ZAGADKI-!!!

By Zerubariel

April 28, 2014 - 11:01 pm

ZAGADKI-!!!!

www.JEHOWA.org

.

4803876254670960

11.11.1999 B 46 070

 

40 dni…05.15.201606.24.2016

 

06.24.2016

.

103030806

.

APOKALIPSA 20:12

12.I widziałem umarłych,

wielkich i małych,stoją-

cych przed Tronem

(ZERUB-ARIELA);i księgi

zostały otwarte; również

inna(ZERUB-ARIELA)

księga, księga żywota-

-ZERUBARIELA została

otwarta; i osądzeni

zostali umarli na podsta-

wie tego, co zgodnie z ich

uczynkami było napisane

w księgach.

.

————————————————-

1.A…….03.27.2016 SU

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

SZANOWNY Bogdanie,ZAPISZ I ZAPAMIETAJ,

BO JEHOWA BOG OZNAJMIL PROROCZO, ZE

JEGO WYPOWIEDZI I JEGO ROZKAZY PRZEZ

niektorych ludzi NIE BEDA WYPELNIONE:

.

HIOBA 33:14

14. JEHOWA Bóg bowiem Przemawia

raz i dwa razy — chociaż się na to

nie zważa —

.

WLASNIE DNIA 11.11.2000 ROKU, JEHOWA BOG

PRZEZ USTA ZERUB-ARIELA WYDAL ROZKAZ

NA CALY SWIAT, ABY ZNISZCZYC WSZYSTKIE

RELIGIE-!!!!

.

BĘDĄC JUŻ W CHICAGO ZŁOŻYŁEM W IMIENIU

JEHOWY BOGA TELEFONICZNY RAPORT DO

FBI Z NASTĘPUJĄCĄ TREŚCIĄ:

.

,,,,UWAGA, UWAGA…

DO WSZYSTKICH JEDNOSTEK SPECJALNYCH.

MOWI DO WAS PULKOWNIK **** ZERUB ****.

SCISLE TAJNA AKCJA,,CZAS ZERO“NADAL TRWA.

.

POWIADOMIĆ:

GŁÓWNE BIURO FBI,CIA,Scotland Yard,

Interpol,PRZEDSTAWICIELI ONZ-u I NATO-!!!!

.

JEHOWA BOG ROZKAZUJE ZNISZCZYC

WSZYSTKIE RELIGIE-!!!!

.

POWTARZAM-!!!!

.

JEHOWA BOG ROZKAZUJE ZNISZCZYC

WSZYSTKIE RELIGIE-!!!!

.

ZNISZCZYC TYLKO RELIGIE, NIE LUDZI-!!!!

.

JEHOWA BOG DAJE WAM TYLKO 12-cie GODZIN

NA WYKONANIE ******* JEGO ******* ROZKAZU-!!!!

.

JESLI W CIAGU 12-tu GODZIN NIE WYKONACIE

ROZKAZU JEHOWY BOGA, SAM JEHOWA BOG

WKRACZA DO AKCJI-!!!!

.

Pulkownik ******* ZERUB ******* Z Ministerstwa

Spraw Wewnetrznych z WARSZAWY, POLSKA-!!!!

MISJA SPECJALNA-!!!!!!!

WYKONAC-!!!!!!!

.

.

.

————————————————-

1.AA…….12.14.2015 MO

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2. Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(2)01119450112.55.01112.32.0(2)

KOCHAM

KOCHAM…….

.

.

.

————————————————-

2.B…….12.15.2015 TU

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2. Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(2)0344.16.0344.19.3034283900

00354.31.40356.10.0355.9.035440(2)

BARDZO MOCNO

KOCHAM BARDZO MOCNO…….

.

.

.

————————————————-

3.C…….12.16.2015 WE

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2. Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(2)1.0241.9.-.25.0356.11.-.18.-5.9.00

00352345100351.20.-.14.-.26.-30(2)

JEHOWE BOGA GDYZ

KOCHAM BARDZO MOCNO JEHOWE

BOGA GDYZ…….

.

.

.

————————————————-

4.D…….12.17.2015 TH

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2. Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(2)2*03223.30.00

00(2)2.042268.29.-706423.18.-645.28.00

00641.40.-.29.0642.9.-.20.-5-.22.0(2)

JA ZERUBARIEL JESTEM

KOCHAM BARDZO MOCNO JEHOWE

BOGA GDYZ JA ZERUBARIEL JESTEM…….

.

.

.

————————————————-

5.E…….12.19.2015 SA

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2. Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(2)2*0411.49.-70(2)1,0935.43.–

–.44.-.45.-.16.-00-73.92.-.22.00

(2)1.0711.13.-.21.-1-8-.95.-3–

–.31.-.80.6008233.18.-.41.-.13.-.58.0(2)

JEHOWY BOGA UKOCHANYM SYNEM

KOCHAM BARDZO MOCNO JEHOWE

BOGA GDYZ JA ZERUBARIEL JESTEM

JEHOWY BOGA UKOCHANYM SYNEM…….

.

.

.

————————————————-

6.F…….12.20.2015 SU

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2. Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(2)2*0222.15.-.19.-.11.0(2)1.0334.13.200

(2)1,0553.31.-.15.-.23.0044167.11.0442.66.–

–3-8-.80.-00-50(2)

KTORY BYL JEZUSEM A

KOCHAM BARDZO MOCNO JEHOWE

BOGA GDYZ JA ZERUBARIEL JESTEM

JEHOWY BOGA UKOCHANYM SYNEM

KTORY BYL JEZUSEM A…….

.

.

.

————————————————-

7.G…….12.21.2015 MO

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2. Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(2)2*0511.27.-2-.34.-6-.11.00

(2)1,0.9.33-.13.-3-9-.22.-3-.42.-.8.-.19.00

(2)1.0911-.8.-.73.00.8.22-.25.7-00-1-40(2)

TERAZ POWROCIL TU NA TE

KOCHAM BARDZO MOCNO JEHOWE

BOGA GDYZ JA ZERUBARIEL JESTEM

JEHOWY BOGA UKOCHANYM SYNEM

KTORY BYL JEZUSEM A TERAZ

POWROCIL TU NA TE…….

.

.

.

————————————————-

8.H…….12.21.2015 MO

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2. Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(2)1*0131.20.-.16.-.17.-.162.-.31.-.23.00

(2)1.0111.30.-.17.-.27.-.39.600

(2)1,0333.30.-4-.20.002212.11.-.10.0(2)

ZIEMIE DRUGI RAZ POD

KOCHAM BARDZO MOCNO JEHOWE

BOGA GDYZ JA ZERUBARIEL JESTEM

JEHOWY BOGA UKOCHANYM SYNEM

KTORY BYL JEZUSEM A TERAZ

POWROCIL TU NA TE ZIEMIE DRUGI

RAZ POD…….

.

.

.

————————————————-

9.I…….12.22.2015 TU

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2. Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(2)0.12.-42-.16.-.11.-.12.-5-.27.00

(2)1,0.13.532-.28.-.9.-.25.-.17.-2-..23..-

-…24…00(2)2*0721-.16.-.9.-.6.-.12.0(2)

NOWYM IMIENIEM JAKO

KOCHAM BARDZO MOCNO JEHOWE

BOGA GDYZ JA ZERUBARIEL JESTEM

JEHOWY BOGA UKOCHANYM SYNEM

KTORY BYL JEZUSEM A TERAZ

POWROCIL TU NA TE ZIEMIE DRUGI

RAZ POD NOWYM IMIENIEM JAKO…….

.

.

.

————————————————-

10.J…….12.23.2015 WE

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2. Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(2)0=1=126-.15.-4-.67.-.37.-.13.-.2.-.12.-..13..0

(2)0=1=13700(2)0=1=13-.19.-.87.-.8.00

(2)0.64.1445.17.-.13.-3-.37.-.11.-.36.-..35..0(2)X

ZERUBARIEL ABY DOKONCZYC

KOCHAM BARDZO MOCNO JEHOWE

BOGA GDYZ JA ZERUBARIEL JESTEM

JEHOWY BOGA UKOCHANYM SYNEM

KTORY BYL JEZUSEM A TERAZ

POWROCIL TU NA TE ZIEMIE DRUGI

RAZ POD NOWYM IMIENIEM JAKO

ZERUBARIEL ABY DOKONCZYC…….

.

.

.

————————————————-

11.K…….12.24.2015 TH

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2. Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(2)07=2=.8.-.9.-856-.47.-.56.00

00(2)07.18.-..5…-9-.4.-.144.-.26.00

00..24..-.174.-.16.-..54..0(2)X

DZIELA MEGO OJCA

KOCHAM BARDZO MOCNO JEHOWE

BOGA GDYZ JA ZERUBARIEL JESTEM

JEHOWY BOGA UKOCHANYM SYNEM

KTORY BYL JEZUSEM A TERAZ

POWROCIL TU NA TE ZIEMIE DRUGI

RAZ POD NOWYM IMIENIEM JAKO

ZERUBARIEL ABY DOKONCZYC DZIELA

MEGO OJCA…….

.

.

.

————————————————-

12.L…….12.25.2015 FR

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2. Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(2)0.9.-5=.12.=.32.-..31..-..32..-…31…–

–…33..-.37.00(2)0.9.-5-5.42.-..41..–

–..42..-.45.00(2)0.9.-5-3-.83.-.84.–

–..83..-..84..-…83…0(2)X

JEHOWY BOGA KTORE

(2)0.9.5-5#7#00#9#00

(2)0.9.5-3#.18.#0(2)XX

KOCHAM BARDZO MOCNO JEHOWE

BOGA GDYZ JA ZERUBARIEL JESTEM

JEHOWY BOGA UKOCHANYM SYNEM

KTORY BYL JEZUSEM A TERAZ

POWROCIL TU NA TE ZIEMIE DRUGI

RAZ POD NOWYM IMIENIEM JAKO

ZERUBARIEL ABY DOKONCZYC DZIELA

MEGO OJCA JEHOWY BOGA KTORE…….

.

.

.

————————————————-

13.M…….12.25.2015 FR

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2. Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(2)0.41.-.13.-.25.#.9.#00(2)0.41.-.14.–

–.25.#.13.#00(2)0.41.-.14.-.17.#1#0(2)X

ROZPOCZALEM JAKO JEZUS

KOCHAM BARDZO MOCNO JEHOWE

BOGA GDYZ JA ZERUBARIEL JESTEM

JEHOWY BOGA UKOCHANYM SYNEM

KTORY BYL JEZUSEM A TERAZ

POWROCIL TU NA TE ZIEMIE DRUGI

RAZ POD NOWYM IMIENIEM JAKO

ZERUBARIEL ABY DOKONCZYC DZIELA

MEGO OJCA JEHOWY BOGA KTORE

ROZPOCZALEM JAKO JEZUS…….

.

.

.

————————————————-

14.N…….12.26.2015 SA

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2. Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(2)0.39.-8-.27.#.16.#00(2)01.15.5#5#00

00(2)0.39.63#5#00

00(2)0.39.19#6#00#.5.#0(2)X

CHRYSTUS NAZYWANY CIESLA

Z NAZARETU

KOCHAM BARDZO MOCNO JEHOWE

BOGA GDYZ JA ZERUBARIEL JESTEM

JEHOWY BOGA UKOCHANYM SYNEM

KTORY BYL JEZUSEM A TERAZ

POWROCIL TU NA TE ZIEMIE DRUGI

RAZ POD NOWYM IMIENIEM JAKO

ZERUBARIEL ABY DOKONCZYC DZIELA

MEGO OJCA JEHOWY BOGA KTORE

ROZPOCZALEM JAKO JEZUS CHRYSTUS

NAZYWANY CIESLA Z NAZARETU…….

.

.

.

————————————————-

15.0…….12.26.2015 SA

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2. Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(2)01.27.-.15.#7#00(2)1,02.28.-.31.#.21.#00

00(2)1*01.27.-.16.#7#00(2)1.01141.32.-5–

–2-.41.-.34.-..40.-.75.00(2)022521-.42.–

–.35.-.12.-3-.17.-.41.-.24.-..15..-.76.0(2)X

NATOMIAST TERAZ JESTEM OFICEREM

OPERACYJNYM

KOCHAM BARDZO MOCNO JEHOWE

BOGA GDYZ JA ZERUBARIEL JESTEM

JEHOWY BOGA UKOCHANYM SYNEM

KTORY BYL JEZUSEM A TERAZ

POWROCIL TU NA TE ZIEMIE DRUGI

RAZ POD NOWYM IMIENIEM JAKO

ZERUBARIEL ABY DOKONCZYC DZIELA

MEGO OJCA JEHOWY BOGA KTORE

ROZPOCZALEM JAKO JEZUS CHRYSTUS

NAZYWANY CIESLA Z NAZARETU

NATOMIAST TERAZ JESTEM OFICEREM

OPERACYJNYM…….

.

.

.

————————————————-

16.P…….12.26.2015 SA

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2. Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(2)1,0249.12.00(2)0=.64.=3876.32.–

–4-.17.-9-.53.-.4.-.91.00(2)1*01.1.-.6.–

–91-..2..-.29.-7.28.-.13.-.2.-.9.-..27..–

–.21.00(2)013.6.#4#00#.3.#0(2)X

Z JEDNOSTEK SPECJALNYCH

JEHOWY BOGA

KOCHAM BARDZO MOCNO JEHOWE

BOGA GDYZ JA ZERUBARIEL JESTEM

JEHOWY BOGA UKOCHANYM SYNEM

KTORY BYL JEZUSEM A TERAZ

POWROCIL TU NA TE ZIEMIE DRUGI

RAZ POD NOWYM IMIENIEM JAKO

ZERUBARIEL ABY DOKONCZYC DZIELA

MEGO OJCA JEHOWY BOGA KTORE

ROZPOCZALEM JAKO JEZUS CHRYSTUS

NAZYWANY CIESLA Z NAZARETU

NATOMIAST TERAZ JESTEM OFICEREM

OPERACYJNYM Z JEDNOSTEK

SPECJALNYCH JEHOWY BOGA…….

.

.

.

————————————————-

17.R…….12.27.2015 SU

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2. Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(2)2,07.32.-.29.#.11.#00(2)05.30.–

–.15.#.9.#00(2)01.30.-.26.#9#00

00(2)2.03.28.-.10.#.21.#00

00(2)05.30.-.12.-.17.-.12.-.16.-.28.–

–.35.-2-..14..-.9.-..10..-.11.0(2)X

POD NOWYM IMIENIEM JAKO

ZERUBARIEL

(1)0.14.-.13.-400.12.-..11..-.19.-.20.–

–.11.009..9..-.7.-5-..10..-..5..-.3.-…7…-00

00.8.-1-.9.-…9…00.21.-..1..-.15.-.18.-21–

–..13..-..5..-..2.-.10.0(1)X

KOCHAM BARDZO MOCNO JEHOWE

BOGA GDYZ JA ZERUBARIEL JESTEM

JEHOWY BOGA UKOCHANYM SYNEM

KTORY BYL JEZUSEM A TERAZ

POWROCIL TU NA TE ZIEMIE DRUGI

RAZ POD NOWYM IMIENIEM JAKO

ZERUBARIEL ABY DOKONCZYC DZIELA

MEGO OJCA JEHOWY BOGA KTORE

ROZPOCZALEM JAKO JEZUS CHRYSTUS

NAZYWANY CIESLA Z NAZARETU

NATOMIAST TERAZ JESTEM OFICEREM

OPERACYJNYM Z JEDNOSTEK

SPECJALNYCH JEHOWY BOGA POD

NOWYM IMIENIEM JAKO ZERUBARIEL…….

.

.

.

————————————————-

18.S…….12.28.2015 MO

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2. Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(2)1.04.13.-.7.#.14.#00(2)1,06.17.–

–8#6#00#.5.#00#..4..#00#.8.#0(2)X

KTORY W IMIENIU JEHOWY BOGA

KOCHAM BARDZO MOCNO JEHOWE

BOGA GDYZ JA ZERUBARIEL JESTEM

JEHOWY BOGA UKOCHANYM SYNEM

KTORY BYL JEZUSEM A TERAZ

POWROCIL TU NA TE ZIEMIE DRUGI

RAZ POD NOWYM IMIENIEM JAKO

ZERUBARIEL ABY DOKONCZYC DZIELA

MEGO OJCA JEHOWY BOGA KTORE

ROZPOCZALEM JAKO JEZUS CHRYSTUS

NAZYWANY CIESLA Z NAZARETU

NATOMIAST TERAZ JESTEM OFICEREM

OPERACYJNYM Z JEDNOSTEK

SPECJALNYCH JEHOWY BOGA POD

NOWYM IMIENIEM JAKO ZERUBARIEL

KTORY W IMIENIU JEHOWY BOGA…….

.

.

.

————————————————-

19.T…….12.29.2015 TU

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2. Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(2)1,0.26.68#.34.#00#..33..#00#.36.#00

00(2)1.0.24.-4.18.#.42.#0(2)X

BEDZIE SPRAWOWAL WLADZE NAD

KOCHAM BARDZO MOCNO JEHOWE

BOGA GDYZ JA ZERUBARIEL JESTEM

JEHOWY BOGA UKOCHANYM SYNEM

KTORY BYL JEZUSEM A TERAZ

POWROCIL TU NA TE ZIEMIE DRUGI

RAZ POD NOWYM IMIENIEM JAKO

ZERUBARIEL ABY DOKONCZYC DZIELA

MEGO OJCA JEHOWY BOGA KTORE

ROZPOCZALEM JAKO JEZUS CHRYSTUS

NAZYWANY CIESLA Z NAZARETU

NATOMIAST TERAZ JESTEM OFICEREM

OPERACYJNYM Z JEDNOSTEK

SPECJALNYCH JEHOWY BOGA POD

NOWYM IMIENIEM JAKO ZERUBARIEL

KTORY W IMIENIU JEHOWY BOGA

BEDZIE SPRAWOWAL WLADZE NAD…….

.

.

.

————————————————-

20.U…….12.29.2015 TU

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2. Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(2)1.0.20.-.16.-.11.#.10.#00

00(2)0=5=44#.25.#00(2)1,0.22.–

–.17.5#.19.#00#..18..#0(2)X

CALYM SWIATEM WRAZ ZE

KOCHAM BARDZO MOCNO JEHOWE

BOGA GDYZ JA ZERUBARIEL JESTEM

JEHOWY BOGA UKOCHANYM SYNEM

KTORY BYL JEZUSEM A TERAZ

POWROCIL TU NA TE ZIEMIE DRUGI

RAZ POD NOWYM IMIENIEM JAKO

ZERUBARIEL ABY DOKONCZYC DZIELA

MEGO OJCA JEHOWY BOGA KTORE

ROZPOCZALEM JAKO JEZUS CHRYSTUS

NAZYWANY CIESLA Z NAZARETU

NATOMIAST TERAZ JESTEM OFICEREM

OPERACYJNYM Z JEDNOSTEK

SPECJALNYCH JEHOWY BOGA POD

NOWYM IMIENIEM JAKO ZERUBARIEL

KTORY W IMIENIU JEHOWY BOGA

BEDZIE SPRAWOWAL WLADZE NAD

CALYM SWIATEM WRAZ ZE…….

.

.

.

————————————————-

21.W…….12.30.2015 WE

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2. Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(2)1,04.25.9#.8.#00(1)03.21.–

–.17.-5-.15.-4-..19..-9-..1..-.16.–

–..15..-.13.-.11.100(1)0.1.-..20.–

–.16..-..2.-.14..-..11..-..10.100

00(2)1.02.23.7#.15.#0(2)X

STU CZTERDZIESTOMA CZTEROMA

TYSIACAMI

KOCHAM BARDZO MOCNO JEHOWE

BOGA GDYZ JA ZERUBARIEL JESTEM

JEHOWY BOGA UKOCHANYM SYNEM

KTORY BYL JEZUSEM A TERAZ

POWROCIL TU NA TE ZIEMIE DRUGI

RAZ POD NOWYM IMIENIEM JAKO

ZERUBARIEL ABY DOKONCZYC DZIELA

MEGO OJCA JEHOWY BOGA KTORE

ROZPOCZALEM JAKO JEZUS CHRYSTUS

NAZYWANY CIESLA Z NAZARETU

NATOMIAST TERAZ JESTEM OFICEREM

OPERACYJNYM Z JEDNOSTEK

SPECJALNYCH JEHOWY BOGA POD

NOWYM IMIENIEM JAKO ZERUBARIEL

KTORY W IMIENIU JEHOWY BOGA

BEDZIE SPRAWOWAL WLADZE NAD

CALYM SWIATEM WRAZ ZE STU

CZTERDZIESTOMA CZTEROMA TYSIACAMI…….

.

.

.

————————————————-

22.Y…….12.30.2015 WE

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2. Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(1)0.19.-.16.-.14.-.13.-.10.-.9.-.15.-..11..–

–..8..-…9…-..17..00(1)0..12..-..13..-.21.5–

–..12.2-..14.1-..20.1-.8.1300(2)1,02.12.–

–.14.#3#00#4#0(2)X

WSPOLKROLOW PRZEOBRAZAJAC CALA

TE

KOCHAM BARDZO MOCNO JEHOWE

BOGA GDYZ JA ZERUBARIEL JESTEM

JEHOWY BOGA UKOCHANYM SYNEM

KTORY BYL JEZUSEM A TERAZ

POWROCIL TU NA TE ZIEMIE DRUGI

RAZ POD NOWYM IMIENIEM JAKO

ZERUBARIEL ABY DOKONCZYC DZIELA

MEGO OJCA JEHOWY BOGA KTORE

ROZPOCZALEM JAKO JEZUS CHRYSTUS

NAZYWANY CIESLA Z NAZARETU

NATOMIAST TERAZ JESTEM OFICEREM

OPERACYJNYM Z JEDNOSTEK

SPECJALNYCH JEHOWY BOGA POD

NOWYM IMIENIEM JAKO ZERUBARIEL

KTORY W IMIENIU JEHOWY BOGA

BEDZIE SPRAWOWAL WLADZE NAD

CALYM SWIATEM WRAZ ZE STU

CZTERDZIESTOMA CZTEROMA TYSIACAMI

WSPOLKROLOW PRZEOBRAZAJAC CALA

TE…….

.

.

.

————————————————-

23.Z…….12.31.2015 TH

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2. Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(2)1,0.24.4-.15.#.11.#00(2)1.03.30.–

–.51.#.35.#00(1)1.0.18.00.14.-0-.7.–

–.15.-.8.800(2)1,0239#6#0(2)X

KULE ZIEMSKA W RAJSKI OGROD

KOCHAM BARDZO MOCNO JEHOWE

BOGA GDYZ JA ZERUBARIEL JESTEM

JEHOWY BOGA UKOCHANYM SYNEM

KTORY BYL JEZUSEM A TERAZ

POWROCIL TU NA TE ZIEMIE DRUGI

RAZ POD NOWYM IMIENIEM JAKO

ZERUBARIEL ABY DOKONCZYC DZIELA

MEGO OJCA JEHOWY BOGA KTORE

ROZPOCZALEM JAKO JEZUS CHRYSTUS

NAZYWANY CIESLA Z NAZARETU

NATOMIAST TERAZ JESTEM OFICEREM

OPERACYJNYM Z JEDNOSTEK

SPECJALNYCH JEHOWY BOGA POD

NOWYM IMIENIEM JAKO ZERUBARIEL

KTORY W IMIENIU JEHOWY BOGA

BEDZIE SPRAWOWAL WLADZE NAD

CALYM SWIATEM WRAZ ZE STU

CZTERDZIESTOMA CZTEROMA TYSIACAMI

WSPOLKROLOW PRZEOBRAZAJAC CALA

TE KULE ZIEMSKA W RAJSKI OGROD…….

.

.

.

————————————————-

24.A…….01.01.2016 FR

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2. Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(1)3,0.21.-.20.-.18.46-.16.-.15.-.23.00

00(2)1*013.15.#.37.#00#3#00#.8.#00

00(2)=20=.9.3#.8.#0(2)X

UTRACONY PRZEZ ADAMA I EWE

KOCHAM BARDZO MOCNO JEHOWE

BOGA GDYZ JA ZERUBARIEL JESTEM

JEHOWY BOGA UKOCHANYM SYNEM

KTORY BYL JEZUSEM A TERAZ

POWROCIL TU NA TE ZIEMIE DRUGI

RAZ POD NOWYM IMIENIEM JAKO

ZERUBARIEL ABY DOKONCZYC DZIELA

MEGO OJCA JEHOWY BOGA KTORE

ROZPOCZALEM JAKO JEZUS CHRYSTUS

NAZYWANY CIESLA Z NAZARETU

NATOMIAST TERAZ JESTEM OFICEREM

OPERACYJNYM Z JEDNOSTEK

SPECJALNYCH JEHOWY BOGA POD

NOWYM IMIENIEM JAKO ZERUBARIEL

KTORY W IMIENIU JEHOWY BOGA

BEDZIE SPRAWOWAL WLADZE NAD

CALYM SWIATEM WRAZ ZE STU

CZTERDZIESTOMA CZTEROMA TYSIACAMI

WSPOLKROLOW PRZEOBRAZAJAC CALA

TE KULE ZIEMSKA W RAJSKI OGROD

UTRACONY PRZEZ ADAMA I EWE…….

