DRUGI. LIST. OTWARTY. WYSŁANY.

By Zerubariel

April 28, 2014 - 11:11 pm

DRUGI  LIST  OTWARTY  WYSŁANY!!!!!!!!X

.

ZERUB-ARIEL = KIM JEST – ????    ZERUBARIEL

.

***********  www.JEHOWA.org  ***********

.  .

(1.) ZERUBARIEL    (2.) ZERUBARIEL

.

Google    TV      PayPal.Me/ZERUBARIEL

BIBLIA  INTERNETOWA

.

.

JEHOWA  BÓG .

JEHOWA  BÓG .

Jezus=ZERUBARIEL

Jezus=ZERUBARIEL

JEHOWA=ZERUBARIEL=EWA-MARIA

Konrad Wallenrod

Calendar IZRAEL

4803876254670960

11.11.1999 B 46 070

.

40 dni…05.15.201606.24.2016

06.24.2016

LIPIEC.17.2025

.

670 dni…09.16.202307.17.2025

2300 dni…06.24.201610.11.2022

.

Bądź moim naśladowcą-!!!

.

SWIADKOWIE  JEHOWY

.

******* TV *******

.

******* TV *******

.

******* TV *******

.

******* TV *******

.

**** CAL ****

.

103030806      Mp3     RADIO 1030 AM

.

(((RADIO WARSZAWA-WIADOMOSCI)))

.

(((RADIO CHICAGO-WIADOMOSCI))) 

.

(((WIETRZNE  RADIO  CHICAGO  92.7 FM,  99.9 FM))) 

.

((((  WIETRZNE   RADIO   CHICAGO   PLAY  ))))

.

((((( RADIO  ZET – WROCLAW )))))

.

((((( RADIO  ZET – WARSZAWA )))))

.

(((((((  RADIO  RMF-FM   WARSZAWA  )))))))

.

FLETNIA  PANA (Panflety)    #1,    #2,    #3,    #4,

.

*******    FILM    *******      1.   2.   3.    4.    5.    6.    7.

8.     9.     10.     11.     12.    13.    14.    15.    16.    17.

18.    19.    20.    21.    22.    23.    24.    25.    26.    27.

28.    29.    30.    31.    32.    33.    34.    35.    36.    37.

38.    39.    40.    41.    42.    43.    44.    45.    46.    47.

48.    49.    50.    51.    52.    53.    54.    55.    56.    57.

58.    59.    60.    61.    62.    63.    64.    65.    66.    67.

68.    69.    70.    71.    72.    73.    74.    75.    76.    77.

78.    79.    80.    81.    82.    83.    84.    85.    86.    87.

88.    89.    90.    91.    92.    93.    94.    95.    96.    97.

98.    99.  100.  101.  102.  103.  104.  105.  106.  107.

108. 109. 110.   111.  112.  113.  114.  115.  116.  117.

118. 119. 120.  121.  122.  123.  124.  125.  126.  127.

128. 129. 130.  131.  132.  133.  134.  135.  136.  137.

138. 139. 140.  141.  142.  143.  144.  145.  146.  147.

148. 149. 150.  151.  152.  153.  154.  155.  156.  157.

158. 159. 160.  161.  162.  163.  164.  165.  166.  167.

168. 169. 170.  171.  172.  173.  174.  175.  176.  177.

178. 179. 180.  181.  182.  183.  184.  185.  186.  187.

188. 189. 190.  191.  192.  193.  194.  195.  196.  197.

198. 199. 200.  201.  202.  203.  204.  205.  206.  207.

208. 209. 210.  211.  212.  213.  214.  215.  216.  217.

218. 219. 220.  221.  222.  223.  224.  225.  226.  227.

228. 229. 230.  231.  232.  233.  234.  235.  236.  237.

238. 239. 240.  241.  242.  243.  244.  245.  246.  247.

248. 249. 250.  251.  252.  253.  254.  255.  256.  257.

258. 259. 260.  261.  262.  263.  264.  265.  266.  267.

268. 269. 270.

1.****FORUM****

2.****FORUM****

.

PSALMY #1-10#2, #3#4#5#6,  #7#8,  #9#10,

#11-33, #12, #13#14#15#16, #17, #18, #19, #20,

#21,  #22,  #23,  #24,  #25,  #26, #27, #28, #29, #30,

.

