ZAGADKI-!!!

By Zerubariel

April 28, 2014 - 11:01 pm

ZAGADKI-!!!!

www.JEHOWA.org

.

4803876254670960

11.11.1999 B 46 070

 

40 dni…05.15.201606.24.2016

 

06.24.2016

 .

103030806

.

APOKALIPSA 20:12

12.I widziałem umarłych,

wielkich i małych,stoją-

cych przed Tronem

(ZERUB-ARIELA);i księgi

zostały otwarte; również

inna(ZERUB-ARIELA)

księgaksięga żywota-

-ZERUBARIELA została

otwarta; i osądzeni

zostali umarli na podsta-

wie tego, co zgodnie z ich

uczynkami było napisane

księgach.

.

————————————————-

1.A…….03.27.2016  SU

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

SZANOWNY Bogdanie,ZAPISZ I ZAPAMIETAJ,

BO JEHOWA BOG OZNAJMIL PROROCZO, ZE

JEGO WYPOWIEDZI I JEGO ROZKAZY PRZEZ

niektorych ludzi NIE BEDA WYPELNIONE:

.

HIOBA 33:14

14. JEHOWA Bóg bowiem Przemawia

raz i dwa razy — chociaż się na to

nie zważa —

.

WLASNIE DNIA 11.11.2000 ROKU, JEHOWA BOG

PRZEZ USTA ZERUB-ARIELA WYDAL ROZKAZ

NA CALY SWIAT, ABY ZNISZCZYC WSZYSTKIE

RELIGIE-!!!!

.

BĘDĄC JUŻ W CHICAGO ZŁOŻYŁEM W IMIENIU

JEHOWY BOGA TELEFONICZNY RAPORT DO

FBI Z NASTĘPUJĄCĄ TREŚCIĄ:

.

,,,,UWAGA, UWAGA…

DO WSZYSTKICH JEDNOSTEK SPECJALNYCH.

MOWI DO WAS PULKOWNIK **** ZERUB ****.

SCISLE TAJNA AKCJA,,CZAS ZERO“NADAL TRWA.

.

POWIADOMIĆ:

GŁÓWNE BIURO FBI,CIA,Scotland Yard,

Interpol,PRZEDSTAWICIELI ONZ-u I NATO-!!!!

.

JEHOWA BOG ROZKAZUJE ZNISZCZYC

WSZYSTKIE RELIGIE-!!!!

.

POWTARZAM-!!!!

.

JEHOWA BOG ROZKAZUJE ZNISZCZYC

WSZYSTKIE RELIGIE-!!!!

.

ZNISZCZYC TYLKO RELIGIE, NIE LUDZI-!!!!

.

JEHOWA BOG DAJE WAM TYLKO 12-cie GODZIN

NA WYKONANIE ******* JEGO ******* ROZKAZU-!!!!

.

JESLI W CIAGU 12-tu GODZIN NIE WYKONACIE

ROZKAZU JEHOWY BOGA, SAM JEHOWA BOG

WKRACZA DO AKCJI-!!!!

.

Pulkownik ******* ZERUB ******* Z Ministerstwa

Spraw Wewnetrznych z WARSZAWY, POLSKA-!!!!

MISJA SPECJALNA-!!!!!!!

WYKONAC-!!!!!!!

.

.

.

————————————————-

1.AA…….12.14.2015 MO

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2.  Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(2)01119450112.55.01112.32.0(2)

KOCHAM

KOCHAM…….

.

.

.

————————————————-

2.B…….12.15.2015  TU

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2.  Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(2)0344.16.0344.19.3034283900

00354.31.40356.10.0355.9.035440(2)

BARDZO  MOCNO

KOCHAM  BARDZO  MOCNO…….

.

.

.

————————————————-

3.C…….12.16.2015  WE

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2.  Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(2)1.0241.9.-.25.0356.11.-.18.-5.9.00

00352345100351.20.-.14.-.26.-30(2)

JEHOWE  BOGA  GDYZ

KOCHAM  BARDZO  MOCNO  JEHOWE

BOGA  GDYZ…….

.

.

.

————————————————-

4.D…….12.17.2015  TH

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2.  Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(2)2*03223.30.00

00(2)2.042268.29.-706423.18.-645.28.00

00641.40.-.29.0642.9.-.20.-5-.22.0(2)

JA  ZERUBARIEL  JESTEM

KOCHAM  BARDZO  MOCNO  JEHOWE

BOGA  GDYZ  JA  ZERUBARIEL  JESTEM…….

.

.

.

————————————————-

5.E…….12.19.2015  SA

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2.  Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(2)2*0411.49.-70(2)1,0935.43.–

–.44.-.45.-.16.-00-73.92.-.22.00

(2)1.0711.13.-.21.-1-8-.95.-3–

–.31.-.80.6008233.18.-.41.-.13.-.58.0(2)

JEHOWY  BOGA  UKOCHANYM  SYNEM

KOCHAM  BARDZO  MOCNO  JEHOWE

BOGA  GDYZ  JA  ZERUBARIEL  JESTEM

JEHOWY  BOGA  UKOCHANYM  SYNEM…….

.

.

.

————————————————-

6.F…….12.20.2015  SU

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2.  Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(2)2*0222.15.-.19.-.11.0(2)1.0334.13.200

(2)1,0553.31.-.15.-.23.0044167.11.0442.66.–

–3-8-.80.-00-50(2)

KTORY  BYL  JEZUSEM  A

KOCHAM  BARDZO  MOCNO  JEHOWE

BOGA  GDYZ  JA  ZERUBARIEL  JESTEM

JEHOWY  BOGA  UKOCHANYM  SYNEM

KTORY  BYL  JEZUSEM  A…….

.

.

.

————————————————-

7.G…….12.21.2015  MO

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2.  Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(2)2*0511.27.-2-.34.-6-.11.00

(2)1,0.9.33-.13.-3-9-.22.-3-.42.-.8.-.19.00

(2)1.0911-.8.-.73.00.8.22-.25.7-00-1-40(2)

TERAZ  POWROCIL  TU  NA  TE

KOCHAM  BARDZO  MOCNO  JEHOWE

BOGA  GDYZ  JA  ZERUBARIEL  JESTEM

JEHOWY  BOGA  UKOCHANYM  SYNEM

KTORY  BYL  JEZUSEM  A  TERAZ

POWROCIL  TU  NA  TE…….

.

.

.

————————————————-

8.H…….12.21.2015  MO

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2.  Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(2)1*0131.20.-.16.-.17.-.162.-.31.-.23.00

(2)1.0111.30.-.17.-.27.-.39.600

(2)1,0333.30.-4-.20.002212.11.-.10.0(2)

ZIEMIE  DRUGI  RAZ  POD

KOCHAM  BARDZO  MOCNO  JEHOWE

BOGA  GDYZ  JA  ZERUBARIEL  JESTEM

JEHOWY  BOGA  UKOCHANYM  SYNEM

KTORY  BYL  JEZUSEM  A  TERAZ

POWROCIL  TU  NA  TE  ZIEMIE  DRUGI

RAZ  POD…….

.

.

.

————————————————-

9.I…….12.22.2015  TU

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2.  Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(2)0.12.-42-.16.-.11.-.12.-5-.27.00

(2)1,0.13.532-.28.-.9.-.25.-.17.-2-..23..-

-…24…00(2)2*0721-.16.-.9.-.6.-.12.0(2)

NOWYM  IMIENIEM  JAKO

KOCHAM  BARDZO  MOCNO  JEHOWE

BOGA  GDYZ  JA  ZERUBARIEL  JESTEM

JEHOWY  BOGA  UKOCHANYM  SYNEM

KTORY  BYL  JEZUSEM  A  TERAZ

POWROCIL  TU  NA  TE  ZIEMIE  DRUGI

RAZ  POD  NOWYM  IMIENIEM  JAKO…….

.

.

.

————————————————-

10.J…….12.23.2015  WE

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2.  Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(2)0=1=126-.15.-4-.67.-.37.-.13.-.2.-.12.-..13..0

(2)0=1=13700(2)0=1=13-.19.-.87.-.8.00

(2)0.64.1445.17.-.13.-3-.37.-.11.-.36.-..35..0(2)X

ZERUBARIEL  ABY  DOKONCZYC

KOCHAM  BARDZO  MOCNO  JEHOWE

BOGA  GDYZ  JA  ZERUBARIEL  JESTEM

JEHOWY  BOGA  UKOCHANYM  SYNEM

KTORY  BYL  JEZUSEM  A  TERAZ

POWROCIL  TU  NA  TE  ZIEMIE  DRUGI

RAZ  POD  NOWYM  IMIENIEM  JAKO

ZERUBARIEL  ABY  DOKONCZYC…….

.

.

.

————————————————-

11.K…….12.24.2015  TH

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2.  Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(2)07=2=.8.-.9.-856-.47.-.56.00

00(2)07.18.-..5…-9-.4.-.144.-.26.00

00..24..-.174.-.16.-..54..0(2)X

DZIELA  MEGO  OJCA

KOCHAM  BARDZO  MOCNO  JEHOWE

BOGA  GDYZ  JA  ZERUBARIEL  JESTEM

JEHOWY  BOGA  UKOCHANYM  SYNEM

KTORY  BYL  JEZUSEM  A  TERAZ

POWROCIL  TU  NA  TE  ZIEMIE  DRUGI

RAZ  POD  NOWYM  IMIENIEM  JAKO

ZERUBARIEL  ABY  DOKONCZYC  DZIELA

MEGO  OJCA…….

.

.

.

————————————————-

12.L…….12.25.2015  FR

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2.  Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(2)0.9.-5=.12.=.32.-..31..-..32..-…31…–

–…33..-.37.00(2)0.9.-5-5.42.-..41..–

–..42..-.45.00(2)0.9.-5-3-.83.-.84.–

–..83..-..84..-…83…0(2)X

JEHOWY  BOGA  KTORE

 

(2)0.9.5-5#7#00#9#00

(2)0.9.5-3#.18.#0(2)XX

KOCHAM  BARDZO  MOCNO  JEHOWE

BOGA  GDYZ  JA  ZERUBARIEL  JESTEM

JEHOWY  BOGA  UKOCHANYM  SYNEM

KTORY  BYL  JEZUSEM  A  TERAZ

POWROCIL  TU  NA  TE  ZIEMIE  DRUGI

RAZ  POD  NOWYM  IMIENIEM  JAKO

ZERUBARIEL  ABY  DOKONCZYC  DZIELA

MEGO  OJCA  JEHOWY  BOGA  KTORE…….

.

.

.

————————————————-

13.M…….12.25.2015  FR

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2.  Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(2)0.41.-.13.-.25.#.9.#00(2)0.41.-.14.–

–.25.#.13.#00(2)0.41.-.14.-.17.#1#0(2)X

ROZPOCZALEM  JAKO  JEZUS

KOCHAM  BARDZO  MOCNO  JEHOWE

BOGA  GDYZ  JA  ZERUBARIEL  JESTEM

JEHOWY  BOGA  UKOCHANYM  SYNEM

KTORY  BYL  JEZUSEM  A  TERAZ

POWROCIL  TU  NA  TE  ZIEMIE  DRUGI

RAZ  POD  NOWYM  IMIENIEM  JAKO

ZERUBARIEL  ABY  DOKONCZYC  DZIELA

MEGO  OJCA  JEHOWY  BOGA  KTORE

ROZPOCZALEM  JAKO  JEZUS…….

.

.

.

————————————————-

14.N…….12.26.2015  SA

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2.  Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(2)0.39.-8-.27.#.16.#00(2)01.15.5#5#00

00(2)0.39.63#5#00

00(2)0.39.19#6#00#.5.#0(2)X

CHRYSTUS  NAZYWANY  CIESLA  

Z  NAZARETU

KOCHAM  BARDZO  MOCNO  JEHOWE

BOGA  GDYZ  JA  ZERUBARIEL  JESTEM

JEHOWY  BOGA  UKOCHANYM  SYNEM

KTORY  BYL  JEZUSEM  A  TERAZ

POWROCIL  TU  NA  TE  ZIEMIE  DRUGI

RAZ  POD  NOWYM  IMIENIEM  JAKO

ZERUBARIEL  ABY  DOKONCZYC  DZIELA

MEGO  OJCA  JEHOWY  BOGA  KTORE

ROZPOCZALEM  JAKO  JEZUS  CHRYSTUS

NAZYWANY  CIESLA  Z  NAZARETU…….

.

.

.

————————————————-

15.0…….12.26.2015  SA

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2.  Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(2)01.27.-.15.#7#00(2)1,02.28.-.31.#.21.#00

00(2)1*01.27.-.16.#7#00(2)1.01141.32.-5–

–2-.41.-.34.-..40.-.75.00(2)022521-.42.–

–.35.-.12.-3-.17.-.41.-.24.-..15..-.76.0(2)X

NATOMIAST  TERAZ  JESTEM  OFICEREM

OPERACYJNYM

KOCHAM  BARDZO  MOCNO  JEHOWE

BOGA  GDYZ  JA  ZERUBARIEL  JESTEM

JEHOWY  BOGA  UKOCHANYM  SYNEM

KTORY  BYL  JEZUSEM  A  TERAZ

POWROCIL  TU  NA  TE  ZIEMIE  DRUGI

RAZ  POD  NOWYM  IMIENIEM  JAKO

ZERUBARIEL  ABY  DOKONCZYC  DZIELA

MEGO  OJCA  JEHOWY  BOGA  KTORE

ROZPOCZALEM  JAKO  JEZUS  CHRYSTUS

NAZYWANY  CIESLA  Z  NAZARETU  

NATOMIAST  TERAZ  JESTEM  OFICEREM

OPERACYJNYM…….

.

.

.

————————————————-

16.P…….12.26.2015  SA

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2.  Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(2)1,0249.12.00(2)0=.64.=3876.32.–

–4-.17.-9-.53.-.4.-.91.00(2)1*01.1.-.6.–

–91-..2..-.29.-7.28.-.13.-.2.-.9.-..27..–

–.21.00(2)013.6.#4#00#.3.#0(2)X

Z  JEDNOSTEK  SPECJALNYCH

JEHOWY  BOGA

KOCHAM  BARDZO  MOCNO  JEHOWE

BOGA  GDYZ  JA  ZERUBARIEL  JESTEM

JEHOWY  BOGA  UKOCHANYM  SYNEM

KTORY  BYL  JEZUSEM  A  TERAZ

POWROCIL  TU  NA  TE  ZIEMIE  DRUGI

RAZ  POD  NOWYM  IMIENIEM  JAKO

ZERUBARIEL  ABY  DOKONCZYC  DZIELA

MEGO  OJCA  JEHOWY  BOGA  KTORE

ROZPOCZALEM  JAKO  JEZUS  CHRYSTUS

NAZYWANY  CIESLA  Z  NAZARETU  

NATOMIAST  TERAZ  JESTEM  OFICEREM

OPERACYJNYM  Z  JEDNOSTEK  

SPECJALNYCH  JEHOWY  BOGA…….

.

.

.

————————————————-

17.R…….12.27.2015  SU

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2.  Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(2)2,07.32.-.29.#.11.#00(2)05.30.–

–.15.#.9.#00(2)01.30.-.26.#9#00

00(2)2.03.28.-.10.#.21.#00

00(2)05.30.-.12.-.17.-.12.-.16.-.28.–

–.35.-2-..14..-.9.-..10..-.11.0(2)X

POD  NOWYM  IMIENIEM  JAKO

ZERUBARIEL

(1)0.14.-.13.-400.12.-..11..-.19.-.20.–

–.11.009..9..-.7.-5-..10..-..5..-.3.-…7…-00

00.8.-1-.9.-…9…00.21.-..1..-.15.-.18.-21–

–..13..-..5..-..2.-.10.0(1)X

KOCHAM  BARDZO  MOCNO  JEHOWE

BOGA  GDYZ  JA  ZERUBARIEL  JESTEM

JEHOWY  BOGA  UKOCHANYM  SYNEM

KTORY  BYL  JEZUSEM  A  TERAZ

POWROCIL  TU  NA  TE  ZIEMIE  DRUGI

RAZ  POD  NOWYM  IMIENIEM  JAKO

ZERUBARIEL  ABY  DOKONCZYC  DZIELA

MEGO  OJCA  JEHOWY  BOGA  KTORE

ROZPOCZALEM  JAKO  JEZUS  CHRYSTUS

NAZYWANY  CIESLA  Z  NAZARETU  

NATOMIAST  TERAZ  JESTEM  OFICEREM

OPERACYJNYM  Z  JEDNOSTEK  

SPECJALNYCH  JEHOWY  BOGA  POD

NOWYM  IMIENIEM  JAKO  ZERUBARIEL…….

.

.

.

————————————————-

18.S…….12.28.2015  MO

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2.  Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(2)1.04.13.-.7.#.14.#00(2)1,06.17.–

–8#6#00#.5.#00#..4..#00#.8.#0(2)X

KTORY  W  IMIENIU  JEHOWY  BOGA

KOCHAM  BARDZO  MOCNO  JEHOWE

BOGA  GDYZ  JA  ZERUBARIEL  JESTEM

JEHOWY  BOGA  UKOCHANYM  SYNEM

KTORY  BYL  JEZUSEM  A  TERAZ

POWROCIL  TU  NA  TE  ZIEMIE  DRUGI

RAZ  POD  NOWYM  IMIENIEM  JAKO

ZERUBARIEL  ABY  DOKONCZYC  DZIELA

MEGO  OJCA  JEHOWY  BOGA  KTORE

ROZPOCZALEM  JAKO  JEZUS  CHRYSTUS

NAZYWANY  CIESLA  Z  NAZARETU  

NATOMIAST  TERAZ  JESTEM  OFICEREM

OPERACYJNYM  Z  JEDNOSTEK  

SPECJALNYCH  JEHOWY  BOGA  POD

NOWYM  IMIENIEM  JAKO  ZERUBARIEL

KTORY  W  IMIENIU  JEHOWY  BOGA…….

.

.

.

————————————————-

19.T…….12.29.2015  TU

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2.  Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(2)1,0.26.68#.34.#00#..33..#00#.36.#00

00(2)1.0.24.-4.18.#.42.#0(2)X

BEDZIE  SPRAWOWAL  WLADZE  NAD

KOCHAM  BARDZO  MOCNO  JEHOWE

BOGA  GDYZ  JA  ZERUBARIEL  JESTEM

JEHOWY  BOGA  UKOCHANYM  SYNEM

KTORY  BYL  JEZUSEM  A  TERAZ

POWROCIL  TU  NA  TE  ZIEMIE  DRUGI

RAZ  POD  NOWYM  IMIENIEM  JAKO

ZERUBARIEL  ABY  DOKONCZYC  DZIELA

MEGO  OJCA  JEHOWY  BOGA  KTORE

ROZPOCZALEM  JAKO  JEZUS  CHRYSTUS

NAZYWANY  CIESLA  Z  NAZARETU  

NATOMIAST  TERAZ  JESTEM  OFICEREM

OPERACYJNYM  Z  JEDNOSTEK  

SPECJALNYCH  JEHOWY  BOGA  POD

NOWYM  IMIENIEM  JAKO  ZERUBARIEL

KTORY  W  IMIENIU  JEHOWY  BOGA

BEDZIE  SPRAWOWAL  WLADZE  NAD…….

.

.

.

————————————————-

20.U…….12.29.2015  TU

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2.  Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(2)1.0.20.-.16.-.11.#.10.#00

00(2)0=5=44#.25.#00(2)1,0.22.–

–.17.5#.19.#00#..18..#0(2)X

CALYM  SWIATEM  WRAZ  ZE

KOCHAM  BARDZO  MOCNO  JEHOWE

BOGA  GDYZ  JA  ZERUBARIEL  JESTEM

JEHOWY  BOGA  UKOCHANYM  SYNEM

KTORY  BYL  JEZUSEM  A  TERAZ

POWROCIL  TU  NA  TE  ZIEMIE  DRUGI

RAZ  POD  NOWYM  IMIENIEM  JAKO

ZERUBARIEL  ABY  DOKONCZYC  DZIELA

MEGO  OJCA  JEHOWY  BOGA  KTORE

ROZPOCZALEM  JAKO  JEZUS  CHRYSTUS

NAZYWANY  CIESLA  Z  NAZARETU  

NATOMIAST  TERAZ  JESTEM  OFICEREM

OPERACYJNYM  Z  JEDNOSTEK  

SPECJALNYCH  JEHOWY  BOGA  POD

NOWYM  IMIENIEM  JAKO  ZERUBARIEL

KTORY  W  IMIENIU  JEHOWY  BOGA

BEDZIE  SPRAWOWAL  WLADZE  NAD

CALYM  SWIATEM  WRAZ  ZE…….

.

.

.