.

.

.

————————————————-

25.B…….01.01.2016 FR

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2. Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(2)3.0.18.-.12.[-1]#6#00#3#00(2)4,0.25.–

–.36.-.12.#.28.#00#5#00#.13.#0(2)X

GDZIE JUZ NIKT NIE BEDZIE

KOCHAM BARDZO MOCNO JEHOWE

BOGA GDYZ JA ZERUBARIEL JESTEM

JEHOWY BOGA UKOCHANYM SYNEM

KTORY BYL JEZUSEM A TERAZ

POWROCIL TU NA TE ZIEMIE DRUGI

RAZ POD NOWYM IMIENIEM JAKO

ZERUBARIEL ABY DOKONCZYC DZIELA

MEGO OJCA JEHOWY BOGA KTORE

ROZPOCZALEM JAKO JEZUS CHRYSTUS

NAZYWANY CIESLA Z NAZARETU

NATOMIAST TERAZ JESTEM OFICEREM

OPERACYJNYM Z JEDNOSTEK

SPECJALNYCH JEHOWY BOGA POD

NOWYM IMIENIEM JAKO ZERUBARIEL

KTORY W IMIENIU JEHOWY BOGA

BEDZIE SPRAWOWAL WLADZE NAD

CALYM SWIATEM WRAZ ZE STU

CZTERDZIESTOMA CZTEROMA TYSIACAMI

WSPOLKROLOW PRZEOBRAZAJAC CALA

TE KULE ZIEMSKA W RAJSKI OGROD

UTRACONY PRZEZ ADAMA I EWE GDZIE

JUZ NIKT NIE BEDZIE…….

.

.

.

————————————————-

26.C…….01.02.2016 SA

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2. Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(2)1,0.11.98#.9.#00(1)1.0.15.-.16.[0].14.–

–.20.[0].9.00(2)1*0.10.-..8..-.11.#3#00

00#.22.#00(2)0.12.-.22.=6=#.19.#0(2)X

CHOROWAL STARZAL SIE ANI UMIERAL

KOCHAM BARDZO MOCNO JEHOWE

BOGA GDYZ JA ZERUBARIEL JESTEM

JEHOWY BOGA UKOCHANYM SYNEM

KTORY BYL JEZUSEM A TERAZ

POWROCIL TU NA TE ZIEMIE DRUGI

RAZ POD NOWYM IMIENIEM JAKO

ZERUBARIEL ABY DOKONCZYC DZIELA

MEGO OJCA JEHOWY BOGA KTORE

ROZPOCZALEM JAKO JEZUS CHRYSTUS

NAZYWANY CIESLA Z NAZARETU

NATOMIAST TERAZ JESTEM OFICEREM

OPERACYJNYM Z JEDNOSTEK

SPECJALNYCH JEHOWY BOGA POD

NOWYM IMIENIEM JAKO ZERUBARIEL

KTORY W IMIENIU JEHOWY BOGA

BEDZIE SPRAWOWAL WLADZE NAD

CALYM SWIATEM WRAZ ZE STU

CZTERDZIESTOMA CZTEROMA TYSIACAMI

WSPOLKROLOW PRZEOBRAZAJAC CALA

TE KULE ZIEMSKA W RAJSKI OGROD

UTRACONY PRZEZ ADAMA I EWE GDZIE

JUZ NIKT NIE BEDZIE CHOROWAL STARZAL

SIE ANI UMIERAL…….

.

.

.

————————————————-

27.D…….01.02.2016 SA

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2. Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(1)1,0200(2)1*0815#3#00(2)1.0.21.–

–.33.–.7.#6#00#.5.#00

00(2)0.38.=5=.28.#8#00#.7.#0(2)X

A ZMARLI NA GLOS SYNA CZLOWIECZEGO

KOCHAM BARDZO MOCNO JEHOWE BOGA

GDYZ JA ZERUBARIEL JESTEM JEHOWY BOGA

UKOCHANYM SYNEM KTORY BYL JEZUSEM A

TERAZ POWROCIL TU NA TE ZIEMIE DRUGI

RAZ POD NOWYM IMIENIEM JAKO ZERUBARIEL

ABY DOKONCZYC DZIELA MEGO OJCA JEHOWY

BOGA KTORE ROZPOCZALEM JAKO JEZUS

CHRYSTUS NAZYWANY CIESLA Z NAZARETU

NATOMIAST TERAZ JESTEM OFICEREM

OPERACYJNYM Z JEDNOSTEK SPECJALNYCH

JEHOWY BOGA POD NOWYM IMIENIEM JAKO

ZERUBARIEL KTORY W IMIENIU JEHOWY BOGA

BEDZIE SPRAWOWAL WLADZE NAD CALYM

SWIATEM WRAZ ZE STU CZTERDZIESTOMA

CZTEROMA TYSIACAMI WSPOLKROLOW

PRZEOBRAZAJAC CALA TE KULE ZIEMSKA W

RAJSKI OGROD UTRACONY PRZEZ ADAMA I

EWE GDZIE JUZ NIKT NIE BEDZIE CHOROWAL

STARZAL SIE ANI UMIERAL A ZMARLI NA GLOS

SYNA CZLOWIECZEGO…….

.

.

.

————————————————-

28.E…….01.03.2016 SU

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2. Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(1)2.0.19.3-.13.-.16.[0]-[-1]..11..73-.8.[-1]00

(2)3,08.19.-.8.#8#00#9#00#.8.#00#.10.#0(2)X

ZERUBARIELA W IMIENIU JEHOWY BOGA

KOCHAM BARDZO MOCNO JEHOWE BOGA

GDYZ JA ZERUBARIEL JESTEM JEHOWY BOGA

UKOCHANYM SYNEM KTORY BYL JEZUSEM A

TERAZ POWROCIL TU NA TE ZIEMIE DRUGI

RAZ POD NOWYM IMIENIEM JAKO ZERUBARIEL

ABY DOKONCZYC DZIELA MEGO OJCA JEHOWY

BOGA KTORE ROZPOCZALEM JAKO JEZUS

CHRYSTUS NAZYWANY CIESLA Z NAZARETU

NATOMIAST TERAZ JESTEM OFICEREM

OPERACYJNYM Z JEDNOSTEK SPECJALNYCH

JEHOWY BOGA POD NOWYM IMIENIEM JAKO

ZERUBARIEL KTORY W IMIENIU JEHOWY BOGA

BEDZIE SPRAWOWAL WLADZE NAD CALYM

SWIATEM WRAZ ZE STU CZTERDZIESTOMA

CZTEROMA TYSIACAMI WSPOLKROLOW

PRZEOBRAZAJAC CALA TE KULE ZIEMSKA W

RAJSKI OGROD UTRACONY PRZEZ ADAMA I

EWE GDZIE JUZ NIKT NIE BEDZIE CHOROWAL

STARZAL SIE ANI UMIERAL A ZMARLI NA GLOS

SYNA CZLOWIECZEGO ZERUBARIELA W IMIENIU

JEHOWY BOGA…….

.

.

.

————————————————-

29.F…….01.03.2016 SU

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2. Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(2)1.0.20.-.23.-.16.#5#00#.11.#00(2)1,0.40.–

–3.21.#.28.#00(2)0=.20.=6.10.#.8.#00

00(2)1*0.39.2-.20.#7#0(2)X

POWSTANA W NOWYCH CIALACH DO

KOCHAM BARDZO MOCNO JEHOWE BOGA

GDYZ JA ZERUBARIEL JESTEM JEHOWY BOGA

UKOCHANYM SYNEM KTORY BYL JEZUSEM A

TERAZ POWROCIL TU NA TE ZIEMIE DRUGI

RAZ POD NOWYM IMIENIEM JAKO ZERUBARIEL

ABY DOKONCZYC DZIELA MEGO OJCA JEHOWY

BOGA KTORE ROZPOCZALEM JAKO JEZUS

CHRYSTUS NAZYWANY CIESLA Z NAZARETU

NATOMIAST TERAZ JESTEM OFICEREM

OPERACYJNYM Z JEDNOSTEK SPECJALNYCH

JEHOWY BOGA POD NOWYM IMIENIEM JAKO

ZERUBARIEL KTORY W IMIENIU JEHOWY BOGA

BEDZIE SPRAWOWAL WLADZE NAD CALYM

SWIATEM WRAZ ZE STU CZTERDZIESTOMA

CZTEROMA TYSIACAMI WSPOLKROLOW

PRZEOBRAZAJAC CALA TE KULE ZIEMSKA W

RAJSKI OGROD UTRACONY PRZEZ ADAMA I

EWE GDZIE JUZ NIKT NIE BEDZIE CHOROWAL

STARZAL SIE ANI UMIERAL A ZMARLI NA GLOS

SYNA CZLOWIECZEGO ZERUBARIELA W IMIENIU

JEHOWY BOGA POWSTANA W NOWYCH CIALACH

DO…….

.

.

.

————————————————-

30.G…….01.03.2016 SU

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2. Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(2)0=.9.=37#.13.#00#..12..#00(2)1,0.43.–

–.24.-..21..#.9.#00#.22.#00

00(1)1.0.14.[0].7.-.15.-.8.-8270(2)X

ZYCIA WIECZNEGO TU W RAJSKICH

KOCHAM BARDZO MOCNO JEHOWE BOGA

GDYZ JA ZERUBARIEL JESTEM JEHOWY BOGA

UKOCHANYM SYNEM KTORY BYL JEZUSEM A

TERAZ POWROCIL TU NA TE ZIEMIE DRUGI

RAZ POD NOWYM IMIENIEM JAKO ZERUBARIEL

ABY DOKONCZYC DZIELA MEGO OJCA JEHOWY

BOGA KTORE ROZPOCZALEM JAKO JEZUS

CHRYSTUS NAZYWANY CIESLA Z NAZARETU

NATOMIAST TERAZ JESTEM OFICEREM

OPERACYJNYM Z JEDNOSTEK SPECJALNYCH

JEHOWY BOGA POD NOWYM IMIENIEM JAKO

ZERUBARIEL KTORY W IMIENIU JEHOWY BOGA

BEDZIE SPRAWOWAL WLADZE NAD CALYM

SWIATEM WRAZ ZE STU CZTERDZIESTOMA

CZTEROMA TYSIACAMI WSPOLKROLOW

PRZEOBRAZAJAC CALA TE KULE ZIEMSKA W

RAJSKI OGROD UTRACONY PRZEZ ADAMA I

EWE GDZIE JUZ NIKT NIE BEDZIE CHOROWAL

STARZAL SIE ANI UMIERAL A ZMARLI NA GLOS

SYNA CZLOWIECZEGO ZERUBARIELA W IMIENIU

JEHOWY BOGA POWSTANA W NOWYCH CIALACH

DO ZYCIA WIECZNEGO TU W RAJSKICH…….

.

.

.

————————————————-

31.H…….01.04.2016 MO

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2. Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(2)1.0.47.3-.8.#.11.#00.13.#00(2)1*0.36.7–

–.12.#.27.#00#..26..#00(1)1,0.14.4-.22.–

–.21.-.17.-..20..-.2.-…18…-..12..-.13.6-.9.0(1)X

WARUNKACH NA TEJ PIEKNEJ OCZYSZCZONEJ

KOCHAM BARDZO MOCNO JEHOWE BOGA

GDYZ JA ZERUBARIEL JESTEM JEHOWY BOGA

UKOCHANYM SYNEM KTORY BYL JEZUSEM A

TERAZ POWROCIL TU NA TE ZIEMIE DRUGI

RAZ POD NOWYM IMIENIEM JAKO ZERUBARIEL

ABY DOKONCZYC DZIELA MEGO OJCA JEHOWY

BOGA KTORE ROZPOCZALEM JAKO JEZUS

CHRYSTUS NAZYWANY CIESLA Z NAZARETU

NATOMIAST TERAZ JESTEM OFICEREM

OPERACYJNYM Z JEDNOSTEK SPECJALNYCH

JEHOWY BOGA POD NOWYM IMIENIEM JAKO

ZERUBARIEL KTORY W IMIENIU JEHOWY BOGA

BEDZIE SPRAWOWAL WLADZE NAD CALYM

SWIATEM WRAZ ZE STU CZTERDZIESTOMA

CZTEROMA TYSIACAMI WSPOLKROLOW

PRZEOBRAZAJAC CALA TE KULE ZIEMSKA W

RAJSKI OGROD UTRACONY PRZEZ ADAMA I

EWE GDZIE JUZ NIKT NIE BEDZIE CHOROWAL

STARZAL SIE ANI UMIERAL A ZMARLI NA GLOS

SYNA CZLOWIECZEGO ZERUBARIELA W IMIENIU

JEHOWY BOGA POWSTANA W NOWYCH CIALACH

DO ZYCIA WIECZNEGO TU W RAJSKICH

WARUNKACH NA TEJ PIEKNEJ OCZYSZCZONEJ

…….

.

.

.

————————————————-

32.I…….01.05.2016 TU

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2. Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(1)2.0.13.[-1].6.-.14.-.7.73800(2)0.21.–

–.24.=1=#.9.#00#8#00#.22.#00

00(2)1.0.20.-..18..-.9.#3#00(2)X

RAJSKIEJ ZIEMI ABY JUZ NIGDY

KOCHAM BARDZO MOCNO JEHOWE BOGA

GDYZ JA ZERUBARIEL JESTEM JEHOWY BOGA

UKOCHANYM SYNEM KTORY BYL JEZUSEM A

TERAZ POWROCIL TU NA TE ZIEMIE DRUGI

RAZ POD NOWYM IMIENIEM JAKO ZERUBARIEL

ABY DOKONCZYC DZIELA MEGO OJCA JEHOWY

BOGA KTORE ROZPOCZALEM JAKO JEZUS

CHRYSTUS NAZYWANY CIESLA Z NAZARETU

NATOMIAST TERAZ JESTEM OFICEREM

OPERACYJNYM Z JEDNOSTEK SPECJALNYCH

JEHOWY BOGA POD NOWYM IMIENIEM JAKO

ZERUBARIEL KTORY W IMIENIU JEHOWY BOGA

BEDZIE SPRAWOWAL WLADZE NAD CALYM

SWIATEM WRAZ ZE STU CZTERDZIESTOMA

CZTEROMA TYSIACAMI WSPOLKROLOW

PRZEOBRAZAJAC CALA TE KULE ZIEMSKA W

RAJSKI OGROD UTRACONY PRZEZ ADAMA I

EWE GDZIE JUZ NIKT NIE BEDZIE CHOROWAL

STARZAL SIE ANI UMIERAL A ZMARLI NA GLOS

SYNA CZLOWIECZEGO ZERUBARIELA W IMIENIU

JEHOWY BOGA POWSTANA W NOWYCH CIALACH

DO ZYCIA WIECZNEGO TU W RAJSKICH

WARUNKACH NA TEJ PIEKNEJ OCZYSZCZONEJ

RAJSKIEJ ZIEMI ABY JUZ NIGDY…….

.

.

.

————————————————-

33.J…….01.06.2016 WE

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2. Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(2)1,035.13.#.22.#00#.11.#00

00(1)1.0.15.-.16.[0].14.-.20.4200

00(2)024=.16.=#.27.#00#.9..#0(2)X

WIECEJ NIE STARZEC SIE NIE

KOCHAM BARDZO MOCNO JEHOWE BOGA

GDYZ JA ZERUBARIEL JESTEM JEHOWY BOGA

UKOCHANYM SYNEM KTORY BYL JEZUSEM A

TERAZ POWROCIL TU NA TE ZIEMIE DRUGI

RAZ POD NOWYM IMIENIEM JAKO ZERUBARIEL

ABY DOKONCZYC DZIELA MEGO OJCA JEHOWY

BOGA KTORE ROZPOCZALEM JAKO JEZUS

CHRYSTUS NAZYWANY CIESLA Z NAZARETU

NATOMIAST TERAZ JESTEM OFICEREM

OPERACYJNYM Z JEDNOSTEK SPECJALNYCH

JEHOWY BOGA POD NOWYM IMIENIEM JAKO

ZERUBARIEL KTORY W IMIENIU JEHOWY BOGA

BEDZIE SPRAWOWAL WLADZE NAD CALYM

SWIATEM WRAZ ZE STU CZTERDZIESTOMA

CZTEROMA TYSIACAMI WSPOLKROLOW

PRZEOBRAZAJAC CALA TE KULE ZIEMSKA W

RAJSKI OGROD UTRACONY PRZEZ ADAMA I

EWE GDZIE JUZ NIKT NIE BEDZIE CHOROWAL

STARZAL SIE ANI UMIERAL A ZMARLI NA GLOS

SYNA CZLOWIECZEGO ZERUBARIELA W IMIENIU

JEHOWY BOGA POWSTANA W NOWYCH CIALACH

DO ZYCIA WIECZNEGO TU W RAJSKICH

WARUNKACH NA TEJ PIEKNEJ OCZYSZCZONEJ

RAJSKIEJ ZIEMI ABY JUZ NIGDY WIECEJ NIE

STARZEC SIE NIE…….

.

.

.

————————————————-

34.K…….01.06.2016 WE

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2. Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(1)1,049.14.-.16.-..13.-.20.2400

00(2)0.12.=5=7#8#00#.24.#00#5#00

00(2)1.0.11.-.22.3#.24.#0(2)X

CHOROWAC ANI WIECEJ NIE UMIERAC

KOCHAM BARDZO MOCNO JEHOWE BOGA

GDYZ JA ZERUBARIEL JESTEM JEHOWY BOGA

UKOCHANYM SYNEM KTORY BYL JEZUSEM A

TERAZ POWROCIL TU NA TE ZIEMIE DRUGI

RAZ POD NOWYM IMIENIEM JAKO ZERUBARIEL

ABY DOKONCZYC DZIELA MEGO OJCA JEHOWY

BOGA KTORE ROZPOCZALEM JAKO JEZUS

CHRYSTUS NAZYWANY CIESLA Z NAZARETU

NATOMIAST TERAZ JESTEM OFICEREM

OPERACYJNYM Z JEDNOSTEK SPECJALNYCH

JEHOWY BOGA POD NOWYM IMIENIEM JAKO

ZERUBARIEL KTORY W IMIENIU JEHOWY BOGA

BEDZIE SPRAWOWAL WLADZE NAD CALYM

SWIATEM WRAZ ZE STU CZTERDZIESTOMA

CZTEROMA TYSIACAMI WSPOLKROLOW

PRZEOBRAZAJAC CALA TE KULE ZIEMSKA W

RAJSKI OGROD UTRACONY PRZEZ ADAMA I

EWE GDZIE JUZ NIKT NIE BEDZIE CHOROWAL

STARZAL SIE ANI UMIERAL A ZMARLI NA GLOS

SYNA CZLOWIECZEGO ZERUBARIELA W IMIENIU

JEHOWY BOGA POWSTANA W NOWYCH CIALACH

DO ZYCIA WIECZNEGO TU W RAJSKICH

WARUNKACH NA TEJ PIEKNEJ OCZYSZCZONEJ

RAJSKIEJ ZIEMI ABY JUZ NIGDY WIECEJ NIE

STARZEC SIE NIE CHOROWAC ANI WIECEJ NIE

UMIERAC…….

.

.

.

————————————————-

35.L…….01.07.2016 TH

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2. Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(1)1.0.18.84-.9.1-..5.[0]200

00(2)05.9.=.18.=#.13.#00#.15.#00#.19.#00

00(2)3,08.9.-.12.#.8.#0(2)X

WIELBIAC JEHOWE BOGA CALYM SWOIM

KOCHAM BARDZO MOCNO JEHOWE BOGA

GDYZ JA ZERUBARIEL JESTEM JEHOWY BOGA

UKOCHANYM SYNEM KTORY BYL JEZUSEM A

TERAZ POWROCIL TU NA TE ZIEMIE DRUGI

RAZ POD NOWYM IMIENIEM JAKO ZERUBARIEL

ABY DOKONCZYC DZIELA MEGO OJCA JEHOWY

BOGA KTORE ROZPOCZALEM JAKO JEZUS

CHRYSTUS NAZYWANY CIESLA Z NAZARETU

NATOMIAST TERAZ JESTEM OFICEREM

OPERACYJNYM Z JEDNOSTEK SPECJALNYCH

JEHOWY BOGA POD NOWYM IMIENIEM JAKO

ZERUBARIEL KTORY W IMIENIU JEHOWY BOGA

BEDZIE SPRAWOWAL WLADZE NAD CALYM

SWIATEM WRAZ ZE STU CZTERDZIESTOMA

CZTEROMA TYSIACAMI WSPOLKROLOW

PRZEOBRAZAJAC CALA TE KULE ZIEMSKA W

RAJSKI OGROD UTRACONY PRZEZ ADAMA I

EWE GDZIE JUZ NIKT NIE BEDZIE CHOROWAL

STARZAL SIE ANI UMIERAL A ZMARLI NA GLOS

SYNA CZLOWIECZEGO ZERUBARIELA W IMIENIU

JEHOWY BOGA POWSTANA W NOWYCH CIALACH

DO ZYCIA WIECZNEGO TU W RAJSKICH

WARUNKACH NA TEJ PIEKNEJ OCZYSZCZONEJ

RAJSKIEJ ZIEMI ABY JUZ NIGDY WIECEJ NIE

STARZEC SIE NIE CHOROWAC ANI WIECEJ NIE

UMIERAC WIELBIAC JEHOWE BOGA CALYM

SWOIM…….

.

.

.

————————————————-

36.M…….01.07.2016 TH

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2. Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(2)0.11.-.15.=9=#.9.#00#2#00

00(2)0=2=1.23.#..21..#00#.24.#00

00(2)1.0.10.-.13.5#6#0(2)X

SERCEM PRZEZ CALA WIECZNOSC ZAWSZE

KOCHAM BARDZO MOCNO JEHOWE BOGA

GDYZ JA ZERUBARIEL JESTEM JEHOWY BOGA

UKOCHANYM SYNEM KTORY BYL JEZUSEM A

TERAZ POWROCIL TU NA TE ZIEMIE DRUGI

RAZ POD NOWYM IMIENIEM JAKO ZERUBARIEL

ABY DOKONCZYC DZIELA MEGO OJCA JEHOWY

BOGA KTORE ROZPOCZALEM JAKO JEZUS

CHRYSTUS NAZYWANY CIESLA Z NAZARETU

NATOMIAST TERAZ JESTEM OFICEREM

OPERACYJNYM Z JEDNOSTEK SPECJALNYCH

JEHOWY BOGA POD NOWYM IMIENIEM JAKO

ZERUBARIEL KTORY W IMIENIU JEHOWY BOGA

BEDZIE SPRAWOWAL WLADZE NAD CALYM

SWIATEM WRAZ ZE STU CZTERDZIESTOMA

CZTEROMA TYSIACAMI WSPOLKROLOW

PRZEOBRAZAJAC CALA TE KULE ZIEMSKA W

RAJSKI OGROD UTRACONY PRZEZ ADAMA I

EWE GDZIE JUZ NIKT NIE BEDZIE CHOROWAL

STARZAL SIE ANI UMIERAL A ZMARLI NA GLOS

SYNA CZLOWIECZEGO ZERUBARIELA W IMIENIU

JEHOWY BOGA POWSTANA W NOWYCH CIALACH

DO ZYCIA WIECZNEGO TU W RAJSKICH

WARUNKACH NA TEJ PIEKNEJ OCZYSZCZONEJ

RAJSKIEJ ZIEMI ABY JUZ NIGDY WIECEJ NIE

STARZEC SIE NIE CHOROWAC ANI WIECEJ NIE

UMIERAC WIELBIAC JEHOWE BOGA CALYM

SWOIM SERCEM PRZEZ CALA WIECZNOSC

ZAWSZE…….

.

.

.