PSALMY  1-89

.

PSALMY-!!!!!!!

.

1= BIBLIA – PRZEKŁAD  NOWEGO  ŚWIATA

.

2= BIBLIA  –  BIBLIA  WARSZAWSKA

.

3= BIBLIA  –  BIBLIA  TYSIĄCLECIA

.

4= BIBLIA ——– GDANSKA

.

5= BIBLIA  —–  ENGLISH

.

6= BIBLIA  —  SPANISH

.

7= BIBLIA  —  PRZEKLADY

.

8= BIBLIA  —  Przekład  Interlinearny

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  ,  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..  .  .  .  .  .  .  .  ,  ,  .  .  ..  .  ..  . …. .

.

.

DRUGI LIST OTWARTY WYSŁA.Z DATĄ 01.14.2013 

DO WSZYSTKICH STARSZYCH W ZBORACH Świad-

ków Jehowy W POLSCE,ŁĄCZNIE ZE WSZYSTKIMI

STARSZYMI W  NADARZYNIE-!!!!

TREŚĆ LISTU: ( 1-wsza część )

– – 1 A – –

IZAJASZA 54:5

5. “”Bo twój Wielki Twórca jest twoim właścicielem,

mężem, na Imię ma Jehowa Zastępów;  i Święty 

Izraela jest twoim  Wykupicielem. Zwany  będzie

Bogiem całej ziemi.”

.

.

Malachiasza 1:11

11. „Albowiem od wschodu słońca aż do jego 

zachodu Moje  Imię będzie wielkie między naro-

dami... bo Moje Imię   będzie wielkie międzyna-

rodami rzekł  Jehowa Zastępów.

.

– – 1 B – –

.

JA *******ZERUB-ARIEL******* DNIA 11.26.2012

WYSŁAŁEM KOPIĘ TEGO  LISTU DO WSZYSTKICH 

STARSZYCH W POLSKICH ZBORACH, ŁĄCZNIE ZE

STARSZYMI W NADARZYNIE-!!!!

.

.

.

CZEKAŁEM 7-em TYGODNI NA USTOSUNKOWANIE

SIĘ Świadków Jehowy DO TEGO,CO SIĘ WYDARZY-

ŁO 11.11.1999 W GŁÓWNYM BIURZE Świadków

Jehowy NA BROOKLYN-ie W NEW YORK-u-!!!!

.

.

. 

TERAZ 01.14.2013 WYSYŁAM NASTĘPNY LIST W

TEJ SPRAWIE DO  WSZYSTKICH STARSZYCH W

POLSKICH ZBORACH, ŁĄCZNIE ZE WSZYSTKIMI

STARSZYMI W NADARZYNIE-!!!!

.

.

.

BĘDĘ CZEKAŁ NASTĘPNE 7-em TYGODNI NA

USTOSUNKOWANIE SIĘ  Świadków Jehowy

DO TEGO, CO SIĘ WYDARZYŁO 11.11.1999

GŁÓWNYM BIURZE Świadków Jehowy 

NA BROOKLYN-ie W NEW YORK-u-!!!!

.

.

.

PO UPŁYWIE 7-miu TYGODNI,JEŚLI Świadkowie

Jehowy NADAL BĘDĄ MILCZEĆ W TEJ SPRAWIE,

WYŚLĘ KOPIĘ TEGO LISTU DO PRZEDSTAWICIE-

LI WYZNAŃ, RELIGII I KOŚCIOŁÓW W POLSCE-!!!!

.

.

.

PONIŻEJ, JESZCZE RAZ PRZESYŁAM KOPIĘ LISTU

WYSŁANEGO W  DNIU 11.26.2012, 01.14.2013 -!!!!

.

TREŚĆ LISTU:  

— 2 —

.

PODAJĘ DO WIADOMOŚCI WAM WSZYSTKIM, ŻE

11.11.1999 O GODZINIE 12:11 AM (sam środek

nocy)(2-giej straży nocnejPRZYBYŁEM DO 

GŁÓWNEGO BIURA Świadków Jehowy NA 

BROOKLYN-ie W NEW YORK-u-!!!!

.

.

.