————————————————-

21.W…….12.30.2015  WE

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2.  Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(2)1,04.25.9#.8.#00(1)03.21.–

–.17.-5-.15.-4-..19..-9-..1..-.16.–

–..15..-.13.-.11.100(1)0.1.-..20.–

–.16..-..2.-.14..-..11..-..10.100

00(2)1.02.23.7#.15.#0(2)X

STU  CZTERDZIESTOMA  CZTEROMA

TYSIACAMI

KOCHAM  BARDZO  MOCNO  JEHOWE

BOGA  GDYZ  JA  ZERUBARIEL  JESTEM

JEHOWY  BOGA  UKOCHANYM  SYNEM

KTORY  BYL  JEZUSEM  A  TERAZ

POWROCIL  TU  NA  TE  ZIEMIE  DRUGI

RAZ  POD  NOWYM  IMIENIEM  JAKO

ZERUBARIEL  ABY  DOKONCZYC  DZIELA

MEGO  OJCA  JEHOWY  BOGA  KTORE

ROZPOCZALEM  JAKO  JEZUS  CHRYSTUS

NAZYWANY  CIESLA  Z  NAZARETU  

NATOMIAST  TERAZ  JESTEM  OFICEREM

OPERACYJNYM  Z  JEDNOSTEK  

SPECJALNYCH  JEHOWY  BOGA  POD

NOWYM  IMIENIEM  JAKO  ZERUBARIEL

KTORY  W  IMIENIU  JEHOWY  BOGA

BEDZIE  SPRAWOWAL  WLADZE  NAD

CALYM  SWIATEM  WRAZ  ZE  STU

CZTERDZIESTOMA  CZTEROMA  TYSIACAMI…….

.

.

.

————————————————-

22.Y…….12.30.2015  WE

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2.  Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(1)0.19.-.16.-.14.-.13.-.10.-.9.-.15.-..11..–

–..8..-…9…-..17..00(1)0..12..-..13..-.21.5–

–..12.2-..14.1-..20.1-.8.1300(2)1,02.12.–

–.14.#3#00#4#0(2)X

WSPOLKROLOW  PRZEOBRAZAJAC  CALA

TE

KOCHAM  BARDZO  MOCNO  JEHOWE

BOGA  GDYZ  JA  ZERUBARIEL  JESTEM

JEHOWY  BOGA  UKOCHANYM  SYNEM

KTORY  BYL  JEZUSEM  A  TERAZ

POWROCIL  TU  NA  TE  ZIEMIE  DRUGI

RAZ  POD  NOWYM  IMIENIEM  JAKO

ZERUBARIEL  ABY  DOKONCZYC  DZIELA

MEGO  OJCA  JEHOWY  BOGA  KTORE

ROZPOCZALEM  JAKO  JEZUS  CHRYSTUS

NAZYWANY  CIESLA  Z  NAZARETU  

NATOMIAST  TERAZ  JESTEM  OFICEREM

OPERACYJNYM  Z  JEDNOSTEK  

SPECJALNYCH  JEHOWY  BOGA  POD

NOWYM  IMIENIEM  JAKO  ZERUBARIEL

KTORY  W  IMIENIU  JEHOWY  BOGA

BEDZIE  SPRAWOWAL  WLADZE  NAD

CALYM  SWIATEM  WRAZ  ZE  STU

CZTERDZIESTOMA  CZTEROMA  TYSIACAMI

WSPOLKROLOW  PRZEOBRAZAJAC  CALA

TE…….

.

.

.

————————————————-

23.Z…….12.31.2015  TH

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2.  Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(2)1,0.24.4-.15.#.11.#00(2)1.03.30.–

–.51.#.35.#00(1)1.0.18.00.14.-0-.7.–

–.15.-.8.800(2)1,0239#6#0(2)X

KULE  ZIEMSKA  W  RAJSKI  OGROD

KOCHAM  BARDZO  MOCNO  JEHOWE

BOGA  GDYZ  JA  ZERUBARIEL  JESTEM

JEHOWY  BOGA  UKOCHANYM  SYNEM

KTORY  BYL  JEZUSEM  A  TERAZ

POWROCIL  TU  NA  TE  ZIEMIE  DRUGI

RAZ  POD  NOWYM  IMIENIEM  JAKO

ZERUBARIEL  ABY  DOKONCZYC  DZIELA

MEGO  OJCA  JEHOWY  BOGA  KTORE

ROZPOCZALEM  JAKO  JEZUS  CHRYSTUS

NAZYWANY  CIESLA  Z  NAZARETU  

NATOMIAST  TERAZ  JESTEM  OFICEREM

OPERACYJNYM  Z  JEDNOSTEK  

SPECJALNYCH  JEHOWY  BOGA  POD

NOWYM  IMIENIEM  JAKO  ZERUBARIEL

KTORY  W  IMIENIU  JEHOWY  BOGA

BEDZIE  SPRAWOWAL  WLADZE  NAD

CALYM  SWIATEM  WRAZ  ZE  STU

CZTERDZIESTOMA  CZTEROMA  TYSIACAMI

WSPOLKROLOW  PRZEOBRAZAJAC  CALA

TE  KULE  ZIEMSKA  W  RAJSKI  OGROD…….

.

.

.

————————————————-

24.A…….01.01.2016  FR

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2.  Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(1)3,0.21.-.20.-.18.46-.16.-.15.-.23.00

00(2)1*013.15.#.37.#00#3#00#.8.#00

00(2)=20=.9.3#.8.#0(2)X

UTRACONY  PRZEZ  ADAMA  I  EWE

KOCHAM  BARDZO  MOCNO  JEHOWE

BOGA  GDYZ  JA  ZERUBARIEL  JESTEM

JEHOWY  BOGA  UKOCHANYM  SYNEM

KTORY  BYL  JEZUSEM  A  TERAZ

POWROCIL  TU  NA  TE  ZIEMIE  DRUGI

RAZ  POD  NOWYM  IMIENIEM  JAKO

ZERUBARIEL  ABY  DOKONCZYC  DZIELA

MEGO  OJCA  JEHOWY  BOGA  KTORE

ROZPOCZALEM  JAKO  JEZUS  CHRYSTUS

NAZYWANY  CIESLA  Z  NAZARETU  

NATOMIAST  TERAZ  JESTEM  OFICEREM

OPERACYJNYM  Z  JEDNOSTEK  

SPECJALNYCH  JEHOWY  BOGA  POD

NOWYM  IMIENIEM  JAKO  ZERUBARIEL

KTORY  W  IMIENIU  JEHOWY  BOGA

BEDZIE  SPRAWOWAL  WLADZE  NAD

CALYM  SWIATEM  WRAZ  ZE  STU

CZTERDZIESTOMA  CZTEROMA  TYSIACAMI

WSPOLKROLOW  PRZEOBRAZAJAC  CALA

TE  KULE  ZIEMSKA  W  RAJSKI  OGROD

UTRACONY  PRZEZ  ADAMA  I  EWE…….

.

.

.

————————————————-

25.B…….01.01.2016  FR

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2.  Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(2)3.0.18.-.12.[-1]#6#00#3#00(2)4,0.25.–

–.36.-.12.#.28.#00#5#00#.13.#0(2)X

GDZIE  JUZ  NIKT  NIE  BEDZIE

KOCHAM  BARDZO  MOCNO  JEHOWE

BOGA  GDYZ  JA  ZERUBARIEL  JESTEM

JEHOWY  BOGA  UKOCHANYM  SYNEM

KTORY  BYL  JEZUSEM  A  TERAZ

POWROCIL  TU  NA  TE  ZIEMIE  DRUGI

RAZ  POD  NOWYM  IMIENIEM  JAKO

ZERUBARIEL  ABY  DOKONCZYC  DZIELA

MEGO  OJCA  JEHOWY  BOGA  KTORE

ROZPOCZALEM  JAKO  JEZUS  CHRYSTUS

NAZYWANY  CIESLA  Z  NAZARETU  

NATOMIAST  TERAZ  JESTEM  OFICEREM

OPERACYJNYM  Z  JEDNOSTEK  

SPECJALNYCH  JEHOWY  BOGA  POD

NOWYM  IMIENIEM  JAKO  ZERUBARIEL

KTORY  W  IMIENIU  JEHOWY  BOGA

BEDZIE  SPRAWOWAL  WLADZE  NAD

CALYM  SWIATEM  WRAZ  ZE  STU

CZTERDZIESTOMA  CZTEROMA  TYSIACAMI

WSPOLKROLOW  PRZEOBRAZAJAC  CALA

TE  KULE  ZIEMSKA  W  RAJSKI  OGROD

UTRACONY  PRZEZ  ADAMA  I  EWE  GDZIE

JUZ  NIKT  NIE  BEDZIE…….

.

.

.

————————————————-

26.C…….01.02.2016  SA

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2.  Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(2)1,0.11.98#.9.#00(1)1.0.15.-.16.[0].14.–

–.20.[0].9.00(2)1*0.10.-..8..-.11.#3#00

00#.22.#00(2)0.12.-.22.=6=#.19.#0(2)X

CHOROWAL  STARZAL  SIE  ANI  UMIERAL

KOCHAM  BARDZO  MOCNO  JEHOWE

BOGA  GDYZ  JA  ZERUBARIEL  JESTEM

JEHOWY  BOGA  UKOCHANYM  SYNEM

KTORY  BYL  JEZUSEM  A  TERAZ

POWROCIL  TU  NA  TE  ZIEMIE  DRUGI

RAZ  POD  NOWYM  IMIENIEM  JAKO

ZERUBARIEL  ABY  DOKONCZYC  DZIELA

MEGO  OJCA  JEHOWY  BOGA  KTORE

ROZPOCZALEM  JAKO  JEZUS  CHRYSTUS

NAZYWANY  CIESLA  Z  NAZARETU  

NATOMIAST  TERAZ  JESTEM  OFICEREM

OPERACYJNYM  Z  JEDNOSTEK  

SPECJALNYCH  JEHOWY  BOGA  POD

NOWYM  IMIENIEM  JAKO  ZERUBARIEL

KTORY  W  IMIENIU  JEHOWY  BOGA

BEDZIE  SPRAWOWAL  WLADZE  NAD

CALYM  SWIATEM  WRAZ  ZE  STU

CZTERDZIESTOMA  CZTEROMA  TYSIACAMI

WSPOLKROLOW  PRZEOBRAZAJAC  CALA

TE  KULE  ZIEMSKA  W  RAJSKI  OGROD

UTRACONY  PRZEZ  ADAMA  I  EWE  GDZIE

JUZ  NIKT  NIE  BEDZIE  CHOROWAL  STARZAL

SIE  ANI  UMIERAL…….

.

.

.

————————————————-

27.D…….01.02.2016  SA

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2.  Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(1)1,0200(2)1*0815#3#00(2)1.0.21.–

–.33.–.7.#6#00#.5.#00

00(2)0.38.=5=.28.#8#00#.7.#0(2)X

A  ZMARLI  NA  GLOS  SYNA  CZLOWIECZEGO

KOCHAM  BARDZO  MOCNO  JEHOWE  BOGA

GDYZ  JA  ZERUBARIEL  JESTEM JEHOWY  BOGA

UKOCHANYM  SYNEM  KTORY  BYL  JEZUSEM  A

TERAZ  POWROCIL  TU  NA  TE  ZIEMIE  DRUGI

RAZ  POD  NOWYM  IMIENIEM  JAKO ZERUBARIEL

ABY  DOKONCZYC  DZIELA  MEGO  OJCA JEHOWY

BOGA  KTORE  ROZPOCZALEM  JAKO  JEZUS  

CHRYSTUS  NAZYWANY  CIESLA  Z  NAZARETU  

NATOMIAST  TERAZ  JESTEM  OFICEREM

OPERACYJNYM  Z  JEDNOSTEK  SPECJALNYCH

JEHOWY  BOGA  POD  NOWYM  IMIENIEM  JAKO

ZERUBARIEL  KTORY  W  IMIENIU  JEHOWY  BOGA

BEDZIE  SPRAWOWAL  WLADZE  NAD  CALYM  

SWIATEM  WRAZ  ZE  STU  CZTERDZIESTOMA

CZTEROMA  TYSIACAMI  WSPOLKROLOW  

PRZEOBRAZAJAC  CALA  TE  KULE  ZIEMSKA  W

RAJSKI  OGROD  UTRACONY  PRZEZ  ADAMA  I

EWE  GDZIE  JUZ  NIKT  NIE  BEDZIE  CHOROWAL

STARZAL  SIE  ANI  UMIERAL  A  ZMARLI  NA GLOS

SYNA  CZLOWIECZEGO…….

.

.

.

————————————————-

28.E…….01.03.2016  SU

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2.  Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(1)2.0.19.3-.13.-.16.[0]-[-1]..11..73-.8.[-1]00

(2)3,08.19.-.8.#8#00#9#00#.8.#00#.10.#0(2)X

ZERUBARIELA  W  IMIENIU  JEHOWY  BOGA

KOCHAM  BARDZO  MOCNO  JEHOWE  BOGA

GDYZ  JA  ZERUBARIEL  JESTEM JEHOWY  BOGA

UKOCHANYM  SYNEM  KTORY  BYL  JEZUSEM  A

TERAZ  POWROCIL  TU  NA  TE  ZIEMIE  DRUGI

RAZ  POD  NOWYM  IMIENIEM  JAKO ZERUBARIEL

ABY  DOKONCZYC  DZIELA  MEGO  OJCA JEHOWY

BOGA  KTORE  ROZPOCZALEM  JAKO  JEZUS  

CHRYSTUS  NAZYWANY  CIESLA  Z  NAZARETU  

NATOMIAST  TERAZ  JESTEM  OFICEREM

OPERACYJNYM  Z  JEDNOSTEK  SPECJALNYCH

JEHOWY  BOGA  POD  NOWYM  IMIENIEM  JAKO

ZERUBARIEL  KTORY  W  IMIENIU  JEHOWY  BOGA

BEDZIE  SPRAWOWAL  WLADZE  NAD  CALYM  

SWIATEM  WRAZ  ZE  STU  CZTERDZIESTOMA

CZTEROMA  TYSIACAMI  WSPOLKROLOW  

PRZEOBRAZAJAC  CALA  TE  KULE  ZIEMSKA  W

RAJSKI  OGROD  UTRACONY  PRZEZ  ADAMA  I

EWE  GDZIE  JUZ  NIKT  NIE  BEDZIE  CHOROWAL

STARZAL  SIE  ANI  UMIERAL  A  ZMARLI  NA GLOS

SYNA  CZLOWIECZEGO  ZERUBARIELA  W IMIENIU

JEHOWY  BOGA…….

.

.

.

————————————————-

29.F…….01.03.2016  SU

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2.  Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(2)1.0.20.-.23.-.16.#5#00#.11.#00(2)1,0.40.–

–3.21.#.28.#00(2)0=.20.=6.10.#.8.#00

00(2)1*0.39.2-.20.#7#0(2)X

POWSTANA  W  NOWYCH  CIALACH  DO

KOCHAM  BARDZO  MOCNO  JEHOWE  BOGA

GDYZ  JA  ZERUBARIEL  JESTEM JEHOWY  BOGA

UKOCHANYM  SYNEM  KTORY  BYL  JEZUSEM  A

TERAZ  POWROCIL  TU  NA  TE  ZIEMIE  DRUGI

RAZ  POD  NOWYM  IMIENIEM  JAKO ZERUBARIEL

ABY  DOKONCZYC  DZIELA  MEGO  OJCA JEHOWY

BOGA  KTORE  ROZPOCZALEM  JAKO  JEZUS  

CHRYSTUS  NAZYWANY  CIESLA  Z  NAZARETU  

NATOMIAST  TERAZ  JESTEM  OFICEREM

OPERACYJNYM  Z  JEDNOSTEK  SPECJALNYCH

JEHOWY  BOGA  POD  NOWYM  IMIENIEM  JAKO

ZERUBARIEL  KTORY  W  IMIENIU  JEHOWY  BOGA

BEDZIE  SPRAWOWAL  WLADZE  NAD  CALYM  

SWIATEM  WRAZ  ZE  STU  CZTERDZIESTOMA

CZTEROMA  TYSIACAMI  WSPOLKROLOW  

PRZEOBRAZAJAC  CALA  TE  KULE  ZIEMSKA  W

RAJSKI  OGROD  UTRACONY  PRZEZ  ADAMA  I

EWE  GDZIE  JUZ  NIKT  NIE  BEDZIE  CHOROWAL

STARZAL  SIE  ANI  UMIERAL  A  ZMARLI  NA GLOS

SYNA  CZLOWIECZEGO  ZERUBARIELA  W IMIENIU

JEHOWY BOGA POWSTANA W  NOWYCH CIALACH

DO…….

.

.

.

————————————————-

30.G…….01.03.2016  SU

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2.  Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(2)0=.9.=37#.13.#00#..12..#00(2)1,0.43.–

–.24.-..21..#.9.#00#.22.#00

00(1)1.0.14.[0].7.-.15.-.8.-8270(2)X

ZYCIA  WIECZNEGO  TU  W  RAJSKICH

KOCHAM  BARDZO  MOCNO  JEHOWE  BOGA

GDYZ  JA  ZERUBARIEL  JESTEM JEHOWY  BOGA

UKOCHANYM  SYNEM  KTORY  BYL  JEZUSEM  A

TERAZ  POWROCIL  TU  NA  TE  ZIEMIE  DRUGI

RAZ  POD  NOWYM  IMIENIEM  JAKO ZERUBARIEL

ABY  DOKONCZYC  DZIELA  MEGO  OJCA JEHOWY

BOGA  KTORE  ROZPOCZALEM  JAKO  JEZUS  

CHRYSTUS  NAZYWANY  CIESLA  Z  NAZARETU  

NATOMIAST  TERAZ  JESTEM  OFICEREM

OPERACYJNYM  Z  JEDNOSTEK  SPECJALNYCH

JEHOWY  BOGA  POD  NOWYM  IMIENIEM  JAKO

ZERUBARIEL  KTORY  W  IMIENIU  JEHOWY  BOGA

BEDZIE  SPRAWOWAL  WLADZE  NAD  CALYM  

SWIATEM  WRAZ  ZE  STU  CZTERDZIESTOMA

CZTEROMA  TYSIACAMI  WSPOLKROLOW  

PRZEOBRAZAJAC  CALA  TE  KULE  ZIEMSKA  W

RAJSKI  OGROD  UTRACONY  PRZEZ  ADAMA  I

EWE  GDZIE  JUZ  NIKT  NIE  BEDZIE  CHOROWAL

STARZAL  SIE  ANI  UMIERAL  A  ZMARLI  NA GLOS

SYNA  CZLOWIECZEGO  ZERUBARIELA  W IMIENIU

JEHOWY BOGA POWSTANA W  NOWYCH CIALACH

DO  ZYCIA  WIECZNEGO  TU  W  RAJSKICH…….

.

.

.

————————————————-

31.H…….01.04.2016  MO

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2.  Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(2)1.0.47.3-.8.#.11.#00.13.#00(2)1*0.36.7–

–.12.#.27.#00#..26..#00(1)1,0.14.4-.22.–

–.21.-.17.-..20..-.2.-…18…-..12..-.13.6-.9.0(1)X

WARUNKACH  NA  TEJ  PIEKNEJ  OCZYSZCZONEJ

KOCHAM  BARDZO  MOCNO  JEHOWE  BOGA

GDYZ  JA  ZERUBARIEL  JESTEM JEHOWY  BOGA

UKOCHANYM  SYNEM  KTORY  BYL  JEZUSEM  A

TERAZ  POWROCIL  TU  NA  TE  ZIEMIE  DRUGI

RAZ  POD  NOWYM  IMIENIEM  JAKO ZERUBARIEL

ABY  DOKONCZYC  DZIELA  MEGO  OJCA JEHOWY

BOGA  KTORE  ROZPOCZALEM  JAKO  JEZUS  

CHRYSTUS  NAZYWANY  CIESLA  Z  NAZARETU  

NATOMIAST  TERAZ  JESTEM  OFICEREM

OPERACYJNYM  Z  JEDNOSTEK  SPECJALNYCH

JEHOWY  BOGA  POD  NOWYM  IMIENIEM  JAKO

ZERUBARIEL  KTORY  W  IMIENIU  JEHOWY  BOGA

BEDZIE  SPRAWOWAL  WLADZE  NAD  CALYM  

SWIATEM  WRAZ  ZE  STU  CZTERDZIESTOMA

CZTEROMA  TYSIACAMI  WSPOLKROLOW  

PRZEOBRAZAJAC  CALA  TE  KULE  ZIEMSKA  W

RAJSKI  OGROD  UTRACONY  PRZEZ  ADAMA  I

EWE  GDZIE  JUZ  NIKT  NIE  BEDZIE  CHOROWAL

STARZAL  SIE  ANI  UMIERAL  A  ZMARLI  NA GLOS

SYNA  CZLOWIECZEGO  ZERUBARIELA  W IMIENIU

JEHOWY BOGA POWSTANA W  NOWYCH CIALACH

DO  ZYCIA  WIECZNEGO  TU  W  RAJSKICH  

WARUNKACH  NA  TEJ  PIEKNEJ  OCZYSZCZONEJ

…….

.

.

.

