NOTKI

By Zerubariel

April 28, 2014 - 10:57 pm

NOTKI…….

 

 

www.JEHOWA.org

 

 

======================

01.18.2016  MO / 01

NOTKI…….

======================

 

(3)3.0=4=.19.-.28.=3=.29.-.27.-.23.=11=00

00(1)4,0=5=.11.9=15=..9..00=5=00

00(3)2.0=5=..33.-.23.=[-1]=.20.-.29.–

–.24.=9=00(2)1,0.26.5-.16.#=16=#0(2)X

DANIELA 4:17…….

 

======================

01.19.2016  TU / 02

NOTKI…….

======================

 

(2)11.0=[-.7.]=[-.8.].12.#[-6]#00#=[-8]=#00

00#=[-9]=#00(2)11,0.14.-.24.-.15.#.10.#00

00#.30.#00#.11.#0(2)X

JUDY 1:25    5 MOJZESZOWA 15:6…….

 

======================

01.20.2016  WE / 03

NOTKI…….

======================

 

(2)7.07=[-2]=.20.#=[-1]=#00#[0]#00

00#1#00(3)7,0=8=-.33.-=14=.48.–

–..28..-=30=-=..10..=-.37.-..32.-=.17.==

==.28..00(2)1.0[0].5..-.23.#4#0(2)X

2 KRONIK 32:29    1 MOJZESZOWA 9:26…….

 

======================

01.20.2016  WE / 04

NOTKI…….

======================

 

(2)8.0=[-6]=[-7]-[-3]#1#00#=2=#00(2)7,0.12.–

–.23.-..10..#=8=#00#.23.#=21=#00

00(2)3.0=[-2]=[-1].13.#=[-1]=#0(2)X

JUDY 1:5    SEDZIOW 18:7    APOKALIPSA 2:18…….

 

======================

01.21.2016  TH / 05

NOTKI…….

======================

 

(2)7,0.16.8-.8.#.8.#00#8#00

00(2)7.0.29.[-5]5#4#00#5#00(2)0==

==65=.13.-=3=#..7.#00#=2=#0(2)X

1 KROLOW 1:3    ZACHARIASZA 2:12

2 MOJZESZOWA 15:25…….

 

======================

01.22.2016  FR / 06

NOTKI…….

======================

 

(2)4.0.37.2-.21.#.8.#00(2)4,0677#.11.#00

00(2)0.17.-..65.=1=#=6=#00(3)7.0=2=.21.–

–=[0]=.29.-.27.-.28.-..18.-..25..=[-3]=0(3)X

JANA 6:27    2 MOJZESZOWA 3:3    PSALM 68:35…….

 

======================

01.23.2016  SA / 07

NOTKI…….

======================

 

(2)4.0.39.[0]2#3#00(4)5,0=.8.=-=8=.64.–

–..65.=6=.50.-..50..00(3)0.34.-.30.-..32.==

==15=.22.-=7=.25.-=9=-=.1.=.26.00

00(2)7.0.10.-.10.[0]#[-3]#0(2)X

RZYMIAN 4:6    PSALM 19:7…….

 

======================

01.23.2016  SA / 08

NOTKI…….

======================

 

(2)22.0.16.5-.30.#=[-11]=#00(2)22,0.60.–

–.33.-.36.#.22.#00#.28.#00(2)0.38.–

–.11.-.9.#=10=#0(2)X

MATEUSZA 27:54    MATEUSZA 13:16

MATEUSZA 13:11…….

 

======================

01.24.2016  SU / 09

NOTKI…….

======================

 

(4)1.0=9=.52.-.48.-.54.=8=.57.-.46.=[0]==

==.58.-.44.-..45.=18=00(2)1,022.8.#.8.#00

00(3)3.0=3=.34.-=6=.30.-..22.-.21.=[-2]=..21..–

–.32.=3=..35..-=[0]=.33.00(2)3,044.10.#9#0(2)X

1 MOJZESZOWA 1:9    1 MOJZESZOWA 1:9…….

 

======================

01.24.2016  SU / 10

NOTKI…….

======================

 

(2)4.0[-1].17.-.10.#=[-1]=#00(2)4,06.18.–

–.33.#.9.#00(2)7.0=[0]=[-6]7#[-6]#00

00#[-4]#00(2)03.21.-.11.#=12=#0(2)X

3 MOJZESZOWA 23:16    2 MOJZESZOWA 16:31

1 PIOTRA 1:14    3 MOJZESZOWA 23:13…….

 

======================

01.25.2016  MO / 11

NOTKI…….

======================

 

(2)11.0[-6]-[0].9.#=[-2]=#00#[-7]#00

00(4)11,0=16=.56.-.65.=21=..54..00

00(3)7.0.15.=6=-.17.-..23.=16=00

00(2)7,08.26.=9=#=9=#00(2)X

5 MOJZESZOWA 11:22    1 MOJZESZOWA 21:33…….

 

======================

01.26.2016  TU / 12

NOTKI…….

======================

 

(4)3.0=[-2]=.46.-=4=..55.00(3)3,0=4=.25.-..25..==

==[..0..]=-=5=.38.-.25.-..25..00(1)0=1=14.20.–

–.11.500(2)7.04.9.-.18.#.10.#00#6#0(2)X

1 KROLOW 18:27…….

 

======================

01.27.2016  WE / 13

NOTKI…….

======================

 

(2)4.0.37.7-.21.#=[-3]=00(2)4,0.45.–

–.13.-.18.#=9=#00(4)3.0.55.-..41.–

–.54.=16=00(3)3,0.33.=9=00

00(1)=1=5.15.=4=21-.15.95-.10.0(1)X

JANA 11:27    JANA 11:16…….

 

======================

01.27.2016  WE / 14

NOTKI…….

======================

 

(2)8.0=[-3]=[-4]3#[0]#00(4)8,0.53.=19=00

00(3)7.0.15.=3=00(1)0=9=66935=7=00

00(4)7,0.60.=17=00(3)11.0=[-6]=.18.-.15.0(3)X

1 JANA 4:11…….

 

======================

01.28.2016  TH / 15

NOTKI…….

======================

 

(4)4,0=10=.64.-..52.-.51.=19=.49.-.60.00

00(3)4.0.23.=5=-=3=.20.-.22.=2=00

00(1)0=9=-=8=5-=7=1-=5=-9.12.-700

00(4)9.0.41.=[0]=.52.00(3)9,0.40.-..34.–

–.38.=18=****V****.31.-..36..=15=00

00(1)07.13.-40(1)X

 

======================

01.28.2016  TH / 16

NOTKI…….

======================

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szukaj:

Najnowsze wiadomosci

WARSZAWA, POLSKA  
14:25:07 ()
CHICAGO, IL USA
07:25:07 am ()
07:25:07 ()

Sobota, Lipiec 2024

1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

06.24.2016