Mateusza 25:6

6. W ==samym środku nocy ==rozległ się okrzyk:

‚Oto oblubieniecWyjdźcie MU na spotkanie’

.

.

LUKASZA 12:36,38

36.  wy sami zaś bądźcie podobni do ludzi, którzy

oczekują swego Pana powracającego z wesela,

żeby gdy przybędzie i ZAPUKA,odrazu Mu Otworzyć.

.

.

38. A gdyby przybył==o drugiej straży==(22:00-2:00),

czy nawet o trzeciej,(2:00-6:00)  i tak ich zastał, są

szczęśliwi!

.

.

DO GŁÓWNEGO BIURA Świadków Jehowy PRZYBY-

ŁEM BIAŁYMSŁUŻBOWYM SAMOCHODEM O NUME-

RACH REJESTRACYJNYCH == B 46 070 ==, JAKO

PRACOWNIK FBI Z CHICAGO,W TOWARZYSTWIE

JESZCZE JEDNEJ  OSOBY, KTÓRA BYŁA RAZEM

ZE MNĄ-!!!!

.

.

.

MOJE PRZYBYCIE DO GŁÓWNEGO BIURA Świadków

Jehowy BYŁO PODYKTOWANE BARDZO POWAŻNYM

ZAGROŻENIEM TERRORYSTYCZNYM, DOTYCZĄCYM

RÓWNIEŻ Świadków Jehowy-!!!!

.

.

.

BĘDĄC JUŻ W NEW YORK-u ZŁOŻYŁEM TELEFONI-

CZNY RAPORT DO FBI Z NASTĘPUJĄCĄ TREŚCIĄ :

– – 3 –

.

,,,,UWAGA,UWAGA….

DO WSZYSTKICH JEDNOSTEK SPECJALNYCH-!!!

.
.

ROZPOCZYNAM ŚCIŚLE TAJNĄ AKCJĘ:

,,CZAS ZERO”-!!!

.

.

PRZYGOTOWANY JEST ZAMACH NA PREZYDENTA

STANÓW  ZJEDNOCZONYCH  Bill-a Clinton-a-!!!!

.

.

POWTARZAM…!!!!

.

.

PRZYGOTOWANY JEST ZAMACH NA PREZYDENTA

STANÓW  ZJEDNOCZONYCH  Bill-a Clinton-a-!!!!

.

.

NIE JEST JESZCZE ZA PÓŹNO, ALE MUSIMY

SIĘ BARDZO POŚPIESZYĆ-!!!!

.

.

POWIADOMIĆ:

GŁÓWNE BIURO FBI,CIA,Scotland Yard,

Interpol,PRZEDSTAWICIELI ONZ-u I NATO-!!!!

.

.

POSŁUGIWAĆ SIĘ TYLKO LINIAMI

GORĄCYMI, CZERWONYMI-!!!!

.

.

POSŁUGIWAĆ SIĘ TYLKO LUDŹMI

ZAUFANYMI I SPRAWDZONYMI -!!!!

.

.

KTO BĘDZIE PRZECIWNY TEMU,ZAPAMIĘTAĆ,

ODIZOLOWAĆ OD SPOŁECZEŃSTWA

I ZASTĄPIĆ  INNYM-!!!!

– – 4 –

.

DAJE WAM TYLKO 12-cie GODZIN NA WYKONANIE

MEGO ROZKAZU I CHCĘ MIEĆ WAS WSZYSTKICH

TU,PRZY SOBIE WRAZ Z PREZYDENTEM  

Bill-em Clinton-em-!!!!

.

.

JESTEM W GŁÓWNYM BIURZE Świadków 

Jehowy NA BROOKLYN-ie W NEW YORK-u-!!!!

JA DOWODZĘ AKCJĄ-!!!!

.

.

JEŚLI W CIĄGU 12-tu GODZIN NIE WYKONACIE

MEGO ROZKAZU, POKAŻĘ CAŁEMU ŚWIATU, CO

SIĘ DZIEJE W Stanach Zjednoczonych-!!!!

.

.

WYKORZYSTAM DO TEGO,WSZYSTKIE STACJE

TELEWIZYJNE Z PRZEKAZEM SATELITARNYM,

A PO ŚMIERCI PREZYDENTA POSTAWIĘ KAŻDE-

GO Z WAS,PRZED MIĘDZYNARODOWYM TRYBU-

NAŁEM SPRAWIEDLIWOŚCI-!!!!