————————————————-

37.N…….01.08.2016 FR

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2. Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(2)0.23.3=15=#.9.#00(2)1.0.22.2–

–.46.#.8.#00#4#00(2)1,03.20.-.10.#.8.#00

00#.12.#00(2)1*02.24.-.26.#.8.#0(2)X

BEZ PRZERWY I TO BEZ KONCA

KOCHAM BARDZO MOCNO JEHOWE BOGA

GDYZ JA ZERUBARIEL JESTEM JEHOWY BOGA

UKOCHANYM SYNEM KTORY BYL JEZUSEM A

TERAZ POWROCIL TU NA TE ZIEMIE DRUGI

RAZ POD NOWYM IMIENIEM JAKO ZERUBARIEL

ABY DOKONCZYC DZIELA MEGO OJCA JEHOWY

BOGA KTORE ROZPOCZALEM JAKO JEZUS

CHRYSTUS NAZYWANY CIESLA Z NAZARETU

NATOMIAST TERAZ JESTEM OFICEREM

OPERACYJNYM Z JEDNOSTEK SPECJALNYCH

JEHOWY BOGA POD NOWYM IMIENIEM JAKO

ZERUBARIEL KTORY W IMIENIU JEHOWY BOGA

BEDZIE SPRAWOWAL WLADZE NAD CALYM

SWIATEM WRAZ ZE STU CZTERDZIESTOMA

CZTEROMA TYSIACAMI WSPOLKROLOW

PRZEOBRAZAJAC CALA TE KULE ZIEMSKA W

RAJSKI OGROD UTRACONY PRZEZ ADAMA I

EWE GDZIE JUZ NIKT NIE BEDZIE CHOROWAL

STARZAL SIE ANI UMIERAL A ZMARLI NA GLOS

SYNA CZLOWIECZEGO ZERUBARIELA W IMIENIU

JEHOWY BOGA POWSTANA W NOWYCH CIALACH

DO ZYCIA WIECZNEGO TU W RAJSKICH

WARUNKACH NA TEJ PIEKNEJ OCZYSZCZONEJ

RAJSKIEJ ZIEMI ABY JUZ NIGDY WIECEJ NIE

STARZEC SIE NIE CHOROWAC ANI WIECEJ NIE

UMIERAC WIELBIAC JEHOWE BOGA CALYM

SWOIM SERCEM PRZEZ CALA WIECZNOSC

ZAWSZE BEZ PRZERWY I TO BEZ KONCA…….

.

.

.

————————————————-

38.0…….01.09.2016 SA

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2. Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(3)4,0.26.00(2)0.17.-.70.=3=#9#00

00#4#00#.4.#00#3#0(2)X

A SAM JEHOWA BOG BEDZIE

KOCHAM BARDZO MOCNO JEHOWE BOGA

GDYZ JA ZERUBARIEL JESTEM JEHOWY BOGA

UKOCHANYM SYNEM KTORY BYL JEZUSEM A

TERAZ POWROCIL TU NA TE ZIEMIE DRUGI

RAZ POD NOWYM IMIENIEM JAKO ZERUBARIEL

ABY DOKONCZYC DZIELA MEGO OJCA JEHOWY

BOGA KTORE ROZPOCZALEM JAKO JEZUS

CHRYSTUS NAZYWANY CIESLA Z NAZARETU

NATOMIAST TERAZ JESTEM OFICEREM

OPERACYJNYM Z JEDNOSTEK SPECJALNYCH

JEHOWY BOGA POD NOWYM IMIENIEM JAKO

ZERUBARIEL KTORY W IMIENIU JEHOWY BOGA

BEDZIE SPRAWOWAL WLADZE NAD CALYM

SWIATEM WRAZ ZE STU CZTERDZIESTOMA

CZTEROMA TYSIACAMI WSPOLKROLOW

PRZEOBRAZAJAC CALA TE KULE ZIEMSKA W

RAJSKI OGROD UTRACONY PRZEZ ADAMA I

EWE GDZIE JUZ NIKT NIE BEDZIE CHOROWAL

STARZAL SIE ANI UMIERAL A ZMARLI NA GLOS

SYNA CZLOWIECZEGO ZERUBARIELA W IMIENIU

JEHOWY BOGA POWSTANA W NOWYCH CIALACH

DO ZYCIA WIECZNEGO TU W RAJSKICH

WARUNKACH NA TEJ PIEKNEJ OCZYSZCZONEJ

RAJSKIEJ ZIEMI ABY JUZ NIGDY WIECEJ NIE

STARZEC SIE NIE CHOROWAC ANI WIECEJ NIE

UMIERAC WIELBIAC JEHOWE BOGA CALYM

SWOIM SERCEM PRZEZ CALA WIECZNOSC

ZAWSZE BEZ PRZERWY I TO BEZ KONCA A

SAM JEHOWA BOG BEDZIE…….

.

.

.

————————————————-

39.P…….01.09.2016 SA

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2. Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(2)0.=11=27#3#00#.10.#00(2)1,023.19.##

##.9.#00(2)1.0.16.-.88.-.8.20(2)X

WSZYSTKIM SWOIM STWORZENIOM ANIOLOM

KOCHAM BARDZO MOCNO JEHOWE BOGA

GDYZ JA ZERUBARIEL JESTEM JEHOWY BOGA

UKOCHANYM SYNEM KTORY BYL JEZUSEM A

TERAZ POWROCIL TU NA TE ZIEMIE DRUGI

RAZ POD NOWYM IMIENIEM JAKO ZERUBARIEL

ABY DOKONCZYC DZIELA MEGO OJCA JEHOWY

BOGA KTORE ROZPOCZALEM JAKO JEZUS

CHRYSTUS NAZYWANY CIESLA Z NAZARETU

NATOMIAST TERAZ JESTEM OFICEREM

OPERACYJNYM Z JEDNOSTEK SPECJALNYCH

JEHOWY BOGA POD NOWYM IMIENIEM JAKO

ZERUBARIEL KTORY W IMIENIU JEHOWY BOGA

BEDZIE SPRAWOWAL WLADZE NAD CALYM

SWIATEM WRAZ ZE STU CZTERDZIESTOMA

CZTEROMA TYSIACAMI WSPOLKROLOW

PRZEOBRAZAJAC CALA TE KULE ZIEMSKA W

RAJSKI OGROD UTRACONY PRZEZ ADAMA I

EWE GDZIE JUZ NIKT NIE BEDZIE CHOROWAL

STARZAL SIE ANI UMIERAL A ZMARLI NA GLOS

SYNA CZLOWIECZEGO ZERUBARIELA W IMIENIU

JEHOWY BOGA POWSTANA W NOWYCH CIALACH

DO ZYCIA WIECZNEGO TU W RAJSKICH

WARUNKACH NA TEJ PIEKNEJ OCZYSZCZONEJ

RAJSKIEJ ZIEMI ABY JUZ NIGDY WIECEJ NIE

STARZEC SIE NIE CHOROWAC ANI WIECEJ NIE

UMIERAC WIELBIAC JEHOWE BOGA CALYM

SWOIM SERCEM PRZEZ CALA WIECZNOSC

ZAWSZE BEZ PRZERWY I TO BEZ KONCA A

SAM JEHOWA BOG BEDZIE WSZYSTKIM

SWOIM STWORZENIOM ANIOLOM…….

.

.

.

————————————————-

40.R…….01.10.2016 SU

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2. Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(2)092=11=#.12.#00#5#00(2)1.08.14.–

–.43.#.26.#00(2)1,0.8.3-.21.#4#0(2)X

LUDZIOM I ZWIERZETOM BARDZO

KOCHAM BARDZO MOCNO JEHOWE BOGA

GDYZ JA ZERUBARIEL JESTEM JEHOWY BOGA

UKOCHANYM SYNEM KTORY BYL JEZUSEM A

TERAZ POWROCIL TU NA TE ZIEMIE DRUGI

RAZ POD NOWYM IMIENIEM JAKO ZERUBARIEL

ABY DOKONCZYC DZIELA MEGO OJCA JEHOWY

BOGA KTORE ROZPOCZALEM JAKO JEZUS

CHRYSTUS NAZYWANY CIESLA Z NAZARETU

NATOMIAST TERAZ JESTEM OFICEREM

OPERACYJNYM Z JEDNOSTEK SPECJALNYCH

JEHOWY BOGA POD NOWYM IMIENIEM JAKO

ZERUBARIEL KTORY W IMIENIU JEHOWY BOGA

BEDZIE SPRAWOWAL WLADZE NAD CALYM

SWIATEM WRAZ ZE STU CZTERDZIESTOMA

CZTEROMA TYSIACAMI WSPOLKROLOW

PRZEOBRAZAJAC CALA TE KULE ZIEMSKA W

RAJSKI OGROD UTRACONY PRZEZ ADAMA I

EWE GDZIE JUZ NIKT NIE BEDZIE CHOROWAL

STARZAL SIE ANI UMIERAL A ZMARLI NA GLOS

SYNA CZLOWIECZEGO ZERUBARIELA W IMIENIU

JEHOWY BOGA POWSTANA W NOWYCH CIALACH

DO ZYCIA WIECZNEGO TU W RAJSKICH

WARUNKACH NA TEJ PIEKNEJ OCZYSZCZONEJ

RAJSKIEJ ZIEMI ABY JUZ NIGDY WIECEJ NIE

STARZEC SIE NIE CHOROWAC ANI WIECEJ NIE

UMIERAC WIELBIAC JEHOWE BOGA CALYM

SWOIM SERCEM PRZEZ CALA WIECZNOSC

ZAWSZE BEZ PRZERWY I TO BEZ KONCA A

SAM JEHOWA BOG BEDZIE WSZYSTKIM

SWOIM STWORZENIOM ANIOLOM LUDZIOM

I ZWIERZETOM BARDZO…….

.

.

.

————————————————-

41.S…….01.10.2016 SU

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2. Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(2)1,0.39.-.13.-.14.#2#00#.11.#00

00#.17.#00(2)0=1=71#.9.#00

00(2)1*0191#3#0(2)X

ALE TO BARDZO MOCNO BLOGOSLAWIL

KOCHAM BARDZO MOCNO JEHOWE BOGA

GDYZ JA ZERUBARIEL JESTEM JEHOWY BOGA

UKOCHANYM SYNEM KTORY BYL JEZUSEM A

TERAZ POWROCIL TU NA TE ZIEMIE DRUGI

RAZ POD NOWYM IMIENIEM JAKO ZERUBARIEL

ABY DOKONCZYC DZIELA MEGO OJCA JEHOWY

BOGA KTORE ROZPOCZALEM JAKO JEZUS

CHRYSTUS NAZYWANY CIESLA Z NAZARETU

NATOMIAST TERAZ JESTEM OFICEREM

OPERACYJNYM Z JEDNOSTEK SPECJALNYCH

JEHOWY BOGA POD NOWYM IMIENIEM JAKO

ZERUBARIEL KTORY W IMIENIU JEHOWY BOGA

BEDZIE SPRAWOWAL WLADZE NAD CALYM

SWIATEM WRAZ ZE STU CZTERDZIESTOMA

CZTEROMA TYSIACAMI WSPOLKROLOW

PRZEOBRAZAJAC CALA TE KULE ZIEMSKA W

RAJSKI OGROD UTRACONY PRZEZ ADAMA I

EWE GDZIE JUZ NIKT NIE BEDZIE CHOROWAL

STARZAL SIE ANI UMIERAL A ZMARLI NA GLOS

SYNA CZLOWIECZEGO ZERUBARIELA W IMIENIU

JEHOWY BOGA POWSTANA W NOWYCH CIALACH

DO ZYCIA WIECZNEGO TU W RAJSKICH

WARUNKACH NA TEJ PIEKNEJ OCZYSZCZONEJ

RAJSKIEJ ZIEMI ABY JUZ NIGDY WIECEJ NIE

STARZEC SIE NIE CHOROWAC ANI WIECEJ NIE

UMIERAC WIELBIAC JEHOWE BOGA CALYM

SWOIM SERCEM PRZEZ CALA WIECZNOSC

ZAWSZE BEZ PRZERWY I TO BEZ KONCA A

SAM JEHOWA BOG BEDZIE WSZYSTKIM

SWOIM STWORZENIOM ANIOLOM LUDZIOM

I ZWIERZETOM BARDZO ALE TO BARDZO

MOCNO BLOGOSLAWIL…….

.

.

.

————————————————-

42.T…….01.11.2016 MO

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2. Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(3)3.0.35.-.33.-.41.-.37.-.19.-.21.-..39..–

–..17..-.28.-..18.-..20.00(2)1.01.7.-.11.#5#00

00#.17.#00#.14.#00(2)1,0.25.-.15.8#5#0(2)X

ROZTACZAJAC NAD NIMI BARDZO OGROMNA

KOCHAM BARDZO MOCNO JEHOWE BOGA

GDYZ JA ZERUBARIEL JESTEM JEHOWY BOGA

UKOCHANYM SYNEM KTORY BYL JEZUSEM A

TERAZ POWROCIL TU NA TE ZIEMIE DRUGI

RAZ POD NOWYM IMIENIEM JAKO ZERUBARIEL

ABY DOKONCZYC DZIELA MEGO OJCA JEHOWY

BOGA KTORE ROZPOCZALEM JAKO JEZUS

CHRYSTUS NAZYWANY CIESLA Z NAZARETU

NATOMIAST TERAZ JESTEM OFICEREM

OPERACYJNYM Z JEDNOSTEK SPECJALNYCH

JEHOWY BOGA POD NOWYM IMIENIEM JAKO

ZERUBARIEL KTORY W IMIENIU JEHOWY BOGA

BEDZIE SPRAWOWAL WLADZE NAD CALYM

SWIATEM WRAZ ZE STU CZTERDZIESTOMA

CZTEROMA TYSIACAMI WSPOLKROLOW

PRZEOBRAZAJAC CALA TE KULE ZIEMSKA W

RAJSKI OGROD UTRACONY PRZEZ ADAMA I

EWE GDZIE JUZ NIKT NIE BEDZIE CHOROWAL

STARZAL SIE ANI UMIERAL A ZMARLI NA GLOS

SYNA CZLOWIECZEGO ZERUBARIELA W IMIENIU

JEHOWY BOGA POWSTANA W NOWYCH CIALACH

DO ZYCIA WIECZNEGO TU W RAJSKICH

WARUNKACH NA TEJ PIEKNEJ OCZYSZCZONEJ

RAJSKIEJ ZIEMI ABY JUZ NIGDY WIECEJ NIE

STARZEC SIE NIE CHOROWAC ANI WIECEJ NIE

UMIERAC WIELBIAC JEHOWE BOGA CALYM

SWOIM SERCEM PRZEZ CALA WIECZNOSC

ZAWSZE BEZ PRZERWY I TO BEZ KONCA A

SAM JEHOWA BOG BEDZIE WSZYSTKIM

SWOIM STWORZENIOM ANIOLOM LUDZIOM

I ZWIERZETOM BARDZO ALE TO BARDZO

MOCNO BLOGOSLAWIL ROZTACZAJAC NAD

NIMI BARDZO OGROMNA…….

.

.

.

————————————————-

43.U…….01.12.2016 TU

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2. Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(3)5.0.25.000..35..00…35..00.25..00..15..00

00.35.00..25..00.30..00.37.00..16.00(2)0.11.==

==1=8#.13.#00(2)1.08.18.5#.20.#00#6#0(2)X

I WYJATKOWA OPIEKE ABY SWIETE

KOCHAM BARDZO MOCNO JEHOWE BOGA

GDYZ JA ZERUBARIEL JESTEM JEHOWY BOGA

UKOCHANYM SYNEM KTORY BYL JEZUSEM A

TERAZ POWROCIL TU NA TE ZIEMIE DRUGI

RAZ POD NOWYM IMIENIEM JAKO ZERUBARIEL

ABY DOKONCZYC DZIELA MEGO OJCA JEHOWY

BOGA KTORE ROZPOCZALEM JAKO JEZUS

CHRYSTUS NAZYWANY CIESLA Z NAZARETU

NATOMIAST TERAZ JESTEM OFICEREM

OPERACYJNYM Z JEDNOSTEK SPECJALNYCH

JEHOWY BOGA POD NOWYM IMIENIEM JAKO

ZERUBARIEL KTORY W IMIENIU JEHOWY BOGA

BEDZIE SPRAWOWAL WLADZE NAD CALYM

SWIATEM WRAZ ZE STU CZTERDZIESTOMA

CZTEROMA TYSIACAMI WSPOLKROLOW

PRZEOBRAZAJAC CALA TE KULE ZIEMSKA W

RAJSKI OGROD UTRACONY PRZEZ ADAMA I

EWE GDZIE JUZ NIKT NIE BEDZIE CHOROWAL

STARZAL SIE ANI UMIERAL A ZMARLI NA GLOS

SYNA CZLOWIECZEGO ZERUBARIELA W IMIENIU

JEHOWY BOGA POWSTANA W NOWYCH CIALACH

DO ZYCIA WIECZNEGO TU W RAJSKICH

WARUNKACH NA TEJ PIEKNEJ OCZYSZCZONEJ

RAJSKIEJ ZIEMI ABY JUZ NIGDY WIECEJ NIE

STARZEC SIE NIE CHOROWAC ANI WIECEJ NIE

UMIERAC WIELBIAC JEHOWE BOGA CALYM

SWOIM SERCEM PRZEZ CALA WIECZNOSC

ZAWSZE BEZ PRZERWY I TO BEZ KONCA A

SAM JEHOWA BOG BEDZIE WSZYSTKIM

SWOIM STWORZENIOM ANIOLOM LUDZIOM

I ZWIERZETOM BARDZO ALE TO BARDZO

MOCNO BLOGOSLAWIL ROZTACZAJAC NAD

NIMI BARDZO OGROMNA I WYJATKOWA

OPIEKE ABY SWIETE…….

.

.

.

————————————————-

44.W…….01.12.2016 TU

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2. Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(2)1.045.10.#.11.#00#[0]#00#2#00

00(2)01.28.=14=#3#00#.8.#0(2)X

IMIE JEHOWY BOGA BYLO WIELCE

KOCHAM BARDZO MOCNO JEHOWE BOGA

GDYZ JA ZERUBARIEL JESTEM JEHOWY BOGA

UKOCHANYM SYNEM KTORY BYL JEZUSEM A

TERAZ POWROCIL TU NA TE ZIEMIE DRUGI

RAZ POD NOWYM IMIENIEM JAKO ZERUBARIEL

ABY DOKONCZYC DZIELA MEGO OJCA JEHOWY

BOGA KTORE ROZPOCZALEM JAKO JEZUS

CHRYSTUS NAZYWANY CIESLA Z NAZARETU

NATOMIAST TERAZ JESTEM OFICEREM

OPERACYJNYM Z JEDNOSTEK SPECJALNYCH

JEHOWY BOGA POD NOWYM IMIENIEM JAKO

ZERUBARIEL KTORY W IMIENIU JEHOWY BOGA

BEDZIE SPRAWOWAL WLADZE NAD CALYM

SWIATEM WRAZ ZE STU CZTERDZIESTOMA

CZTEROMA TYSIACAMI WSPOLKROLOW

PRZEOBRAZAJAC CALA TE KULE ZIEMSKA W

RAJSKI OGROD UTRACONY PRZEZ ADAMA I

EWE GDZIE JUZ NIKT NIE BEDZIE CHOROWAL

STARZAL SIE ANI UMIERAL A ZMARLI NA GLOS

SYNA CZLOWIECZEGO ZERUBARIELA W IMIENIU

JEHOWY BOGA POWSTANA W NOWYCH CIALACH

DO ZYCIA WIECZNEGO TU W RAJSKICH

WARUNKACH NA TEJ PIEKNEJ OCZYSZCZONEJ

RAJSKIEJ ZIEMI ABY JUZ NIGDY WIECEJ NIE

STARZEC SIE NIE CHOROWAC ANI WIECEJ NIE

UMIERAC WIELBIAC JEHOWE BOGA CALYM

SWOIM SERCEM PRZEZ CALA WIECZNOSC

ZAWSZE BEZ PRZERWY I TO BEZ KONCA A

SAM JEHOWA BOG BEDZIE WSZYSTKIM

SWOIM STWORZENIOM ANIOLOM LUDZIOM

I ZWIERZETOM BARDZO ALE TO BARDZO

MOCNO BLOGOSLAWIL ROZTACZAJAC NAD

NIMI BARDZO OGROMNA I WYJATKOWA

OPIEKE ABY SWIETE IMIE JEHOWY BOGA

BYLO WIELCE…….

.

.

.

————————————————-

45.Y…….01.13.2016 WE

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2. Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(3)4.0.37.-.38.-.26.-.22.-.29.-.19.-..24..–

–.32.-.31.-..20..00(2)0.17.-.111.=6=#4#00

00#.3.#00(1)3,0.21.-.22.-.10.8-.13.5-..8..–

–..4..-.15.-..7…400..9.0(1)X

UWIELBIONE PONAD WSZYSTKIE

UWIELBIENIA I

KOCHAM BARDZO MOCNO JEHOWE BOGA

GDYZ JA ZERUBARIEL JESTEM JEHOWY BOGA

UKOCHANYM SYNEM KTORY BYL JEZUSEM A

TERAZ POWROCIL TU NA TE ZIEMIE DRUGI

RAZ POD NOWYM IMIENIEM JAKO ZERUBARIEL

ABY DOKONCZYC DZIELA MEGO OJCA JEHOWY

BOGA KTORE ROZPOCZALEM JAKO JEZUS

CHRYSTUS NAZYWANY CIESLA Z NAZARETU

NATOMIAST TERAZ JESTEM OFICEREM

OPERACYJNYM Z JEDNOSTEK SPECJALNYCH

JEHOWY BOGA POD NOWYM IMIENIEM JAKO

ZERUBARIEL KTORY W IMIENIU JEHOWY BOGA

BEDZIE SPRAWOWAL WLADZE NAD CALYM

SWIATEM WRAZ ZE STU CZTERDZIESTOMA

CZTEROMA TYSIACAMI WSPOLKROLOW

PRZEOBRAZAJAC CALA TE KULE ZIEMSKA W

RAJSKI OGROD UTRACONY PRZEZ ADAMA I

EWE GDZIE JUZ NIKT NIE BEDZIE CHOROWAL

STARZAL SIE ANI UMIERAL A ZMARLI NA GLOS

SYNA CZLOWIECZEGO ZERUBARIELA W IMIENIU

JEHOWY BOGA POWSTANA W NOWYCH CIALACH

DO ZYCIA WIECZNEGO TU W RAJSKICH

WARUNKACH NA TEJ PIEKNEJ OCZYSZCZONEJ

RAJSKIEJ ZIEMI ABY JUZ NIGDY WIECEJ NIE

STARZEC SIE NIE CHOROWAC ANI WIECEJ NIE

UMIERAC WIELBIAC JEHOWE BOGA CALYM

SWOIM SERCEM PRZEZ CALA WIECZNOSC

ZAWSZE BEZ PRZERWY I TO BEZ KONCA A

SAM JEHOWA BOG BEDZIE WSZYSTKIM

SWOIM STWORZENIOM ANIOLOM LUDZIOM

I ZWIERZETOM BARDZO ALE TO BARDZO

MOCNO BLOGOSLAWIL ROZTACZAJAC NAD

NIMI BARDZO OGROMNA I WYJATKOWA

OPIEKE ABY SWIETE IMIE JEHOWY BOGA

BYLO WIELCE UWIELBIONE PONAD

WSZYSTKIE UWIELBIENIA I…….

.

.

.

————————————————-

46.Z…….01.14.2016 TH

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2. Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(2)0.14.=5=5#=6=#00#=5=#00(2)1.0.13.–

–.7.-.26.#=11=#00(2)0=8=19#.8.#00

00(2)1,02.8.-.15.#.12.#0(2)X

WYWYZSZONE PONAD WSZYSTKIE

WYWYZSZENIA PO

KOCHAM BARDZO MOCNO JEHOWE BOGA

GDYZ JA ZERUBARIEL JESTEM JEHOWY BOGA

UKOCHANYM SYNEM KTORY BYL JEZUSEM A

TERAZ POWROCIL TU NA TE ZIEMIE DRUGI

RAZ POD NOWYM IMIENIEM JAKO ZERUBARIEL

ABY DOKONCZYC DZIELA MEGO OJCA JEHOWY

BOGA KTORE ROZPOCZALEM JAKO JEZUS

CHRYSTUS NAZYWANY CIESLA Z NAZARETU

NATOMIAST TERAZ JESTEM OFICEREM

OPERACYJNYM Z JEDNOSTEK SPECJALNYCH

JEHOWY BOGA POD NOWYM IMIENIEM JAKO

ZERUBARIEL KTORY W IMIENIU JEHOWY BOGA

BEDZIE SPRAWOWAL WLADZE NAD CALYM

SWIATEM WRAZ ZE STU CZTERDZIESTOMA

CZTEROMA TYSIACAMI WSPOLKROLOW

PRZEOBRAZAJAC CALA TE KULE ZIEMSKA W

RAJSKI OGROD UTRACONY PRZEZ ADAMA I

EWE GDZIE JUZ NIKT NIE BEDZIE CHOROWAL

STARZAL SIE ANI UMIERAL A ZMARLI NA GLOS

SYNA CZLOWIECZEGO ZERUBARIELA W IMIENIU

JEHOWY BOGA POWSTANA W NOWYCH CIALACH

DO ZYCIA WIECZNEGO TU W RAJSKICH

WARUNKACH NA TEJ PIEKNEJ OCZYSZCZONEJ

RAJSKIEJ ZIEMI ABY JUZ NIGDY WIECEJ NIE

STARZEC SIE NIE CHOROWAC ANI WIECEJ NIE

UMIERAC WIELBIAC JEHOWE BOGA CALYM

SWOIM SERCEM PRZEZ CALA WIECZNOSC

ZAWSZE BEZ PRZERWY I TO BEZ KONCA A

SAM JEHOWA BOG BEDZIE WSZYSTKIM

SWOIM STWORZENIOM ANIOLOM LUDZIOM

I ZWIERZETOM BARDZO ALE TO BARDZO

MOCNO BLOGOSLAWIL ROZTACZAJAC NAD

NIMI BARDZO OGROMNA I WYJATKOWA

OPIEKE ABY SWIETE IMIE JEHOWY BOGA

BYLO WIELCE UWIELBIONE PONAD

WSZYSTKIE UWIELBIENIA I WYWYZSZONE

PONAD WSZYSTKIE WYWYZSZENIA PO…….