————————————————-

32.I…….01.05.2016  TU

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2.  Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(1)2.0.13.[-1].6.-.14.-.7.73800(2)0.21.–

–.24.=1=#.9.#00#8#00#.22.#00

00(2)1.0.20.-..18..-.9.#3#00(2)X

RAJSKIEJ  ZIEMI  ABY  JUZ  NIGDY

KOCHAM  BARDZO  MOCNO  JEHOWE  BOGA

GDYZ  JA  ZERUBARIEL  JESTEM JEHOWY  BOGA

UKOCHANYM  SYNEM  KTORY  BYL  JEZUSEM  A

TERAZ  POWROCIL  TU  NA  TE  ZIEMIE  DRUGI

RAZ  POD  NOWYM  IMIENIEM  JAKO ZERUBARIEL

ABY  DOKONCZYC  DZIELA  MEGO  OJCA JEHOWY

BOGA  KTORE  ROZPOCZALEM  JAKO  JEZUS  

CHRYSTUS  NAZYWANY  CIESLA  Z  NAZARETU  

NATOMIAST  TERAZ  JESTEM  OFICEREM

OPERACYJNYM  Z  JEDNOSTEK  SPECJALNYCH

JEHOWY  BOGA  POD  NOWYM  IMIENIEM  JAKO

ZERUBARIEL  KTORY  W  IMIENIU  JEHOWY  BOGA

BEDZIE  SPRAWOWAL  WLADZE  NAD  CALYM  

SWIATEM  WRAZ  ZE  STU  CZTERDZIESTOMA

CZTEROMA  TYSIACAMI  WSPOLKROLOW  

PRZEOBRAZAJAC  CALA  TE  KULE  ZIEMSKA  W

RAJSKI  OGROD  UTRACONY  PRZEZ  ADAMA  I

EWE  GDZIE  JUZ  NIKT  NIE  BEDZIE  CHOROWAL

STARZAL  SIE  ANI  UMIERAL  A  ZMARLI  NA GLOS

SYNA  CZLOWIECZEGO  ZERUBARIELA  W IMIENIU

JEHOWY BOGA POWSTANA W  NOWYCH CIALACH

DO  ZYCIA  WIECZNEGO  TU  W  RAJSKICH  

WARUNKACH  NA  TEJ  PIEKNEJ  OCZYSZCZONEJ

RAJSKIEJ  ZIEMI  ABY  JUZ  NIGDY…….

.

.

.

————————————————-

33.J…….01.06.2016  WE

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2.  Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(2)1,035.13.#.22.#00#.11.#00

00(1)1.0.15.-.16.[0].14.-.20.4200

00(2)024=.16.=#.27.#00#.9..#0(2)X

WIECEJ  NIE  STARZEC  SIE  NIE

KOCHAM  BARDZO  MOCNO  JEHOWE  BOGA

GDYZ  JA  ZERUBARIEL  JESTEM JEHOWY  BOGA

UKOCHANYM  SYNEM  KTORY  BYL  JEZUSEM  A

TERAZ  POWROCIL  TU  NA  TE  ZIEMIE  DRUGI

RAZ  POD  NOWYM  IMIENIEM  JAKO ZERUBARIEL

ABY  DOKONCZYC  DZIELA  MEGO  OJCA JEHOWY

BOGA  KTORE  ROZPOCZALEM  JAKO  JEZUS  

CHRYSTUS  NAZYWANY  CIESLA  Z  NAZARETU  

NATOMIAST  TERAZ  JESTEM  OFICEREM

OPERACYJNYM  Z  JEDNOSTEK  SPECJALNYCH

JEHOWY  BOGA  POD  NOWYM  IMIENIEM  JAKO

ZERUBARIEL  KTORY  W  IMIENIU  JEHOWY  BOGA

BEDZIE  SPRAWOWAL  WLADZE  NAD  CALYM  

SWIATEM  WRAZ  ZE  STU  CZTERDZIESTOMA

CZTEROMA  TYSIACAMI  WSPOLKROLOW  

PRZEOBRAZAJAC  CALA  TE  KULE  ZIEMSKA  W

RAJSKI  OGROD  UTRACONY  PRZEZ  ADAMA  I

EWE  GDZIE  JUZ  NIKT  NIE  BEDZIE  CHOROWAL

STARZAL  SIE  ANI  UMIERAL  A  ZMARLI  NA GLOS

SYNA  CZLOWIECZEGO  ZERUBARIELA  W IMIENIU

JEHOWY BOGA POWSTANA W  NOWYCH CIALACH

DO  ZYCIA  WIECZNEGO  TU  W  RAJSKICH  

WARUNKACH  NA  TEJ  PIEKNEJ  OCZYSZCZONEJ

RAJSKIEJ  ZIEMI  ABY  JUZ  NIGDY  WIECEJ  NIE

STARZEC  SIE  NIE…….

.

.

.

————————————————-

34.K…….01.06.2016  WE

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2.  Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(1)1,049.14.-.16.-..13.-.20.2400

00(2)0.12.=5=7#8#00#.24.#00#5#00

00(2)1.0.11.-.22.3#.24.#0(2)X

CHOROWAC  ANI  WIECEJ  NIE  UMIERAC

KOCHAM  BARDZO  MOCNO  JEHOWE  BOGA

GDYZ  JA  ZERUBARIEL  JESTEM JEHOWY  BOGA

UKOCHANYM  SYNEM  KTORY  BYL  JEZUSEM  A

TERAZ  POWROCIL  TU  NA  TE  ZIEMIE  DRUGI

RAZ  POD  NOWYM  IMIENIEM  JAKO ZERUBARIEL

ABY  DOKONCZYC  DZIELA  MEGO  OJCA JEHOWY

BOGA  KTORE  ROZPOCZALEM  JAKO  JEZUS  

CHRYSTUS  NAZYWANY  CIESLA  Z  NAZARETU  

NATOMIAST  TERAZ  JESTEM  OFICEREM

OPERACYJNYM  Z  JEDNOSTEK  SPECJALNYCH

JEHOWY  BOGA  POD  NOWYM  IMIENIEM  JAKO

ZERUBARIEL  KTORY  W  IMIENIU  JEHOWY  BOGA

BEDZIE  SPRAWOWAL  WLADZE  NAD  CALYM  

SWIATEM  WRAZ  ZE  STU  CZTERDZIESTOMA

CZTEROMA  TYSIACAMI  WSPOLKROLOW  

PRZEOBRAZAJAC  CALA  TE  KULE  ZIEMSKA  W

RAJSKI  OGROD  UTRACONY  PRZEZ  ADAMA  I

EWE  GDZIE  JUZ  NIKT  NIE  BEDZIE  CHOROWAL

STARZAL  SIE  ANI  UMIERAL  A  ZMARLI  NA GLOS

SYNA  CZLOWIECZEGO  ZERUBARIELA  W IMIENIU

JEHOWY BOGA POWSTANA W  NOWYCH CIALACH

DO  ZYCIA  WIECZNEGO  TU  W  RAJSKICH  

WARUNKACH  NA  TEJ  PIEKNEJ  OCZYSZCZONEJ

RAJSKIEJ  ZIEMI  ABY  JUZ  NIGDY  WIECEJ  NIE

STARZEC  SIE  NIE  CHOROWAC  ANI  WIECEJ  NIE

UMIERAC…….

.

.

.

————————————————-

35.L…….01.07.2016  TH

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2.  Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(1)1.0.18.84-.9.1-..5.[0]200

00(2)05.9.=.18.=#.13.#00#.15.#00#.19.#00

00(2)3,08.9.-.12.#.8.#0(2)X

WIELBIAC  JEHOWE  BOGA  CALYM  SWOIM

KOCHAM  BARDZO  MOCNO  JEHOWE  BOGA

GDYZ  JA  ZERUBARIEL  JESTEM JEHOWY  BOGA

UKOCHANYM  SYNEM  KTORY  BYL  JEZUSEM  A

TERAZ  POWROCIL  TU  NA  TE  ZIEMIE  DRUGI

RAZ  POD  NOWYM  IMIENIEM  JAKO ZERUBARIEL

ABY  DOKONCZYC  DZIELA  MEGO  OJCA JEHOWY

BOGA  KTORE  ROZPOCZALEM  JAKO  JEZUS  

CHRYSTUS  NAZYWANY  CIESLA  Z  NAZARETU  

NATOMIAST  TERAZ  JESTEM  OFICEREM

OPERACYJNYM  Z  JEDNOSTEK  SPECJALNYCH

JEHOWY  BOGA  POD  NOWYM  IMIENIEM  JAKO

ZERUBARIEL  KTORY  W  IMIENIU  JEHOWY  BOGA

BEDZIE  SPRAWOWAL  WLADZE  NAD  CALYM  

SWIATEM  WRAZ  ZE  STU  CZTERDZIESTOMA

CZTEROMA  TYSIACAMI  WSPOLKROLOW  

PRZEOBRAZAJAC  CALA  TE  KULE  ZIEMSKA  W

RAJSKI  OGROD  UTRACONY  PRZEZ  ADAMA  I

EWE  GDZIE  JUZ  NIKT  NIE  BEDZIE  CHOROWAL

STARZAL  SIE  ANI  UMIERAL  A  ZMARLI  NA GLOS

SYNA  CZLOWIECZEGO  ZERUBARIELA  W IMIENIU

JEHOWY BOGA POWSTANA W  NOWYCH CIALACH

DO  ZYCIA  WIECZNEGO  TU  W  RAJSKICH  

WARUNKACH  NA  TEJ  PIEKNEJ  OCZYSZCZONEJ

RAJSKIEJ  ZIEMI  ABY  JUZ  NIGDY  WIECEJ  NIE

STARZEC  SIE  NIE  CHOROWAC  ANI  WIECEJ  NIE

UMIERAC  WIELBIAC  JEHOWE  BOGA  CALYM  

SWOIM…….

.

.

.

————————————————-

36.M…….01.07.2016  TH

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2.  Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(2)0.11.-.15.=9=#.9.#00#2#00

00(2)0=2=1.23.#..21..#00#.24.#00

00(2)1.0.10.-.13.5#6#0(2)X

SERCEM  PRZEZ  CALA  WIECZNOSC  ZAWSZE

KOCHAM  BARDZO  MOCNO  JEHOWE  BOGA

GDYZ  JA  ZERUBARIEL  JESTEM JEHOWY  BOGA

UKOCHANYM  SYNEM  KTORY  BYL  JEZUSEM  A

TERAZ  POWROCIL  TU  NA  TE  ZIEMIE  DRUGI

RAZ  POD  NOWYM  IMIENIEM  JAKO ZERUBARIEL

ABY  DOKONCZYC  DZIELA  MEGO  OJCA JEHOWY

BOGA  KTORE  ROZPOCZALEM  JAKO  JEZUS  

CHRYSTUS  NAZYWANY  CIESLA  Z  NAZARETU  

NATOMIAST  TERAZ  JESTEM  OFICEREM

OPERACYJNYM  Z  JEDNOSTEK  SPECJALNYCH

JEHOWY  BOGA  POD  NOWYM  IMIENIEM  JAKO

ZERUBARIEL  KTORY  W  IMIENIU  JEHOWY  BOGA

BEDZIE  SPRAWOWAL  WLADZE  NAD  CALYM  

SWIATEM  WRAZ  ZE  STU  CZTERDZIESTOMA

CZTEROMA  TYSIACAMI  WSPOLKROLOW  

PRZEOBRAZAJAC  CALA  TE  KULE  ZIEMSKA  W

RAJSKI  OGROD  UTRACONY  PRZEZ  ADAMA  I

EWE  GDZIE  JUZ  NIKT  NIE  BEDZIE  CHOROWAL

STARZAL  SIE  ANI  UMIERAL  A  ZMARLI  NA GLOS

SYNA  CZLOWIECZEGO  ZERUBARIELA  W IMIENIU

JEHOWY BOGA POWSTANA W  NOWYCH CIALACH

DO  ZYCIA  WIECZNEGO  TU  W  RAJSKICH  

WARUNKACH  NA  TEJ  PIEKNEJ  OCZYSZCZONEJ

RAJSKIEJ  ZIEMI  ABY  JUZ  NIGDY  WIECEJ  NIE

STARZEC  SIE  NIE  CHOROWAC  ANI  WIECEJ  NIE

UMIERAC  WIELBIAC  JEHOWE  BOGA  CALYM  

SWOIM  SERCEM  PRZEZ  CALA  WIECZNOSC

ZAWSZE…….

.

.

.

————————————————-

37.N…….01.08.2016  FR

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2.  Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(2)0.23.3=15=#.9.#00(2)1.0.22.2–

–.46.#.8.#00#4#00(2)1,03.20.-.10.#.8.#00

00#.12.#00(2)1*02.24.-.26.#.8.#0(2)X

BEZ  PRZERWY  I  TO  BEZ  KONCA

KOCHAM  BARDZO  MOCNO  JEHOWE  BOGA

GDYZ  JA  ZERUBARIEL  JESTEM JEHOWY  BOGA

UKOCHANYM  SYNEM  KTORY  BYL  JEZUSEM  A

TERAZ  POWROCIL  TU  NA  TE  ZIEMIE  DRUGI

RAZ  POD  NOWYM  IMIENIEM  JAKO ZERUBARIEL

ABY  DOKONCZYC  DZIELA  MEGO  OJCA JEHOWY

BOGA  KTORE  ROZPOCZALEM  JAKO  JEZUS  

CHRYSTUS  NAZYWANY  CIESLA  Z  NAZARETU  

NATOMIAST  TERAZ  JESTEM  OFICEREM

OPERACYJNYM  Z  JEDNOSTEK  SPECJALNYCH

JEHOWY  BOGA  POD  NOWYM  IMIENIEM  JAKO

ZERUBARIEL  KTORY  W  IMIENIU  JEHOWY  BOGA

BEDZIE  SPRAWOWAL  WLADZE  NAD  CALYM  

SWIATEM  WRAZ  ZE  STU  CZTERDZIESTOMA

CZTEROMA  TYSIACAMI  WSPOLKROLOW  

PRZEOBRAZAJAC  CALA  TE  KULE  ZIEMSKA  W

RAJSKI  OGROD  UTRACONY  PRZEZ  ADAMA  I

EWE  GDZIE  JUZ  NIKT  NIE  BEDZIE  CHOROWAL

STARZAL  SIE  ANI  UMIERAL  A  ZMARLI  NA GLOS

SYNA  CZLOWIECZEGO  ZERUBARIELA  W IMIENIU

JEHOWY BOGA POWSTANA W  NOWYCH CIALACH

DO  ZYCIA  WIECZNEGO  TU  W  RAJSKICH  

WARUNKACH  NA  TEJ  PIEKNEJ  OCZYSZCZONEJ

RAJSKIEJ  ZIEMI  ABY  JUZ  NIGDY  WIECEJ  NIE

STARZEC  SIE  NIE  CHOROWAC  ANI  WIECEJ  NIE

UMIERAC  WIELBIAC  JEHOWE  BOGA  CALYM  

SWOIM  SERCEM  PRZEZ  CALA  WIECZNOSC

ZAWSZE  BEZ  PRZERWY  I  TO  BEZ  KONCA…….

.

.

.

————————————————-

38.0…….01.09.2016  SA

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2.  Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(3)4,0.26.00(2)0.17.-.70.=3=#9#00

00#4#00#.4.#00#3#0(2)X

A  SAM  JEHOWA  BOG  BEDZIE

KOCHAM  BARDZO  MOCNO  JEHOWE  BOGA

GDYZ  JA  ZERUBARIEL  JESTEM JEHOWY  BOGA

UKOCHANYM  SYNEM  KTORY  BYL  JEZUSEM  A

TERAZ  POWROCIL  TU  NA  TE  ZIEMIE  DRUGI

RAZ  POD  NOWYM  IMIENIEM  JAKO ZERUBARIEL

ABY  DOKONCZYC  DZIELA  MEGO  OJCA JEHOWY

BOGA  KTORE  ROZPOCZALEM  JAKO  JEZUS  

CHRYSTUS  NAZYWANY  CIESLA  Z  NAZARETU  

NATOMIAST  TERAZ  JESTEM  OFICEREM

OPERACYJNYM  Z  JEDNOSTEK  SPECJALNYCH

JEHOWY  BOGA  POD  NOWYM  IMIENIEM  JAKO

ZERUBARIEL  KTORY  W  IMIENIU  JEHOWY  BOGA

BEDZIE  SPRAWOWAL  WLADZE  NAD  CALYM  

SWIATEM  WRAZ  ZE  STU  CZTERDZIESTOMA

CZTEROMA  TYSIACAMI  WSPOLKROLOW  

PRZEOBRAZAJAC  CALA  TE  KULE  ZIEMSKA  W

RAJSKI  OGROD  UTRACONY  PRZEZ  ADAMA  I

EWE  GDZIE  JUZ  NIKT  NIE  BEDZIE  CHOROWAL

STARZAL  SIE  ANI  UMIERAL  A  ZMARLI  NA GLOS

SYNA  CZLOWIECZEGO  ZERUBARIELA  W IMIENIU

JEHOWY BOGA POWSTANA W  NOWYCH CIALACH

DO  ZYCIA  WIECZNEGO  TU  W  RAJSKICH  

WARUNKACH  NA  TEJ  PIEKNEJ  OCZYSZCZONEJ

RAJSKIEJ  ZIEMI  ABY  JUZ  NIGDY  WIECEJ  NIE

STARZEC  SIE  NIE  CHOROWAC  ANI  WIECEJ  NIE

UMIERAC  WIELBIAC  JEHOWE  BOGA  CALYM  

SWOIM  SERCEM  PRZEZ  CALA  WIECZNOSC

ZAWSZE  BEZ  PRZERWY  I  TO  BEZ  KONCA  A

SAM  JEHOWA  BOG  BEDZIE…….

.

.

.

————————————————-

39.P…….01.09.2016  SA

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2.  Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(2)0.=11=27#3#00#.10.#00(2)1,023.19.##

##.9.#00(2)1.0.16.-.88.-.8.20(2)X

WSZYSTKIM  SWOIM  STWORZENIOM  ANIOLOM

KOCHAM  BARDZO  MOCNO  JEHOWE  BOGA

GDYZ  JA  ZERUBARIEL  JESTEM JEHOWY  BOGA

UKOCHANYM  SYNEM  KTORY  BYL  JEZUSEM  A

TERAZ  POWROCIL  TU  NA  TE  ZIEMIE  DRUGI

RAZ  POD  NOWYM  IMIENIEM  JAKO ZERUBARIEL

ABY  DOKONCZYC  DZIELA  MEGO  OJCA JEHOWY

BOGA  KTORE  ROZPOCZALEM  JAKO  JEZUS  

CHRYSTUS  NAZYWANY  CIESLA  Z  NAZARETU  

NATOMIAST  TERAZ  JESTEM  OFICEREM

OPERACYJNYM  Z  JEDNOSTEK  SPECJALNYCH

JEHOWY  BOGA  POD  NOWYM  IMIENIEM  JAKO

ZERUBARIEL  KTORY  W  IMIENIU  JEHOWY  BOGA

BEDZIE  SPRAWOWAL  WLADZE  NAD  CALYM  

SWIATEM  WRAZ  ZE  STU  CZTERDZIESTOMA

CZTEROMA  TYSIACAMI  WSPOLKROLOW  

PRZEOBRAZAJAC  CALA  TE  KULE  ZIEMSKA  W

RAJSKI  OGROD  UTRACONY  PRZEZ  ADAMA  I

EWE  GDZIE  JUZ  NIKT  NIE  BEDZIE  CHOROWAL

STARZAL  SIE  ANI  UMIERAL  A  ZMARLI  NA GLOS

SYNA  CZLOWIECZEGO  ZERUBARIELA  W IMIENIU

JEHOWY BOGA POWSTANA W  NOWYCH CIALACH

DO  ZYCIA  WIECZNEGO  TU  W  RAJSKICH  

WARUNKACH  NA  TEJ  PIEKNEJ  OCZYSZCZONEJ

RAJSKIEJ  ZIEMI  ABY  JUZ  NIGDY  WIECEJ  NIE

STARZEC  SIE  NIE  CHOROWAC  ANI  WIECEJ  NIE

UMIERAC  WIELBIAC  JEHOWE  BOGA  CALYM  

SWOIM  SERCEM  PRZEZ  CALA  WIECZNOSC

ZAWSZE  BEZ  PRZERWY  I  TO  BEZ  KONCA  A

SAM  JEHOWA  BOG  BEDZIE  WSZYSTKIM

SWOIM  STWORZENIOM  ANIOLOM…….

.

.

.