.

.

Pułkownik ******* ZERUB ******* z Ministerstwa

Spraw Wewnętrznych z Warszawy, 

Polska, MISJA SPECJALNA-!!!!

WYKONAĆ-!!!!””

.

KONIEC ( 1-wszej części listu )

********************************************

POWTÓRNE PRZYJŚCIE JEZ-U.S.A.

CHRYST-U.S.A.-!!!!!

********************************************

.

*********************************

POWTÓRNE PRZYJŚCIE JEZ-U.S.A.

CHRYST-U.S.A.-!!!!!

*********************************

.

.

DRUGI LIST OTWARTY WYSŁANY Z DAT.01.14.2013

DO WSZYSTKICH STARSZYCH W ZBORACH Świad-

ków Jehowy W POLSCE,ŁĄCZNIE ZE WSZYSTKIMI

STARSZYMI W  NADARZYNIE-!!!!

.

.

TREŚĆ LISTU:  ( 2-ga część listu )

******************************

– – 5 – – 11.26.2012  01.14.2013

– – 5 –

.
.

JAK WIECIE,ŻE PO UPŁYWIE 670-ciu DNI OD TEJ

DATY 11.11.1999,ZOSTAŁ ZREALIZOWANY CZĘ-

ŚCIOWY PLAN ATAKU NA BEZBRONNĄ LUDNOŚĆ

W U.S.A.-!!!

.

.

.

W SAMEJ TYLKO REJESTRACJI,MEGO SAMOCHO-

DU, KTÓRYM PRZYBYŁEM DO NEW YORK-u, ZA-

KODOWANE BYŁO WIELE DAT I INFORMACJI-!!!!

.

.

.

ODSŁONIĘ TAJEMNICĘ TYLKO 4-ech-!!!

REJESTRACJA***** B 46 070 *****ZAWIERAŁA:

.

.

.

1. B 46 070 ….. 607 r. p.n.e. I zburzenie Jeruzalem

2. B 46 070 …… 70 lat niewoli w Babilonie

3. B 46 070 …… 70 r.n.e. II zburzenie Jeruzalem

4. B 46 070 …. 670 DNI OD 11.11.1999 DO 09.11.2001

atak na bezbronną  ludność U.S.A.

.

.

.

JA******* ZERUB-ARIEL *******NIE REPREZENTUJĘ

ŻADNEJ  religii, ANI ŻADNEGO wyznania

NA  CAŁYM  ŚWIECIE – !!!!

.

.

.

REPREZENTUJĘ TYLKO I WYŁĄCZNIE

MEGO, NIEBIAŃSKIEGO  OJCA  

******** JEHOWĘ BOGA ********-!!!!

– – 6 –

.

JEŚLI KTOŚ MA PYTANIA,MOŻE PYTAĆ WSZYS-

TKO, CO GO INTERESUJE, ODPOWIEM-!!!!

.

.

.

PYTANIA MOŻNA PRZESYŁAĆ DO U.S.A. LISTO-

WNIE NA ADRES ZWROTNY, LUB NA 

SKRZYNKĘ E-mailowa-!!!! 

.

.

.

www.JEHOWA.org

.

www.ZERUBARIEL.com

.

www.ZERUBARIEL.org

.

www.ZERUBARIEL.pl

.

www.facebook.com/ZERUBARIEL

.

ZERUBARIEL@yahoo.com

.

www.twitter.com/ZERUBARIEL

.

www.ZERUBARIEL.blogspot.com

.

.

.  

Zachariasza 4:6–10

6. Toteż on odezwał się i rzekł do mnie:„Oto słowo

JEHOWY do ZERUB-ARIELA, mówiące: ‚ „Nie woj-

skiem, nie mocą, lecz MOIM  DUCHEM

powiedział  JEHOWA  ZASTĘPÓW.

.

.

7. Kimże ty jesteś, wielka góro? Przed 

ZERUB-ARIELEM  staniesz się  równiną.A ON

przyniesie kamień szczytowy. Będą w związku

z NIM wznoszone okrzyki:„Jaki piękny!Jaki piękny!”