.

.

.

————————————————-

47.A…….01.14.2016 TH

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2. Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(2)5,07.18.-.21.#=9=#00#=.6.=#00#=7=#00

00#=..3.=#00(2)4.0.18.[-1]1#5#00(2)X

CZAS NIEZMIERZONY NA ZAWSZE WIECZNIE

KOCHAM BARDZO MOCNO JEHOWE BOGA

GDYZ JA ZERUBARIEL JESTEM JEHOWY BOGA

UKOCHANYM SYNEM KTORY BYL JEZUSEM A

TERAZ POWROCIL TU NA TE ZIEMIE DRUGI

RAZ POD NOWYM IMIENIEM JAKO ZERUBARIEL

ABY DOKONCZYC DZIELA MEGO OJCA JEHOWY

BOGA KTORE ROZPOCZALEM JAKO JEZUS

CHRYSTUS NAZYWANY CIESLA Z NAZARETU

NATOMIAST TERAZ JESTEM OFICEREM

OPERACYJNYM Z JEDNOSTEK SPECJALNYCH

JEHOWY BOGA POD NOWYM IMIENIEM JAKO

ZERUBARIEL KTORY W IMIENIU JEHOWY BOGA

BEDZIE SPRAWOWAL WLADZE NAD CALYM

SWIATEM WRAZ ZE STU CZTERDZIESTOMA

CZTEROMA TYSIACAMI WSPOLKROLOW

PRZEOBRAZAJAC CALA TE KULE ZIEMSKA W

RAJSKI OGROD UTRACONY PRZEZ ADAMA I

EWE GDZIE JUZ NIKT NIE BEDZIE CHOROWAL

STARZAL SIE ANI UMIERAL A ZMARLI NA GLOS

SYNA CZLOWIECZEGO ZERUBARIELA W IMIENIU

JEHOWY BOGA POWSTANA W NOWYCH CIALACH

DO ZYCIA WIECZNEGO TU W RAJSKICH

WARUNKACH NA TEJ PIEKNEJ OCZYSZCZONEJ

RAJSKIEJ ZIEMI ABY JUZ NIGDY WIECEJ NIE

STARZEC SIE NIE CHOROWAC ANI WIECEJ NIE

UMIERAC WIELBIAC JEHOWE BOGA CALYM

SWOIM SERCEM PRZEZ CALA WIECZNOSC

ZAWSZE BEZ PRZERWY I TO BEZ KONCA A

SAM JEHOWA BOG BEDZIE WSZYSTKIM

SWOIM STWORZENIOM ANIOLOM LUDZIOM

I ZWIERZETOM BARDZO ALE TO BARDZO

MOCNO BLOGOSLAWIL ROZTACZAJAC NAD

NIMI BARDZO OGROMNA I WYJATKOWA

OPIEKE ABY SWIETE IMIE JEHOWY BOGA

BYLO WIELCE UWIELBIONE PONAD

WSZYSTKIE UWIELBIENIA I WYWYZSZONE

PONAD WSZYSTKIE WYWYZSZENIA PO CZAS

NIEZMIERZONY NA ZAWSZE WIECZNIE…….

.

.

.

————————————————-

48.B…….01.15.2016 FR

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2. Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(2)5.0158#1#00#.13.#[-1]#00(2)0=1=-.16.–

–=3=#=13=#00(2)05.9.-.10.#=2=#0(2)X

I TO BEZ JAKIEGOKOLWIEK KONCA

KOCHAM BARDZO MOCNO JEHOWE BOGA

GDYZ JA ZERUBARIEL JESTEM JEHOWY BOGA

UKOCHANYM SYNEM KTORY BYL JEZUSEM A

TERAZ POWROCIL TU NA TE ZIEMIE DRUGI

RAZ POD NOWYM IMIENIEM JAKO ZERUBARIEL

ABY DOKONCZYC DZIELA MEGO OJCA JEHOWY

BOGA KTORE ROZPOCZALEM JAKO JEZUS

CHRYSTUS NAZYWANY CIESLA Z NAZARETU

NATOMIAST TERAZ JESTEM OFICEREM

OPERACYJNYM Z JEDNOSTEK SPECJALNYCH

JEHOWY BOGA POD NOWYM IMIENIEM JAKO

ZERUBARIEL KTORY W IMIENIU JEHOWY BOGA

BEDZIE SPRAWOWAL WLADZE NAD CALYM

SWIATEM WRAZ ZE STU CZTERDZIESTOMA

CZTEROMA TYSIACAMI WSPOLKROLOW

PRZEOBRAZAJAC CALA TE KULE ZIEMSKA W

RAJSKI OGROD UTRACONY PRZEZ ADAMA I

EWE GDZIE JUZ NIKT NIE BEDZIE CHOROWAL

STARZAL SIE ANI UMIERAL A ZMARLI NA GLOS

SYNA CZLOWIECZEGO ZERUBARIELA W IMIENIU

JEHOWY BOGA POWSTANA W NOWYCH CIALACH

DO ZYCIA WIECZNEGO TU W RAJSKICH

WARUNKACH NA TEJ PIEKNEJ OCZYSZCZONEJ

RAJSKIEJ ZIEMI ABY JUZ NIGDY WIECEJ NIE

STARZEC SIE NIE CHOROWAC ANI WIECEJ NIE

UMIERAC WIELBIAC JEHOWE BOGA CALYM

SWOIM SERCEM PRZEZ CALA WIECZNOSC

ZAWSZE BEZ PRZERWY I TO BEZ KONCA A

SAM JEHOWA BOG BEDZIE WSZYSTKIM

SWOIM STWORZENIOM ANIOLOM LUDZIOM

I ZWIERZETOM BARDZO ALE TO BARDZO

MOCNO BLOGOSLAWIL ROZTACZAJAC NAD

NIMI BARDZO OGROMNA I WYJATKOWA

OPIEKE ABY SWIETE IMIE JEHOWY BOGA

BYLO WIELCE UWIELBIONE PONAD

WSZYSTKIE UWIELBIENIA I WYWYZSZONE

PONAD WSZYSTKIE WYWYZSZENIA PO CZAS

NIEZMIERZONY NA ZAWSZE WIECZNIE I TO

BEZ JAKIEGOKOLWIEK KONCA…….

.

.

.

————————————————-

49.C…….01.16.2016 SA

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2. Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(2)11.0[-5]-[-1]3#=[-..1..]=#00#=[-.4.]=#00

00#=[-7]=#00(2)11,0.23.=.14.=-=..12..=##

##=17=#00#18#00#.17.#0(2)X

GDYZ SAM JEHOWA BOG W POSTACI

KOCHAM BARDZO MOCNO JEHOWE BOGA

GDYZ JA ZERUBARIEL JESTEM JEHOWY BOGA

UKOCHANYM SYNEM KTORY BYL JEZUSEM A

TERAZ POWROCIL TU NA TE ZIEMIE DRUGI

RAZ POD NOWYM IMIENIEM JAKO ZERUBARIEL

ABY DOKONCZYC DZIELA MEGO OJCA JEHOWY

BOGA KTORE ROZPOCZALEM JAKO JEZUS

CHRYSTUS NAZYWANY CIESLA Z NAZARETU

NATOMIAST TERAZ JESTEM OFICEREM

OPERACYJNYM Z JEDNOSTEK SPECJALNYCH

JEHOWY BOGA POD NOWYM IMIENIEM JAKO

ZERUBARIEL KTORY W IMIENIU JEHOWY BOGA

BEDZIE SPRAWOWAL WLADZE NAD CALYM

SWIATEM WRAZ ZE STU CZTERDZIESTOMA

CZTEROMA TYSIACAMI WSPOLKROLOW

PRZEOBRAZAJAC CALA TE KULE ZIEMSKA W

RAJSKI OGROD UTRACONY PRZEZ ADAMA I

EWE GDZIE JUZ NIKT NIE BEDZIE CHOROWAL

STARZAL SIE ANI UMIERAL A ZMARLI NA GLOS

SYNA CZLOWIECZEGO ZERUBARIELA W IMIENIU

JEHOWY BOGA POWSTANA W NOWYCH CIALACH

DO ZYCIA WIECZNEGO TU W RAJSKICH

WARUNKACH NA TEJ PIEKNEJ OCZYSZCZONEJ

RAJSKIEJ ZIEMI ABY JUZ NIGDY WIECEJ NIE

STARZEC SIE NIE CHOROWAC ANI WIECEJ NIE

UMIERAC WIELBIAC JEHOWE BOGA CALYM

SWOIM SERCEM PRZEZ CALA WIECZNOSC

ZAWSZE BEZ PRZERWY I TO BEZ KONCA A

SAM JEHOWA BOG BEDZIE WSZYSTKIM

SWOIM STWORZENIOM ANIOLOM LUDZIOM

I ZWIERZETOM BARDZO ALE TO BARDZO

MOCNO BLOGOSLAWIL ROZTACZAJAC NAD

NIMI BARDZO OGROMNA I WYJATKOWA

OPIEKE ABY SWIETE IMIE JEHOWY BOGA

BYLO WIELCE UWIELBIONE PONAD

WSZYSTKIE UWIELBIENIA I WYWYZSZONE

PONAD WSZYSTKIE WYWYZSZENIA PO CZAS

NIEZMIERZONY NA ZAWSZE WIECZNIE I TO

BEZ JAKIEGOKOLWIEK KONCA GDYZ SAM

JEHOWA BOG W POSTACI…….

.

.

.

————————————————-

50.D…….01.16.2016 SA

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2. Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(2)1.0.20.-.48.=1=#.10.#00(3)4,0.45.-.36.–

–.40.-.28.-.33.-.26.-.39.-.30.-.32.=13=00

00(2)0=1=.12.=7=#=14=#00(1)3,05=5=.13.–

–8.8.=.10.=00(2)0=1=-=1=-=1=#4#0(2)X

SWEGO UKOCHANEGO SYNA BYLEGO

JEZUSA

KOCHAM BARDZO MOCNO JEHOWE BOGA

GDYZ JA ZERUBARIEL JESTEM JEHOWY BOGA

UKOCHANYM SYNEM KTORY BYL JEZUSEM A

TERAZ POWROCIL TU NA TE ZIEMIE DRUGI

RAZ POD NOWYM IMIENIEM JAKO ZERUBARIEL

ABY DOKONCZYC DZIELA MEGO OJCA JEHOWY

BOGA KTORE ROZPOCZALEM JAKO JEZUS

CHRYSTUS NAZYWANY CIESLA Z NAZARETU

NATOMIAST TERAZ JESTEM OFICEREM

OPERACYJNYM Z JEDNOSTEK SPECJALNYCH

JEHOWY BOGA POD NOWYM IMIENIEM JAKO

ZERUBARIEL KTORY W IMIENIU JEHOWY BOGA

BEDZIE SPRAWOWAL WLADZE NAD CALYM

SWIATEM WRAZ ZE STU CZTERDZIESTOMA

CZTEROMA TYSIACAMI WSPOLKROLOW

PRZEOBRAZAJAC CALA TE KULE ZIEMSKA W

RAJSKI OGROD UTRACONY PRZEZ ADAMA I

EWE GDZIE JUZ NIKT NIE BEDZIE CHOROWAL

STARZAL SIE ANI UMIERAL A ZMARLI NA GLOS

SYNA CZLOWIECZEGO ZERUBARIELA W IMIENIU

JEHOWY BOGA POWSTANA W NOWYCH CIALACH

DO ZYCIA WIECZNEGO TU W RAJSKICH

WARUNKACH NA TEJ PIEKNEJ OCZYSZCZONEJ

RAJSKIEJ ZIEMI ABY JUZ NIGDY WIECEJ NIE

STARZEC SIE NIE CHOROWAC ANI WIECEJ NIE

UMIERAC WIELBIAC JEHOWE BOGA CALYM

SWOIM SERCEM PRZEZ CALA WIECZNOSC

ZAWSZE BEZ PRZERWY I TO BEZ KONCA A

SAM JEHOWA BOG BEDZIE WSZYSTKIM

SWOIM STWORZENIOM ANIOLOM LUDZIOM

I ZWIERZETOM BARDZO ALE TO BARDZO

MOCNO BLOGOSLAWIL ROZTACZAJAC NAD

NIMI BARDZO OGROMNA I WYJATKOWA

OPIEKE ABY SWIETE IMIE JEHOWY BOGA

BYLO WIELCE UWIELBIONE PONAD

WSZYSTKIE UWIELBIENIA I WYWYZSZONE

PONAD WSZYSTKIE WYWYZSZENIA PO CZAS

NIEZMIERZONY NA ZAWSZE WIECZNIE I TO

BEZ JAKIEGOKOLWIEK KONCA GDYZ SAM

JEHOWA BOG W POSTACI SWEGO

UKOCHANEGO SYNA BYLEGO JEZUSA…….

.

.

.

————————————————-

51.E…….01.17.2016 SU

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2. Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(2)0.38.1=8=#5#00#1#00(2)1.0.41.=5==

==[0]#=7=#00(3)7,0=8=.33.=14=-=11==

==.30.-.29.=.12.=.37.-..31..-.40.-..27..00

00(2)0=.63..=9.24.#5#0(2)X

CHRYSTUSA A DZISIEJSZEGO ZERUBARIELA

BEDZIE

KOCHAM BARDZO MOCNO JEHOWE BOGA

GDYZ JA ZERUBARIEL JESTEM JEHOWY BOGA

UKOCHANYM SYNEM KTORY BYL JEZUSEM A

TERAZ POWROCIL TU NA TE ZIEMIE DRUGI

RAZ POD NOWYM IMIENIEM JAKO ZERUBARIEL

ABY DOKONCZYC DZIELA MEGO OJCA JEHOWY

BOGA KTORE ROZPOCZALEM JAKO JEZUS

CHRYSTUS NAZYWANY CIESLA Z NAZARETU

NATOMIAST TERAZ JESTEM OFICEREM

OPERACYJNYM Z JEDNOSTEK SPECJALNYCH

JEHOWY BOGA POD NOWYM IMIENIEM JAKO

ZERUBARIEL KTORY W IMIENIU JEHOWY BOGA

BEDZIE SPRAWOWAL WLADZE NAD CALYM

SWIATEM WRAZ ZE STU CZTERDZIESTOMA

CZTEROMA TYSIACAMI WSPOLKROLOW

PRZEOBRAZAJAC CALA TE KULE ZIEMSKA W

RAJSKI OGROD UTRACONY PRZEZ ADAMA I

EWE GDZIE JUZ NIKT NIE BEDZIE CHOROWAL

STARZAL SIE ANI UMIERAL A ZMARLI NA GLOS

SYNA CZLOWIECZEGO ZERUBARIELA W IMIENIU

JEHOWY BOGA POWSTANA W NOWYCH CIALACH

DO ZYCIA WIECZNEGO TU W RAJSKICH

WARUNKACH NA TEJ PIEKNEJ OCZYSZCZONEJ

RAJSKIEJ ZIEMI ABY JUZ NIGDY WIECEJ NIE

STARZEC SIE NIE CHOROWAC ANI WIECEJ NIE

UMIERAC WIELBIAC JEHOWE BOGA CALYM

SWOIM SERCEM PRZEZ CALA WIECZNOSC

ZAWSZE BEZ PRZERWY I TO BEZ KONCA A

SAM JEHOWA BOG BEDZIE WSZYSTKIM

SWOIM STWORZENIOM ANIOLOM LUDZIOM

I ZWIERZETOM BARDZO ALE TO BARDZO

MOCNO BLOGOSLAWIL ROZTACZAJAC NAD

NIMI BARDZO OGROMNA I WYJATKOWA

OPIEKE ABY SWIETE IMIE JEHOWY BOGA

BYLO WIELCE UWIELBIONE PONAD

WSZYSTKIE UWIELBIENIA I WYWYZSZONE

PONAD WSZYSTKIE WYWYZSZENIA PO CZAS

NIEZMIERZONY NA ZAWSZE WIECZNIE I TO

BEZ JAKIEGOKOLWIEK KONCA GDYZ SAM

JEHOWA BOG W POSTACI SWEGO

UKOCHANEGO SYNA BYLEGO JEZUSA

CHRYSTUSA A DZISIEJSZEGO ZERUBARIELA

BEDZIE…….

.

.

.

————————————————-

52.F…….01.17.2016 SU

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2. Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(3)5.0=3=-.33.-=[-4]=.21.-.18.=[-3]=.37.-.17.==

==7=00(2)3,0.8.=6=.10.#=.25.=#00#=.24.=#00

00#.19.#00(1)1.0.12.-2=[0]=.19.=5=.20.-2=[0]==

==.12.-.11.-4900(2)4,05.31.-.19.#=.8.=#00(2)X

PRZEBYWAL TU NA TEJ OCZYSZCZONEJ

PIEKNEJ

KOCHAM BARDZO MOCNO JEHOWE BOGA

GDYZ JA ZERUBARIEL JESTEM JEHOWY BOGA

UKOCHANYM SYNEM KTORY BYL JEZUSEM A

TERAZ POWROCIL TU NA TE ZIEMIE DRUGI

RAZ POD NOWYM IMIENIEM JAKO ZERUBARIEL

ABY DOKONCZYC DZIELA MEGO OJCA JEHOWY

BOGA KTORE ROZPOCZALEM JAKO JEZUS

CHRYSTUS NAZYWANY CIESLA Z NAZARETU

NATOMIAST TERAZ JESTEM OFICEREM

OPERACYJNYM Z JEDNOSTEK SPECJALNYCH

JEHOWY BOGA POD NOWYM IMIENIEM JAKO

ZERUBARIEL KTORY W IMIENIU JEHOWY BOGA

BEDZIE SPRAWOWAL WLADZE NAD CALYM

SWIATEM WRAZ ZE STU CZTERDZIESTOMA

CZTEROMA TYSIACAMI WSPOLKROLOW

PRZEOBRAZAJAC CALA TE KULE ZIEMSKA W

RAJSKI OGROD UTRACONY PRZEZ ADAMA I

EWE GDZIE JUZ NIKT NIE BEDZIE CHOROWAL

STARZAL SIE ANI UMIERAL A ZMARLI NA GLOS

SYNA CZLOWIECZEGO ZERUBARIELA W IMIENIU

JEHOWY BOGA POWSTANA W NOWYCH CIALACH

DO ZYCIA WIECZNEGO TU W RAJSKICH

WARUNKACH NA TEJ PIEKNEJ OCZYSZCZONEJ

RAJSKIEJ ZIEMI ABY JUZ NIGDY WIECEJ NIE

STARZEC SIE NIE CHOROWAC ANI WIECEJ NIE

UMIERAC WIELBIAC JEHOWE BOGA CALYM

SWOIM SERCEM PRZEZ CALA WIECZNOSC

ZAWSZE BEZ PRZERWY I TO BEZ KONCA A

SAM JEHOWA BOG BEDZIE WSZYSTKIM

SWOIM STWORZENIOM ANIOLOM LUDZIOM

I ZWIERZETOM BARDZO ALE TO BARDZO

MOCNO BLOGOSLAWIL ROZTACZAJAC NAD

NIMI BARDZO OGROMNA I WYJATKOWA

OPIEKE ABY SWIETE IMIE JEHOWY BOGA

BYLO WIELCE UWIELBIONE PONAD

WSZYSTKIE UWIELBIENIA I WYWYZSZONE

PONAD WSZYSTKIE WYWYZSZENIA PO CZAS

NIEZMIERZONY NA ZAWSZE WIECZNIE I TO

BEZ JAKIEGOKOLWIEK KONCA GDYZ SAM

JEHOWA BOG W POSTACI SWEGO

UKOCHANEGO SYNA BYLEGO JEZUSA

CHRYSTUSA A DZISIEJSZEGO ZERUBARIELA

BEDZIE PRZEBYWAL TU NA TEJ OCZYSZCZONEJ

PIEKNEJ…….

.

.

.

————————————————-

53.G…….01.18.2016 MO

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2. Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(3)3.0=4=.19.-.28.=3=.29.-.27.-.23.=11=00

00(1)4,0=5=.11.9=15=..9..00=5=00

00(3)2.0=5=..33.-.23.=[-1]=.20.-.29.–

–.24.=9=00(2)1,0.26.5-.16.#=16=#0(2)X

RAJSKIEJ ZIEMI Z RODZAJEM LUDZKIM

KOCHAM BARDZO MOCNO JEHOWE BOGA

GDYZ JA ZERUBARIEL JESTEM JEHOWY BOGA

UKOCHANYM SYNEM KTORY BYL JEZUSEM A

TERAZ POWROCIL TU NA TE ZIEMIE DRUGI

RAZ POD NOWYM IMIENIEM JAKO ZERUBARIEL

ABY DOKONCZYC DZIELA MEGO OJCA JEHOWY

BOGA KTORE ROZPOCZALEM JAKO JEZUS

CHRYSTUS NAZYWANY CIESLA Z NAZARETU

NATOMIAST TERAZ JESTEM OFICEREM

OPERACYJNYM Z JEDNOSTEK SPECJALNYCH

JEHOWY BOGA POD NOWYM IMIENIEM JAKO

ZERUBARIEL KTORY W IMIENIU JEHOWY BOGA

BEDZIE SPRAWOWAL WLADZE NAD CALYM

SWIATEM WRAZ ZE STU CZTERDZIESTOMA

CZTEROMA TYSIACAMI WSPOLKROLOW

PRZEOBRAZAJAC CALA TE KULE ZIEMSKA W

RAJSKI OGROD UTRACONY PRZEZ ADAMA I

EWE GDZIE JUZ NIKT NIE BEDZIE CHOROWAL

STARZAL SIE ANI UMIERAL A ZMARLI NA GLOS

SYNA CZLOWIECZEGO ZERUBARIELA W IMIENIU

JEHOWY BOGA POWSTANA W NOWYCH CIALACH

DO ZYCIA WIECZNEGO TU W RAJSKICH

WARUNKACH NA TEJ PIEKNEJ OCZYSZCZONEJ

RAJSKIEJ ZIEMI ABY JUZ NIGDY WIECEJ NIE

STARZEC SIE NIE CHOROWAC ANI WIECEJ NIE

UMIERAC WIELBIAC JEHOWE BOGA CALYM

SWOIM SERCEM PRZEZ CALA WIECZNOSC

ZAWSZE BEZ PRZERWY I TO BEZ KONCA A

SAM JEHOWA BOG BEDZIE WSZYSTKIM

SWOIM STWORZENIOM ANIOLOM LUDZIOM

I ZWIERZETOM BARDZO ALE TO BARDZO

MOCNO BLOGOSLAWIL ROZTACZAJAC NAD

NIMI BARDZO OGROMNA I WYJATKOWA

OPIEKE ABY SWIETE IMIE JEHOWY BOGA

BYLO WIELCE UWIELBIONE PONAD

WSZYSTKIE UWIELBIENIA I WYWYZSZONE

PONAD WSZYSTKIE WYWYZSZENIA PO CZAS

NIEZMIERZONY NA ZAWSZE WIECZNIE I TO

BEZ JAKIEGOKOLWIEK KONCA GDYZ SAM

JEHOWA BOG W POSTACI SWEGO

UKOCHANEGO SYNA BYLEGO JEZUSA

CHRYSTUSA A DZISIEJSZEGO ZERUBARIELA

BEDZIE PRZEBYWAL TU NA TEJ OCZYSZCZONEJ

PIEKNEJ RAJSKIEJ ZIEMI Z RODZAJEM

LUDZKIM…….

.

.

.