————————————————-

40.R…….01.10.2016  SU

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2.  Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(2)092=11=#.12.#00#5#00(2)1.08.14.–

–.43.#.26.#00(2)1,0.8.3-.21.#4#0(2)X

LUDZIOM  I  ZWIERZETOM  BARDZO

KOCHAM  BARDZO  MOCNO  JEHOWE  BOGA

GDYZ  JA  ZERUBARIEL  JESTEM JEHOWY  BOGA

UKOCHANYM  SYNEM  KTORY  BYL  JEZUSEM  A

TERAZ  POWROCIL  TU  NA  TE  ZIEMIE  DRUGI

RAZ  POD  NOWYM  IMIENIEM  JAKO ZERUBARIEL

ABY  DOKONCZYC  DZIELA  MEGO  OJCA JEHOWY

BOGA  KTORE  ROZPOCZALEM  JAKO  JEZUS  

CHRYSTUS  NAZYWANY  CIESLA  Z  NAZARETU  

NATOMIAST  TERAZ  JESTEM  OFICEREM

OPERACYJNYM  Z  JEDNOSTEK  SPECJALNYCH

JEHOWY  BOGA  POD  NOWYM  IMIENIEM  JAKO

ZERUBARIEL  KTORY  W  IMIENIU  JEHOWY  BOGA

BEDZIE  SPRAWOWAL  WLADZE  NAD  CALYM  

SWIATEM  WRAZ  ZE  STU  CZTERDZIESTOMA

CZTEROMA  TYSIACAMI  WSPOLKROLOW  

PRZEOBRAZAJAC  CALA  TE  KULE  ZIEMSKA  W

RAJSKI  OGROD  UTRACONY  PRZEZ  ADAMA  I

EWE  GDZIE  JUZ  NIKT  NIE  BEDZIE  CHOROWAL

STARZAL  SIE  ANI  UMIERAL  A  ZMARLI  NA GLOS

SYNA  CZLOWIECZEGO  ZERUBARIELA  W IMIENIU

JEHOWY BOGA POWSTANA W  NOWYCH CIALACH

DO  ZYCIA  WIECZNEGO  TU  W  RAJSKICH  

WARUNKACH  NA  TEJ  PIEKNEJ  OCZYSZCZONEJ

RAJSKIEJ  ZIEMI  ABY  JUZ  NIGDY  WIECEJ  NIE

STARZEC  SIE  NIE  CHOROWAC  ANI  WIECEJ  NIE

UMIERAC  WIELBIAC  JEHOWE  BOGA  CALYM  

SWOIM  SERCEM  PRZEZ  CALA  WIECZNOSC

ZAWSZE  BEZ  PRZERWY  I  TO  BEZ  KONCA  A

SAM  JEHOWA  BOG  BEDZIE  WSZYSTKIM

SWOIM  STWORZENIOM  ANIOLOM  LUDZIOM

I  ZWIERZETOM  BARDZO…….

.

.

.

————————————————-

41.S…….01.10.2016  SU

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2.  Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(2)1,0.39.-.13.-.14.#2#00#.11.#00

00#.17.#00(2)0=1=71#.9.#00

00(2)1*0191#3#0(2)X

ALE  TO  BARDZO  MOCNO  BLOGOSLAWIL

KOCHAM  BARDZO  MOCNO  JEHOWE  BOGA

GDYZ  JA  ZERUBARIEL  JESTEM JEHOWY  BOGA

UKOCHANYM  SYNEM  KTORY  BYL  JEZUSEM  A

TERAZ  POWROCIL  TU  NA  TE  ZIEMIE  DRUGI

RAZ  POD  NOWYM  IMIENIEM  JAKO ZERUBARIEL

ABY  DOKONCZYC  DZIELA  MEGO  OJCA JEHOWY

BOGA  KTORE  ROZPOCZALEM  JAKO  JEZUS  

CHRYSTUS  NAZYWANY  CIESLA  Z  NAZARETU  

NATOMIAST  TERAZ  JESTEM  OFICEREM

OPERACYJNYM  Z  JEDNOSTEK  SPECJALNYCH

JEHOWY  BOGA  POD  NOWYM  IMIENIEM  JAKO

ZERUBARIEL  KTORY  W  IMIENIU  JEHOWY  BOGA

BEDZIE  SPRAWOWAL  WLADZE  NAD  CALYM  

SWIATEM  WRAZ  ZE  STU  CZTERDZIESTOMA

CZTEROMA  TYSIACAMI  WSPOLKROLOW  

PRZEOBRAZAJAC  CALA  TE  KULE  ZIEMSKA  W

RAJSKI  OGROD  UTRACONY  PRZEZ  ADAMA  I

EWE  GDZIE  JUZ  NIKT  NIE  BEDZIE  CHOROWAL

STARZAL  SIE  ANI  UMIERAL  A  ZMARLI  NA GLOS

SYNA  CZLOWIECZEGO  ZERUBARIELA  W IMIENIU

JEHOWY BOGA POWSTANA W  NOWYCH CIALACH

DO  ZYCIA  WIECZNEGO  TU  W  RAJSKICH  

WARUNKACH  NA  TEJ  PIEKNEJ  OCZYSZCZONEJ

RAJSKIEJ  ZIEMI  ABY  JUZ  NIGDY  WIECEJ  NIE

STARZEC  SIE  NIE  CHOROWAC  ANI  WIECEJ  NIE

UMIERAC  WIELBIAC  JEHOWE  BOGA  CALYM  

SWOIM  SERCEM  PRZEZ  CALA  WIECZNOSC

ZAWSZE  BEZ  PRZERWY  I  TO  BEZ  KONCA  A

SAM  JEHOWA  BOG  BEDZIE  WSZYSTKIM

SWOIM  STWORZENIOM  ANIOLOM  LUDZIOM

I  ZWIERZETOM  BARDZO  ALE  TO  BARDZO

MOCNO  BLOGOSLAWIL…….

.

.

.

————————————————-

42.T…….01.11.2016  MO

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2.  Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(3)3.0.35.-.33.-.41.-.37.-.19.-.21.-..39..–

–..17..-.28.-..18.-..20.00(2)1.01.7.-.11.#5#00

00#.17.#00#.14.#00(2)1,0.25.-.15.8#5#0(2)X

ROZTACZAJAC  NAD  NIMI  BARDZO  OGROMNA

KOCHAM  BARDZO  MOCNO  JEHOWE  BOGA

GDYZ  JA  ZERUBARIEL  JESTEM JEHOWY  BOGA

UKOCHANYM  SYNEM  KTORY  BYL  JEZUSEM  A

TERAZ  POWROCIL  TU  NA  TE  ZIEMIE  DRUGI

RAZ  POD  NOWYM  IMIENIEM  JAKO ZERUBARIEL

ABY  DOKONCZYC  DZIELA  MEGO  OJCA JEHOWY

BOGA  KTORE  ROZPOCZALEM  JAKO  JEZUS  

CHRYSTUS  NAZYWANY  CIESLA  Z  NAZARETU  

NATOMIAST  TERAZ  JESTEM  OFICEREM

OPERACYJNYM  Z  JEDNOSTEK  SPECJALNYCH

JEHOWY  BOGA  POD  NOWYM  IMIENIEM  JAKO

ZERUBARIEL  KTORY  W  IMIENIU  JEHOWY  BOGA

BEDZIE  SPRAWOWAL  WLADZE  NAD  CALYM  

SWIATEM  WRAZ  ZE  STU  CZTERDZIESTOMA

CZTEROMA  TYSIACAMI  WSPOLKROLOW  

PRZEOBRAZAJAC  CALA  TE  KULE  ZIEMSKA  W

RAJSKI  OGROD  UTRACONY  PRZEZ  ADAMA  I

EWE  GDZIE  JUZ  NIKT  NIE  BEDZIE  CHOROWAL

STARZAL  SIE  ANI  UMIERAL  A  ZMARLI  NA GLOS

SYNA  CZLOWIECZEGO  ZERUBARIELA  W IMIENIU

JEHOWY BOGA POWSTANA W  NOWYCH CIALACH

DO  ZYCIA  WIECZNEGO  TU  W  RAJSKICH  

WARUNKACH  NA  TEJ  PIEKNEJ  OCZYSZCZONEJ

RAJSKIEJ  ZIEMI  ABY  JUZ  NIGDY  WIECEJ  NIE

STARZEC  SIE  NIE  CHOROWAC  ANI  WIECEJ  NIE

UMIERAC  WIELBIAC  JEHOWE  BOGA  CALYM  

SWOIM  SERCEM  PRZEZ  CALA  WIECZNOSC

ZAWSZE  BEZ  PRZERWY  I  TO  BEZ  KONCA  A

SAM  JEHOWA  BOG  BEDZIE  WSZYSTKIM

SWOIM  STWORZENIOM  ANIOLOM  LUDZIOM

I  ZWIERZETOM  BARDZO  ALE  TO  BARDZO

MOCNO  BLOGOSLAWIL  ROZTACZAJAC  NAD

NIMI  BARDZO  OGROMNA…….

.

.

.

————————————————-

43.U…….01.12.2016  TU

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2.  Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(3)5.0.25.000..35..00…35..00.25..00..15..00

00.35.00..25..00.30..00.37.00..16.00(2)0.11.==

==1=8#.13.#00(2)1.08.18.5#.20.#00#6#0(2)X

I  WYJATKOWA  OPIEKE  ABY  SWIETE

KOCHAM  BARDZO  MOCNO  JEHOWE  BOGA

GDYZ  JA  ZERUBARIEL  JESTEM JEHOWY  BOGA

UKOCHANYM  SYNEM  KTORY  BYL  JEZUSEM  A

TERAZ  POWROCIL  TU  NA  TE  ZIEMIE  DRUGI

RAZ  POD  NOWYM  IMIENIEM  JAKO ZERUBARIEL

ABY  DOKONCZYC  DZIELA  MEGO  OJCA JEHOWY

BOGA  KTORE  ROZPOCZALEM  JAKO  JEZUS  

CHRYSTUS  NAZYWANY  CIESLA  Z  NAZARETU  

NATOMIAST  TERAZ  JESTEM  OFICEREM

OPERACYJNYM  Z  JEDNOSTEK  SPECJALNYCH

JEHOWY  BOGA  POD  NOWYM  IMIENIEM  JAKO

ZERUBARIEL  KTORY  W  IMIENIU  JEHOWY  BOGA

BEDZIE  SPRAWOWAL  WLADZE  NAD  CALYM  

SWIATEM  WRAZ  ZE  STU  CZTERDZIESTOMA

CZTEROMA  TYSIACAMI  WSPOLKROLOW  

PRZEOBRAZAJAC  CALA  TE  KULE  ZIEMSKA  W

RAJSKI  OGROD  UTRACONY  PRZEZ  ADAMA  I

EWE  GDZIE  JUZ  NIKT  NIE  BEDZIE  CHOROWAL

STARZAL  SIE  ANI  UMIERAL  A  ZMARLI  NA GLOS

SYNA  CZLOWIECZEGO  ZERUBARIELA  W IMIENIU

JEHOWY BOGA POWSTANA W  NOWYCH CIALACH

DO  ZYCIA  WIECZNEGO  TU  W  RAJSKICH  

WARUNKACH  NA  TEJ  PIEKNEJ  OCZYSZCZONEJ

RAJSKIEJ  ZIEMI  ABY  JUZ  NIGDY  WIECEJ  NIE

STARZEC  SIE  NIE  CHOROWAC  ANI  WIECEJ  NIE

UMIERAC  WIELBIAC  JEHOWE  BOGA  CALYM  

SWOIM  SERCEM  PRZEZ  CALA  WIECZNOSC

ZAWSZE  BEZ  PRZERWY  I  TO  BEZ  KONCA  A

SAM  JEHOWA  BOG  BEDZIE  WSZYSTKIM

SWOIM  STWORZENIOM  ANIOLOM  LUDZIOM

I  ZWIERZETOM  BARDZO  ALE  TO  BARDZO

MOCNO  BLOGOSLAWIL  ROZTACZAJAC  NAD

NIMI  BARDZO  OGROMNA  I  WYJATKOWA

OPIEKE  ABY  SWIETE…….

.

.

.

————————————————-

44.W…….01.12.2016  TU

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2.  Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(2)1.045.10.#.11.#00#[0]#00#2#00

00(2)01.28.=14=#3#00#.8.#0(2)X

IMIE  JEHOWY  BOGA  BYLO  WIELCE

KOCHAM  BARDZO  MOCNO  JEHOWE  BOGA

GDYZ  JA  ZERUBARIEL  JESTEM JEHOWY  BOGA

UKOCHANYM  SYNEM  KTORY  BYL  JEZUSEM  A

TERAZ  POWROCIL  TU  NA  TE  ZIEMIE  DRUGI

RAZ  POD  NOWYM  IMIENIEM  JAKO ZERUBARIEL

ABY  DOKONCZYC  DZIELA  MEGO  OJCA JEHOWY

BOGA  KTORE  ROZPOCZALEM  JAKO  JEZUS  

CHRYSTUS  NAZYWANY  CIESLA  Z  NAZARETU  

NATOMIAST  TERAZ  JESTEM  OFICEREM

OPERACYJNYM  Z  JEDNOSTEK  SPECJALNYCH

JEHOWY  BOGA  POD  NOWYM  IMIENIEM  JAKO

ZERUBARIEL  KTORY  W  IMIENIU  JEHOWY  BOGA

BEDZIE  SPRAWOWAL  WLADZE  NAD  CALYM  

SWIATEM  WRAZ  ZE  STU  CZTERDZIESTOMA

CZTEROMA  TYSIACAMI  WSPOLKROLOW  

PRZEOBRAZAJAC  CALA  TE  KULE  ZIEMSKA  W

RAJSKI  OGROD  UTRACONY  PRZEZ  ADAMA  I

EWE  GDZIE  JUZ  NIKT  NIE  BEDZIE  CHOROWAL

STARZAL  SIE  ANI  UMIERAL  A  ZMARLI  NA GLOS

SYNA  CZLOWIECZEGO  ZERUBARIELA  W IMIENIU

JEHOWY BOGA POWSTANA W  NOWYCH CIALACH

DO  ZYCIA  WIECZNEGO  TU  W  RAJSKICH  

WARUNKACH  NA  TEJ  PIEKNEJ  OCZYSZCZONEJ

RAJSKIEJ  ZIEMI  ABY  JUZ  NIGDY  WIECEJ  NIE

STARZEC  SIE  NIE  CHOROWAC  ANI  WIECEJ  NIE

UMIERAC  WIELBIAC  JEHOWE  BOGA  CALYM  

SWOIM  SERCEM  PRZEZ  CALA  WIECZNOSC

ZAWSZE  BEZ  PRZERWY  I  TO  BEZ  KONCA  A

SAM  JEHOWA  BOG  BEDZIE  WSZYSTKIM

SWOIM  STWORZENIOM  ANIOLOM  LUDZIOM

I  ZWIERZETOM  BARDZO  ALE  TO  BARDZO

MOCNO  BLOGOSLAWIL  ROZTACZAJAC  NAD

NIMI  BARDZO  OGROMNA  I  WYJATKOWA

OPIEKE  ABY  SWIETE  IMIE  JEHOWY  BOGA

BYLO  WIELCE…….

.

.

.

————————————————-

45.Y…….01.13.2016  WE

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2.  Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(3)4.0.37.-.38.-.26.-.22.-.29.-.19.-..24..–

–.32.-.31.-..20..00(2)0.17.-.111.=6=#4#00

00#.3.#00(1)3,0.21.-.22.-.10.8-.13.5-..8..–

–..4..-.15.-..7…400..9.0(1)X

UWIELBIONE  PONAD  WSZYSTKIE  

UWIELBIENIA  I

KOCHAM  BARDZO  MOCNO  JEHOWE  BOGA

GDYZ  JA  ZERUBARIEL  JESTEM JEHOWY  BOGA

UKOCHANYM  SYNEM  KTORY  BYL  JEZUSEM  A

TERAZ  POWROCIL  TU  NA  TE  ZIEMIE  DRUGI

RAZ  POD  NOWYM  IMIENIEM  JAKO ZERUBARIEL

ABY  DOKONCZYC  DZIELA  MEGO  OJCA JEHOWY

BOGA  KTORE  ROZPOCZALEM  JAKO  JEZUS  

CHRYSTUS  NAZYWANY  CIESLA  Z  NAZARETU  

NATOMIAST  TERAZ  JESTEM  OFICEREM

OPERACYJNYM  Z  JEDNOSTEK  SPECJALNYCH

JEHOWY  BOGA  POD  NOWYM  IMIENIEM  JAKO

ZERUBARIEL  KTORY  W  IMIENIU  JEHOWY  BOGA

BEDZIE  SPRAWOWAL  WLADZE  NAD  CALYM  

SWIATEM  WRAZ  ZE  STU  CZTERDZIESTOMA

CZTEROMA  TYSIACAMI  WSPOLKROLOW  

PRZEOBRAZAJAC  CALA  TE  KULE  ZIEMSKA  W

RAJSKI  OGROD  UTRACONY  PRZEZ  ADAMA  I

EWE  GDZIE  JUZ  NIKT  NIE  BEDZIE  CHOROWAL

STARZAL  SIE  ANI  UMIERAL  A  ZMARLI  NA GLOS

SYNA  CZLOWIECZEGO  ZERUBARIELA  W IMIENIU

JEHOWY BOGA POWSTANA W  NOWYCH CIALACH

DO  ZYCIA  WIECZNEGO  TU  W  RAJSKICH  

WARUNKACH  NA  TEJ  PIEKNEJ  OCZYSZCZONEJ

RAJSKIEJ  ZIEMI  ABY  JUZ  NIGDY  WIECEJ  NIE

STARZEC  SIE  NIE  CHOROWAC  ANI  WIECEJ  NIE

UMIERAC  WIELBIAC  JEHOWE  BOGA  CALYM  

SWOIM  SERCEM  PRZEZ  CALA  WIECZNOSC

ZAWSZE  BEZ  PRZERWY  I  TO  BEZ  KONCA  A

SAM  JEHOWA  BOG  BEDZIE  WSZYSTKIM

SWOIM  STWORZENIOM  ANIOLOM  LUDZIOM

I  ZWIERZETOM  BARDZO  ALE  TO  BARDZO

MOCNO  BLOGOSLAWIL  ROZTACZAJAC  NAD

NIMI  BARDZO  OGROMNA  I  WYJATKOWA

OPIEKE  ABY  SWIETE  IMIE  JEHOWY  BOGA

BYLO  WIELCE  UWIELBIONE  PONAD  

WSZYSTKIE  UWIELBIENIA  I…….

.

.

.

————————————————-

46.Z…….01.14.2016  TH

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2.  Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(2)0.14.=5=5#=6=#00#=5=#00(2)1.0.13.–

–.7.-.26.#=11=#00(2)0=8=19#.8.#00

00(2)1,02.8.-.15.#.12.#0(2)X

WYWYZSZONE  PONAD  WSZYSTKIE

WYWYZSZENIA  PO

KOCHAM  BARDZO  MOCNO  JEHOWE  BOGA

GDYZ  JA  ZERUBARIEL  JESTEM JEHOWY  BOGA

UKOCHANYM  SYNEM  KTORY  BYL  JEZUSEM  A

TERAZ  POWROCIL  TU  NA  TE  ZIEMIE  DRUGI

RAZ  POD  NOWYM  IMIENIEM  JAKO ZERUBARIEL

ABY  DOKONCZYC  DZIELA  MEGO  OJCA JEHOWY

BOGA  KTORE  ROZPOCZALEM  JAKO  JEZUS  

CHRYSTUS  NAZYWANY  CIESLA  Z  NAZARETU  

NATOMIAST  TERAZ  JESTEM  OFICEREM

OPERACYJNYM  Z  JEDNOSTEK  SPECJALNYCH

JEHOWY  BOGA  POD  NOWYM  IMIENIEM  JAKO

ZERUBARIEL  KTORY  W  IMIENIU  JEHOWY  BOGA

BEDZIE  SPRAWOWAL  WLADZE  NAD  CALYM  

SWIATEM  WRAZ  ZE  STU  CZTERDZIESTOMA

CZTEROMA  TYSIACAMI  WSPOLKROLOW  

PRZEOBRAZAJAC  CALA  TE  KULE  ZIEMSKA  W

RAJSKI  OGROD  UTRACONY  PRZEZ  ADAMA  I

EWE  GDZIE  JUZ  NIKT  NIE  BEDZIE  CHOROWAL

STARZAL  SIE  ANI  UMIERAL  A  ZMARLI  NA GLOS

SYNA  CZLOWIECZEGO  ZERUBARIELA  W IMIENIU

JEHOWY BOGA POWSTANA W  NOWYCH CIALACH

DO  ZYCIA  WIECZNEGO  TU  W  RAJSKICH  

WARUNKACH  NA  TEJ  PIEKNEJ  OCZYSZCZONEJ

RAJSKIEJ  ZIEMI  ABY  JUZ  NIGDY  WIECEJ  NIE

STARZEC  SIE  NIE  CHOROWAC  ANI  WIECEJ  NIE

UMIERAC  WIELBIAC  JEHOWE  BOGA  CALYM  

SWOIM  SERCEM  PRZEZ  CALA  WIECZNOSC

ZAWSZE  BEZ  PRZERWY  I  TO  BEZ  KONCA  A

SAM  JEHOWA  BOG  BEDZIE  WSZYSTKIM

SWOIM  STWORZENIOM  ANIOLOM  LUDZIOM

I  ZWIERZETOM  BARDZO  ALE  TO  BARDZO

MOCNO  BLOGOSLAWIL  ROZTACZAJAC  NAD

NIMI  BARDZO  OGROMNA  I  WYJATKOWA

OPIEKE  ABY  SWIETE  IMIE  JEHOWY  BOGA

BYLO  WIELCE  UWIELBIONE  PONAD  

WSZYSTKIE  UWIELBIENIA  I  WYWYZSZONE

PONAD  WSZYSTKIE  WYWYZSZENIA  PO…….