.

.

8. I jeszcze doszło do mnie słowo JEHOWY,

mówiące:

.

.

9. „Ręce Zerub-babela położyły fundament tego

domu a ręce ZERUB-ARIELA go ukończą.Ty zaś

poznasz, że to  JEHOWA  ZASTĘPÓW

posłał mnie do was.

.

.

10.Bo kto wzgardził dniem małych rzeczy?I rozra-

dują się, i  ujrzą pion w  ręce ZERUB-ARIELA.

Tych siedemto OCZY JEHOWY. Przebiegają

ONE całą ziemię”.

.

– – 7 –

.

APOKALIPSA 2:17

17. “” ‘Kto ma ucho, niech słucha, co duch mówi

do zborów: Zwyciężającemu  dam trochę ukrytej

manny i dam mu biały kamyk, a na kamyku napi-

sane nowe IMIĘ  ZERUB-ARIELktórego nie zna

nikt oprócz  tego, kto je otrzymuje’.”

.

.

APOKALIPSA 3:12

12. „ ‚Zwyciężającego  uczynię filarem w świątyni

BOGA mojego  i na pewno już z niej nie wyjdzie,i

napiszę na nim IMIĘ BOGA mojego i IMIĘ miasta

BOGA mojego, nowej Jerozolimy, która zstępuje

z nieba od BOGA mojego, i  NOWE IMIĘ

MOJE *******ZERUB-ARIEL*******

.

.

APOKALIPSA 3:20

20. Oto stoję u DRZWI i PUKAM. Jeżeli ktoś usłyszy

mój głos i otworzy DRZWI, to wejdę do jego domu

i spożyję z nim wieczerzęa on  ze mną.

.

.

APOKALIPSA 19:11-13

11.  I ujrzałem niebo otwarte, a oto biały koń.

A siedzący na nim, zwany Wiernym i Prawdziwym,

w prawości  sądzi i prowadzi wojnę.

.

.

12.  Jego oczy to ognisty płomień, a na jego głowie

wiele diademów. Ma napisane IMIĘ,

******* ZERUB-ARIEL ******* którego nie zna

nikt prócz niego,

.

.

13.  …. IMIĘ, którym GO zwą, brzmi

******* ZERUB-ARIEL *******  Słowo Boga.

.

***********************************

KONIEC LISTU-!!!!

. 

********************************************

POWTÓRNE PRZYJŚCIE JEZ-U.S.A.

CHRYST-U.S.A.-!!!!!

********************************************

.

.

IZAJASZA 53:1-5

1. ….zostało  objawione  ramię  JEHOWY!

.

. I wyrośnie ZERUB-ARIEL przed JEGO obliczem

jak  gałązka  i  jak  korzeń  z  bezwodnej  krainy.

ZERUB-ARIEL Nie odznacza się okazałą postacią

ani wspaniałością;  a  gdy  GO  zobaczymy,

nie będzie miał takiego wyglądu,

żebyśmy  GO  pożądali.

.

 .  ZERUB-ARIEL  Był  wzgardzony i unikany

przez  ludzi,  mąż  mający zaznać  boleści  i

poznać,  co  to  choroba. I było tak, jak gdyby

ktoś zakrywał przed nami  twarz.  

ZERUB-ARIEL Był wzgardzony  i uważaliśmy

Go  za nic.

.

.  Zaprawdę,  ON  dźwigał  nasze  choroby i

nosił nasze boleści. A myśmy Go poczytywali

za  utrapionego,  ugodzonego przez  BOGA i

udręczonego.

.

 .  Lecz  Jego  przebijano  za  nasz występek,

miażdżono za nasze przewinienia. Spadła na

NIEGO kara  mająca  przynieść  nam  pokój  i  

dzięki  Jego  ranom   zgotowano  nam  

uzdrowienie.

.

.

IZAJASZA 49:1-3

1. ……. JEHOWA  powołał mnie jeszcze w łonie.

Już od wnętrza mej matki wspomniał o moim

imieniu.

.

.  I upodobnił me usta do ostrego miecza. Ukrył

mnie w cieniu  Swej Ręki. Uczynił ze mnie

wypolerowaną strzałę. Schował mnie w Swoim

Kołczanie.