————————————————-

54.H…….01.19.2016 TU

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2. Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(2)11.0=[-.7.]=[-.8.].12.#[-6]#00#=[-8]=#00

00#=[-9]=#00(2)11,0.14.-.24.-.15.#.10.#00

00#.30.#00#.11.#0(2)X

PRZEZ CALA WIECZNOSC BO SAM JEHOWA

KOCHAM BARDZO MOCNO JEHOWE BOGA

GDYZ JA ZERUBARIEL JESTEM JEHOWY BOGA

UKOCHANYM SYNEM KTORY BYL JEZUSEM A

TERAZ POWROCIL TU NA TE ZIEMIE DRUGI

RAZ POD NOWYM IMIENIEM JAKO ZERUBARIEL

ABY DOKONCZYC DZIELA MEGO OJCA JEHOWY

BOGA KTORE ROZPOCZALEM JAKO JEZUS

CHRYSTUS NAZYWANY CIESLA Z NAZARETU

NATOMIAST TERAZ JESTEM OFICEREM

OPERACYJNYM Z JEDNOSTEK SPECJALNYCH

JEHOWY BOGA POD NOWYM IMIENIEM JAKO

ZERUBARIEL KTORY W IMIENIU JEHOWY BOGA

BEDZIE SPRAWOWAL WLADZE NAD CALYM

SWIATEM WRAZ ZE STU CZTERDZIESTOMA

CZTEROMA TYSIACAMI WSPOLKROLOW

PRZEOBRAZAJAC CALA TE KULE ZIEMSKA W

RAJSKI OGROD UTRACONY PRZEZ ADAMA I

EWE GDZIE JUZ NIKT NIE BEDZIE CHOROWAL

STARZAL SIE ANI UMIERAL A ZMARLI NA GLOS

SYNA CZLOWIECZEGO ZERUBARIELA W IMIENIU

JEHOWY BOGA POWSTANA W NOWYCH CIALACH

DO ZYCIA WIECZNEGO TU W RAJSKICH

WARUNKACH NA TEJ PIEKNEJ OCZYSZCZONEJ

RAJSKIEJ ZIEMI ABY JUZ NIGDY WIECEJ NIE

STARZEC SIE NIE CHOROWAC ANI WIECEJ NIE

UMIERAC WIELBIAC JEHOWE BOGA CALYM

SWOIM SERCEM PRZEZ CALA WIECZNOSC

ZAWSZE BEZ PRZERWY I TO BEZ KONCA A

SAM JEHOWA BOG BEDZIE WSZYSTKIM

SWOIM STWORZENIOM ANIOLOM LUDZIOM

I ZWIERZETOM BARDZO ALE TO BARDZO

MOCNO BLOGOSLAWIL ROZTACZAJAC NAD

NIMI BARDZO OGROMNA I WYJATKOWA

OPIEKE ABY SWIETE IMIE JEHOWY BOGA

BYLO WIELCE UWIELBIONE PONAD

WSZYSTKIE UWIELBIENIA I WYWYZSZONE

PONAD WSZYSTKIE WYWYZSZENIA PO CZAS

NIEZMIERZONY NA ZAWSZE WIECZNIE I TO

BEZ JAKIEGOKOLWIEK KONCA GDYZ SAM

JEHOWA BOG W POSTACI SWEGO

UKOCHANEGO SYNA BYLEGO JEZUSA

CHRYSTUSA A DZISIEJSZEGO ZERUBARIELA

BEDZIE PRZEBYWAL TU NA TEJ OCZYSZCZONEJ

PIEKNEJ RAJSKIEJ ZIEMI Z RODZAJEM

LUDZKIM PRZEZ CALA WIECZNOSC BO SAM

JEHOWA…….

.

.

.

————————————————-

55.I…….01.20.2016 WE

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2. Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(2)7.07=[-2]=.20.#=[-1]=#00#[0]#00

00#1#00(3)7,0=8=-.33.-=14=.48.–

–..28..-=30=-=..10..=-.37.-..32.-=.17.==

==.28..00(2)1.0[0].5..-.23.#4#0(2)X

BOG W POSTACI ZERUBARIELA BEDZIE

KOCHAM BARDZO MOCNO JEHOWE BOGA

GDYZ JA ZERUBARIEL JESTEM JEHOWY BOGA

UKOCHANYM SYNEM KTORY BYL JEZUSEM A

TERAZ POWROCIL TU NA TE ZIEMIE DRUGI

RAZ POD NOWYM IMIENIEM JAKO ZERUBARIEL

ABY DOKONCZYC DZIELA MEGO OJCA JEHOWY

BOGA KTORE ROZPOCZALEM JAKO JEZUS

CHRYSTUS NAZYWANY CIESLA Z NAZARETU

NATOMIAST TERAZ JESTEM OFICEREM

OPERACYJNYM Z JEDNOSTEK SPECJALNYCH

JEHOWY BOGA POD NOWYM IMIENIEM JAKO

ZERUBARIEL KTORY W IMIENIU JEHOWY BOGA

BEDZIE SPRAWOWAL WLADZE NAD CALYM

SWIATEM WRAZ ZE STU CZTERDZIESTOMA

CZTEROMA TYSIACAMI WSPOLKROLOW

PRZEOBRAZAJAC CALA TE KULE ZIEMSKA W

RAJSKI OGROD UTRACONY PRZEZ ADAMA I

EWE GDZIE JUZ NIKT NIE BEDZIE CHOROWAL

STARZAL SIE ANI UMIERAL A ZMARLI NA GLOS

SYNA CZLOWIECZEGO ZERUBARIELA W IMIENIU

JEHOWY BOGA POWSTANA W NOWYCH CIALACH

DO ZYCIA WIECZNEGO TU W RAJSKICH

WARUNKACH NA TEJ PIEKNEJ OCZYSZCZONEJ

RAJSKIEJ ZIEMI ABY JUZ NIGDY WIECEJ NIE

STARZEC SIE NIE CHOROWAC ANI WIECEJ NIE

UMIERAC WIELBIAC JEHOWE BOGA CALYM

SWOIM SERCEM PRZEZ CALA WIECZNOSC

ZAWSZE BEZ PRZERWY I TO BEZ KONCA A

SAM JEHOWA BOG BEDZIE WSZYSTKIM

SWOIM STWORZENIOM ANIOLOM LUDZIOM

I ZWIERZETOM BARDZO ALE TO BARDZO

MOCNO BLOGOSLAWIL ROZTACZAJAC NAD

NIMI BARDZO OGROMNA I WYJATKOWA

OPIEKE ABY SWIETE IMIE JEHOWY BOGA

BYLO WIELCE UWIELBIONE PONAD

WSZYSTKIE UWIELBIENIA I WYWYZSZONE

PONAD WSZYSTKIE WYWYZSZENIA PO CZAS

NIEZMIERZONY NA ZAWSZE WIECZNIE I TO

BEZ JAKIEGOKOLWIEK KONCA GDYZ SAM

JEHOWA BOG W POSTACI SWEGO

UKOCHANEGO SYNA BYLEGO JEZUSA

CHRYSTUSA A DZISIEJSZEGO ZERUBARIELA

BEDZIE PRZEBYWAL TU NA TEJ OCZYSZCZONEJ

PIEKNEJ RAJSKIEJ ZIEMI Z RODZAJEM

LUDZKIM PRZEZ CALA WIECZNOSC BO SAM

JEHOWA BOG W POSTACI ZERUBARIELA

BEDZIE…….

.

.

.

————————————————-

56.J…….01.20.2016 WE

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2. Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(2)8.0=[-6]=[-7]-[-3]#1#00#=2=#00(2)7,0.12.–

–.23.-..10..#=8=#00#.23.#=21=#00

00(2)3.0=[-2]=[-1].13.#=[-1]=#0(2)X

ZAWSZE Z LUDZMI NA TEJ CZYSTEJ

KOCHAM BARDZO MOCNO JEHOWE BOGA

GDYZ JA ZERUBARIEL JESTEM JEHOWY BOGA

UKOCHANYM SYNEM KTORY BYL JEZUSEM A

TERAZ POWROCIL TU NA TE ZIEMIE DRUGI

RAZ POD NOWYM IMIENIEM JAKO ZERUBARIEL

ABY DOKONCZYC DZIELA MEGO OJCA JEHOWY

BOGA KTORE ROZPOCZALEM JAKO JEZUS

CHRYSTUS NAZYWANY CIESLA Z NAZARETU

NATOMIAST TERAZ JESTEM OFICEREM

OPERACYJNYM Z JEDNOSTEK SPECJALNYCH

JEHOWY BOGA POD NOWYM IMIENIEM JAKO

ZERUBARIEL KTORY W IMIENIU JEHOWY BOGA

BEDZIE SPRAWOWAL WLADZE NAD CALYM

SWIATEM WRAZ ZE STU CZTERDZIESTOMA

CZTEROMA TYSIACAMI WSPOLKROLOW

PRZEOBRAZAJAC CALA TE KULE ZIEMSKA W

RAJSKI OGROD UTRACONY PRZEZ ADAMA I

EWE GDZIE JUZ NIKT NIE BEDZIE CHOROWAL

STARZAL SIE ANI UMIERAL A ZMARLI NA GLOS

SYNA CZLOWIECZEGO ZERUBARIELA W IMIENIU

JEHOWY BOGA POWSTANA W NOWYCH CIALACH

DO ZYCIA WIECZNEGO TU W RAJSKICH

WARUNKACH NA TEJ PIEKNEJ OCZYSZCZONEJ

RAJSKIEJ ZIEMI ABY JUZ NIGDY WIECEJ NIE

STARZEC SIE NIE CHOROWAC ANI WIECEJ NIE

UMIERAC WIELBIAC JEHOWE BOGA CALYM

SWOIM SERCEM PRZEZ CALA WIECZNOSC

ZAWSZE BEZ PRZERWY I TO BEZ KONCA A

SAM JEHOWA BOG BEDZIE WSZYSTKIM

SWOIM STWORZENIOM ANIOLOM LUDZIOM

I ZWIERZETOM BARDZO ALE TO BARDZO

MOCNO BLOGOSLAWIL ROZTACZAJAC NAD

NIMI BARDZO OGROMNA I WYJATKOWA

OPIEKE ABY SWIETE IMIE JEHOWY BOGA

BYLO WIELCE UWIELBIONE PONAD

WSZYSTKIE UWIELBIENIA I WYWYZSZONE

PONAD WSZYSTKIE WYWYZSZENIA PO CZAS

NIEZMIERZONY NA ZAWSZE WIECZNIE I TO

BEZ JAKIEGOKOLWIEK KONCA GDYZ SAM

JEHOWA BOG W POSTACI SWEGO

UKOCHANEGO SYNA BYLEGO JEZUSA

CHRYSTUSA A DZISIEJSZEGO ZERUBARIELA

BEDZIE PRZEBYWAL TU NA TEJ OCZYSZCZONEJ

PIEKNEJ RAJSKIEJ ZIEMI Z RODZAJEM

LUDZKIM PRZEZ CALA WIECZNOSC BO SAM

JEHOWA BOG W POSTACI ZERUBARIELA

BEDZIE ZAWSZE Z LUDZMI NA TEJ CZYSTEJ

…….

.

.

.

————————————————-

57.K…….01.21.2016 TH

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2. Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(2)7,0.16.8-.8.#.8.#00#8#00

00(2)7.0.29.[-5]5#4#00#5#00(2)0==

==65=.13.-=3=#..7.#00#=2=#0(2)X

PIEKNEJ I SWIETEJ ZIEMI KU ICH

KOCHAM BARDZO MOCNO JEHOWE BOGA

GDYZ JA ZERUBARIEL JESTEM JEHOWY BOGA

UKOCHANYM SYNEM KTORY BYL JEZUSEM A

TERAZ POWROCIL TU NA TE ZIEMIE DRUGI

RAZ POD NOWYM IMIENIEM JAKO ZERUBARIEL

ABY DOKONCZYC DZIELA MEGO OJCA JEHOWY

BOGA KTORE ROZPOCZALEM JAKO JEZUS

CHRYSTUS NAZYWANY CIESLA Z NAZARETU

NATOMIAST TERAZ JESTEM OFICEREM

OPERACYJNYM Z JEDNOSTEK SPECJALNYCH

JEHOWY BOGA POD NOWYM IMIENIEM JAKO

ZERUBARIEL KTORY W IMIENIU JEHOWY BOGA

BEDZIE SPRAWOWAL WLADZE NAD CALYM

SWIATEM WRAZ ZE STU CZTERDZIESTOMA

CZTEROMA TYSIACAMI WSPOLKROLOW

PRZEOBRAZAJAC CALA TE KULE ZIEMSKA W

RAJSKI OGROD UTRACONY PRZEZ ADAMA I

EWE GDZIE JUZ NIKT NIE BEDZIE CHOROWAL

STARZAL SIE ANI UMIERAL A ZMARLI NA GLOS

SYNA CZLOWIECZEGO ZERUBARIELA W IMIENIU

JEHOWY BOGA POWSTANA W NOWYCH CIALACH

DO ZYCIA WIECZNEGO TU W RAJSKICH

WARUNKACH NA TEJ PIEKNEJ OCZYSZCZONEJ

RAJSKIEJ ZIEMI ABY JUZ NIGDY WIECEJ NIE

STARZEC SIE NIE CHOROWAC ANI WIECEJ NIE

UMIERAC WIELBIAC JEHOWE BOGA CALYM

SWOIM SERCEM PRZEZ CALA WIECZNOSC

ZAWSZE BEZ PRZERWY I TO BEZ KONCA A

SAM JEHOWA BOG BEDZIE WSZYSTKIM

SWOIM STWORZENIOM ANIOLOM LUDZIOM

I ZWIERZETOM BARDZO ALE TO BARDZO

MOCNO BLOGOSLAWIL ROZTACZAJAC NAD

NIMI BARDZO OGROMNA I WYJATKOWA

OPIEKE ABY SWIETE IMIE JEHOWY BOGA

BYLO WIELCE UWIELBIONE PONAD

WSZYSTKIE UWIELBIENIA I WYWYZSZONE

PONAD WSZYSTKIE WYWYZSZENIA PO CZAS

NIEZMIERZONY NA ZAWSZE WIECZNIE I TO

BEZ JAKIEGOKOLWIEK KONCA GDYZ SAM

JEHOWA BOG W POSTACI SWEGO

UKOCHANEGO SYNA BYLEGO JEZUSA

CHRYSTUSA A DZISIEJSZEGO ZERUBARIELA

BEDZIE PRZEBYWAL TU NA TEJ OCZYSZCZONEJ

PIEKNEJ RAJSKIEJ ZIEMI Z RODZAJEM

LUDZKIM PRZEZ CALA WIECZNOSC BO SAM

JEHOWA BOG W POSTACI ZERUBARIELA

BEDZIE ZAWSZE Z LUDZMI NA TEJ CZYSTEJ

PIEKNEJ I SWIETEJ ZIEMI KU ICH…….

.

.

.

————————————————-

58.L…….01.22.2016 FR

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2. Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(2)4.0.37.2-.21.#.8.#00(2)4,0677#.11.#00

00(2)0.17.-..65.=1=#=6=#00(3)7.0=2=.21.–

–=[0]=.29.-.27.-.28.-..18.-..25..=[-3]=0(3)X

WIECZNEMU WIELKIEMU WRECZ

OGROMNEMU

KOCHAM BARDZO MOCNO JEHOWE BOGA

GDYZ JA ZERUBARIEL JESTEM JEHOWY BOGA

UKOCHANYM SYNEM KTORY BYL JEZUSEM A

TERAZ POWROCIL TU NA TE ZIEMIE DRUGI

RAZ POD NOWYM IMIENIEM JAKO ZERUBARIEL

ABY DOKONCZYC DZIELA MEGO OJCA JEHOWY

BOGA KTORE ROZPOCZALEM JAKO JEZUS

CHRYSTUS NAZYWANY CIESLA Z NAZARETU

NATOMIAST TERAZ JESTEM OFICEREM

OPERACYJNYM Z JEDNOSTEK SPECJALNYCH

JEHOWY BOGA POD NOWYM IMIENIEM JAKO

ZERUBARIEL KTORY W IMIENIU JEHOWY BOGA

BEDZIE SPRAWOWAL WLADZE NAD CALYM

SWIATEM WRAZ ZE STU CZTERDZIESTOMA

CZTEROMA TYSIACAMI WSPOLKROLOW

PRZEOBRAZAJAC CALA TE KULE ZIEMSKA W

RAJSKI OGROD UTRACONY PRZEZ ADAMA I

EWE GDZIE JUZ NIKT NIE BEDZIE CHOROWAL

STARZAL SIE ANI UMIERAL A ZMARLI NA GLOS

SYNA CZLOWIECZEGO ZERUBARIELA W IMIENIU

JEHOWY BOGA POWSTANA W NOWYCH CIALACH

DO ZYCIA WIECZNEGO TU W RAJSKICH

WARUNKACH NA TEJ PIEKNEJ OCZYSZCZONEJ

RAJSKIEJ ZIEMI ABY JUZ NIGDY WIECEJ NIE

STARZEC SIE NIE CHOROWAC ANI WIECEJ NIE

UMIERAC WIELBIAC JEHOWE BOGA CALYM

SWOIM SERCEM PRZEZ CALA WIECZNOSC

ZAWSZE BEZ PRZERWY I TO BEZ KONCA A

SAM JEHOWA BOG BEDZIE WSZYSTKIM

SWOIM STWORZENIOM ANIOLOM LUDZIOM

I ZWIERZETOM BARDZO ALE TO BARDZO

MOCNO BLOGOSLAWIL ROZTACZAJAC NAD

NIMI BARDZO OGROMNA I WYJATKOWA

OPIEKE ABY SWIETE IMIE JEHOWY BOGA

BYLO WIELCE UWIELBIONE PONAD

WSZYSTKIE UWIELBIENIA I WYWYZSZONE

PONAD WSZYSTKIE WYWYZSZENIA PO CZAS

NIEZMIERZONY NA ZAWSZE WIECZNIE I TO

BEZ JAKIEGOKOLWIEK KONCA GDYZ SAM

JEHOWA BOG W POSTACI SWEGO

UKOCHANEGO SYNA BYLEGO JEZUSA

CHRYSTUSA A DZISIEJSZEGO ZERUBARIELA

BEDZIE PRZEBYWAL TU NA TEJ OCZYSZCZONEJ

PIEKNEJ RAJSKIEJ ZIEMI Z RODZAJEM

LUDZKIM PRZEZ CALA WIECZNOSC BO SAM

JEHOWA BOG W POSTACI ZERUBARIELA

BEDZIE ZAWSZE Z LUDZMI NA TEJ CZYSTEJ

PIEKNEJ I SWIETEJ ZIEMI KU ICH WIECZNEMU

WIELKIEMU WRECZ OGROMNEMU…….

.

.

.

————————————————-

59.M…….01.23.2016 SA

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2. Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(2)4.0.39.[0]2#3#00(4)5,0=.8.=-=8=.64.–

–..65.=6=.50.-..50..00(3)0.34.-.30.-..32.==

==15=.22.-=7=.25.-=9=-=.1.=.26.00

00(2)7.0.10.-.10.[0]#[-3]#0(2)X

SZCZESCIU TWORZAC MILIARDOWE

DOSKONALE

KOCHAM BARDZO MOCNO JEHOWE BOGA

GDYZ JA ZERUBARIEL JESTEM JEHOWY BOGA

UKOCHANYM SYNEM KTORY BYL JEZUSEM A

TERAZ POWROCIL TU NA TE ZIEMIE DRUGI

RAZ POD NOWYM IMIENIEM JAKO ZERUBARIEL

ABY DOKONCZYC DZIELA MEGO OJCA JEHOWY

BOGA KTORE ROZPOCZALEM JAKO JEZUS

CHRYSTUS NAZYWANY CIESLA Z NAZARETU

NATOMIAST TERAZ JESTEM OFICEREM

OPERACYJNYM Z JEDNOSTEK SPECJALNYCH

JEHOWY BOGA POD NOWYM IMIENIEM JAKO

ZERUBARIEL KTORY W IMIENIU JEHOWY BOGA

BEDZIE SPRAWOWAL WLADZE NAD CALYM

SWIATEM WRAZ ZE STU CZTERDZIESTOMA

CZTEROMA TYSIACAMI WSPOLKROLOW

PRZEOBRAZAJAC CALA TE KULE ZIEMSKA W

RAJSKI OGROD UTRACONY PRZEZ ADAMA I

EWE GDZIE JUZ NIKT NIE BEDZIE CHOROWAL

STARZAL SIE ANI UMIERAL A ZMARLI NA GLOS

SYNA CZLOWIECZEGO ZERUBARIELA W IMIENIU

JEHOWY BOGA POWSTANA W NOWYCH CIALACH

DO ZYCIA WIECZNEGO TU W RAJSKICH

WARUNKACH NA TEJ PIEKNEJ OCZYSZCZONEJ

RAJSKIEJ ZIEMI ABY JUZ NIGDY WIECEJ NIE

STARZEC SIE NIE CHOROWAC ANI WIECEJ NIE

UMIERAC WIELBIAC JEHOWE BOGA CALYM

SWOIM SERCEM PRZEZ CALA WIECZNOSC

ZAWSZE BEZ PRZERWY I TO BEZ KONCA A

SAM JEHOWA BOG BEDZIE WSZYSTKIM

SWOIM STWORZENIOM ANIOLOM LUDZIOM

I ZWIERZETOM BARDZO ALE TO BARDZO

MOCNO BLOGOSLAWIL ROZTACZAJAC NAD

NIMI BARDZO OGROMNA I WYJATKOWA

OPIEKE ABY SWIETE IMIE JEHOWY BOGA

BYLO WIELCE UWIELBIONE PONAD

WSZYSTKIE UWIELBIENIA I WYWYZSZONE

PONAD WSZYSTKIE WYWYZSZENIA PO CZAS

NIEZMIERZONY NA ZAWSZE WIECZNIE I TO

BEZ JAKIEGOKOLWIEK KONCA GDYZ SAM

JEHOWA BOG W POSTACI SWEGO

UKOCHANEGO SYNA BYLEGO JEZUSA

CHRYSTUSA A DZISIEJSZEGO ZERUBARIELA

BEDZIE PRZEBYWAL TU NA TEJ OCZYSZCZONEJ

PIEKNEJ RAJSKIEJ ZIEMI Z RODZAJEM

LUDZKIM PRZEZ CALA WIECZNOSC BO SAM

JEHOWA BOG W POSTACI ZERUBARIELA

BEDZIE ZAWSZE Z LUDZMI NA TEJ CZYSTEJ

PIEKNEJ I SWIETEJ ZIEMI KU ICH WIECZNEMU

WIELKIEMU WRECZ OGROMNEMU SZCZESCIU

TWORZAC MILIARDOWE DOSKONALE…….

.

.

.