.

.

.

————————————————-

47.A…….01.14.2016  TH

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2.  Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(2)5,07.18.-.21.#=9=#00#=.6.=#00#=7=#00

00#=..3.=#00(2)4.0.18.[-1]1#5#00(2)X

CZAS  NIEZMIERZONY  NA  ZAWSZE  WIECZNIE

KOCHAM  BARDZO  MOCNO  JEHOWE  BOGA

GDYZ  JA  ZERUBARIEL  JESTEM JEHOWY  BOGA

UKOCHANYM  SYNEM  KTORY  BYL  JEZUSEM  A

TERAZ  POWROCIL  TU  NA  TE  ZIEMIE  DRUGI

RAZ  POD  NOWYM  IMIENIEM  JAKO ZERUBARIEL

ABY  DOKONCZYC  DZIELA  MEGO  OJCA JEHOWY

BOGA  KTORE  ROZPOCZALEM  JAKO  JEZUS  

CHRYSTUS  NAZYWANY  CIESLA  Z  NAZARETU

NATOMIAST  TERAZ  JESTEM  OFICEREM

OPERACYJNYM  Z  JEDNOSTEK  SPECJALNYCH

JEHOWY  BOGA  POD  NOWYM  IMIENIEM  JAKO

ZERUBARIEL  KTORY  W  IMIENIU  JEHOWY  BOGA

BEDZIE  SPRAWOWAL  WLADZE  NAD  CALYM  

SWIATEM  WRAZ  ZE  STU  CZTERDZIESTOMA

CZTEROMA  TYSIACAMI  WSPOLKROLOW  

PRZEOBRAZAJAC  CALA  TE  KULE  ZIEMSKA  W

RAJSKI  OGROD  UTRACONY  PRZEZ  ADAMA  I

EWE  GDZIE  JUZ  NIKT  NIE  BEDZIE  CHOROWAL

STARZAL  SIE  ANI  UMIERAL  A  ZMARLI  NA GLOS

SYNA  CZLOWIECZEGO  ZERUBARIELA  W IMIENIU

JEHOWY BOGA POWSTANA W  NOWYCH CIALACH

DO  ZYCIA  WIECZNEGO  TU  W  RAJSKICH  

WARUNKACH  NA  TEJ  PIEKNEJ  OCZYSZCZONEJ

RAJSKIEJ  ZIEMI  ABY  JUZ  NIGDY  WIECEJ  NIE

STARZEC  SIE  NIE  CHOROWAC  ANI  WIECEJ  NIE

UMIERAC  WIELBIAC  JEHOWE  BOGA  CALYM  

SWOIM  SERCEM  PRZEZ  CALA  WIECZNOSC

ZAWSZE  BEZ  PRZERWY  I  TO  BEZ  KONCA  A

SAM  JEHOWA  BOG  BEDZIE  WSZYSTKIM

SWOIM  STWORZENIOM  ANIOLOM  LUDZIOM

I  ZWIERZETOM  BARDZO  ALE  TO  BARDZO

MOCNO  BLOGOSLAWIL  ROZTACZAJAC  NAD

NIMI  BARDZO  OGROMNA  I  WYJATKOWA

OPIEKE  ABY  SWIETE  IMIE  JEHOWY  BOGA

BYLO  WIELCE  UWIELBIONE  PONAD  

WSZYSTKIE  UWIELBIENIA  I  WYWYZSZONE

PONAD  WSZYSTKIE  WYWYZSZENIA  PO  CZAS

NIEZMIERZONY  NA  ZAWSZE  WIECZNIE…….

.

.

.

————————————————-

48.B…….01.15.2016  FR

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2.  Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(2)5.0158#1#00#.13.#[-1]#00(2)0=1=-.16.–

–=3=#=13=#00(2)05.9.-.10.#=2=#0(2)X

I  TO  BEZ  JAKIEGOKOLWIEK  KONCA

KOCHAM  BARDZO  MOCNO  JEHOWE  BOGA

GDYZ  JA  ZERUBARIEL  JESTEM JEHOWY  BOGA

UKOCHANYM  SYNEM  KTORY  BYL  JEZUSEM  A

TERAZ  POWROCIL  TU  NA  TE  ZIEMIE  DRUGI

RAZ  POD  NOWYM  IMIENIEM  JAKO ZERUBARIEL

ABY  DOKONCZYC  DZIELA  MEGO  OJCA JEHOWY

BOGA  KTORE  ROZPOCZALEM  JAKO  JEZUS  

CHRYSTUS  NAZYWANY  CIESLA  Z  NAZARETU  

NATOMIAST  TERAZ  JESTEM  OFICEREM

OPERACYJNYM  Z  JEDNOSTEK  SPECJALNYCH

JEHOWY  BOGA  POD  NOWYM  IMIENIEM  JAKO

ZERUBARIEL  KTORY  W  IMIENIU  JEHOWY  BOGA

BEDZIE  SPRAWOWAL  WLADZE  NAD  CALYM  

SWIATEM  WRAZ  ZE  STU  CZTERDZIESTOMA

CZTEROMA  TYSIACAMI  WSPOLKROLOW  

PRZEOBRAZAJAC  CALA  TE  KULE  ZIEMSKA  W

RAJSKI  OGROD  UTRACONY  PRZEZ  ADAMA  I

EWE  GDZIE  JUZ  NIKT  NIE  BEDZIE  CHOROWAL

STARZAL  SIE  ANI  UMIERAL  A  ZMARLI  NA GLOS

SYNA  CZLOWIECZEGO  ZERUBARIELA  W IMIENIU

JEHOWY BOGA POWSTANA W  NOWYCH CIALACH

DO  ZYCIA  WIECZNEGO  TU  W  RAJSKICH  

WARUNKACH  NA  TEJ  PIEKNEJ  OCZYSZCZONEJ

RAJSKIEJ  ZIEMI  ABY  JUZ  NIGDY  WIECEJ  NIE

STARZEC  SIE  NIE  CHOROWAC  ANI  WIECEJ  NIE

UMIERAC  WIELBIAC  JEHOWE  BOGA  CALYM  

SWOIM  SERCEM  PRZEZ  CALA  WIECZNOSC

ZAWSZE  BEZ  PRZERWY  I  TO  BEZ  KONCA  A

SAM  JEHOWA  BOG  BEDZIE  WSZYSTKIM

SWOIM  STWORZENIOM  ANIOLOM  LUDZIOM

I  ZWIERZETOM  BARDZO  ALE  TO  BARDZO

MOCNO  BLOGOSLAWIL  ROZTACZAJAC  NAD

NIMI  BARDZO  OGROMNA  I  WYJATKOWA

OPIEKE  ABY  SWIETE  IMIE  JEHOWY  BOGA

BYLO  WIELCE  UWIELBIONE  PONAD  

WSZYSTKIE  UWIELBIENIA  I  WYWYZSZONE

PONAD  WSZYSTKIE  WYWYZSZENIA  PO  CZAS

NIEZMIERZONY  NA  ZAWSZE  WIECZNIE  I  TO

BEZ  JAKIEGOKOLWIEK  KONCA…….

.

.

.

————————————————-

49.C…….01.16.2016  SA

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2.  Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(2)11.0[-5]-[-1]3#=[-..1..]=#00#=[-.4.]=#00

00#=[-7]=#00(2)11,0.23.=.14.=-=..12..=##

##=17=#00#18#00#.17.#0(2)X

GDYZ  SAM  JEHOWA  BOG  W  POSTACI

KOCHAM  BARDZO  MOCNO  JEHOWE  BOGA

GDYZ  JA  ZERUBARIEL  JESTEM JEHOWY  BOGA

UKOCHANYM  SYNEM  KTORY  BYL  JEZUSEM  A

TERAZ  POWROCIL  TU  NA  TE  ZIEMIE  DRUGI

RAZ  POD  NOWYM  IMIENIEM  JAKO ZERUBARIEL

ABY  DOKONCZYC  DZIELA  MEGO  OJCA JEHOWY

BOGA  KTORE  ROZPOCZALEM  JAKO  JEZUS  

CHRYSTUS  NAZYWANY  CIESLA  Z  NAZARETU  

NATOMIAST  TERAZ  JESTEM  OFICEREM

OPERACYJNYM  Z  JEDNOSTEK  SPECJALNYCH

JEHOWY  BOGA  POD  NOWYM  IMIENIEM  JAKO

ZERUBARIEL  KTORY  W  IMIENIU  JEHOWY  BOGA

BEDZIE  SPRAWOWAL  WLADZE  NAD  CALYM  

SWIATEM  WRAZ  ZE  STU  CZTERDZIESTOMA

CZTEROMA  TYSIACAMI  WSPOLKROLOW  

PRZEOBRAZAJAC  CALA  TE  KULE  ZIEMSKA  W

RAJSKI  OGROD  UTRACONY  PRZEZ  ADAMA  I

EWE  GDZIE  JUZ  NIKT  NIE  BEDZIE  CHOROWAL

STARZAL  SIE  ANI  UMIERAL  A  ZMARLI  NA GLOS

SYNA  CZLOWIECZEGO  ZERUBARIELA  W IMIENIU

JEHOWY BOGA POWSTANA W  NOWYCH CIALACH

DO  ZYCIA  WIECZNEGO  TU  W  RAJSKICH  

WARUNKACH  NA  TEJ  PIEKNEJ  OCZYSZCZONEJ

RAJSKIEJ  ZIEMI  ABY  JUZ  NIGDY  WIECEJ  NIE

STARZEC  SIE  NIE  CHOROWAC  ANI  WIECEJ  NIE

UMIERAC  WIELBIAC  JEHOWE  BOGA  CALYM  

SWOIM  SERCEM  PRZEZ  CALA  WIECZNOSC

ZAWSZE  BEZ  PRZERWY  I  TO  BEZ  KONCA  A

SAM  JEHOWA  BOG  BEDZIE  WSZYSTKIM

SWOIM  STWORZENIOM  ANIOLOM  LUDZIOM

I  ZWIERZETOM  BARDZO  ALE  TO  BARDZO

MOCNO  BLOGOSLAWIL  ROZTACZAJAC  NAD

NIMI  BARDZO  OGROMNA  I  WYJATKOWA

OPIEKE  ABY  SWIETE  IMIE  JEHOWY  BOGA

BYLO  WIELCE  UWIELBIONE  PONAD  

WSZYSTKIE  UWIELBIENIA  I  WYWYZSZONE

PONAD  WSZYSTKIE  WYWYZSZENIA  PO  CZAS

NIEZMIERZONY  NA  ZAWSZE  WIECZNIE  I  TO

BEZ  JAKIEGOKOLWIEK  KONCA  GDYZ  SAM

JEHOWA  BOG  W  POSTACI…….

.

.

.

————————————————-

50.D…….01.16.2016  SA

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2.  Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(2)1.0.20.-.48.=1=#.10.#00(3)4,0.45.-.36.–

–.40.-.28.-.33.-.26.-.39.-.30.-.32.=13=00

00(2)0=1=.12.=7=#=14=#00(1)3,05=5=.13.–

–8.8.=.10.=00(2)0=1=-=1=-=1=#4#0(2)X

SWEGO  UKOCHANEGO  SYNA  BYLEGO

JEZUSA

KOCHAM  BARDZO  MOCNO  JEHOWE  BOGA

GDYZ  JA  ZERUBARIEL  JESTEM JEHOWY  BOGA

UKOCHANYM  SYNEM  KTORY  BYL  JEZUSEM  A

TERAZ  POWROCIL  TU  NA  TE  ZIEMIE  DRUGI

RAZ  POD  NOWYM  IMIENIEM  JAKO ZERUBARIEL

ABY  DOKONCZYC  DZIELA  MEGO  OJCA JEHOWY

BOGA  KTORE  ROZPOCZALEM  JAKO  JEZUS  

CHRYSTUS  NAZYWANY  CIESLA  Z  NAZARETU  

NATOMIAST  TERAZ  JESTEM  OFICEREM

OPERACYJNYM  Z  JEDNOSTEK  SPECJALNYCH

JEHOWY  BOGA  POD  NOWYM  IMIENIEM  JAKO

ZERUBARIEL  KTORY  W  IMIENIU  JEHOWY  BOGA

BEDZIE  SPRAWOWAL  WLADZE  NAD  CALYM  

SWIATEM  WRAZ  ZE  STU  CZTERDZIESTOMA

CZTEROMA  TYSIACAMI  WSPOLKROLOW  

PRZEOBRAZAJAC  CALA  TE  KULE  ZIEMSKA  W

RAJSKI  OGROD  UTRACONY  PRZEZ  ADAMA  I

EWE  GDZIE  JUZ  NIKT  NIE  BEDZIE  CHOROWAL

STARZAL  SIE  ANI  UMIERAL  A  ZMARLI  NA GLOS

SYNA  CZLOWIECZEGO  ZERUBARIELA  W IMIENIU

JEHOWY BOGA POWSTANA W  NOWYCH CIALACH

DO  ZYCIA  WIECZNEGO  TU  W  RAJSKICH  

WARUNKACH  NA  TEJ  PIEKNEJ  OCZYSZCZONEJ

RAJSKIEJ  ZIEMI  ABY  JUZ  NIGDY  WIECEJ  NIE

STARZEC  SIE  NIE  CHOROWAC  ANI  WIECEJ  NIE

UMIERAC  WIELBIAC  JEHOWE  BOGA  CALYM  

SWOIM  SERCEM  PRZEZ  CALA  WIECZNOSC

ZAWSZE  BEZ  PRZERWY  I  TO  BEZ  KONCA  A

SAM  JEHOWA  BOG  BEDZIE  WSZYSTKIM

SWOIM  STWORZENIOM  ANIOLOM  LUDZIOM

I  ZWIERZETOM  BARDZO  ALE  TO  BARDZO

MOCNO  BLOGOSLAWIL  ROZTACZAJAC  NAD

NIMI  BARDZO  OGROMNA  I  WYJATKOWA

OPIEKE  ABY  SWIETE  IMIE  JEHOWY  BOGA

BYLO  WIELCE  UWIELBIONE  PONAD  

WSZYSTKIE  UWIELBIENIA  I  WYWYZSZONE

PONAD  WSZYSTKIE  WYWYZSZENIA  PO  CZAS

NIEZMIERZONY  NA  ZAWSZE  WIECZNIE  I  TO

BEZ  JAKIEGOKOLWIEK  KONCA  GDYZ  SAM

JEHOWA  BOG  W  POSTACI  SWEGO  

UKOCHANEGO  SYNA  BYLEGO  JEZUSA…….

.

.

.

————————————————-

51.E…….01.17.2016  SU

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2.  Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(2)0.38.1=8=#5#00#1#00(2)1.0.41.=5==

==[0]#=7=#00(3)7,0=8=.33.=14=-=11==

==.30.-.29.=.12.=.37.-..31..-.40.-..27..00

00(2)0=.63..=9.24.#5#0(2)X

CHRYSTUSA  A  DZISIEJSZEGO  ZERUBARIELA

BEDZIE

KOCHAM  BARDZO  MOCNO  JEHOWE  BOGA

GDYZ  JA  ZERUBARIEL  JESTEM JEHOWY  BOGA

UKOCHANYM  SYNEM  KTORY  BYL  JEZUSEM  A

TERAZ  POWROCIL  TU  NA  TE  ZIEMIE  DRUGI

RAZ  POD  NOWYM  IMIENIEM  JAKO ZERUBARIEL

ABY  DOKONCZYC  DZIELA  MEGO  OJCA JEHOWY

BOGA  KTORE  ROZPOCZALEM  JAKO  JEZUS  

CHRYSTUS  NAZYWANY  CIESLA  Z  NAZARETU  

NATOMIAST  TERAZ  JESTEM  OFICEREM

OPERACYJNYM  Z  JEDNOSTEK  SPECJALNYCH

JEHOWY  BOGA  POD  NOWYM  IMIENIEM  JAKO

ZERUBARIEL  KTORY  W  IMIENIU  JEHOWY  BOGA

BEDZIE  SPRAWOWAL  WLADZE  NAD  CALYM  

SWIATEM  WRAZ  ZE  STU  CZTERDZIESTOMA

CZTEROMA  TYSIACAMI  WSPOLKROLOW  

PRZEOBRAZAJAC  CALA  TE  KULE  ZIEMSKA  W

RAJSKI  OGROD  UTRACONY  PRZEZ  ADAMA  I

EWE  GDZIE  JUZ  NIKT  NIE  BEDZIE  CHOROWAL

STARZAL  SIE  ANI  UMIERAL  A  ZMARLI  NA GLOS

SYNA  CZLOWIECZEGO  ZERUBARIELA  W IMIENIU

JEHOWY BOGA POWSTANA W  NOWYCH CIALACH

DO  ZYCIA  WIECZNEGO  TU  W  RAJSKICH  

WARUNKACH  NA  TEJ  PIEKNEJ  OCZYSZCZONEJ

RAJSKIEJ  ZIEMI  ABY  JUZ  NIGDY  WIECEJ  NIE

STARZEC  SIE  NIE  CHOROWAC  ANI  WIECEJ  NIE

UMIERAC  WIELBIAC  JEHOWE  BOGA  CALYM  

SWOIM  SERCEM  PRZEZ  CALA  WIECZNOSC

ZAWSZE  BEZ  PRZERWY  I  TO  BEZ  KONCA  A

SAM  JEHOWA  BOG  BEDZIE  WSZYSTKIM

SWOIM  STWORZENIOM  ANIOLOM  LUDZIOM

I  ZWIERZETOM  BARDZO  ALE  TO  BARDZO

MOCNO  BLOGOSLAWIL  ROZTACZAJAC  NAD

NIMI  BARDZO  OGROMNA  I  WYJATKOWA

OPIEKE  ABY  SWIETE  IMIE  JEHOWY  BOGA

BYLO  WIELCE  UWIELBIONE  PONAD  

WSZYSTKIE  UWIELBIENIA  I  WYWYZSZONE

PONAD  WSZYSTKIE  WYWYZSZENIA  PO  CZAS

NIEZMIERZONY  NA  ZAWSZE  WIECZNIE  I  TO

BEZ  JAKIEGOKOLWIEK  KONCA  GDYZ  SAM

JEHOWA  BOG  W  POSTACI  SWEGO  

UKOCHANEGO  SYNA  BYLEGO  JEZUSA

CHRYSTUSA  A  DZISIEJSZEGO  ZERUBARIELA

BEDZIE…….

.

.

.

————————————————-

52.F…….01.17.2016  SU

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2.  Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(3)5.0=3=-.33.-=[-4]=.21.-.18.=[-3]=.37.-.17.==

==7=00(2)3,0.8.=6=.10.#=.25.=#00#=.24.=#00

00#.19.#00(1)1.0.12.-2=[0]=.19.=5=.20.-2=[0]==

==.12.-.11.-4900(2)4,05.31.-.19.#=.8.=#00(2)X

PRZEBYWAL  TU  NA  TEJ  OCZYSZCZONEJ

PIEKNEJ

KOCHAM  BARDZO  MOCNO  JEHOWE  BOGA

GDYZ  JA  ZERUBARIEL  JESTEM JEHOWY  BOGA

UKOCHANYM  SYNEM  KTORY  BYL  JEZUSEM  A

TERAZ  POWROCIL  TU  NA  TE  ZIEMIE  DRUGI

RAZ  POD  NOWYM  IMIENIEM  JAKO ZERUBARIEL

ABY  DOKONCZYC  DZIELA  MEGO  OJCA JEHOWY

BOGA  KTORE  ROZPOCZALEM  JAKO  JEZUS  

CHRYSTUS  NAZYWANY  CIESLA  Z  NAZARETU  

NATOMIAST  TERAZ  JESTEM  OFICEREM

OPERACYJNYM  Z  JEDNOSTEK  SPECJALNYCH

JEHOWY  BOGA  POD  NOWYM  IMIENIEM  JAKO

ZERUBARIEL  KTORY  W  IMIENIU  JEHOWY  BOGA

BEDZIE  SPRAWOWAL  WLADZE  NAD  CALYM  

SWIATEM  WRAZ  ZE  STU  CZTERDZIESTOMA

CZTEROMA  TYSIACAMI  WSPOLKROLOW  

PRZEOBRAZAJAC  CALA  TE  KULE  ZIEMSKA  W

RAJSKI  OGROD  UTRACONY  PRZEZ  ADAMA  I

EWE  GDZIE  JUZ  NIKT  NIE  BEDZIE  CHOROWAL

STARZAL  SIE  ANI  UMIERAL  A  ZMARLI  NA GLOS

SYNA  CZLOWIECZEGO  ZERUBARIELA  W IMIENIU

JEHOWY BOGA POWSTANA W  NOWYCH CIALACH

DO  ZYCIA  WIECZNEGO  TU  W  RAJSKICH  

WARUNKACH  NA  TEJ  PIEKNEJ  OCZYSZCZONEJ

RAJSKIEJ  ZIEMI  ABY  JUZ  NIGDY  WIECEJ  NIE

STARZEC  SIE  NIE  CHOROWAC  ANI  WIECEJ  NIE

UMIERAC  WIELBIAC  JEHOWE  BOGA  CALYM  

SWOIM  SERCEM  PRZEZ  CALA  WIECZNOSC

ZAWSZE  BEZ  PRZERWY  I  TO  BEZ  KONCA  A

SAM  JEHOWA  BOG  BEDZIE  WSZYSTKIM

SWOIM  STWORZENIOM  ANIOLOM  LUDZIOM

I  ZWIERZETOM  BARDZO  ALE  TO  BARDZO

MOCNO  BLOGOSLAWIL  ROZTACZAJAC  NAD

NIMI  BARDZO  OGROMNA  I  WYJATKOWA

OPIEKE  ABY  SWIETE  IMIE  JEHOWY  BOGA

BYLO  WIELCE  UWIELBIONE  PONAD  

WSZYSTKIE  UWIELBIENIA  I  WYWYZSZONE

PONAD  WSZYSTKIE  WYWYZSZENIA  PO  CZAS

NIEZMIERZONY  NA  ZAWSZE  WIECZNIE  I  TO

BEZ  JAKIEGOKOLWIEK  KONCA  GDYZ  SAM

JEHOWA  BOG  W  POSTACI  SWEGO  

UKOCHANEGO  SYNA  BYLEGO  JEZUSA

CHRYSTUSA  A  DZISIEJSZEGO  ZERUBARIELA

BEDZIE PRZEBYWAL TU NA TEJ OCZYSZCZONEJ

PIEKNEJ…….