.

.  I Przemówił do mnie: „Tyś Moim sługą,

******* ZERUB-ARIELU ******* TYM, w którym

ukażę  Swoje Piękno”.

.

.

********************************************

POWTÓRNE PRZYJŚCIE JEZ-U.S.A.

CHRYST-U.S.A.-!!!!!

********************************************

06.24.2016

.

ZERUBARIEL

www.JEHOWA.org

.

Aggeusza 1:14,15

14.  I JEHOWA pobudził ducha  namiestnika Judy,

ZERUB-ARIELA ,….i ducha wszystkich pozosta-

łych z ludu; i wszedłszy, zaczęli wykonywać pracę

w domu  JEHOWY Zastępów, swojego BOGA.

.

15. Było to dnia-DWUDZIESTEGO  CZWARTEGO,

miesiąca-SZÓSTEGO , …..

.

.

. 

(Izajasza 29:10-12)

10. „Jehowa wylał na was ducha głębokiego

snu; i ON zamyka wasze oczy, proroków,

ON  też zakrył wasze głowy, wizjonerów.

. 

11. A dla was wizja wszystkiego staje się

podobna do  słów zapieczętowanej księgi,

którą dają komuś znającemu pismo i mówią:‚

Zechciej to przeczytać na głos’, a on musi

powiedzieć:‚Nie mogę, bo jest zapieczętowana’;

.

12. i dadzą tę księgę komuś, kto nie zna pisma,

i ktoś powie: ‚Zechciej to przeczytać na głos’,

a on musi rzec: ‚W ogóle nie znam pisma’”

(Izajasza 29:10-12)

.

.

.

. 

 (Izajasza 29:13,14)

14.  więc oto jestem — TEN

JA JESTEM JEHOWA ),

który znowu postąpi z tym ludem zdumiewa-

jąco, w sposób zdumiewający oraz z czymś

zdumiewającym; i zginie mądrość ich mędrców,

skryje się zrozumienie ich  mężów roztropnych”

 (Izajasza 29:13,14)

APOKALIPSA 11:11

.

APOKALIPSA11:11

Graduation Countdown

MATEUSZA24:3

PARUZJA

http://www.JEHOWA.org

.

www.ZERUBARIEL.com

.

www.ZERUBARIEL.org

.

www.ZERUBARIEL.pl

.

http://www.facebook.com/ZERUBARIEL

.

ZERUBARIEL@yahoo.com

.

http://www.twitter.com/ZERUBARIEL

.

http://ZERUBARIEL.blogspot.com/

www.JEHOWA.org

.

Ten, KTÓRY PISZE DO CIEBIE JEST TYM O,

KTÓRYM  JEST ,,MOWA’’  W  PISMACH -!!!!

.

JESTEM PO CZĘŚCI CZŁOWIEKIEM A PO

CZĘŚCI *******ANIOŁEM *******!!!!

.

OK. 2,000 LAT TEMU BYŁEM CIEŚLĄ Z NAZARETU

NAZYWANY  JEZUSEM CHRYSTUSEM -!!!!!!!

.

POWRÓCIŁEM POD NOWYM IMIENIEM JAKO 

ZERUB-ARIEL -!!!!!!!

.

******* ZERUBARIEL BIBLIA JEHOWA BÓG  *******

***** POWRÓT JEZ-U.S.A.  CHRYST-U.S.A. ***** !!!

.

BYŁEM  CIEŚLĄ  Z  NAZARETU,  POWRÓCIŁEM  

POD  NOWYM IMIENIEM JAKO

******* ZERUB-ARIEL ******* – !!!!!!!

.

**** APOKALIPSA 3:12 — OBJAWIENIE 3:12 ****  

12. „– ‚Zwyciężającego uczynię filarem w

świątyni Boga mojego i na pewno już z niej

nie wyjdzie, i napiszę na nim Imię Boga mojego

i Imię miasta Boga mojego, nowej Jerozo-

limy, która zstępuje z nieba od Boga mojego, i

nowe Imię moje ******* ZERUB-ARIEL *******.

.

.

. 

