiosami i

ziemią.

.

22.Wywrócę tron królestw,i unicestwię siłę

królestw narodów;  i wywrócę rydwan oraz

tych, którzy na nim jeżdżą, a konie i ich

jeźdźcy padną,  każdy od miecza

swego brata’”.

.

23.  „‚W owym dniu — brzmi wypowiedź

JEHOWY  Zastępów — wezmę Cię,

ZERUB-ARIELU,synu Szealtiela,sługo mój’

— brzmi wypowiedź JEHOWY; ‚i uczynię z 

Ciebie jakby sygnet,ponieważ Cię wybra-

łem — brzmi wypowiedź  JEHOWY

Zastępów.

.

.

. 

————————————————-

 333/05…….05.10.2015 SU

POKÓJ I BEZPIECZEŃSTWO

————————————————-

.

06.24.2016

.

Aggeusza 1:14,15

14.  I JEHOWA pobudził ducha  namiestnika Judy,

ZERUB-ARIELA ,….i ducha wszystkich pozosta-

łych z ludu; i wszedłszy, zaczęli wykonywać pracę

w domu  JEHOWY Zastępów, swojego BOGA .

.

15.  Było to dniaDWUDZIESTEGO  CZWARTEGO,

miesiącaSZóSTEGO , …..

06.24.2016

.

.

. 

————————————————-

 44/06…….05.10.2015 SU

POKÓJ I BEZPIECZEŃSTWO

————————————————-

.

ZACHARIASZA  6:12,13   

12. .„‚Tak rzekł  JEHOWA  Zastępów: „Oto

Mąż,który ma na imię LatoroślZERUBARIEL

I wyrośnie ze swego miejsca, i zbuduje  

świątynię  JEHOWY  BOGA.

. 

13.ON to zbuduje świątynię JEHOWY BOGA 

i będzie nosił dostojeństwo;  a  zasiadłszy,

będzie sprawował władzę na swym tronie

i zostanie kapłanem na swym tronie,  i 

między  OBYDWOMA 

( JEHOWĄ a ZERUBARIELEM ) będzie rada

pokoju.

.

.

.

————————————————-

 55/07…….02.14.2016 SU

POKÓJ I BEZPIECZEŃSTWO

————————————————-

.

IZAJASZA 4:2

2.  W owym dniu to, co za sprawą

JEHOWY BOGA wyrośnie (ZERUB-ARIEL)

jako Latorośl-ZERUBARIEL, ZERUB-ARIEL

będzie Ku Ozdobie i Chwale, a Owoc ziemi

będzie Przedmiotem DumyCzymś

Pięknym dla ocalałych z Izraela.

.

.

.

————————————————-

 66/08…….02.14.2016 SU

POKÓJ I BEZPIECZEŃSTWO

————————————————-

.

APOKALIPSA 20:12

12.I widziałem umarłych,

wielkich i małych,stoją-

cych przed Tronem

(ZERUB-ARIELA);i księgi

zostały otwarte; również

inna(ZERUB-ARIELA)

księgaksięga żywota-

-ZERUBARIELA została

otwarta; i osądzeni

zostali umarli na podsta-

wie tego, co zgodnie z ich

uczynkami było napisane

księgach.

.

POKÓJ I BEZPIECZEŃSTWO

www.JEHOWA.org

.

4803876254670960

11.11.1999 B 46 070

40 dni…05.15.201606.24.2016

06.24.2016

 .

103030806

www.JEHOWA.org

Szukaj:

Najnowsze wiadomosci

WARSZAWA, POLSKA  
15:40:50 ()
CHICAGO, IL USA
08:40:50 am ()
08:40:50 ()

Sobota, Lipiec 2024

1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

06.24.2016