————————————————-

60.N…….01.23.2016 SA

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2. Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(2)22.0.16.5-.30.#=[-11]=#00(2)22,0.60.–

–.33.-.36.#.22.#00#.28.#00(2)0.38.–

–.11.-.9.#=10=#0(2)X

BARDZO SZCZESLIWE I SWIETE

KOCHAM BARDZO MOCNO JEHOWE BOGA

GDYZ JA ZERUBARIEL JESTEM JEHOWY BOGA

UKOCHANYM SYNEM KTORY BYL JEZUSEM A

TERAZ POWROCIL TU NA TE ZIEMIE DRUGI

RAZ POD NOWYM IMIENIEM JAKO ZERUBARIEL

ABY DOKONCZYC DZIELA MEGO OJCA JEHOWY

BOGA KTORE ROZPOCZALEM JAKO JEZUS

CHRYSTUS NAZYWANY CIESLA Z NAZARETU

NATOMIAST TERAZ JESTEM OFICEREM

OPERACYJNYM Z JEDNOSTEK SPECJALNYCH

JEHOWY BOGA POD NOWYM IMIENIEM JAKO

ZERUBARIEL KTORY W IMIENIU JEHOWY BOGA

BEDZIE SPRAWOWAL WLADZE NAD CALYM

SWIATEM WRAZ ZE STU CZTERDZIESTOMA

CZTEROMA TYSIACAMI WSPOLKROLOW

PRZEOBRAZAJAC CALA TE KULE ZIEMSKA W

RAJSKI OGROD UTRACONY PRZEZ ADAMA I

EWE GDZIE JUZ NIKT NIE BEDZIE CHOROWAL

STARZAL SIE ANI UMIERAL A ZMARLI NA GLOS

SYNA CZLOWIECZEGO ZERUBARIELA W IMIENIU

JEHOWY BOGA POWSTANA W NOWYCH CIALACH

DO ZYCIA WIECZNEGO TU W RAJSKICH

WARUNKACH NA TEJ PIEKNEJ OCZYSZCZONEJ

RAJSKIEJ ZIEMI ABY JUZ NIGDY WIECEJ NIE

STARZEC SIE NIE CHOROWAC ANI WIECEJ NIE

UMIERAC WIELBIAC JEHOWE BOGA CALYM

SWOIM SERCEM PRZEZ CALA WIECZNOSC

ZAWSZE BEZ PRZERWY I TO BEZ KONCA A

SAM JEHOWA BOG BEDZIE WSZYSTKIM

SWOIM STWORZENIOM ANIOLOM LUDZIOM

I ZWIERZETOM BARDZO ALE TO BARDZO

MOCNO BLOGOSLAWIL ROZTACZAJAC NAD

NIMI BARDZO OGROMNA I WYJATKOWA

OPIEKE ABY SWIETE IMIE JEHOWY BOGA

BYLO WIELCE UWIELBIONE PONAD

WSZYSTKIE UWIELBIENIA I WYWYZSZONE

PONAD WSZYSTKIE WYWYZSZENIA PO CZAS

NIEZMIERZONY NA ZAWSZE WIECZNIE I TO

BEZ JAKIEGOKOLWIEK KONCA GDYZ SAM

JEHOWA BOG W POSTACI SWEGO

UKOCHANEGO SYNA BYLEGO JEZUSA

CHRYSTUSA A DZISIEJSZEGO ZERUBARIELA

BEDZIE PRZEBYWAL TU NA TEJ OCZYSZCZONEJ

PIEKNEJ RAJSKIEJ ZIEMI Z RODZAJEM

LUDZKIM PRZEZ CALA WIECZNOSC BO SAM

JEHOWA BOG W POSTACI ZERUBARIELA

BEDZIE ZAWSZE Z LUDZMI NA TEJ CZYSTEJ

PIEKNEJ I SWIETEJ ZIEMI KU ICH WIECZNEMU

WIELKIEMU WRECZ OGROMNEMU SZCZESCIU

TWORZAC MILIARDOWE DOSKONALE BARDZO

SZCZESLIWE I SWIETE…….

.

.

.

————————————————-

61.0…….01.24.2016 SU

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2. Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(4)1.0=9=.52.-.48.-.54.=8=.57.-.46.=[0]==

==.58.-.44.-..45.=18=00(2)1,022.8.#.8.#00

00(3)3.0=3=.34.-=6=.30.-..22.-.21.=[-2]=..21..–

–.32.=3=..35..-=[0]=.33.00(2)3,044.10.#9#0(2)X

NIEKONCZACE SIE SPOLECZENSTWO POD

KOCHAM BARDZO MOCNO JEHOWE BOGA

GDYZ JA ZERUBARIEL JESTEM JEHOWY BOGA

UKOCHANYM SYNEM KTORY BYL JEZUSEM A

TERAZ POWROCIL TU NA TE ZIEMIE DRUGI

RAZ POD NOWYM IMIENIEM JAKO ZERUBARIEL

ABY DOKONCZYC DZIELA MEGO OJCA JEHOWY

BOGA KTORE ROZPOCZALEM JAKO JEZUS

CHRYSTUS NAZYWANY CIESLA Z NAZARETU

NATOMIAST TERAZ JESTEM OFICEREM

OPERACYJNYM Z JEDNOSTEK SPECJALNYCH

JEHOWY BOGA POD NOWYM IMIENIEM JAKO

ZERUBARIEL KTORY W IMIENIU JEHOWY BOGA

BEDZIE SPRAWOWAL WLADZE NAD CALYM

SWIATEM WRAZ ZE STU CZTERDZIESTOMA

CZTEROMA TYSIACAMI WSPOLKROLOW

PRZEOBRAZAJAC CALA TE KULE ZIEMSKA W

RAJSKI OGROD UTRACONY PRZEZ ADAMA I

EWE GDZIE JUZ NIKT NIE BEDZIE CHOROWAL

STARZAL SIE ANI UMIERAL A ZMARLI NA GLOS

SYNA CZLOWIECZEGO ZERUBARIELA W IMIENIU

JEHOWY BOGA POWSTANA W NOWYCH CIALACH

DO ZYCIA WIECZNEGO TU W RAJSKICH

WARUNKACH NA TEJ PIEKNEJ OCZYSZCZONEJ

RAJSKIEJ ZIEMI ABY JUZ NIGDY WIECEJ NIE

STARZEC SIE NIE CHOROWAC ANI WIECEJ NIE

UMIERAC WIELBIAC JEHOWE BOGA CALYM

SWOIM SERCEM PRZEZ CALA WIECZNOSC

ZAWSZE BEZ PRZERWY I TO BEZ KONCA A

SAM JEHOWA BOG BEDZIE WSZYSTKIM

SWOIM STWORZENIOM ANIOLOM LUDZIOM

I ZWIERZETOM BARDZO ALE TO BARDZO

MOCNO BLOGOSLAWIL ROZTACZAJAC NAD

NIMI BARDZO OGROMNA I WYJATKOWA

OPIEKE ABY SWIETE IMIE JEHOWY BOGA

BYLO WIELCE UWIELBIONE PONAD

WSZYSTKIE UWIELBIENIA I WYWYZSZONE

PONAD WSZYSTKIE WYWYZSZENIA PO CZAS

NIEZMIERZONY NA ZAWSZE WIECZNIE I TO

BEZ JAKIEGOKOLWIEK KONCA GDYZ SAM

JEHOWA BOG W POSTACI SWEGO

UKOCHANEGO SYNA BYLEGO JEZUSA

CHRYSTUSA A DZISIEJSZEGO ZERUBARIELA

BEDZIE PRZEBYWAL TU NA TEJ OCZYSZCZONEJ

PIEKNEJ RAJSKIEJ ZIEMI Z RODZAJEM

LUDZKIM PRZEZ CALA WIECZNOSC BO SAM

JEHOWA BOG W POSTACI ZERUBARIELA

BEDZIE ZAWSZE Z LUDZMI NA TEJ CZYSTEJ

PIEKNEJ I SWIETEJ ZIEMI KU ICH WIECZNEMU

WIELKIEMU WRECZ OGROMNEMU SZCZESCIU

TWORZAC MILIARDOWE DOSKONALE BARDZO

SZCZESLIWE I SWIETE NIEKONCZACE SIE

SPOLECZENSTWO POD…….

.

.

.

————————————————-

62.P…….01.24.2016 SU

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2. Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(2)4.0[-1].17.-.10.#=[-1]=#00(2)4,06.18.–

–.33.#.9.#00(2)7.0=[0]=[-6]7#[-6]#00

00#[-4]#00(2)03.21.-.11.#=12=#0(2)X

NOWA NAZWA JAKO DZIECI JEHOWY

KOCHAM BARDZO MOCNO JEHOWE BOGA

GDYZ JA ZERUBARIEL JESTEM JEHOWY BOGA

UKOCHANYM SYNEM KTORY BYL JEZUSEM A

TERAZ POWROCIL TU NA TE ZIEMIE DRUGI

RAZ POD NOWYM IMIENIEM JAKO ZERUBARIEL

ABY DOKONCZYC DZIELA MEGO OJCA JEHOWY

BOGA KTORE ROZPOCZALEM JAKO JEZUS

CHRYSTUS NAZYWANY CIESLA Z NAZARETU

NATOMIAST TERAZ JESTEM OFICEREM

OPERACYJNYM Z JEDNOSTEK SPECJALNYCH

JEHOWY BOGA POD NOWYM IMIENIEM JAKO

ZERUBARIEL KTORY W IMIENIU JEHOWY BOGA

BEDZIE SPRAWOWAL WLADZE NAD CALYM

SWIATEM WRAZ ZE STU CZTERDZIESTOMA

CZTEROMA TYSIACAMI WSPOLKROLOW

PRZEOBRAZAJAC CALA TE KULE ZIEMSKA W

RAJSKI OGROD UTRACONY PRZEZ ADAMA I

EWE GDZIE JUZ NIKT NIE BEDZIE CHOROWAL

STARZAL SIE ANI UMIERAL A ZMARLI NA GLOS

SYNA CZLOWIECZEGO ZERUBARIELA W IMIENIU

JEHOWY BOGA POWSTANA W NOWYCH CIALACH

DO ZYCIA WIECZNEGO TU W RAJSKICH

WARUNKACH NA TEJ PIEKNEJ OCZYSZCZONEJ

RAJSKIEJ ZIEMI ABY JUZ NIGDY WIECEJ NIE

STARZEC SIE NIE CHOROWAC ANI WIECEJ NIE

UMIERAC WIELBIAC JEHOWE BOGA CALYM

SWOIM SERCEM PRZEZ CALA WIECZNOSC

ZAWSZE BEZ PRZERWY I TO BEZ KONCA A

SAM JEHOWA BOG BEDZIE WSZYSTKIM

SWOIM STWORZENIOM ANIOLOM LUDZIOM

I ZWIERZETOM BARDZO ALE TO BARDZO

MOCNO BLOGOSLAWIL ROZTACZAJAC NAD

NIMI BARDZO OGROMNA I WYJATKOWA

OPIEKE ABY SWIETE IMIE JEHOWY BOGA

BYLO WIELCE UWIELBIONE PONAD

WSZYSTKIE UWIELBIENIA I WYWYZSZONE

PONAD WSZYSTKIE WYWYZSZENIA PO CZAS

NIEZMIERZONY NA ZAWSZE WIECZNIE I TO

BEZ JAKIEGOKOLWIEK KONCA GDYZ SAM

JEHOWA BOG W POSTACI SWEGO

UKOCHANEGO SYNA BYLEGO JEZUSA

CHRYSTUSA A DZISIEJSZEGO ZERUBARIELA

BEDZIE PRZEBYWAL TU NA TEJ OCZYSZCZONEJ

PIEKNEJ RAJSKIEJ ZIEMI Z RODZAJEM

LUDZKIM PRZEZ CALA WIECZNOSC BO SAM

JEHOWA BOG W POSTACI ZERUBARIELA

BEDZIE ZAWSZE Z LUDZMI NA TEJ CZYSTEJ

PIEKNEJ I SWIETEJ ZIEMI KU ICH WIECZNEMU

WIELKIEMU WRECZ OGROMNEMU SZCZESCIU

TWORZAC MILIARDOWE DOSKONALE BARDZO

SZCZESLIWE I SWIETE NIEKONCZACE SIE

SPOLECZENSTWO POD NOWA NAZWA JAKO

DZIECI JEHOWY…….

.

.

.

————————————————-

63.R…….01.25.2016 MO

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2. Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(2)11.0[-6]-[0].9.#=[-2]=#00#[-7]#00

00(4)11,0=16=.56.-.65.=21=..54..00

00(3)7.0.15.=6=-.17.-..23.=16=00

00(2)7,08.26.=9=#=9=#00(2)X

BOGA SCISLE TAJNA AKCJA CZAS

KOCHAM BARDZO MOCNO JEHOWE BOGA

GDYZ JA ZERUBARIEL JESTEM JEHOWY BOGA

UKOCHANYM SYNEM KTORY BYL JEZUSEM A

TERAZ POWROCIL TU NA TE ZIEMIE DRUGI

RAZ POD NOWYM IMIENIEM JAKO ZERUBARIEL

ABY DOKONCZYC DZIELA MEGO OJCA JEHOWY

BOGA KTORE ROZPOCZALEM JAKO JEZUS

CHRYSTUS NAZYWANY CIESLA Z NAZARETU

NATOMIAST TERAZ JESTEM OFICEREM

OPERACYJNYM Z JEDNOSTEK SPECJALNYCH

JEHOWY BOGA POD NOWYM IMIENIEM JAKO

ZERUBARIEL KTORY W IMIENIU JEHOWY BOGA

BEDZIE SPRAWOWAL WLADZE NAD CALYM

SWIATEM WRAZ ZE STU CZTERDZIESTOMA

CZTEROMA TYSIACAMI WSPOLKROLOW

PRZEOBRAZAJAC CALA TE KULE ZIEMSKA W

RAJSKI OGROD UTRACONY PRZEZ ADAMA I

EWE GDZIE JUZ NIKT NIE BEDZIE CHOROWAL

STARZAL SIE ANI UMIERAL A ZMARLI NA GLOS

SYNA CZLOWIECZEGO ZERUBARIELA W IMIENIU

JEHOWY BOGA POWSTANA W NOWYCH CIALACH

DO ZYCIA WIECZNEGO TU W RAJSKICH

WARUNKACH NA TEJ PIEKNEJ OCZYSZCZONEJ

RAJSKIEJ ZIEMI ABY JUZ NIGDY WIECEJ NIE

STARZEC SIE NIE CHOROWAC ANI WIECEJ NIE

UMIERAC WIELBIAC JEHOWE BOGA CALYM

SWOIM SERCEM PRZEZ CALA WIECZNOSC

ZAWSZE BEZ PRZERWY I TO BEZ KONCA A

SAM JEHOWA BOG BEDZIE WSZYSTKIM

SWOIM STWORZENIOM ANIOLOM LUDZIOM

I ZWIERZETOM BARDZO ALE TO BARDZO

MOCNO BLOGOSLAWIL ROZTACZAJAC NAD

NIMI BARDZO OGROMNA I WYJATKOWA

OPIEKE ABY SWIETE IMIE JEHOWY BOGA

BYLO WIELCE UWIELBIONE PONAD

WSZYSTKIE UWIELBIENIA I WYWYZSZONE

PONAD WSZYSTKIE WYWYZSZENIA PO CZAS

NIEZMIERZONY NA ZAWSZE WIECZNIE I TO

BEZ JAKIEGOKOLWIEK KONCA GDYZ SAM

JEHOWA BOG W POSTACI SWEGO

UKOCHANEGO SYNA BYLEGO JEZUSA

CHRYSTUSA A DZISIEJSZEGO ZERUBARIELA

BEDZIE PRZEBYWAL TU NA TEJ OCZYSZCZONEJ

PIEKNEJ RAJSKIEJ ZIEMI Z RODZAJEM

LUDZKIM PRZEZ CALA WIECZNOSC BO SAM

JEHOWA BOG W POSTACI ZERUBARIELA

BEDZIE ZAWSZE Z LUDZMI NA TEJ CZYSTEJ

PIEKNEJ I SWIETEJ ZIEMI KU ICH WIECZNEMU

WIELKIEMU WRECZ OGROMNEMU SZCZESCIU

TWORZAC MILIARDOWE DOSKONALE BARDZO

SZCZESLIWE I SWIETE NIEKONCZACE SIE

SPOLECZENSTWO POD NOWA NAZWA JAKO

DZIECI JEHOWY BOGA SCISLE TAJNA AKCJA

CZAS…….

.

.

.

————————————————-

64.S…….01.26.2016 TU

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2. Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(4)3.0=[-2]=.46.-=4=..55.00(3)3,0=4=.25.-..25..==

==[..0..]=-=5=.38.-.25.-..25..00(1)0=1=14.20.–

–.11.500(2)7.04.9.-.18.#.10.#00#6#0(2)X

ZER0 ZACZYNAC ZADYME NA CALY

KOCHAM BARDZO MOCNO JEHOWE BOGA

GDYZ JA ZERUBARIEL JESTEM JEHOWY BOGA

UKOCHANYM SYNEM KTORY BYL JEZUSEM A

TERAZ POWROCIL TU NA TE ZIEMIE DRUGI

RAZ POD NOWYM IMIENIEM JAKO ZERUBARIEL

ABY DOKONCZYC DZIELA MEGO OJCA JEHOWY

BOGA KTORE ROZPOCZALEM JAKO JEZUS

CHRYSTUS NAZYWANY CIESLA Z NAZARETU

NATOMIAST TERAZ JESTEM OFICEREM

OPERACYJNYM Z JEDNOSTEK SPECJALNYCH

JEHOWY BOGA POD NOWYM IMIENIEM JAKO

ZERUBARIEL KTORY W IMIENIU JEHOWY BOGA

BEDZIE SPRAWOWAL WLADZE NAD CALYM

SWIATEM WRAZ ZE STU CZTERDZIESTOMA

CZTEROMA TYSIACAMI WSPOLKROLOW

PRZEOBRAZAJAC CALA TE KULE ZIEMSKA W

RAJSKI OGROD UTRACONY PRZEZ ADAMA I

EWE GDZIE JUZ NIKT NIE BEDZIE CHOROWAL

STARZAL SIE ANI UMIERAL A ZMARLI NA GLOS

SYNA CZLOWIECZEGO ZERUBARIELA W IMIENIU

JEHOWY BOGA POWSTANA W NOWYCH CIALACH

DO ZYCIA WIECZNEGO TU W RAJSKICH

WARUNKACH NA TEJ PIEKNEJ OCZYSZCZONEJ

RAJSKIEJ ZIEMI ABY JUZ NIGDY WIECEJ NIE

STARZEC SIE NIE CHOROWAC ANI WIECEJ NIE

UMIERAC WIELBIAC JEHOWE BOGA CALYM

SWOIM SERCEM PRZEZ CALA WIECZNOSC

ZAWSZE BEZ PRZERWY I TO BEZ KONCA A

SAM JEHOWA BOG BEDZIE WSZYSTKIM

SWOIM STWORZENIOM ANIOLOM LUDZIOM

I ZWIERZETOM BARDZO ALE TO BARDZO

MOCNO BLOGOSLAWIL ROZTACZAJAC NAD

NIMI BARDZO OGROMNA I WYJATKOWA

OPIEKE ABY SWIETE IMIE JEHOWY BOGA

BYLO WIELCE UWIELBIONE PONAD

WSZYSTKIE UWIELBIENIA I WYWYZSZONE

PONAD WSZYSTKIE WYWYZSZENIA PO CZAS

NIEZMIERZONY NA ZAWSZE WIECZNIE I TO

BEZ JAKIEGOKOLWIEK KONCA GDYZ SAM

JEHOWA BOG W POSTACI SWEGO

UKOCHANEGO SYNA BYLEGO JEZUSA

CHRYSTUSA A DZISIEJSZEGO ZERUBARIELA

BEDZIE PRZEBYWAL TU NA TEJ OCZYSZCZONEJ

PIEKNEJ RAJSKIEJ ZIEMI Z RODZAJEM

LUDZKIM PRZEZ CALA WIECZNOSC BO SAM

JEHOWA BOG W POSTACI ZERUBARIELA

BEDZIE ZAWSZE Z LUDZMI NA TEJ CZYSTEJ

PIEKNEJ I SWIETEJ ZIEMI KU ICH WIECZNEMU

WIELKIEMU WRECZ OGROMNEMU SZCZESCIU

TWORZAC MILIARDOWE DOSKONALE BARDZO

SZCZESLIWE I SWIETE NIEKONCZACE SIE

SPOLECZENSTWO POD NOWA NAZWA JAKO

DZIECI JEHOWY BOGA SCISLE TAJNA AKCJA

CZAS ZER0 ZACZYNAC ZADYME NA CALY…….

.

.

.

————————————————-

65.T…….01.27.2016 WE

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2. Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(2)4.0.37.7-.21.#=[-3]=00(2)4,0.45.–

–.13.-.18.#=9=#00(4)3.0.55.-..41.–

–.54.=16=00(3)3,0.33.=9=00

00(1)=1=5.15.=4=21-.15.95-.10.0(1)X

SWIAT MY NAME IS ZERUBARIEL

KOCHAM BARDZO MOCNO JEHOWE BOGA

GDYZ JA ZERUBARIEL JESTEM JEHOWY BOGA

UKOCHANYM SYNEM KTORY BYL JEZUSEM A

TERAZ POWROCIL TU NA TE ZIEMIE DRUGI

RAZ POD NOWYM IMIENIEM JAKO ZERUBARIEL

ABY DOKONCZYC DZIELA MEGO OJCA JEHOWY

BOGA KTORE ROZPOCZALEM JAKO JEZUS

CHRYSTUS NAZYWANY CIESLA Z NAZARETU

NATOMIAST TERAZ JESTEM OFICEREM

OPERACYJNYM Z JEDNOSTEK SPECJALNYCH

JEHOWY BOGA POD NOWYM IMIENIEM JAKO

ZERUBARIEL KTORY W IMIENIU JEHOWY BOGA

BEDZIE SPRAWOWAL WLADZE NAD CALYM

SWIATEM WRAZ ZE STU CZTERDZIESTOMA

CZTEROMA TYSIACAMI WSPOLKROLOW

PRZEOBRAZAJAC CALA TE KULE ZIEMSKA W

RAJSKI OGROD UTRACONY PRZEZ ADAMA I

EWE GDZIE JUZ NIKT NIE BEDZIE CHOROWAL

STARZAL SIE ANI UMIERAL A ZMARLI NA GLOS

SYNA CZLOWIECZEGO ZERUBARIELA W IMIENIU

JEHOWY BOGA POWSTANA W NOWYCH CIALACH

DO ZYCIA WIECZNEGO TU W RAJSKICH

WARUNKACH NA TEJ PIEKNEJ OCZYSZCZONEJ

RAJSKIEJ ZIEMI ABY JUZ NIGDY WIECEJ NIE

STARZEC SIE NIE CHOROWAC ANI WIECEJ NIE

UMIERAC WIELBIAC JEHOWE BOGA CALYM

SWOIM SERCEM PRZEZ CALA WIECZNOSC

ZAWSZE BEZ PRZERWY I TO BEZ KONCA A

SAM JEHOWA BOG BEDZIE WSZYSTKIM

SWOIM STWORZENIOM ANIOLOM LUDZIOM

I ZWIERZETOM BARDZO ALE TO BARDZO

MOCNO BLOGOSLAWIL ROZTACZAJAC NAD

NIMI BARDZO OGROMNA I WYJATKOWA

OPIEKE ABY SWIETE IMIE JEHOWY BOGA

BYLO WIELCE UWIELBIONE PONAD

WSZYSTKIE UWIELBIENIA I WYWYZSZONE

PONAD WSZYSTKIE WYWYZSZENIA PO CZAS

NIEZMIERZONY NA ZAWSZE WIECZNIE I TO

BEZ JAKIEGOKOLWIEK KONCA GDYZ SAM

JEHOWA BOG W POSTACI SWEGO

UKOCHANEGO SYNA BYLEGO JEZUSA

CHRYSTUSA A DZISIEJSZEGO ZERUBARIELA

BEDZIE PRZEBYWAL TU NA TEJ OCZYSZCZONEJ

PIEKNEJ RAJSKIEJ ZIEMI Z RODZAJEM

LUDZKIM PRZEZ CALA WIECZNOSC BO SAM

JEHOWA BOG W POSTACI ZERUBARIELA

BEDZIE ZAWSZE Z LUDZMI NA TEJ CZYSTEJ

PIEKNEJ I SWIETEJ ZIEMI KU ICH WIECZNEMU

WIELKIEMU WRECZ OGROMNEMU SZCZESCIU

TWORZAC MILIARDOWE DOSKONALE BARDZO

SZCZESLIWE I SWIETE NIEKONCZACE SIE

SPOLECZENSTWO POD NOWA NAZWA JAKO

DZIECI JEHOWY BOGA SCISLE TAJNA AKCJA

CZAS ZER0 ZACZYNAC ZADYME NA CALY

SWIAT MY NAME IS ZERUBARIEL…….

.

.

.