                       MATEUSZA 11:27

27. Wszystko zostało mi przekazane przez mego

Ojca,JEHOWĘ Boga, i nikt nie zna w pełni Syna,

ZERUB-ARIELA,  tylko OjciecJEHOWA Bóg,

ani nikt  nie zna w pełni OjcaJEHOWY Boga,

tylko Syn,  ZERUB-ARIELoraz  każdy, komu

SynZERUB-ARIELchce  GO objawić.

APOKALIPSA 11:11

.

.

*******************************************

POWTÓRNE PRZYJŚCIE JEZ-U.S.A.

CHRYST-U.S.A.-!!!!!

*******************************************

.

06.24.2016

.

ZERUBARIEL

www.JEHOWA.org

.

.

Aggeusza 1:14,15

14.  I JEHOWA pobudził ducha  namiestnika Judy,

ZERUB-ARIELA ,….i ducha wszystkich pozosta-

łych z ludu; i wszedłszy, zaczęli wykonywać pracę

w domu  JEHOWY Zastępów, swojego BOGA.

.

15. Było to dnia-DWUDZIESTEGO  CZWARTEGO,

miesiąca-SZÓSTEGO , …..

PSALM 2:1-12                 

1. Dlaczego narody wszczęły tumult,a grupy naro-

dowościowe pomrukiwały o rzeczy daremnej?

.

2. Królowie ziemi się ustawili i wysocy urzę-

dnicy jak jeden mąż zgromadzili się przeciw

JEHOWIE i przeciw JEGO pomazańcowi,

ZERUB-ARIELOWI

.

3. mówiąc: „Rozerwijmy ich więzy  i

odrzućmyod siebie ich powrozy!”

.

4. TEN,który zasiada w niebiosach, będzie się

śmiał; JEHOWA będzie się z nich  naigrawał.

.

5. Wtedy Odezwie się do nich w swoim gniewie i

zatrwoży ich w żarze  swego  niezadowolenia,

.

6. mówiąc: „JA ustanowiłem Mego króla  na 

SYJONIE,  mojej świętej górze”.

.

7. Powołam się na postanowienie JEHOWY;

rzekł do mnie: „Ty jesteś Moim synem,  

ZERUB-ARIELU; JA dzisiaj zostałem Twoim Ojcem.

.

8. Proś Mnie, bym Ci dał narody w dziedzictwo

i krańce ziemi  w posiadanie.

.

9. Potłuczesz je berłem żelaznym,  niczym

naczynie garncarskie je roztrzaskasz”.

.

10Teraz więc, królowie, wykażcie wnikliwość;

dajcie się skorygować,  sędziowie  ziemi.

.

11. Służcie JEHOWIE z bojaźnią  i radujcie się 

ze drżeniem.

.

12. Pocałujcie Syna,  żeby On się nie rozsierdził i

żebyście nie zginęli  z drogi, bo Jego gniew  

łatwo  się zapala.  Szczęśliwi są wszyscy, 

którzy się u Niego chronią.

.

.

.

. 

IZAJASZA 42:1,2

1.Oto mój sługa,*******ZERUBARIEL*******,Którego

mocno trzymam! Mój wybrany, którego Moja Dusza

obdarzyła uznaniem! Włożyłem w Niego Mego

DuchaON przyniesie narodom sprawiedliwość.

.

2. Nie będzie wołał ani podnosił głosu i nie da

słyszeć  swego głosu na ulicy.

.

.

. 

Izajasza 52:13

13. “Oto  MóJ   Sługa ******* ZERUB-ARIEL *******

będzie działał z wnikliwością.  Zajmie wysokie

stanowisko i zostanie wyniesiony oraz bardzo

wywyższony.”

.

APOKALIPSA 11:11

.

DRUGI  LIST  OTWARTY  WYSŁANY – !!!!!!!

www.JEHOWA.org

.

4803876254670960

11.11.1999 B 46 070

40 dni…05.15.201606.24.2016

06.24.2016

 .

670 dni…05.15.201603.16.2018

.

1260 dni…06.24.201612.06.2019

.

103030806

www.JEHOWA.org

Page 1 of 1312345...Last »


Szukaj:

Najnowsze wiadomosci

WARSZAWA, POLSKA  
14:32:30 ()
CHICAGO, IL USA
07:32:30 am ()
07:32:30 ()

Sobota, Lipiec 2024

1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

06.24.2016