.

.

.

————————————————-

53.G…….01.18.2016  MO

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2.  Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(3)3.0=4=.19.-.28.=3=.29.-.27.-.23.=11=00

00(1)4,0=5=.11.9=15=..9..00=5=00

00(3)2.0=5=..33.-.23.=[-1]=.20.-.29.–

–.24.=9=00(2)1,0.26.5-.16.#=16=#0(2)X

RAJSKIEJ  ZIEMI  Z  RODZAJEM  LUDZKIM

KOCHAM  BARDZO  MOCNO  JEHOWE  BOGA

GDYZ  JA  ZERUBARIEL  JESTEM JEHOWY  BOGA

UKOCHANYM  SYNEM  KTORY  BYL  JEZUSEM  A

TERAZ  POWROCIL  TU  NA  TE  ZIEMIE  DRUGI

RAZ  POD  NOWYM  IMIENIEM  JAKO ZERUBARIEL

ABY  DOKONCZYC  DZIELA  MEGO  OJCA JEHOWY

BOGA  KTORE  ROZPOCZALEM  JAKO  JEZUS  

CHRYSTUS  NAZYWANY  CIESLA  Z  NAZARETU  

NATOMIAST  TERAZ  JESTEM  OFICEREM

OPERACYJNYM  Z  JEDNOSTEK  SPECJALNYCH

JEHOWY  BOGA  POD  NOWYM  IMIENIEM  JAKO

ZERUBARIEL  KTORY  W  IMIENIU  JEHOWY  BOGA

BEDZIE  SPRAWOWAL  WLADZE  NAD  CALYM  

SWIATEM  WRAZ  ZE  STU  CZTERDZIESTOMA

CZTEROMA  TYSIACAMI  WSPOLKROLOW  

PRZEOBRAZAJAC  CALA  TE  KULE  ZIEMSKA  W

RAJSKI  OGROD  UTRACONY  PRZEZ  ADAMA  I

EWE  GDZIE  JUZ  NIKT  NIE  BEDZIE  CHOROWAL

STARZAL  SIE  ANI  UMIERAL  A  ZMARLI  NA GLOS

SYNA  CZLOWIECZEGO  ZERUBARIELA  W IMIENIU

JEHOWY BOGA POWSTANA W  NOWYCH CIALACH

DO  ZYCIA  WIECZNEGO  TU  W  RAJSKICH  

WARUNKACH  NA  TEJ  PIEKNEJ  OCZYSZCZONEJ

RAJSKIEJ  ZIEMI  ABY  JUZ  NIGDY  WIECEJ  NIE

STARZEC  SIE  NIE  CHOROWAC  ANI  WIECEJ  NIE

UMIERAC  WIELBIAC  JEHOWE  BOGA  CALYM  

SWOIM  SERCEM  PRZEZ  CALA  WIECZNOSC

ZAWSZE  BEZ  PRZERWY  I  TO  BEZ  KONCA  A

SAM  JEHOWA  BOG  BEDZIE  WSZYSTKIM

SWOIM  STWORZENIOM  ANIOLOM  LUDZIOM

I  ZWIERZETOM  BARDZO  ALE  TO  BARDZO

MOCNO  BLOGOSLAWIL  ROZTACZAJAC  NAD

NIMI  BARDZO  OGROMNA  I  WYJATKOWA

OPIEKE  ABY  SWIETE  IMIE  JEHOWY  BOGA

BYLO  WIELCE  UWIELBIONE  PONAD  

WSZYSTKIE  UWIELBIENIA  I  WYWYZSZONE

PONAD  WSZYSTKIE  WYWYZSZENIA  PO  CZAS

NIEZMIERZONY  NA  ZAWSZE  WIECZNIE  I  TO

BEZ  JAKIEGOKOLWIEK  KONCA  GDYZ  SAM

JEHOWA  BOG  W  POSTACI  SWEGO  

UKOCHANEGO  SYNA  BYLEGO  JEZUSA

CHRYSTUSA  A  DZISIEJSZEGO  ZERUBARIELA

BEDZIE PRZEBYWAL TU NA TEJ OCZYSZCZONEJ

PIEKNEJ  RAJSKIEJ  ZIEMI  Z  RODZAJEM  

LUDZKIM…….

.

.

.

————————————————-

54.H…….01.19.2016  TU

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2.  Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(2)11.0=[-.7.]=[-.8.].12.#[-6]#00#=[-8]=#00

00#=[-9]=#00(2)11,0.14.-.24.-.15.#.10.#00

00#.30.#00#.11.#0(2)X

PRZEZ  CALA  WIECZNOSC  BO  SAM  JEHOWA

KOCHAM  BARDZO  MOCNO  JEHOWE  BOGA

GDYZ  JA  ZERUBARIEL  JESTEM JEHOWY  BOGA

UKOCHANYM  SYNEM  KTORY  BYL  JEZUSEM  A

TERAZ  POWROCIL  TU  NA  TE  ZIEMIE  DRUGI

RAZ  POD  NOWYM  IMIENIEM  JAKO ZERUBARIEL

ABY  DOKONCZYC  DZIELA  MEGO  OJCA JEHOWY

BOGA  KTORE  ROZPOCZALEM  JAKO  JEZUS  

CHRYSTUS  NAZYWANY  CIESLA  Z  NAZARETU  

NATOMIAST  TERAZ  JESTEM  OFICEREM

OPERACYJNYM  Z  JEDNOSTEK  SPECJALNYCH

JEHOWY  BOGA  POD  NOWYM  IMIENIEM  JAKO

ZERUBARIEL  KTORY  W  IMIENIU  JEHOWY  BOGA

BEDZIE  SPRAWOWAL  WLADZE  NAD  CALYM  

SWIATEM  WRAZ  ZE  STU  CZTERDZIESTOMA

CZTEROMA  TYSIACAMI  WSPOLKROLOW  

PRZEOBRAZAJAC  CALA  TE  KULE  ZIEMSKA  W

RAJSKI  OGROD  UTRACONY  PRZEZ  ADAMA  I

EWE  GDZIE  JUZ  NIKT  NIE  BEDZIE  CHOROWAL

STARZAL  SIE  ANI  UMIERAL  A  ZMARLI  NA GLOS

SYNA  CZLOWIECZEGO  ZERUBARIELA  W IMIENIU

JEHOWY BOGA POWSTANA W  NOWYCH CIALACH

DO  ZYCIA  WIECZNEGO  TU  W  RAJSKICH  

WARUNKACH  NA  TEJ  PIEKNEJ  OCZYSZCZONEJ

RAJSKIEJ  ZIEMI  ABY  JUZ  NIGDY  WIECEJ  NIE

STARZEC  SIE  NIE  CHOROWAC  ANI  WIECEJ  NIE

UMIERAC  WIELBIAC  JEHOWE  BOGA  CALYM  

SWOIM  SERCEM  PRZEZ  CALA  WIECZNOSC

ZAWSZE  BEZ  PRZERWY  I  TO  BEZ  KONCA  A

SAM  JEHOWA  BOG  BEDZIE  WSZYSTKIM

SWOIM  STWORZENIOM  ANIOLOM  LUDZIOM

I  ZWIERZETOM  BARDZO  ALE  TO  BARDZO

MOCNO  BLOGOSLAWIL  ROZTACZAJAC  NAD

NIMI  BARDZO  OGROMNA  I  WYJATKOWA

OPIEKE  ABY  SWIETE  IMIE  JEHOWY  BOGA

BYLO  WIELCE  UWIELBIONE  PONAD  

WSZYSTKIE  UWIELBIENIA  I  WYWYZSZONE

PONAD  WSZYSTKIE  WYWYZSZENIA  PO  CZAS

NIEZMIERZONY  NA  ZAWSZE  WIECZNIE  I  TO

BEZ  JAKIEGOKOLWIEK  KONCA  GDYZ  SAM

JEHOWA  BOG  W  POSTACI  SWEGO  

UKOCHANEGO  SYNA  BYLEGO  JEZUSA

CHRYSTUSA  A  DZISIEJSZEGO  ZERUBARIELA

BEDZIE PRZEBYWAL TU NA TEJ OCZYSZCZONEJ

PIEKNEJ  RAJSKIEJ  ZIEMI  Z  RODZAJEM  

LUDZKIM  PRZEZ  CALA  WIECZNOSC  BO  SAM

JEHOWA…….

.

.

.

————————————————-

55.I…….01.20.2016  WE

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2.  Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(2)7.07=[-2]=.20.#=[-1]=#00#[0]#00

00#1#00(3)7,0=8=-.33.-=14=.48.–

–..28..-=30=-=..10..=-.37.-..32.-=.17.==

==.28..00(2)1.0[0].5..-.23.#4#0(2)X

BOG  W  POSTACI  ZERUBARIELA  BEDZIE

KOCHAM  BARDZO  MOCNO  JEHOWE  BOGA

GDYZ  JA  ZERUBARIEL  JESTEM JEHOWY  BOGA

UKOCHANYM  SYNEM  KTORY  BYL  JEZUSEM  A

TERAZ  POWROCIL  TU  NA  TE  ZIEMIE  DRUGI

RAZ  POD  NOWYM  IMIENIEM  JAKO ZERUBARIEL

ABY  DOKONCZYC  DZIELA  MEGO  OJCA JEHOWY

BOGA  KTORE  ROZPOCZALEM  JAKO  JEZUS  

CHRYSTUS  NAZYWANY  CIESLA  Z  NAZARETU  

NATOMIAST  TERAZ  JESTEM  OFICEREM

OPERACYJNYM  Z  JEDNOSTEK  SPECJALNYCH

JEHOWY  BOGA  POD  NOWYM  IMIENIEM  JAKO

ZERUBARIEL  KTORY  W  IMIENIU  JEHOWY  BOGA

BEDZIE  SPRAWOWAL  WLADZE  NAD  CALYM  

SWIATEM  WRAZ  ZE  STU  CZTERDZIESTOMA

CZTEROMA  TYSIACAMI  WSPOLKROLOW  

PRZEOBRAZAJAC  CALA  TE  KULE  ZIEMSKA  W

RAJSKI  OGROD  UTRACONY  PRZEZ  ADAMA  I

EWE  GDZIE  JUZ  NIKT  NIE  BEDZIE  CHOROWAL

STARZAL  SIE  ANI  UMIERAL  A  ZMARLI  NA GLOS

SYNA  CZLOWIECZEGO  ZERUBARIELA  W IMIENIU

JEHOWY BOGA POWSTANA W  NOWYCH CIALACH

DO  ZYCIA  WIECZNEGO  TU  W  RAJSKICH  

WARUNKACH  NA  TEJ  PIEKNEJ  OCZYSZCZONEJ

RAJSKIEJ  ZIEMI  ABY  JUZ  NIGDY  WIECEJ  NIE

STARZEC  SIE  NIE  CHOROWAC  ANI  WIECEJ  NIE

UMIERAC  WIELBIAC  JEHOWE  BOGA  CALYM  

SWOIM  SERCEM  PRZEZ  CALA  WIECZNOSC

ZAWSZE  BEZ  PRZERWY  I  TO  BEZ  KONCA  A

SAM  JEHOWA  BOG  BEDZIE  WSZYSTKIM

SWOIM  STWORZENIOM  ANIOLOM  LUDZIOM

I  ZWIERZETOM  BARDZO  ALE  TO  BARDZO

MOCNO  BLOGOSLAWIL  ROZTACZAJAC  NAD

NIMI  BARDZO  OGROMNA  I  WYJATKOWA

OPIEKE  ABY  SWIETE  IMIE  JEHOWY  BOGA

BYLO  WIELCE  UWIELBIONE  PONAD  

WSZYSTKIE  UWIELBIENIA  I  WYWYZSZONE

PONAD  WSZYSTKIE  WYWYZSZENIA  PO  CZAS

NIEZMIERZONY  NA  ZAWSZE  WIECZNIE  I  TO

BEZ  JAKIEGOKOLWIEK  KONCA  GDYZ  SAM

JEHOWA  BOG  W  POSTACI  SWEGO  

UKOCHANEGO  SYNA  BYLEGO  JEZUSA

CHRYSTUSA  A  DZISIEJSZEGO  ZERUBARIELA

BEDZIE PRZEBYWAL TU NA TEJ OCZYSZCZONEJ

PIEKNEJ  RAJSKIEJ  ZIEMI  Z  RODZAJEM  

LUDZKIM  PRZEZ  CALA  WIECZNOSC  BO  SAM

JEHOWA  BOG  W  POSTACI  ZERUBARIELA  

BEDZIE…….

.

.

.

————————————————-

56.J…….01.20.2016  WE

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2.  Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(2)8.0=[-6]=[-7]-[-3]#1#00#=2=#00(2)7,0.12.–

–.23.-..10..#=8=#00#.23.#=21=#00

00(2)3.0=[-2]=[-1].13.#=[-1]=#0(2)X

ZAWSZE  Z  LUDZMI  NA  TEJ  CZYSTEJ

KOCHAM  BARDZO  MOCNO  JEHOWE  BOGA

GDYZ  JA  ZERUBARIEL  JESTEM JEHOWY  BOGA

UKOCHANYM  SYNEM  KTORY  BYL  JEZUSEM  A

TERAZ  POWROCIL  TU  NA  TE  ZIEMIE  DRUGI

RAZ  POD  NOWYM  IMIENIEM  JAKO ZERUBARIEL

ABY  DOKONCZYC  DZIELA  MEGO  OJCA JEHOWY

BOGA  KTORE  ROZPOCZALEM  JAKO  JEZUS  

CHRYSTUS  NAZYWANY  CIESLA  Z  NAZARETU  

NATOMIAST  TERAZ  JESTEM  OFICEREM

OPERACYJNYM  Z  JEDNOSTEK  SPECJALNYCH

JEHOWY  BOGA  POD  NOWYM  IMIENIEM  JAKO

ZERUBARIEL  KTORY  W  IMIENIU  JEHOWY  BOGA

BEDZIE  SPRAWOWAL  WLADZE  NAD  CALYM  

SWIATEM  WRAZ  ZE  STU  CZTERDZIESTOMA

CZTEROMA  TYSIACAMI  WSPOLKROLOW  

PRZEOBRAZAJAC  CALA  TE  KULE  ZIEMSKA  W

RAJSKI  OGROD  UTRACONY  PRZEZ  ADAMA  I

EWE  GDZIE  JUZ  NIKT  NIE  BEDZIE  CHOROWAL

STARZAL  SIE  ANI  UMIERAL  A  ZMARLI  NA GLOS

SYNA  CZLOWIECZEGO  ZERUBARIELA  W IMIENIU

JEHOWY BOGA POWSTANA W  NOWYCH CIALACH

DO  ZYCIA  WIECZNEGO  TU  W  RAJSKICH  

WARUNKACH  NA  TEJ  PIEKNEJ  OCZYSZCZONEJ

RAJSKIEJ  ZIEMI  ABY  JUZ  NIGDY  WIECEJ  NIE

STARZEC  SIE  NIE  CHOROWAC  ANI  WIECEJ  NIE

UMIERAC  WIELBIAC  JEHOWE  BOGA  CALYM  

SWOIM  SERCEM  PRZEZ  CALA  WIECZNOSC

ZAWSZE  BEZ  PRZERWY  I  TO  BEZ  KONCA  A

SAM  JEHOWA  BOG  BEDZIE  WSZYSTKIM

SWOIM  STWORZENIOM  ANIOLOM  LUDZIOM

I  ZWIERZETOM  BARDZO  ALE  TO  BARDZO

MOCNO  BLOGOSLAWIL  ROZTACZAJAC  NAD

NIMI  BARDZO  OGROMNA  I  WYJATKOWA

OPIEKE  ABY  SWIETE  IMIE  JEHOWY  BOGA

BYLO  WIELCE  UWIELBIONE  PONAD  

WSZYSTKIE  UWIELBIENIA  I  WYWYZSZONE

PONAD  WSZYSTKIE  WYWYZSZENIA  PO  CZAS

NIEZMIERZONY  NA  ZAWSZE  WIECZNIE  I  TO

BEZ  JAKIEGOKOLWIEK  KONCA  GDYZ  SAM

JEHOWA  BOG  W  POSTACI  SWEGO  

UKOCHANEGO  SYNA  BYLEGO  JEZUSA

CHRYSTUSA  A  DZISIEJSZEGO  ZERUBARIELA

BEDZIE PRZEBYWAL TU NA TEJ OCZYSZCZONEJ

PIEKNEJ  RAJSKIEJ  ZIEMI  Z  RODZAJEM  

LUDZKIM  PRZEZ  CALA  WIECZNOSC  BO  SAM

JEHOWA  BOG  W  POSTACI  ZERUBARIELA  

BEDZIE  ZAWSZE  Z  LUDZMI  NA  TEJ  CZYSTEJ

…….

.

.

.

————————————————-

57.K…….01.21.2016  TH

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2.  Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(2)7,0.16.8-.8.#.8.#00#8#00

00(2)7.0.29.[-5]5#4#00#5#00(2)0==

==65=.13.-=3=#..7.#00#=2=#0(2)X

PIEKNEJ  I  SWIETEJ  ZIEMI  KU  ICH

KOCHAM  BARDZO  MOCNO  JEHOWE  BOGA

GDYZ  JA  ZERUBARIEL  JESTEM JEHOWY  BOGA

UKOCHANYM  SYNEM  KTORY  BYL  JEZUSEM  A

TERAZ  POWROCIL  TU  NA  TE  ZIEMIE  DRUGI

RAZ  POD  NOWYM  IMIENIEM  JAKO ZERUBARIEL

ABY  DOKONCZYC  DZIELA  MEGO  OJCA JEHOWY

BOGA  KTORE  ROZPOCZALEM  JAKO  JEZUS  

CHRYSTUS  NAZYWANY  CIESLA  Z  NAZARETU  

NATOMIAST  TERAZ  JESTEM  OFICEREM

OPERACYJNYM  Z  JEDNOSTEK  SPECJALNYCH

JEHOWY  BOGA  POD  NOWYM  IMIENIEM  JAKO

ZERUBARIEL  KTORY  W  IMIENIU  JEHOWY  BOGA

BEDZIE  SPRAWOWAL  WLADZE  NAD  CALYM  

SWIATEM  WRAZ  ZE  STU  CZTERDZIESTOMA

CZTEROMA  TYSIACAMI  WSPOLKROLOW  

PRZEOBRAZAJAC  CALA  TE  KULE  ZIEMSKA  W

RAJSKI  OGROD  UTRACONY  PRZEZ  ADAMA  I

EWE  GDZIE  JUZ  NIKT  NIE  BEDZIE  CHOROWAL

STARZAL  SIE  ANI  UMIERAL  A  ZMARLI  NA GLOS

SYNA  CZLOWIECZEGO  ZERUBARIELA  W IMIENIU

JEHOWY BOGA POWSTANA W  NOWYCH CIALACH

DO  ZYCIA  WIECZNEGO  TU  W  RAJSKICH  

WARUNKACH  NA  TEJ  PIEKNEJ  OCZYSZCZONEJ

RAJSKIEJ  ZIEMI  ABY  JUZ  NIGDY  WIECEJ  NIE

STARZEC  SIE  NIE  CHOROWAC  ANI  WIECEJ  NIE

UMIERAC  WIELBIAC  JEHOWE  BOGA  CALYM  

SWOIM  SERCEM  PRZEZ  CALA  WIECZNOSC

ZAWSZE  BEZ  PRZERWY  I  TO  BEZ  KONCA  A

SAM  JEHOWA  BOG  BEDZIE  WSZYSTKIM

SWOIM  STWORZENIOM  ANIOLOM  LUDZIOM

I  ZWIERZETOM  BARDZO  ALE  TO  BARDZO

MOCNO  BLOGOSLAWIL  ROZTACZAJAC  NAD

NIMI  BARDZO  OGROMNA  I  WYJATKOWA

OPIEKE  ABY  SWIETE  IMIE  JEHOWY  BOGA

BYLO  WIELCE  UWIELBIONE  PONAD  

WSZYSTKIE  UWIELBIENIA  I  WYWYZSZONE

PONAD  WSZYSTKIE  WYWYZSZENIA  PO  CZAS

NIEZMIERZONY  NA  ZAWSZE  WIECZNIE  I  TO

BEZ  JAKIEGOKOLWIEK  KONCA  GDYZ  SAM

JEHOWA  BOG  W  POSTACI  SWEGO  

UKOCHANEGO  SYNA  BYLEGO  JEZUSA

CHRYSTUSA  A  DZISIEJSZEGO  ZERUBARIELA

BEDZIE PRZEBYWAL TU NA TEJ OCZYSZCZONEJ

PIEKNEJ  RAJSKIEJ  ZIEMI  Z  RODZAJEM  

LUDZKIM  PRZEZ  CALA  WIECZNOSC  BO  SAM

JEHOWA  BOG  W  POSTACI  ZERUBARIELA  

BEDZIE  ZAWSZE  Z  LUDZMI  NA  TEJ  CZYSTEJ

PIEKNEJ  I  SWIETEJ  ZIEMI  KU  ICH…….