————————————————-

66.U…….01.27.2016 WE

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2. Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(2)8.0=[-3]=[-4]3#[0]#00(4)8,0.53.=19=00

00(3)7.0.15.=3=00(1)0=9=66935=7=00

00(4)7,0.60.=17=00(3)11.0=[-6]=.18.-.15.0(3)X

I AM AN OFFICER IN THE

KOCHAM BARDZO MOCNO JEHOWE BOGA

GDYZ JA ZERUBARIEL JESTEM JEHOWY BOGA

UKOCHANYM SYNEM KTORY BYL JEZUSEM A

TERAZ POWROCIL TU NA TE ZIEMIE DRUGI

RAZ POD NOWYM IMIENIEM JAKO ZERUBARIEL

ABY DOKONCZYC DZIELA MEGO OJCA JEHOWY

BOGA KTORE ROZPOCZALEM JAKO JEZUS

CHRYSTUS NAZYWANY CIESLA Z NAZARETU

NATOMIAST TERAZ JESTEM OFICEREM

OPERACYJNYM Z JEDNOSTEK SPECJALNYCH

JEHOWY BOGA POD NOWYM IMIENIEM JAKO

ZERUBARIEL KTORY W IMIENIU JEHOWY BOGA

BEDZIE SPRAWOWAL WLADZE NAD CALYM

SWIATEM WRAZ ZE STU CZTERDZIESTOMA

CZTEROMA TYSIACAMI WSPOLKROLOW

PRZEOBRAZAJAC CALA TE KULE ZIEMSKA W

RAJSKI OGROD UTRACONY PRZEZ ADAMA I

EWE GDZIE JUZ NIKT NIE BEDZIE CHOROWAL

STARZAL SIE ANI UMIERAL A ZMARLI NA GLOS

SYNA CZLOWIECZEGO ZERUBARIELA W IMIENIU

JEHOWY BOGA POWSTANA W NOWYCH CIALACH

DO ZYCIA WIECZNEGO TU W RAJSKICH

WARUNKACH NA TEJ PIEKNEJ OCZYSZCZONEJ

RAJSKIEJ ZIEMI ABY JUZ NIGDY WIECEJ NIE

STARZEC SIE NIE CHOROWAC ANI WIECEJ NIE

UMIERAC WIELBIAC JEHOWE BOGA CALYM

SWOIM SERCEM PRZEZ CALA WIECZNOSC

ZAWSZE BEZ PRZERWY I TO BEZ KONCA A

SAM JEHOWA BOG BEDZIE WSZYSTKIM

SWOIM STWORZENIOM ANIOLOM LUDZIOM

I ZWIERZETOM BARDZO ALE TO BARDZO

MOCNO BLOGOSLAWIL ROZTACZAJAC NAD

NIMI BARDZO OGROMNA I WYJATKOWA

OPIEKE ABY SWIETE IMIE JEHOWY BOGA

BYLO WIELCE UWIELBIONE PONAD

WSZYSTKIE UWIELBIENIA I WYWYZSZONE

PONAD WSZYSTKIE WYWYZSZENIA PO CZAS

NIEZMIERZONY NA ZAWSZE WIECZNIE I TO

BEZ JAKIEGOKOLWIEK KONCA GDYZ SAM

JEHOWA BOG W POSTACI SWEGO

UKOCHANEGO SYNA BYLEGO JEZUSA

CHRYSTUSA A DZISIEJSZEGO ZERUBARIELA

BEDZIE PRZEBYWAL TU NA TEJ OCZYSZCZONEJ

PIEKNEJ RAJSKIEJ ZIEMI Z RODZAJEM

LUDZKIM PRZEZ CALA WIECZNOSC BO SAM

JEHOWA BOG W POSTACI ZERUBARIELA

BEDZIE ZAWSZE Z LUDZMI NA TEJ CZYSTEJ

PIEKNEJ I SWIETEJ ZIEMI KU ICH WIECZNEMU

WIELKIEMU WRECZ OGROMNEMU SZCZESCIU

TWORZAC MILIARDOWE DOSKONALE BARDZO

SZCZESLIWE I SWIETE NIEKONCZACE SIE

SPOLECZENSTWO POD NOWA NAZWA JAKO

DZIECI JEHOWY BOGA SCISLE TAJNA AKCJA

CZAS ZER0 ZACZYNAC ZADYME NA CALY

SWIAT MY NAME IS ZERUBARIEL I AM AN

OFFICER IN THE…….

.

.

.

————————————————-

67.W…….01.28.2016 TH

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2. Chwałą JEH0WY B0GA jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(4)4,0=10=.64.-..52.-.51.=19=.49.-.60.00

00(3)4.0.23.=5=-=3=.20.-.22.=2=00

00(1)0=9=-=8=5-=7=1-=5=-9.12.-700

00(4)9.0.41.=[0]=.52.00(3)9,0.40.-..34.–

–.38.=18=****V****.31.-..36..=15=00

00(1)07.13.-40(1)X

SPECIAL F0RCES 0PERATING F0R

JEH0VAHS G0D

K0CHAM BARDZ0 M0CN0 JEH0WE B0GA

GDYZ JA ZERUBARIEL JESTEM JEH0WY B0GA

UK0CHANYM SYNEM KT0RY BYL JEZUSEM A

TERAZ P0WR0CIL TU NA TE ZIEMIE DRUGI

RAZ P0D N0WYM IMIENIEM JAK0 ZERUBARIEL

ABY D0K0NCZYC DZIELA MEG0 0JCA JEH0WY

B0GA KT0RE R0ZP0CZALEM JAK0 JEZUS

CHRYSTUS NAZYWANY CIESLA Z NAZARETU

NAT0MIAST TERAZ JESTEM 0FICEREM

0PERACYJNYM Z JEDN0STEK SPECJALNYCH

JEH0WY B0GA P0D N0WYM IMIENIEM JAK0

ZERUBARIEL KT0RY W IMIENIU JEH0WY B0GA

BEDZIE SPRAW0WAL WLADZE NAD CALYM

SWIATEM WRAZ ZE STU CZTERDZIEST0MA

CZTER0MA TYSIACAMI WSP0LKR0L0W

PRZE0BRAZAJAC CALA TE KULE ZIEMSKA W

RAJSKI 0GR0D UTRAC0NY PRZEZ ADAMA I

EWE GDZIE JUZ NIKT NIE BEDZIE CH0R0WAL

STARZAL SIE ANI UMIERAL A ZMARLI NA GL0S

SYNA CZL0WIECZEG0 ZERUBARIELA W IMIENIU

JEH0WY B0GA P0WSTANA W N0WYCH CIALACH

D0 ZYCIA WIECZNEG0 TU W RAJSKICH

WARUNKACH NA TEJ PIEKNEJ 0CZYSZCZ0NEJ

RAJSKIEJ ZIEMI ABY JUZ NIGDY WIECEJ NIE

STARZEC SIE NIE CH0R0WAC ANI WIECEJ NIE

UMIERAC WIELBIAC JEH0WE B0GA CALYM

SW0IM SERCEM PRZEZ CALA WIECZN0SC

ZAWSZE BEZ PRZERWY I T0 BEZ K0NCA A

SAM JEH0WA B0G BEDZIE WSZYSTKIM

SW0IM STW0RZENI0M ANI0L0M LUDZI0M

I ZWIERZET0M BARDZ0 ALE T0 BARDZ0

M0CN0 BL0G0SLAWIL ROZTACZAJAC NAD

NIMI BARDZ0 0GR0MNA I WYJATK0WA

0PIEKE ABY SWIETE IMIE JEH0WY B0GA

BYL0 WIELCE UWIELBI0NE P0NAD

WSZYSTKIE UWIELBIENIA I WYWYZSZ0NE

P0NAD WSZYSTKIE WYWYZSZENIA P0 CZAS

NIEZMIERZ0NY NA ZAWSZE WIECZNIE I T0

BEZ JAKIEG0K0LWIEK K0NCA GDYZ SAM

JEH0WA B0G W P0STACI SWEG0

UK0CHANEG0 SYNA BYLEG0 JEZUSA

CHRYSTUSA A DZISIEJSZEG0 ZERUBARIELA

BEDZIE PRZEBYWAL TU NA TEJ 0CZYSZCZ0NEJ

PIEKNEJ RAJSKIEJ ZIEMI Z R0DZAJEM

LUDZKIM PRZEZ CALA WIECZN0SC B0 SAM

JEH0WA B0G W P0STACI ZERUBARIELA

BEDZIE ZAWSZE Z LUDZMI NA TEJ CZYSTEJ

PIEKNEJ I SWIETEJ ZIEMI KU ICH WIECZNEMU

WIELKIEMU WRECZ 0GR0MNEMU SZCZESCIU

TW0RZAC MILIARD0WE D0SK0NALE BARDZ0

SZCZESLIWE I SWIETE NIEK0NCZACE SIE

SP0LECZENSTW0 P0D N0WA NAZWA JAK0

DZIECI JEH0WY B0GA SCISLE TAJNA AKCJA

CZAS ZER0 ZACZYNAC ZADYME NA CALY

SWIAT MY NAME IS ZERUBARIEL I AM AN

0FFICER IN THE SPECIAL F0RCES

0PERATING F0R JEH0VAHS G0D

.

.

.

————————————————-

68.Y…….01.29.2016 FR

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

DANIELA 12:1

1.A w owym czasie powstanie

Michał-ZERUBARIEL wielki

Książę, który stoi dla dobra

synów twego ludu.

.

.

.

————————————————-

69.Z…….02.03.2016 WE

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

JUDY 1:9

9.Kiedy Archanioł Michał-ZERUBARIEL

miał zatarg z Diabłem i toczył spór co do

ciała Mojżesza, nie śmiał go osądzić

obelżywymi wyrazami, lecz rzekł:„Niech

cię zgromi JEHOWA Bóg”.

.

.

.

————————————————-

70.A…….03.09.2016 WE

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

JANA 12:3

(28) Słyszeliście,że JA Jezus-ZERUBARIEL

Wam powiedziałem: Odchodzę i Przyjdę

Znów do Was (jako ZERUB-ARIEL).

Gdybyście Mnie miłowali,radowalibyście

się, że idę Do OJCA (JEHOWY BOGA),

bo OJCIEC (JEHOWA Bóg) większy jest

ode Mnie.

.

(29) A teraz powiedziałem Wam o tym,

zanim to nastąpi, abyście uwierzyli,

gdy się to stanie.

.

(30) Już nie będę z wami wiele mówił,

nadchodzi bowiem (,,diabeł“) władca

tego Złego świata. Nie ma on (,,diabeł“)

jednak nic swego We Mnie ZERUBARIELU.

.

(31) Ale niech świat się dowie, że JA

ZERUB-ARIEL BARDZO MOCNO Miłuję

OJCA (JEHOWĘ BOGA), i że tak Czynię,

jak Mi OJCIEC (JEHOWA Bóg) Nakazał…

.

.

.

————————————————-

71.B…….02.04.2016 TH

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

JANA 4:34

34. JezusZERUBARIEL powiedział do nich:

„Moim pokarmem jest wykonywanie woli

TEGO ( JEHOWY BOGA ), Który MNIE

ZERUBARIELA posłał, i dokończenie

JEGO (JEHOWY BOGA) Dzieła…….

.

.

.

————————————————-

72.C…….02.04.2016 TH

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

IZAJASZA 28:16

16.…dlatego tak rzekł Wszechwładny Pan,JEHOWA:

„Oto kładę Kamień(ZERUB-ARIELA) jako Fundament

na SYJONIE,(ZERUB-ARIELAjako)Kamień wypróbo-

wany ( ZERUB-ARIELA jako) Drogocenny Narożnik,

( ZERUB-ARIELA jako) niewzruszony Fundament.

Nikt, kto wierzy (JEHOWIE BOGU), nie wpadnie

w popłoch.

.

.

.

————————————————-

73.D…….02.18.2016 TH

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

APOKALIPSA 5:9-12

9. I śpiewają nową pieśń, mówiąc:„Godzien

Jesteś (ZERUB-ARIELU) wziąć zwój i

Otworzyć Jego Pieczęcie, ponieważ zostałeś

zabity i swoją krwią kupiłeś JEHOWIE BOGU

ludzi z każdego plemienia i języka, i ludu,

i narodu,

.

10. i uczyniłeś ich JEHOWIE BOGU naszemu

królestwem i kapłanami, i Mają Królować

NA ZIEMI”.

.

11. I ujrzałem, i usłyszałem głos wielu aniołów

wokół Tronu, żywych Stworzeń i starszych,

a liczba ich była miriady miriadów i

tysiące tysięcy,

.

12. mówiących donośnym głosem:

Baranek-ZERUBARIEL, który był zabity,

Jest Godzien Przyjąć Moc i Bogactwo,i

Mądrość,i Siłę,i Szacunek, i Chwałę,

i Błogosławieństwo”.

.

.

.

————————————————-

74.E…….02.21.2016 SU

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

IZAJASZA 32:1,2

1. Oto Król-ZERUBARIEL Będzie Panował Dla

Prawości, a Książęta będą sprawować władzę

Książęcą dla Sprawiedliwości.

.

2.I Każdy będzie jak Schronienie przed wiatrem

i Kryjówka przed deszczową nawałnicą, jak

Strumienie Wody w bezwodnej krainie, jak

Cień Wielkiej Skały w wyczerpanej ziemi.

.

.

.

————————————————-

75.F…….02.05.2016 FR

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

IZAJASZA 59:19

19.“I od zachodu słońca(z U.S.A.)będą się bali

Imienia JEHOWY,a od wschodu słońca

( z POLSKI ) – JEGO CHWAłY, bo ON

( ZERUB-ARIEL ) przybędzie jak niosąca

udrękę rzeka pędzona DUCHEM JEHOWY

BOGA.”

.

.

.

————————————————-

76.G…….02.12.2016 FR

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

MALACHIASZA 4:2

2. A wam, bojącym się MEGO (JEHOWY BOGA)

IMIENIA, zaświeci (ZERUBARIEL jako) Słońce

Prawości z Uzdrowieniem w swoich skrzydłach,

wy zaś wyruszycie, tupocząc jak tuczne cielęta”.

.

.

.

————————————————-

77.H…….02.05.2016 FR

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 21:1

1. Serce Króla-ZERUBARIELA jest w ręku

JEHOWY BOGA jak strumienie wody.

Zwraca JE ON (JEHOWA Bóg)

(ZERUB-ARIELA), gdzie chce.

.

.

.

————————————————-

78.I…….02.06.2016 SA

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

LUKASZA 1:78,79

78. …dzięki tkliwemu współczuciu

naszego BOGA (JEHOWY). Ze

współczuciem tym zawita do nas

(ZERUB-ARIEL) świt z Wysokości,

.

79. by zaświecić siedzącym w

ciemności i w cieniu śmierci, by

pomyślnie skierować nasze stopy

na drogę pokoju”.

.

.

.

————————————————-

79.J…….02.09.2016 TU

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

OZEASZA 10:12

12. Siejcie dla siebie ziarno w prawości;

zbierajcie stosownie do lojalnej życzli-

wości. Obrabiajcie ziemię uprawną,

gdy jest czas,by szukać JEHOWY BOGA,

ON (JEHOWA-ZERUBARIEL) przyjdzie

i nauczy was prawości.

.

.

.

————————————————-

80.K…….02.07.2016 SU

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

APOKALIPSA 16:12

12. A szósty wylał swą czaszę na wielką

rzekę Eufrat i jej woda wyschła, żeby

została przygotowana droga dla Królów

( JEHOWY BOGA I ZERUBARIELA )

ze wschodu słońca ( z POLSKI ).

.

.

.

————————————————-

81.L…….02.015.2016 MO

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

MATEUSZA 8:10-12

10. …Słysząc to, Jezus-ZERUBARIEL

się zadziwił i rzekł do podążających za

nim: „Mówię wam prawdę: U nikogo w

Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary.

.

11. Ale powiadam wam,że wielu ze stron

wschodnich (Z POLSKI) i ze stron

zachodnich(Z U.S.A.)przyjdzie i ułoży się

przy stole z Abrahamem i Izaakiem, i

Jakubem w Królestwie Niebios; (w

królestwie JEHOWY BOGA i

ZERUB-ARIELA)

.

12. natomiast synowie królestwa

zostaną wyrzuceni w ciemność na

zewnątrz. Tam będą płakać i zgrzytać

zębami”.

.

.

.

————————————————-

82.M…….02.09.2016 TU

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

ZACHARIASZA 14:9

9. A JEHOWA-ZERUBARIEL zostanie

królem nad całą ziemią. W Owym Dniu

JEHOWA-ZERUBARIEL będzie Jeden i

Jego Imię (JEHOWA-ZERUBARIEL) Jedno.

.

.

.

————————————————-

83.N…….02.07.2016 SU

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

MATEUSZA 24:27,28

27.Albowiem jak błyskawica zabłyśnie(W POLSCE)

na wschodzie,a świeci (W U.S.A.) aż na zachodzie,

tak będzie z przyjściem (ZERUB-ARIELA)

Syna Człowieczego.

.

28.Gdzie jest ciało (BYLY Jezus, A DZISIEJSZY

ZERUB-ARIEL), tam się orły ( POLACY I

AMERYKANIE ) zgromadzą9.

.

.

.

————————————————-

84.0…….02.08.2016 MO

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

APOKALIPSA 5:6

6. A pośrodku TRONU i czterech żywych

stworzeń i pośród starszych ujrzałem stojącego

BARANKA-ZERUBARIELA, jak gdyby

,,zabitego“, mającego Siedem rogów

i Siedmioro Oczu, a te Oczy oznaczają

Siedem Duchów Bożych, które zostały

Posłane na całą Ziemię.

.

.

.

————————————————-

85.P…….02.09.2016 TU

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

JANA 7:16-18

16. Jezus-ZERUBARIEL z kolei odpowiedział

im i rzekł:„To, czego nauczam, nie jest Moje,

lecz należy do TEGO (JEHOWY BOGA),

Który MNIE Posłał.

.

17. Jeżeli ktoś pragnie wykonywać JEGO

(JEHOWY BOGA) wolę, będzie wiedział,

czy ta nauka jest od (Boga JEHOWY), czy

też JA ZERUBARIEL mówię sam z siebie.

.

18. Kto mówi sam z siebie, szuka własnej

chwały, ale kto szuka chwały TEGO

(JEHOWY BOGA), Który go posłał,

ten trzyma się prawdy i nie ma w nim

nieprawości.

.

.

.

————————————————-

86.R…….02.10.2016 WE 04.07.2016 TH

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 8:22,27,30,31

22.JEHOWA BOG Mnie-ZERUBARIELA utworzył

jako (PIERWOCINY) Początek SWOJEJ Drogi,

najwcześniejsze ze SWYCH dawnych Dzieł.

.

27. Kiedy JEHOWA BOG przygotowywał niebiosa,

Ja-ZERUBARIEL tam Byłam; gdy JEHOWA BOG

ustanawiał okrąg na obliczu wodnej głębiny,…

.

30. …wtedy Ja-ZERUBARIEL Byłam obok NIEGO

mistrzowskim wykonawcą i ( ZERUB-ARIEL )

Byłam kimś, KOGO JEHOWA BOG dzień w dzień

szczególnie Miłował, Ja-ZERUBARIEL zaś wciąż

się przed NIM weseliłam,

.

31. weseląc się żyzną krainą JEGO ziemi, a

rzeczy, które ( ZERUB-ARIEL )

miłowałam, były u synów ludzkich.

.

.

.

————————————————-

87.S…….02.17.2016 WE

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

JANA 1:14

14. A Słowo-ZERUBARIEL stał się ciałem i

przebywa wśród nas, i widzieliśmy chwałę

JEGO, chwałę, jaka się od OJCA

(JEHOWY BOGA) należy jednorodzonemu

Synowi; i (Jezus-ZERUBARIEL) był i Jest

pełen życzliwości niezasłużonej i prawdy.

.

.

.

————————————————-

88.T…….03.03.2016 TH

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

APOKALIPSA 19:12,13,16

12. JEGO oczy to ognisty płomień, a na

JEGO głowie wiele diademów.Ma napisane

Imię, ZERUB-ARIEL Którego nie zna nikt

Prócz Niego,

.

13.i jest przyobleczony w wierzchnią szatę

spryskaną krwią, a Imię, którym GO zwą,

brzmi ZERUB-ARIELSłowoJEHOWY BOGA

.

16. A na swej szacie wierzchniej,

mianowicie na udzie, ma napisane

Imię: Jezus-ZERUBARIEL Król

królów i Pan panów.

.

.

.

————————————————-

89.U…….02.11.2016 TH

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

1 TYMOTEUSZA 6:14,15

14. …żebyś przestrzegał tego przykazania w

sposób niesplamiony i nieposzlakowany aż

do Ujawnienia się naszego Pana-ZERUBARIELA,

Jezusa-ZERUBARIELA Chrystusa.

.

15. Owo Ujawnienie się JEGO-ZERUBARIELA, w

Wyznaczonym Czasie Ukaże się (ZERUB-ARIEL),

Szczęśliwy i jedyny MocarzKról królujących i

Pan panujących,…….

.

.

.

————————————————-

90.W…….02.23.2016 TU

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

HEBRAJCZYKOW 10:37

37. “Jeszcze bowiem za krótką, za bardzo

krótką chwilę Przyjdzie (UJAWNI Się)

TEN-ZERUBARIEL, Który ma Nadejść,

i Nie Spóźni Się.”

.

.

.

————————————————-

91.Y…….02.25.2016 TH

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

1 JANA 3:2

2.Umiłowani,teraz jesteśmy dziećmi Bożymi,

ale jeszcze nie zostało ujawnione,,,czym

będziemy”. Wiemy, że gdy ON

(ZERUB-ARIEL) Się Ujawni, będziemy

do Niego(ZERUB-ARIELA) podobni,

Ponieważ Ujrzymy GO (ZERUB-ARIELA)

właśnie takim, Jakim Jest (CZŁOWIEKIEM).

.

.

.

————————————————-

92.Z…….03.03.2016 TH

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

FILIPIAN 2:7

7. Przeciwnie, ( JezusZERUBARIEL) ogołocił

samego siebie i przybrał postać niewolnika, i

(ZERUB-ARIEL) Stał się Podobny do ludzi.

.

.

.

————————————————-

93.A…….02.10.2016 WE

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

DANIELA 7:13,14

13.„Patrzyłem w wizjach nocnych, a oto

z obłokami niebios nadchodził

ZERUB-ARIEL, ktoś podobny do syna

człowieczego; i uzyskał dostęp do

ISTNIEJĄCEGO OD DNI PRADAWNYCH

(Najwyższego) i przyprowadzono GO tuż

przed (Najwyższego) NIEGO.

.

14.I dano MU panowanie i dostojeństwo

oraz królestwo,aby JEMU służyły wszys-

tkie ludy,grupy narodowościowe i języ-

ki. Panowanie JEGO to panowanie po

czas nie zmierzony,które nie przeminie

a JEGO królestwo nie będzie obrócone

wniwecz.

.

.

.

————————————————-

94.B…….02.21.2016 SU

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

DANIELA 7:24,25

24. A dziesięć rogów to dziesięciu królów,

którzy powstaną z tego królestwa; a po nich

powstanie (ZERUB-ARIEL) jeszcze jeden i

TEN (ZERUB-ARIEL) będzie się różnił od

pierwszych, i upokorzy trzech królów.

(króla-POLSKI, króla-U.S.A., króla-?????)

.

25. Będzie też wypowiadał słowa przeciwko

Najwyższemu i będzie nękał świętych

Najwyższego. I będzie zamierzał zmienić czasy

oraz prawo, a oni zostaną wydani w jego rękę

na czas i czasy, i pół czasu (360+720+180=1260)

(1260 DNI – 42 MIES. – 42X30 = 1260 = 180 TYG.).

.

.

.

————————————————-

95.C…….03.10.2016 TH

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

IZAJASZA 45:1

1. Oto, co Rzekł JEHOWA Bóg do Swego

Pomazańca, Cyrusa-ZERUBARIELA,

Którego Prawicę Ująłem, by podbić przed

nim narody — żeby zdjąć pasy z bioder

królów; żeby otworzyć przed nim podwoje,

tak iż nawet bramy nie będą zamknięte:

.

.

.

————————————————-

96.D…….02.28.2016 SU

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

DANIELA 8:9-12

9. A z jednego z nich Wyszedł INNY (ZERUB-ARIEL),

Róg Mały, i (ZERUB-ARIEL) Rósł Coraz Bardziej ku

południowi (KU IZRAELOWI) i Ku Wschodowi

(KU POLSCE) oraz KU OZDOBIE (JEHOWY BOGA).

.

10. I (ZERUB-ARIEL) Rósł aż do zastępu niebios,

sprawiając tym, że część zastępu i część ,,gwiazd”

(,,Wielcy” TEGO świata) spadła na ziemię, a

ON (ZERUB-ARIEL) ,,zaczął je tratować”.

.

11. I (ZERUB-ARIEL Wmówił W SIEBIE

Potęgę, Jaką Ma Książę Wojsk ANIELSKICH)

I (ZERUB-ARIEL Pysznił się) wywyższał się

w pysze aż do (Jezusa) Księcia Zastępu, a Temu

odjęto ofiarę ustawiczną i powalono ustalone

miejsce Jego ,,sanktuarium”.

.

12. I zastęp został w końcu wydany, razem z

ofiarą ustawiczną, ze względu na występek

(świata); a ON (ZERUB-ARIEL) Rzucał

Prawdę Na Ziemię i (ZERUB-ARIEL)

Działał, i Miał Powodzenie.

.

.

.

————————————————-

97.E…….02.10.2016 WE

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

HABAKUKA 2:3,4

3.Wizja ta(JEHOWY BOGA i ZERUBARIELA)

bowiem jest jeszcze na czas wyznaczony i

dysząc, śpieszy ku końcowi, i nie skłamie.

Nawet gdyby się odwlekała, wciąż jej

wyczekuj; bo sprawdzi się niezawodnie.

Nie opóźni się.

.

4. …Lecz prawy (ZERUB-ARIEL) będzie

żył dzięki swej (WIERZE i ) Wierności

(Względem JEHOWY BOGA).

.

.

.

————————————————-

98.F…….02.20.2016 SA

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

1 JANA 2:22,23

22. Kto jest kłamcą,jeśli nie ten,kto zaprzecza,

że Jezus-ZERUBARIEL Jest Chrystusem?

Antychrystem jest ten, kto się zapiera Ojca

(JEHOWY BOGA) i Syna-ZERUBARIELA.

.

23. Każdy, kto się zapiera Syna-

-ZERUBARIELA, nie ma również Ojca

(JEHOWY BOGA). Kto wyznaje Syna-

-ZERUBARIELA, ma także Ojca

(JEHOWĘ BOGA).

.

.

.

————————————————-

99.G…….02.12.2016 FR

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

HEBRAJCZYKOW 1:1-4

1. JEHOWA Bóg, który dawno

temu przy wielu okazjach i wieloma

sposobami przemawiał do naszych

praojców za pośrednictwem proroków,

.

2. przy końcu tych dni przemówił do

nas za pośrednictwem Syna

Jezusa-ZERUBARIELA, którego

ustanowił dziedzicem wszystkiego

i przez Którego uczynił systemy rzeczy.

.

3. ON ZERUB-ARIEL jest odbiciem Chwały

JEHOWY Boga i dokładnym wyobrażeniem

samej JEGO Istoty, ON też podtrzymuje

wszystko Słowem JEGO MOCY, a dokonawszy

oczyszczenia za nasze grzechy, zasiadł po

prawicy MAJESTATU w miejscach wyniosłych.

.

4. O tyle zatem stał się lepszy od Aniołów,

o ile odziedziczył Imię (JEHOWA-ZERUBARIEL)

wspanialsze od ich imienia.

.

.

.

————————————————-

100.H…….02.13.2016 SA

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

DZIEJE APOSTOLSKIE 1:11

11.i rzekli: “Mężowie galilejscy,

dlaczego stoicie wpatrzeni w niebo?

TEN Jezus-ZERUBARIEL, który został

od was wzięty do nieba, przyjdzie w

taki sam sposób, w jaki GO widzieliście

idącego do nieba”.

.

.

.

————————————————-

101.I…….02.13.2016 SA

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

DANIELA 8:23-25

23. „A pod koniec ich królestwa, gdy występni

dopełnią miary swych czynów, powstanie Król

ZERUB-ARIEL o srogim obliczu i Rozumiejący

Zagadkowe Wypowiedzi.

.

24. I Moc JEGO stanie się Potężna, lecz

nie dzięki JEGO własnej MOCY.

(LECZ DZIĘKI MOCY JEHOWY BOGA).

I w zdumiewający sposób będzie przywodził

do zguby, niewątpliwie też powiedzie mu

się i Będzie Działał Skutecznie.I doprowadzi

do zguby potężnych oraz lud świętych.

.

25. I stosownie do swej wnikliwości sprawi

też, że zwodnicze działanie w jego ręce się

powiedzie. I w Sercu Swoim będzie się

Bardzo Pysznił, a w okresie wolnym od

troski doprowadzi wielu do zguby. I

powstanie przeciwko Księciu książąt,

ale zostanie złamany bez udziału ręki.

.

.

.

————————————————-

102.J…….02.14.2016 SU

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

JEREMIASZA 33:15,16

15. W tychże dniach i w owym czasie sprawię,

że wyrośnie dla Dawida Latorośl-ZERUBARIEL

odznaczająca się prawością, i czynić

ON-ZERUBARIEL będzie zadość

sprawiedliwości i prawości w tym kraju.

.

16. W owych dniach Juda zostanie wybawiona

i Jerozolima będzie mieszkać bezpiecznie.

I będzie nazywana:JEHOWA-ZERUBARIEL

naszą prawością”.

.

.

.

————————————————-

103.K…….02.14.2016 SU

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

IZAJASZA 4:2

2. W Owym Dniu to, co za sprawą

JEHOWY BOGA wyrośnie (ZERUB-ARIEL)

jako Latorośl-ZERUBARIEL, ZERUB-ARIEL

będzie Ku Ozdobie JEHOWY BOGA i JEGO

WIELKIEJ Chwale, a Owoc ziemi (ZERUB-

-ARIEL) będzie Przedmiotem Dumy i Czymś

Pięknym dla ocalałych z Izraela.

.

.

.

————————————————-

104.L…….02.16.2016 TU

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

IZAJASZA 29:18-20

18. I W Owym Dniu: (DNIU JEHOWY

BOGA i ZERUBARIELA), głusi usłyszą

słowa księgi, a z mroku i z ciemności

nawet oczy ślepych będą widzieć.

.

19. A potulni pomnożą swą radość z

JEHOWY BOGA i nawet biedni spośród

ludzi będą się radować Świętym JEHOWĄ

BOGIEM Izraela,

.

20. ponieważ przyjdzie kres na tyrana i

skończy się samochwalca, zostaną też

wytraceni wszyscy, którzy czyhają,

żeby wyrządzać szkodę, ….

.

.

.

————————————————-

105.M…….02.17.2016 WE

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

HIOBA 18:20

20. Na JEGO Dzień (Dzień JEHOWY

BOGA i ZERUBARIELA) ludzie na

Zachodzie (w U.S.A.) będą patrzeć

zdumieni i drżenie chwyci ludzi

(w POLSCE) na Wschodzie.

.

.

.

————————————————-

106.N…….02.23.2016 TU

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

LUKASZA 21:25-27,34,35

25. „Będą też znaki na słońcu i księżycu, i

gwiazdach, a Na Ziemi Udręczenie Narodów

Nie Znających Wyjścia

.

26. podczas gdy Ludzie Będą Mdleć Ze Strachu i

w oczekiwaniu rzeczy przychodzących na

zamieszkaną ziemię; bo Moce Niebios

Zostaną Wstrząśnięte.

.

27. I potem ujrzą Syna Człowieczego-

ZERUBARIELA przychodzącego w obłoku z

Mocą oraz Wielką Chwałą.

.

34. …żeby ów Dzień (JEHOWY BOGA i

ZERUBARIELA) nagle was nie zaskoczył,

.

35. Jak Sidło. Przyjdzie Na Wszystkich, którzy

mieszkają na obliczu całej ziemi.

.

.

.

————————————————-

107.0…….03.01.2016 TU

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

MARKA 13:34-37

34. Rzecz ma się tak, jak z Człowiekiem

(ZERUB-ARIELEM), Który udając się w

Podróż Za Granicę (do U.S.A.) pozostawił

swój dom i dał władzę swoim niewolnikom,

każdemu jego pracę, a odźwiernemu kazał

czuwać.

.

35. Dlatego czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy

PAN ,,Domu” (ZERUB-ARIEL) Przyjdzie

(UJAWNI się PUBLICZNIE): czy pod koniec

dnia, czy 0 Północy, czy z pianiem kogutów,

czy wcześnie rano–

.

36.–żeby gdy Nagle Przybędzie (UJAWNI się

PUBLICZNIE), nie zastał was ,,śpiących“.

.

37. Ale co mówię wam, mówię wszystkim:

,,Czuwajcie”.

.

.

.

————————————————-

108.P…….03.01.2016 TU

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

MATEUSZA 25:14,19,31-33

14. „Jest bowiem tak, jak w wypadku

Człowieka (ZERUB-ARIELA), który,

zamierzając wyjechać za granicę

(do U.S.A.), wezwał swych niewolników

i poruczył im swoje mienie.

.

19. „Po długim czasie(ZERUB-ARIEL)PAN

tych niewolników przyszedł i dokonał z

nimi obrachunku.

.

31. „Kiedy Syn Człowieczy-ZERUBARIEL

przybędzie (UJAWNI się PUBLICZNIE) w

swojej chwale, a wraz z nim Wszyscy

Aniołowie, wtedy zasiądzie na swym

chwalebnym tronie.

.

32. I będą przed nim zebrane wszystkie

narody, i będzie oddzielał jednych ludzi

od drugich, jak pasterz oddziela owce od kóz.

.

33. I postawi ,,Owce” Po Swej Prawicy, ale

,,kozy” po swej lewicy.

.

.

.

————————————————-

109.R…….02.22.2016 MO

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

2 TESALONICZAN 2:3,4

3. Niech was nikt w żaden sposób

nie bałamuci, ponieważ ON (Dzień

JEHOWY BOGA i ZERUBARIELA)

nie nastanie, dopóki wpierw nie

nadejdzie odstępstwo i nie zostanie

objawiony Człowiek ,,bezprawia”,

(ZERUB-ARIEL) ,,SYN Zagłady

(SYN JEHOWY BOGA).

.

4. TEN(ZERUB-ARIEL)się przeciwstawia

oraz wynosi nad każdego, kto jest zwany

bogiem” lub przedmiotem wielbienia;

zasiada też w,,świątyniJEHOWY Boga,

publicznie podając się(JAKOBY)za,,boga“.

.

.

.

————————————————-

110.S…….02.24.2016 WE

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

IZAJASZA 41:11

11. „Oto wszyscy, którzy pałają gniewem

na Ciebie (ZERUB-ARIELU), Będą Zawsty-

dzeni i Upokorzeni. Ludzie wiodący z

Tobą (ZERUB-ARIELU) spór staną się

jakby niczym i poginą.

.

.

.

————————————————-

111.T…….03.11.2016 FR

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

IZAJASZA 49:25

25.Lecz oto, Co Rzekł JEHOWA Bóg:„Nawet

grupa jeńców mocarza będzie odebrana, a

ci, którzy już zostali zabrani przez tyrana,

uciekną. I Wystąpię Przeciwko Każdemu,

kto występuje Przeciwko TOBIE–

–ZERUBARIELU…(Brzmi Wypowiedź

SAMEGO JEHOWY BOGA).

.

.

.

————————————————-

112.U…….03.05.2016 SA

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

IZAJASZA 41:8-10

8. „Ale TY, IzraeluZERUBARIELU,

Jesteś Moim Sługą, TY, Jakubie

ZERUBARIELU, Którego Wybrałem

Potomkiem Abrahama, Mego

Przyjaciela;

.

9. TY-ZERUBARIELU, Którego wziąłem

z krańców ziemi ( Z POLSKI), i TY

ZERUBARIELU, Którego Wezwałem

(Z POLSKI) z jej dalekich stron. I

Rzekłem Do CiebieZERUBARIELU:‚

Jesteś Moim Sługą;Wybrałem Cię

ZERUBARIELU i Nie odrzuciłem.

.

10. Nie lękaj się (ZERUB-ARIELU),

Bo JA (JEHOWA BÓG) Jestem Z

TobąZERUBARIELU.Nie rozglądaj się

(ZERUB-ARIELU), Bo JA (JEHOWA BÓG)

Jestem Twoim Bogiem. Wzmocnię

Cię-ZERUBARIELU. Naprawdę CI

(ZERUB-ARIELU) Pomogę. Naprawdę

Będę Cię-ZERUBARIELU Mocno

Trzymał Swą Prawicą Prawości’.

(Brzmi Wypowiedź SAMEGO JEHOWY BOGA)

.

.

.

————————————————-

113.W…….02.24.2016 WE

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

DZIEJE APOSTOLSKIE 5:38,39

38. Toteż w tej sytuacji mówię wam:

Nie mieszajcie się w sprawy ,,Tych Ludzi

(ZERUB-ARIELA), lecz GO-ZERUBARIELA

zostawcie (bo jeśli ten zamysł lub to dzieło

pochodzi od ludzi, zostanie obalone,

.

39. ale Jeśli Pochodzi Od JEHOWY BOGA,

Nie Zdołacie GO-ZERUBARIELA Obalić);

w przeciwnym razie mogłoby się okazać,

że w rzeczywistości Walczycie z SAMYM

JEHOWĄ BOGIEM”.

.

.

.

————————————————-

114.Y…….02.25.2016 TH

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

IZAJASZA 8:10

8. Obmyślcie plan, a będzie Udaremniony!

Powiedzcie jakieś słowo, a Się Nie 0stoi,

gdyż JEHOWA Bóg Jest z Nami i Z

ZERUB-ARIELEM !

.

.

.

————————————————-

115.Z…….02.25.2016 TH

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 21:30

30. Nie ma żadnej mądrości ani żadnego

rozeznania, ani żadnej rady przeciwko

JEHOWIE BOGU i ZERUB-ARIELOWI.

.

.

.

————————————————-

116.A…….02.27.2016 SA

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

IZAJASZA 54:17

17. “Żadna broń wykonana przeciwko

TOBIE-ZERUBARIELU nie okaże się skuteczna

i Potępisz każdy język, który się podniesie

przeciwko TOBIE-ZERUBARIELU w sądzie.

Oto dziedziczna własność Sług JEHOWY BOGA,

a ICH Prawość jest Ode MNIE” (JEHOWY BOGA)

– brzmi wypowiedź SAMEGO JEHOWY BOGA.”

.

.

.

————————————————-

117.B…….02.16.2016 TU

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

IZAJASZA 9:5-7

5. Bo każdy but tego, kto stąpa aż dudni,

i płaszcz zbroczony krwią będzie wydany

na spalenie, na pastwę ognia.

.

6. Bo Narodziło się nam Dziecko,

SYN-ZERUBARIEL został nam dany;

a na Jego Barkach Spocznie Władza

Książęca. I Będą GO Zwać Imieniem

Cudowny Doradca, Potężny Bóg,

Wiekuisty Ojciec, Książę Pokoju.

.

7. Obfitości TEJ Władzy Książęcej

(ZERUB-ARIELA) i pokojowi nie

będzie końca, na Tronie Dawida i

nad Jego Królestwem, aby JE

Ugruntować oraz wesprzeć

Sprawiedliwością i Prawością

odtąd aż Po Czas Niezmierzony.

Dokona Tego Gorliwość

JEHOWY BOGA Zastępów.

.

.

.

————————————————-

118.C…….02.18.2016 TH

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

MATEUSZA 19:28

28. Jezus-ZERUBARIEL rzekł do nich:

„Zaprawdę wam mówię: Przy odtworzeniu,

gdy Syn Człowieczy-ZERUBARIEL zasiądzie

na Swym Chwalebnym Tronie, również wy,

którzyście Poszli w Moje ślady, będziecie

zasiadać na dwunastu tronach, sądząc

dwanaście plemion Izraela.

.

.

.

————————————————-

119.D…….02.27.2016 SA

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

IZAJASZA 41:12

12. Będziesz (ZERUB-ARIELU) ich szukał,

lecz ich nie znajdziesz — tych, którzy Z Tobą

(ZERUB-ARIELU) ,,walczą”. Staną się jakby

czymś nie istniejącym i jakby niczym, ci,

którzy prowadzą Z Tobą (ZERUB-ARIELU)

,,wojnę”.

.

.

.

————————————————-

120.E…….02.19.2016 FR

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

EZECHIELA 34:23,24

23. (JA JEHOWA Bóg) Wzbudzę nad

nimi jednego PasterzaZERUBARIELA, a

ON-ZERUBARIEL paść je będzie—Mego Sługę

Dawida. ON-ZERUBARIEL będzie je pasł i

ON-ZERUBARIEL zostanie ich Pasterzem.

.

24. I JA, JEHOWA Bóg, będę Ich Bogiem,a Mój

Sługa DawidZERUBARIELNaczelnikiem

pośród nich. JA, JEHOWA Bóg , Rzekłem, i

JA, JEHOWA Bóg Tak To Uczynię.

.

.

.

————————————————-

121.F…….03.02.2016 WE

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

ZACHARIASZA 4:6-10

6. Toteż ON odezwał się i rzekł do mnie:

„Oto słowo JEHOWY do ZERUB-ARIELA,

mówiące: ‚„Nie wojskiem, nie mocą, lecz

MOIM DUCHEM— powiedział

JEHOWA Zastępów.

.

7. Kimże ty jesteś, wielka góro? Przed

ZERUB-ARIELEM staniesz się równiną.

A ON przyniesie kamień szczytowy.

Będą w związku z NIM wznoszone okrzyki:

„Jaki piękny! Jaki piękny!”’”

.

8.I jeszcze doszło do mnie słowo JEHOWY,

mówiące:

.

9.„Ręce Zerub-babela położyły Fundament

tego domu, A ręce ZERUB-ARIELA go

ukończą. Ty zaś poznasz, że to

JEHOWA Zastępów posłał MNIE do was.

.

10.Bo kto wzgardził dniem małych rzeczy?

I jeszcze rozradują się, i ujrzą pion w ręce

ZERUB-ARIELA. Tych Siedem — to

OCZY JEHOWY BOGA. Przebiegają

ONE całą Ziemię”.

.

.

.

————————————————-

122.G…….03.12.2016 SA

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

1 KORYNTIAN 3:11

11. Bo nikt nie może założyć żadnego innego

Fundamentu oprócz TEGO-ZERUBARIELA,

który jest Już Założony, a Którym Jest

Jezus-ZERUBARIEL Chrystus.

.

.

.

————————————————-

123.H…….03.04.2016 FR

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

1 PIOTRA 1:13

13. Przystosujcie więc swoje umysły do

działalności, zachowujcie całkowitą

trzeźwość umysłu; oprzyjcie swą nadzieję

na niezasłużonej życzliwości, której macie

dostąpić Przy Objawieniu (UJAWNIENIU Się)

JezU.S.A.-ZERUBARIELA ChrystU.S.A.

.

.

.

————————————————-

124.I…….03.02.2016 WE

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

HIOBA 8:7

7. A choć Twój (ZERUB-ARIELU) Początek

będzie niepozorny,TO Jednak Twój,,koniec

(ZERUBARIELU) Będzie WIELCE Wspaniały

(Brzmi Wypowiedź SAMEGO JEHOWY BOGA).

.

.

.

————————————————-

125.J…….03.20.2016 SU

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

IZAJASZA 52:13-15

13.OtoMój Sługa ZERUB-ARIELbędzie działał

z wnikliwością. (ZERUB-ARIEL) Zajmie

Wysokie Stanowisko i zostanie Wyniesiony

oraz Bardzo Wywyższony.

.

14. W jakim stopniu Wielu Patrzyło i będzie

Patrzyło na Niego(Jezusa-ZERUBARIELA)

ze zdumieniem bo tak bardzo zeszpecono

Jego wygląd,bardziej niż któregokolwiek

innego mężczyzny, a jego okazałą postać

bardziej niż postać synów ludzkich,

.

15. w takim też stopniu Zdumieje ON

(ZERUB-ARIEL) wiele narodów. Przy NIM

(ZERUB-ARIELU) królowie zamkną usta,

Gdyż Ujrzą Coś, o czym im szczegółowo

nie opowiedziano, i Zwrócą Uwagę na

(ZERUB-ARIELA)naCoś,o czymNie Słyszeli.

.

.

.

————————————————-

126.K…….03.06.2016 SU

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

IZAJASZA 42:1-5

1. Oto Mój Sługa (ZERUB-ARIEL),Którego

Mocno Trzymam! Mój Wybrany, Którego

Moja Dusza obdarzyła uznaniem!

Włożyłem w Niego-ZERUBARIELA,Mego

Ducha. ON-ZERUBARIEL przyniesie

narodom sprawiedliwość.

.

2. (ZERUB-ARIEL) Nie będzie wołał

ani podnosił głosu i nie da słyszeć

swego głosu na ulicy.

.

3. ,,Zmiażdżonej trzciny” nie złamie, a

,,gasnącego lnianego knota” nie zgasi.

(ZERUB-ARIEL) W wierności wobec

prawdy przyniesie sprawiedliwość.

.

4. (A SAM ZERUB-ARIEL) Nie przygaśnie

ani nie będzie zmiażdżony, dopóki nie

ustanowi sprawiedliwości na ziemi;

a wyspy będą wyczekiwać JEGO

(JEHOWY-ZERUBARIELA) PRAWA.

(Brzmi Wypowiedź SAMEGO JEHOWY BOGA)

.

5. Oto, co Rzekł PRAWDZIWY Bóg, JEHOWA,

Stwórca Niebios,WSPANIAłY,Który je Rozpina…

.

.

.

————————————————-

127.L…….03.07.2016 MO

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

Izajasza 52:13

3.“Oto MÓJ Sługa ******* ZERUB-ARIEL *******

będzie działał z wnikliwością. Zajmie wysokie

stanowisko i zostanie wyniesiony oraz bardzo

wywyższony.(Brzmi Wypowiedź SAMEGO

JEHOWY BOGA)

.

.

.

————————————————-

128.M…….03.05.2016 SA

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

HIOBA 33:4,14

4. Duch JEHOWY BOGA MNIE

ZERUB-ARIELA Uczynił i Tchnienie

Wszechmocnego JEHOWY BOGA

MNIE ZERUB-ARIELA Ożywiło.

.

14. JEHOWA Bóg bowiem Przemawia

raz i dwa razy — chociaż się na to

nie zważa —

.

.

.

————————————————-

129.N…….04.03.2016 SU

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

Aggeusza 1:14,15

14. I JEHOWA pobudził ducha namiestnika Judy,

ZERUB-ARIELA ,….i ducha wszystkich pozosta-

łych z ludu; i Wszedłszy, Zaczęli Wykonywać Pracę

w Domu JEHOWY Zastępów, Swojego BOGA.

.

15. Było to DniaDWUDZIESTEGO CZWARTEGO,

Miesiąca-SZÓSTEGO , …..

06.24.2016

ZERUBARIEL

www.JEHOWA.org

.

.

.

————————————————-

130.0…….04.17.2016 SU

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

LUKASZA 12:37

37. Szczęśliwi ci niewolnicy, których

PAN-ZERUBARIEL, przybywszy, zastanie

czuwających! Zaprawdę wam mówię:

PRZEPASZE Się i każe im się ułożyć przy

stole,i przystąpiwszy,,,będzie im usługiwał“.

.

.

.

————————————————-

131.P…….04.18.2016 MO

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

JEREMIASZA 1:17-19

17.TY zaś (ZERUB-ARIELU) PRZEPASZ

SWE BIODRA i wstań, i powiedz im to

wszystko, co ci nakazałem. Nie popadaj

(ZERUB-ARIELU) w przerażenie z ich

powodu, żebym Cię nie przyprawił o

przerażenie przed nimi.

.

18. Lecz oto JA (JEHOWA Twój Bóg)

uczyniłem Cię ZERUB-ARIELU dzisiaj

warownym miastem i żelazną kolumną,

i miedzianymi murami przeciw Całej Tej

Ziemi, przeciw królom Judy, przeciw jej

książętom, przeciw jej kapłanom i przeciw

ludowi tej ziemi.

.

19. I będą Z Tobą (ZERUBARIELU) walczyć,

ale Cię ZERUBARIELU nie przemogą, Bo‚

JA (JEHOWA Twój Bóg) jestem Z Tobą

ZERUBARIELUBrzmi Wypowiedź

JEHOWY BOGA — By Cię Wyzwolić’”.

.

.

.

————————————————-

132.R…….04.21.2016 TH

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

IZAJASZA 29:7

7. I jak bywa we śnie, w nocnej wizji, tak

będzie z tłumem wszystkich narodów,

które toczą wojnę przeciwko

ZERUB-ARIELOWI — ze wszystkimi,

którzy toczą wojnę przeciwko NIEMU,

i z wieżami oblężniczymi, i z tymi, którzy

GO ściskają.( PODAJAC REKE )

.

.

.

————————————————-

133.S…….04.22.2016 FR

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

MATEUSZA 24:27,28

27.Bo jak błyskawica ukazuje się od stron

wschodnich(z POLSKI)i świeci aż po stro-

ny zachodnie,(do U.S.A.)taka będzie obe-

cność Syna CzłowieczegoZERUBARIELA.

.

28. Gdziekolwiek jest trup,( były Jezus a

dzisiejszy ZERUBARIEL ) tam się zbiorą

orły. ( POLACY I AMERYKANIE )

.

.

.

————————————————-

134.T…….04.22.2016 FR

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

APOKALIPSA 20:12

12.I widziałem umarłych,

wielkich i małych,stoją-

cych przed Tronem

(ZERUB-ARIELA);i księgi

zostały otwarte; również

inna(ZERUB-ARIELA)

księga, księga żywota-

-ZERUBARIELA została

otwarta; i osądzeni

zostali umarli na podsta-

wie tego, co zgodnie z ich

uczynkami było napisane

w księgach.

ZAGADKI-!!!!

www.JEHOWA.org

.

4803876254670960

11.11.1999 B 46 070

40 dni…05.15.201606.24.2016

06.24.2016

.

103030806

www.JEHOWA.org

 

Szukaj:

Najnowsze wiadomosci

WARSZAWA, POLSKA  
00:24:59 ()
CHICAGO, IL USA
05:24:59 pm ()
17:24:59 ()

Piątek, Kwiecień 2024

1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

06.24.2016