.

.

.

————————————————-

58.L…….01.22.2016  FR

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2.  Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(2)4.0.37.2-.21.#.8.#00(2)4,0677#.11.#00

00(2)0.17.-..65.=1=#=6=#00(3)7.0=2=.21.–

–=[0]=.29.-.27.-.28.-..18.-..25..=[-3]=0(3)X

WIECZNEMU  WIELKIEMU  WRECZ

OGROMNEMU

KOCHAM  BARDZO  MOCNO  JEHOWE  BOGA

GDYZ  JA  ZERUBARIEL  JESTEM JEHOWY  BOGA

UKOCHANYM  SYNEM  KTORY  BYL  JEZUSEM  A

TERAZ  POWROCIL  TU  NA  TE  ZIEMIE  DRUGI

RAZ  POD  NOWYM  IMIENIEM  JAKO ZERUBARIEL

ABY  DOKONCZYC  DZIELA  MEGO  OJCA JEHOWY

BOGA  KTORE  ROZPOCZALEM  JAKO  JEZUS  

CHRYSTUS  NAZYWANY  CIESLA  Z  NAZARETU  

NATOMIAST  TERAZ  JESTEM  OFICEREM

OPERACYJNYM  Z  JEDNOSTEK  SPECJALNYCH

JEHOWY  BOGA  POD  NOWYM  IMIENIEM  JAKO

ZERUBARIEL  KTORY  W  IMIENIU  JEHOWY  BOGA

BEDZIE  SPRAWOWAL  WLADZE  NAD  CALYM  

SWIATEM  WRAZ  ZE  STU  CZTERDZIESTOMA

CZTEROMA  TYSIACAMI  WSPOLKROLOW  

PRZEOBRAZAJAC  CALA  TE  KULE  ZIEMSKA  W

RAJSKI  OGROD  UTRACONY  PRZEZ  ADAMA  I

EWE  GDZIE  JUZ  NIKT  NIE  BEDZIE  CHOROWAL

STARZAL  SIE  ANI  UMIERAL  A  ZMARLI  NA GLOS

SYNA  CZLOWIECZEGO  ZERUBARIELA  W IMIENIU

JEHOWY BOGA POWSTANA W  NOWYCH CIALACH

DO  ZYCIA  WIECZNEGO  TU  W  RAJSKICH  

WARUNKACH  NA  TEJ  PIEKNEJ  OCZYSZCZONEJ

RAJSKIEJ  ZIEMI  ABY  JUZ  NIGDY  WIECEJ  NIE

STARZEC  SIE  NIE  CHOROWAC  ANI  WIECEJ  NIE

UMIERAC  WIELBIAC  JEHOWE  BOGA  CALYM  

SWOIM  SERCEM  PRZEZ  CALA  WIECZNOSC

ZAWSZE  BEZ  PRZERWY  I  TO  BEZ  KONCA  A

SAM  JEHOWA  BOG  BEDZIE  WSZYSTKIM

SWOIM  STWORZENIOM  ANIOLOM  LUDZIOM

I  ZWIERZETOM  BARDZO  ALE  TO  BARDZO

MOCNO  BLOGOSLAWIL  ROZTACZAJAC  NAD

NIMI  BARDZO  OGROMNA  I  WYJATKOWA

OPIEKE  ABY  SWIETE  IMIE  JEHOWY  BOGA

BYLO  WIELCE  UWIELBIONE  PONAD  

WSZYSTKIE  UWIELBIENIA  I  WYWYZSZONE

PONAD  WSZYSTKIE  WYWYZSZENIA  PO  CZAS

NIEZMIERZONY  NA  ZAWSZE  WIECZNIE  I  TO

BEZ  JAKIEGOKOLWIEK  KONCA  GDYZ  SAM

JEHOWA  BOG  W  POSTACI  SWEGO  

UKOCHANEGO  SYNA  BYLEGO  JEZUSA

CHRYSTUSA  A  DZISIEJSZEGO  ZERUBARIELA

BEDZIE PRZEBYWAL TU NA TEJ OCZYSZCZONEJ

PIEKNEJ  RAJSKIEJ  ZIEMI  Z  RODZAJEM  

LUDZKIM  PRZEZ  CALA  WIECZNOSC  BO  SAM

JEHOWA  BOG  W  POSTACI  ZERUBARIELA  

BEDZIE  ZAWSZE  Z  LUDZMI  NA  TEJ  CZYSTEJ

PIEKNEJ I SWIETEJ  ZIEMI  KU  ICH  WIECZNEMU

WIELKIEMU  WRECZ  OGROMNEMU…….

.

.

.

————————————————-

59.M…….01.23.2016  SA

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2.  Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(2)4.0.39.[0]2#3#00(4)5,0=.8.=-=8=.64.–

–..65.=6=.50.-..50..00(3)0.34.-.30.-..32.==

==15=.22.-=7=.25.-=9=-=.1.=.26.00

00(2)7.0.10.-.10.[0]#[-3]#0(2)X

SZCZESCIU  TWORZAC  MILIARDOWE

DOSKONALE

KOCHAM  BARDZO  MOCNO  JEHOWE  BOGA

GDYZ  JA  ZERUBARIEL  JESTEM JEHOWY  BOGA

UKOCHANYM  SYNEM  KTORY  BYL  JEZUSEM  A

TERAZ  POWROCIL  TU  NA  TE  ZIEMIE  DRUGI

RAZ  POD  NOWYM  IMIENIEM  JAKO ZERUBARIEL

ABY  DOKONCZYC  DZIELA  MEGO  OJCA JEHOWY

BOGA  KTORE  ROZPOCZALEM  JAKO  JEZUS  

CHRYSTUS  NAZYWANY  CIESLA  Z  NAZARETU  

NATOMIAST  TERAZ  JESTEM  OFICEREM

OPERACYJNYM  Z  JEDNOSTEK  SPECJALNYCH

JEHOWY  BOGA  POD  NOWYM  IMIENIEM  JAKO

ZERUBARIEL  KTORY  W  IMIENIU  JEHOWY  BOGA

BEDZIE  SPRAWOWAL  WLADZE  NAD  CALYM  

SWIATEM  WRAZ  ZE  STU  CZTERDZIESTOMA

CZTEROMA  TYSIACAMI  WSPOLKROLOW  

PRZEOBRAZAJAC  CALA  TE  KULE  ZIEMSKA  W

RAJSKI  OGROD  UTRACONY  PRZEZ  ADAMA  I

EWE  GDZIE  JUZ  NIKT  NIE  BEDZIE  CHOROWAL

STARZAL  SIE  ANI  UMIERAL  A  ZMARLI  NA GLOS

SYNA  CZLOWIECZEGO  ZERUBARIELA  W IMIENIU

JEHOWY BOGA POWSTANA W  NOWYCH CIALACH

DO  ZYCIA  WIECZNEGO  TU  W  RAJSKICH  

WARUNKACH  NA  TEJ  PIEKNEJ  OCZYSZCZONEJ

RAJSKIEJ  ZIEMI  ABY  JUZ  NIGDY  WIECEJ  NIE

STARZEC  SIE  NIE  CHOROWAC  ANI  WIECEJ  NIE

UMIERAC  WIELBIAC  JEHOWE  BOGA  CALYM  

SWOIM  SERCEM  PRZEZ  CALA  WIECZNOSC

ZAWSZE  BEZ  PRZERWY  I  TO  BEZ  KONCA  A

SAM  JEHOWA  BOG  BEDZIE  WSZYSTKIM

SWOIM  STWORZENIOM  ANIOLOM  LUDZIOM

I  ZWIERZETOM  BARDZO  ALE  TO  BARDZO

MOCNO  BLOGOSLAWIL  ROZTACZAJAC  NAD

NIMI  BARDZO  OGROMNA  I  WYJATKOWA

OPIEKE  ABY  SWIETE  IMIE  JEHOWY  BOGA

BYLO  WIELCE  UWIELBIONE  PONAD  

WSZYSTKIE  UWIELBIENIA  I  WYWYZSZONE

PONAD  WSZYSTKIE  WYWYZSZENIA  PO  CZAS

NIEZMIERZONY  NA  ZAWSZE  WIECZNIE  I  TO

BEZ  JAKIEGOKOLWIEK  KONCA  GDYZ  SAM

JEHOWA  BOG  W  POSTACI  SWEGO  

UKOCHANEGO  SYNA  BYLEGO  JEZUSA

CHRYSTUSA  A  DZISIEJSZEGO  ZERUBARIELA

BEDZIE PRZEBYWAL TU NA TEJ OCZYSZCZONEJ

PIEKNEJ  RAJSKIEJ  ZIEMI  Z  RODZAJEM  

LUDZKIM  PRZEZ  CALA  WIECZNOSC  BO  SAM

JEHOWA  BOG  W  POSTACI  ZERUBARIELA  

BEDZIE  ZAWSZE  Z  LUDZMI  NA  TEJ  CZYSTEJ

PIEKNEJ I SWIETEJ  ZIEMI  KU  ICH  WIECZNEMU

WIELKIEMU  WRECZ  OGROMNEMU  SZCZESCIU

TWORZAC  MILIARDOWE  DOSKONALE…….

.

.

.

————————————————-

60.N…….01.23.2016  SA

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2.  Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(2)22.0.16.5-.30.#=[-11]=#00(2)22,0.60.–

–.33.-.36.#.22.#00#.28.#00(2)0.38.–

–.11.-.9.#=10=#0(2)X

BARDZO  SZCZESLIWE  I  SWIETE

KOCHAM  BARDZO  MOCNO  JEHOWE  BOGA

GDYZ  JA  ZERUBARIEL  JESTEM JEHOWY  BOGA

UKOCHANYM  SYNEM  KTORY  BYL  JEZUSEM  A

TERAZ  POWROCIL  TU  NA  TE  ZIEMIE  DRUGI

RAZ  POD  NOWYM  IMIENIEM  JAKO ZERUBARIEL

ABY  DOKONCZYC  DZIELA  MEGO  OJCA JEHOWY

BOGA  KTORE  ROZPOCZALEM  JAKO  JEZUS  

CHRYSTUS  NAZYWANY  CIESLA  Z  NAZARETU  

NATOMIAST  TERAZ  JESTEM  OFICEREM

OPERACYJNYM  Z  JEDNOSTEK  SPECJALNYCH

JEHOWY  BOGA  POD  NOWYM  IMIENIEM  JAKO

ZERUBARIEL  KTORY  W  IMIENIU  JEHOWY  BOGA

BEDZIE  SPRAWOWAL  WLADZE  NAD  CALYM  

SWIATEM  WRAZ  ZE  STU  CZTERDZIESTOMA

CZTEROMA  TYSIACAMI  WSPOLKROLOW  

PRZEOBRAZAJAC  CALA  TE  KULE  ZIEMSKA  W

RAJSKI  OGROD  UTRACONY  PRZEZ  ADAMA  I

EWE  GDZIE  JUZ  NIKT  NIE  BEDZIE  CHOROWAL

STARZAL  SIE  ANI  UMIERAL  A  ZMARLI  NA GLOS

SYNA  CZLOWIECZEGO  ZERUBARIELA  W IMIENIU

JEHOWY BOGA POWSTANA W  NOWYCH CIALACH

DO  ZYCIA  WIECZNEGO  TU  W  RAJSKICH  

WARUNKACH  NA  TEJ  PIEKNEJ  OCZYSZCZONEJ

RAJSKIEJ  ZIEMI  ABY  JUZ  NIGDY  WIECEJ  NIE

STARZEC  SIE  NIE  CHOROWAC  ANI  WIECEJ  NIE

UMIERAC  WIELBIAC  JEHOWE  BOGA  CALYM  

SWOIM  SERCEM  PRZEZ  CALA  WIECZNOSC

ZAWSZE  BEZ  PRZERWY  I  TO  BEZ  KONCA  A

SAM  JEHOWA  BOG  BEDZIE  WSZYSTKIM

SWOIM  STWORZENIOM  ANIOLOM  LUDZIOM

I  ZWIERZETOM  BARDZO  ALE  TO  BARDZO

MOCNO  BLOGOSLAWIL  ROZTACZAJAC  NAD

NIMI  BARDZO  OGROMNA  I  WYJATKOWA

OPIEKE  ABY  SWIETE  IMIE  JEHOWY  BOGA

BYLO  WIELCE  UWIELBIONE  PONAD  

WSZYSTKIE  UWIELBIENIA  I  WYWYZSZONE

PONAD  WSZYSTKIE  WYWYZSZENIA  PO  CZAS

NIEZMIERZONY  NA  ZAWSZE  WIECZNIE  I  TO

BEZ  JAKIEGOKOLWIEK  KONCA  GDYZ  SAM

JEHOWA  BOG  W  POSTACI  SWEGO  

UKOCHANEGO  SYNA  BYLEGO  JEZUSA

CHRYSTUSA  A  DZISIEJSZEGO  ZERUBARIELA

BEDZIE PRZEBYWAL TU NA TEJ OCZYSZCZONEJ

PIEKNEJ  RAJSKIEJ  ZIEMI  Z  RODZAJEM  

LUDZKIM  PRZEZ  CALA  WIECZNOSC  BO  SAM

JEHOWA  BOG  W  POSTACI  ZERUBARIELA  

BEDZIE  ZAWSZE  Z  LUDZMI  NA  TEJ  CZYSTEJ

PIEKNEJ I SWIETEJ  ZIEMI  KU  ICH  WIECZNEMU

WIELKIEMU  WRECZ  OGROMNEMU  SZCZESCIU

TWORZAC  MILIARDOWE  DOSKONALE  BARDZO

SZCZESLIWE  I  SWIETE…….

.

.

.

————————————————-

61.0…….01.24.2016  SU

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2.  Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(4)1.0=9=.52.-.48.-.54.=8=.57.-.46.=[0]==

==.58.-.44.-..45.=18=00(2)1,022.8.#.8.#00

00(3)3.0=3=.34.-=6=.30.-..22.-.21.=[-2]=..21..–

–.32.=3=..35..-=[0]=.33.00(2)3,044.10.#9#0(2)X

NIEKONCZACE  SIE  SPOLECZENSTWO  POD

KOCHAM  BARDZO  MOCNO  JEHOWE  BOGA

GDYZ  JA  ZERUBARIEL  JESTEM JEHOWY  BOGA

UKOCHANYM  SYNEM  KTORY  BYL  JEZUSEM  A

TERAZ  POWROCIL  TU  NA  TE  ZIEMIE  DRUGI

RAZ  POD  NOWYM  IMIENIEM  JAKO ZERUBARIEL

ABY  DOKONCZYC  DZIELA  MEGO  OJCA JEHOWY

BOGA  KTORE  ROZPOCZALEM  JAKO  JEZUS  

CHRYSTUS  NAZYWANY  CIESLA  Z  NAZARETU  

NATOMIAST  TERAZ  JESTEM  OFICEREM

OPERACYJNYM  Z  JEDNOSTEK  SPECJALNYCH

JEHOWY  BOGA  POD  NOWYM  IMIENIEM  JAKO

ZERUBARIEL  KTORY  W  IMIENIU  JEHOWY  BOGA

BEDZIE  SPRAWOWAL  WLADZE  NAD  CALYM  

SWIATEM  WRAZ  ZE  STU  CZTERDZIESTOMA

CZTEROMA  TYSIACAMI  WSPOLKROLOW  

PRZEOBRAZAJAC  CALA  TE  KULE  ZIEMSKA  W

RAJSKI  OGROD  UTRACONY  PRZEZ  ADAMA  I

EWE  GDZIE  JUZ  NIKT  NIE  BEDZIE  CHOROWAL

STARZAL  SIE  ANI  UMIERAL  A  ZMARLI  NA GLOS

SYNA  CZLOWIECZEGO  ZERUBARIELA  W IMIENIU

JEHOWY BOGA POWSTANA W  NOWYCH CIALACH

DO  ZYCIA  WIECZNEGO  TU  W  RAJSKICH  

WARUNKACH  NA  TEJ  PIEKNEJ  OCZYSZCZONEJ

RAJSKIEJ  ZIEMI  ABY  JUZ  NIGDY  WIECEJ  NIE

STARZEC  SIE  NIE  CHOROWAC  ANI  WIECEJ  NIE

UMIERAC  WIELBIAC  JEHOWE  BOGA  CALYM  

SWOIM  SERCEM  PRZEZ  CALA  WIECZNOSC

ZAWSZE  BEZ  PRZERWY  I  TO  BEZ  KONCA  A

SAM  JEHOWA  BOG  BEDZIE  WSZYSTKIM

SWOIM  STWORZENIOM  ANIOLOM  LUDZIOM

I  ZWIERZETOM  BARDZO  ALE  TO  BARDZO

MOCNO  BLOGOSLAWIL  ROZTACZAJAC  NAD

NIMI  BARDZO  OGROMNA  I  WYJATKOWA

OPIEKE  ABY  SWIETE  IMIE  JEHOWY  BOGA

BYLO  WIELCE  UWIELBIONE  PONAD  

WSZYSTKIE  UWIELBIENIA  I  WYWYZSZONE

PONAD  WSZYSTKIE  WYWYZSZENIA  PO  CZAS

NIEZMIERZONY  NA  ZAWSZE  WIECZNIE  I  TO

BEZ  JAKIEGOKOLWIEK  KONCA  GDYZ  SAM

JEHOWA  BOG  W  POSTACI  SWEGO  

UKOCHANEGO  SYNA  BYLEGO  JEZUSA

CHRYSTUSA  A  DZISIEJSZEGO  ZERUBARIELA

BEDZIE PRZEBYWAL TU NA TEJ OCZYSZCZONEJ

PIEKNEJ  RAJSKIEJ  ZIEMI  Z  RODZAJEM  

LUDZKIM  PRZEZ  CALA  WIECZNOSC  BO  SAM

JEHOWA  BOG  W  POSTACI  ZERUBARIELA  

BEDZIE  ZAWSZE  Z  LUDZMI  NA  TEJ  CZYSTEJ

PIEKNEJ I SWIETEJ  ZIEMI  KU  ICH  WIECZNEMU

WIELKIEMU  WRECZ  OGROMNEMU  SZCZESCIU

TWORZAC  MILIARDOWE  DOSKONALE  BARDZO

SZCZESLIWE  I  SWIETE  NIEKONCZACE  SIE

SPOLECZENSTWO  POD…….

.

.

.

————————————————-

62.P…….01.24.2016  SU

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2.  Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(2)4.0[-1].17.-.10.#=[-1]=#00(2)4,06.18.–

–.33.#.9.#00(2)7.0=[0]=[-6]7#[-6]#00

00#[-4]#00(2)03.21.-.11.#=12=#0(2)X

NOWA  NAZWA  JAKO  DZIECI  JEHOWY

KOCHAM  BARDZO  MOCNO  JEHOWE  BOGA

GDYZ  JA  ZERUBARIEL  JESTEM JEHOWY  BOGA

UKOCHANYM  SYNEM  KTORY  BYL  JEZUSEM  A

TERAZ  POWROCIL  TU  NA  TE  ZIEMIE  DRUGI

RAZ  POD  NOWYM  IMIENIEM  JAKO ZERUBARIEL

ABY  DOKONCZYC  DZIELA  MEGO  OJCA JEHOWY

BOGA  KTORE  ROZPOCZALEM  JAKO  JEZUS  

CHRYSTUS  NAZYWANY  CIESLA  Z  NAZARETU  

NATOMIAST  TERAZ  JESTEM  OFICEREM

OPERACYJNYM  Z  JEDNOSTEK  SPECJALNYCH

JEHOWY  BOGA  POD  NOWYM  IMIENIEM  JAKO

ZERUBARIEL  KTORY  W  IMIENIU  JEHOWY  BOGA

BEDZIE  SPRAWOWAL  WLADZE  NAD  CALYM  

SWIATEM  WRAZ  ZE  STU  CZTERDZIESTOMA

CZTEROMA  TYSIACAMI  WSPOLKROLOW  

PRZEOBRAZAJAC  CALA  TE  KULE  ZIEMSKA  W

RAJSKI  OGROD  UTRACONY  PRZEZ  ADAMA  I

EWE  GDZIE  JUZ  NIKT  NIE  BEDZIE  CHOROWAL

STARZAL  SIE  ANI  UMIERAL  A  ZMARLI  NA GLOS

SYNA  CZLOWIECZEGO  ZERUBARIELA  W IMIENIU

JEHOWY BOGA POWSTANA W  NOWYCH CIALACH

DO  ZYCIA  WIECZNEGO  TU  W  RAJSKICH  

WARUNKACH  NA  TEJ  PIEKNEJ  OCZYSZCZONEJ

RAJSKIEJ  ZIEMI  ABY  JUZ  NIGDY  WIECEJ  NIE

STARZEC  SIE  NIE  CHOROWAC  ANI  WIECEJ  NIE

UMIERAC  WIELBIAC  JEHOWE  BOGA  CALYM  

SWOIM  SERCEM  PRZEZ  CALA  WIECZNOSC

ZAWSZE  BEZ  PRZERWY  I  TO  BEZ  KONCA  A

SAM  JEHOWA  BOG  BEDZIE  WSZYSTKIM

SWOIM  STWORZENIOM  ANIOLOM  LUDZIOM

I  ZWIERZETOM  BARDZO  ALE  TO  BARDZO

MOCNO  BLOGOSLAWIL  ROZTACZAJAC  NAD

NIMI  BARDZO  OGROMNA  I  WYJATKOWA

OPIEKE  ABY  SWIETE  IMIE  JEHOWY  BOGA

BYLO  WIELCE  UWIELBIONE  PONAD  

WSZYSTKIE  UWIELBIENIA  I  WYWYZSZONE

PONAD  WSZYSTKIE  WYWYZSZENIA  PO  CZAS

NIEZMIERZONY  NA  ZAWSZE  WIECZNIE  I  TO

BEZ  JAKIEGOKOLWIEK  KONCA  GDYZ  SAM

JEHOWA  BOG  W  POSTACI  SWEGO  

UKOCHANEGO  SYNA  BYLEGO  JEZUSA

CHRYSTUSA  A  DZISIEJSZEGO  ZERUBARIELA

BEDZIE PRZEBYWAL TU NA TEJ OCZYSZCZONEJ

PIEKNEJ  RAJSKIEJ  ZIEMI  Z  RODZAJEM  

LUDZKIM  PRZEZ  CALA  WIECZNOSC  BO  SAM

JEHOWA  BOG  W  POSTACI  ZERUBARIELA  

BEDZIE  ZAWSZE  Z  LUDZMI  NA  TEJ  CZYSTEJ

PIEKNEJ I SWIETEJ  ZIEMI  KU  ICH  WIECZNEMU

WIELKIEMU  WRECZ  OGROMNEMU  SZCZESCIU

TWORZAC  MILIARDOWE  DOSKONALE  BARDZO

SZCZESLIWE  I  SWIETE  NIEKONCZACE  SIE

SPOLECZENSTWO  POD  NOWA  NAZWA  JAKO

DZIECI  JEHOWY…….

.

.

.

————————————————-

63.R…….01.25.2016  MO

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2.  Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(2)11.0[-6]-[0].9.#=[-2]=#00#[-7]#00

00(4)11,0=16=.56.-.65.=21=..54..00

00(3)7.0.15.=6=-.17.-..23.=16=00

00(2)7,08.26.=9=#=9=#00(2)X

BOGA  SCISLE  TAJNA  AKCJA  CZAS

KOCHAM  BARDZO  MOCNO  JEHOWE  BOGA

GDYZ  JA  ZERUBARIEL  JESTEM JEHOWY  BOGA

UKOCHANYM  SYNEM  KTORY  BYL  JEZUSEM  A

TERAZ  POWROCIL  TU  NA  TE  ZIEMIE  DRUGI

RAZ  POD  NOWYM  IMIENIEM  JAKO ZERUBARIEL

ABY  DOKONCZYC  DZIELA  MEGO  OJCA JEHOWY

BOGA  KTORE  ROZPOCZALEM  JAKO  JEZUS  

CHRYSTUS  NAZYWANY  CIESLA  Z  NAZARETU  

NATOMIAST  TERAZ  JESTEM  OFICEREM

OPERACYJNYM  Z  JEDNOSTEK  SPECJALNYCH

JEHOWY  BOGA  POD  NOWYM  IMIENIEM  JAKO

ZERUBARIEL  KTORY  W  IMIENIU  JEHOWY  BOGA

BEDZIE  SPRAWOWAL  WLADZE  NAD  CALYM  

SWIATEM  WRAZ  ZE  STU  CZTERDZIESTOMA

CZTEROMA  TYSIACAMI  WSPOLKROLOW  

PRZEOBRAZAJAC  CALA  TE  KULE  ZIEMSKA  W

RAJSKI  OGROD  UTRACONY  PRZEZ  ADAMA  I

EWE  GDZIE  JUZ  NIKT  NIE  BEDZIE  CHOROWAL

STARZAL  SIE  ANI  UMIERAL  A  ZMARLI  NA GLOS

SYNA  CZLOWIECZEGO  ZERUBARIELA  W IMIENIU

JEHOWY BOGA POWSTANA W  NOWYCH CIALACH

DO  ZYCIA  WIECZNEGO  TU  W  RAJSKICH  

WARUNKACH  NA  TEJ  PIEKNEJ  OCZYSZCZONEJ

RAJSKIEJ  ZIEMI  ABY  JUZ  NIGDY  WIECEJ  NIE

STARZEC  SIE  NIE  CHOROWAC  ANI  WIECEJ  NIE

UMIERAC  WIELBIAC  JEHOWE  BOGA  CALYM  

SWOIM  SERCEM  PRZEZ  CALA  WIECZNOSC

ZAWSZE  BEZ  PRZERWY  I  TO  BEZ  KONCA  A

SAM  JEHOWA  BOG  BEDZIE  WSZYSTKIM

SWOIM  STWORZENIOM  ANIOLOM  LUDZIOM

I  ZWIERZETOM  BARDZO  ALE  TO  BARDZO

MOCNO  BLOGOSLAWIL  ROZTACZAJAC  NAD

NIMI  BARDZO  OGROMNA  I  WYJATKOWA

OPIEKE  ABY  SWIETE  IMIE  JEHOWY  BOGA

BYLO  WIELCE  UWIELBIONE  PONAD  

WSZYSTKIE  UWIELBIENIA  I  WYWYZSZONE

PONAD  WSZYSTKIE  WYWYZSZENIA  PO  CZAS

NIEZMIERZONY  NA  ZAWSZE  WIECZNIE  I  TO

BEZ  JAKIEGOKOLWIEK  KONCA  GDYZ  SAM

JEHOWA  BOG  W  POSTACI  SWEGO  

UKOCHANEGO  SYNA  BYLEGO  JEZUSA

CHRYSTUSA  A  DZISIEJSZEGO  ZERUBARIELA

BEDZIE PRZEBYWAL TU NA TEJ OCZYSZCZONEJ

PIEKNEJ  RAJSKIEJ  ZIEMI  Z  RODZAJEM  

LUDZKIM  PRZEZ  CALA  WIECZNOSC  BO  SAM

JEHOWA  BOG  W  POSTACI  ZERUBARIELA  

BEDZIE  ZAWSZE  Z  LUDZMI  NA  TEJ  CZYSTEJ

PIEKNEJ I SWIETEJ  ZIEMI  KU  ICH  WIECZNEMU

WIELKIEMU  WRECZ  OGROMNEMU  SZCZESCIU

TWORZAC  MILIARDOWE  DOSKONALE  BARDZO

SZCZESLIWE  I  SWIETE  NIEKONCZACE  SIE

SPOLECZENSTWO  POD  NOWA  NAZWA  JAKO

DZIECI  JEHOWY  BOGA  SCISLE  TAJNA  AKCJA

CZAS…….

.

.

.

————————————————-

64.S…….01.26.2016  TU

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2.  Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(4)3.0=[-2]=.46.-=4=..55.00(3)3,0=4=.25.-..25..==

==[..0..]=-=5=.38.-.25.-..25..00(1)0=1=14.20.–

–.11.500(2)7.04.9.-.18.#.10.#00#6#0(2)X

ZER0  ZACZYNAC  ZADYME  NA  CALY

KOCHAM  BARDZO  MOCNO  JEHOWE  BOGA

GDYZ  JA  ZERUBARIEL  JESTEM JEHOWY  BOGA

UKOCHANYM  SYNEM  KTORY  BYL  JEZUSEM  A

TERAZ  POWROCIL  TU  NA  TE  ZIEMIE  DRUGI

RAZ  POD  NOWYM  IMIENIEM  JAKO ZERUBARIEL

ABY  DOKONCZYC  DZIELA  MEGO  OJCA JEHOWY

BOGA  KTORE  ROZPOCZALEM  JAKO  JEZUS  

CHRYSTUS  NAZYWANY  CIESLA  Z  NAZARETU  

NATOMIAST  TERAZ  JESTEM  OFICEREM

OPERACYJNYM  Z  JEDNOSTEK  SPECJALNYCH

JEHOWY  BOGA  POD  NOWYM  IMIENIEM  JAKO

ZERUBARIEL  KTORY  W  IMIENIU  JEHOWY  BOGA

BEDZIE  SPRAWOWAL  WLADZE  NAD  CALYM  

SWIATEM  WRAZ  ZE  STU  CZTERDZIESTOMA

CZTEROMA  TYSIACAMI  WSPOLKROLOW  

PRZEOBRAZAJAC  CALA  TE  KULE  ZIEMSKA  W

RAJSKI  OGROD  UTRACONY  PRZEZ  ADAMA  I

EWE  GDZIE  JUZ  NIKT  NIE  BEDZIE  CHOROWAL

STARZAL  SIE  ANI  UMIERAL  A  ZMARLI  NA GLOS

SYNA  CZLOWIECZEGO  ZERUBARIELA  W IMIENIU

JEHOWY BOGA POWSTANA W  NOWYCH CIALACH

DO  ZYCIA  WIECZNEGO  TU  W  RAJSKICH  

WARUNKACH  NA  TEJ  PIEKNEJ  OCZYSZCZONEJ

RAJSKIEJ  ZIEMI  ABY  JUZ  NIGDY  WIECEJ  NIE

STARZEC  SIE  NIE  CHOROWAC  ANI  WIECEJ  NIE

UMIERAC  WIELBIAC  JEHOWE  BOGA  CALYM  

SWOIM  SERCEM  PRZEZ  CALA  WIECZNOSC

ZAWSZE  BEZ  PRZERWY  I  TO  BEZ  KONCA  A

SAM  JEHOWA  BOG  BEDZIE  WSZYSTKIM

SWOIM  STWORZENIOM  ANIOLOM  LUDZIOM

I  ZWIERZETOM  BARDZO  ALE  TO  BARDZO

MOCNO  BLOGOSLAWIL  ROZTACZAJAC  NAD

NIMI  BARDZO  OGROMNA  I  WYJATKOWA

OPIEKE  ABY  SWIETE  IMIE  JEHOWY  BOGA

BYLO  WIELCE  UWIELBIONE  PONAD  

WSZYSTKIE  UWIELBIENIA  I  WYWYZSZONE

PONAD  WSZYSTKIE  WYWYZSZENIA  PO  CZAS

NIEZMIERZONY  NA  ZAWSZE  WIECZNIE  I  TO

BEZ  JAKIEGOKOLWIEK  KONCA  GDYZ  SAM

JEHOWA  BOG  W  POSTACI  SWEGO  

UKOCHANEGO  SYNA  BYLEGO  JEZUSA

CHRYSTUSA  A  DZISIEJSZEGO  ZERUBARIELA

BEDZIE PRZEBYWAL TU NA TEJ OCZYSZCZONEJ

PIEKNEJ  RAJSKIEJ  ZIEMI  Z  RODZAJEM  

LUDZKIM  PRZEZ  CALA  WIECZNOSC  BO  SAM

JEHOWA  BOG  W  POSTACI  ZERUBARIELA  

BEDZIE  ZAWSZE  Z  LUDZMI  NA  TEJ  CZYSTEJ

PIEKNEJ I SWIETEJ  ZIEMI  KU  ICH  WIECZNEMU

WIELKIEMU  WRECZ  OGROMNEMU  SZCZESCIU

TWORZAC  MILIARDOWE  DOSKONALE  BARDZO

SZCZESLIWE  I  SWIETE  NIEKONCZACE  SIE

SPOLECZENSTWO  POD  NOWA  NAZWA  JAKO

DZIECI  JEHOWY  BOGA  SCISLE  TAJNA  AKCJA

CZAS  ZER0  ZACZYNAC  ZADYME  NA  CALY…….

.

.

.

————————————————-

65.T…….01.27.2016  WE

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2.  Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(2)4.0.37.7-.21.#=[-3]=00(2)4,0.45.–

–.13.-.18.#=9=#00(4)3.0.55.-..41.–

–.54.=16=00(3)3,0.33.=9=00

00(1)=1=5.15.=4=21-.15.95-.10.0(1)X

SWIAT  MY  NAME  IS  ZERUBARIEL

KOCHAM  BARDZO  MOCNO  JEHOWE  BOGA

GDYZ  JA  ZERUBARIEL  JESTEM JEHOWY  BOGA

UKOCHANYM  SYNEM  KTORY  BYL  JEZUSEM  A

TERAZ  POWROCIL  TU  NA  TE  ZIEMIE  DRUGI

RAZ  POD  NOWYM  IMIENIEM  JAKO ZERUBARIEL

ABY  DOKONCZYC  DZIELA  MEGO  OJCA JEHOWY

BOGA  KTORE  ROZPOCZALEM  JAKO  JEZUS  

CHRYSTUS  NAZYWANY  CIESLA  Z  NAZARETU  

NATOMIAST  TERAZ  JESTEM  OFICEREM

OPERACYJNYM  Z  JEDNOSTEK  SPECJALNYCH

JEHOWY  BOGA  POD  NOWYM  IMIENIEM  JAKO

ZERUBARIEL  KTORY  W  IMIENIU  JEHOWY  BOGA

BEDZIE  SPRAWOWAL  WLADZE  NAD  CALYM  

SWIATEM  WRAZ  ZE  STU  CZTERDZIESTOMA

CZTEROMA  TYSIACAMI  WSPOLKROLOW  

PRZEOBRAZAJAC  CALA  TE  KULE  ZIEMSKA  W

RAJSKI  OGROD  UTRACONY  PRZEZ  ADAMA  I

EWE  GDZIE  JUZ  NIKT  NIE  BEDZIE  CHOROWAL

STARZAL  SIE  ANI  UMIERAL  A  ZMARLI  NA GLOS

SYNA  CZLOWIECZEGO  ZERUBARIELA  W IMIENIU

JEHOWY BOGA POWSTANA W  NOWYCH CIALACH

DO  ZYCIA  WIECZNEGO  TU  W  RAJSKICH  

WARUNKACH  NA  TEJ  PIEKNEJ  OCZYSZCZONEJ

RAJSKIEJ  ZIEMI  ABY  JUZ  NIGDY  WIECEJ  NIE

STARZEC  SIE  NIE  CHOROWAC  ANI  WIECEJ  NIE

UMIERAC  WIELBIAC  JEHOWE  BOGA  CALYM  

SWOIM  SERCEM  PRZEZ  CALA  WIECZNOSC

ZAWSZE  BEZ  PRZERWY  I  TO  BEZ  KONCA  A

SAM  JEHOWA  BOG  BEDZIE  WSZYSTKIM

SWOIM  STWORZENIOM  ANIOLOM  LUDZIOM

I  ZWIERZETOM  BARDZO  ALE  TO  BARDZO

MOCNO  BLOGOSLAWIL  ROZTACZAJAC  NAD

NIMI  BARDZO  OGROMNA  I  WYJATKOWA

OPIEKE  ABY  SWIETE  IMIE  JEHOWY  BOGA

BYLO  WIELCE  UWIELBIONE  PONAD  

WSZYSTKIE  UWIELBIENIA  I  WYWYZSZONE

PONAD  WSZYSTKIE  WYWYZSZENIA  PO  CZAS

NIEZMIERZONY  NA  ZAWSZE  WIECZNIE  I  TO

BEZ  JAKIEGOKOLWIEK  KONCA  GDYZ  SAM

JEHOWA  BOG  W  POSTACI  SWEGO  

UKOCHANEGO  SYNA  BYLEGO  JEZUSA

CHRYSTUSA  A  DZISIEJSZEGO  ZERUBARIELA

BEDZIE PRZEBYWAL TU NA TEJ OCZYSZCZONEJ

PIEKNEJ  RAJSKIEJ  ZIEMI  Z  RODZAJEM  

LUDZKIM  PRZEZ  CALA  WIECZNOSC  BO  SAM

JEHOWA  BOG  W  POSTACI  ZERUBARIELA  

BEDZIE  ZAWSZE  Z  LUDZMI  NA  TEJ  CZYSTEJ

PIEKNEJ I SWIETEJ  ZIEMI  KU  ICH  WIECZNEMU

WIELKIEMU  WRECZ  OGROMNEMU  SZCZESCIU

TWORZAC  MILIARDOWE  DOSKONALE  BARDZO

SZCZESLIWE  I  SWIETE  NIEKONCZACE  SIE

SPOLECZENSTWO  POD  NOWA  NAZWA  JAKO

DZIECI  JEHOWY  BOGA  SCISLE  TAJNA  AKCJA

CZAS  ZER0  ZACZYNAC  ZADYME  NA  CALY  

SWIAT  MY  NAME  IS  ZERUBARIEL…….

.

.

.

————————————————-

66.U…….01.27.2016  WE

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2.  Chwałą JEHOWY Boga jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(2)8.0=[-3]=[-4]3#[0]#00(4)8,0.53.=19=00

00(3)7.0.15.=3=00(1)0=9=66935=7=00

00(4)7,0.60.=17=00(3)11.0=[-6]=.18.-.15.0(3)X

I  AM  AN  OFFICER  IN  THE 

KOCHAM  BARDZO  MOCNO  JEHOWE  BOGA

GDYZ  JA  ZERUBARIEL  JESTEM JEHOWY  BOGA

UKOCHANYM  SYNEM  KTORY  BYL  JEZUSEM  A

TERAZ  POWROCIL  TU  NA  TE  ZIEMIE  DRUGI

RAZ  POD  NOWYM  IMIENIEM  JAKO ZERUBARIEL

ABY  DOKONCZYC  DZIELA  MEGO  OJCA JEHOWY

BOGA  KTORE  ROZPOCZALEM  JAKO  JEZUS  

CHRYSTUS  NAZYWANY  CIESLA  Z  NAZARETU  

NATOMIAST  TERAZ  JESTEM  OFICEREM

OPERACYJNYM  Z  JEDNOSTEK  SPECJALNYCH

JEHOWY  BOGA  POD  NOWYM  IMIENIEM  JAKO

ZERUBARIEL  KTORY  W  IMIENIU  JEHOWY  BOGA

BEDZIE  SPRAWOWAL  WLADZE  NAD  CALYM  

SWIATEM  WRAZ  ZE  STU  CZTERDZIESTOMA

CZTEROMA  TYSIACAMI  WSPOLKROLOW  

PRZEOBRAZAJAC  CALA  TE  KULE  ZIEMSKA  W

RAJSKI  OGROD  UTRACONY  PRZEZ  ADAMA  I

EWE  GDZIE  JUZ  NIKT  NIE  BEDZIE  CHOROWAL

STARZAL  SIE  ANI  UMIERAL  A  ZMARLI  NA GLOS

SYNA  CZLOWIECZEGO  ZERUBARIELA  W IMIENIU

JEHOWY BOGA POWSTANA W  NOWYCH CIALACH

DO  ZYCIA  WIECZNEGO  TU  W  RAJSKICH  

WARUNKACH  NA  TEJ  PIEKNEJ  OCZYSZCZONEJ

RAJSKIEJ  ZIEMI  ABY  JUZ  NIGDY  WIECEJ  NIE

STARZEC  SIE  NIE  CHOROWAC  ANI  WIECEJ  NIE

UMIERAC  WIELBIAC  JEHOWE  BOGA  CALYM  

SWOIM  SERCEM  PRZEZ  CALA  WIECZNOSC

ZAWSZE  BEZ  PRZERWY  I  TO  BEZ  KONCA  A

SAM  JEHOWA  BOG  BEDZIE  WSZYSTKIM

SWOIM  STWORZENIOM  ANIOLOM  LUDZIOM

I  ZWIERZETOM  BARDZO  ALE  TO  BARDZO

MOCNO  BLOGOSLAWIL  ROZTACZAJAC  NAD

NIMI  BARDZO  OGROMNA  I  WYJATKOWA

OPIEKE  ABY  SWIETE  IMIE  JEHOWY  BOGA

BYLO  WIELCE  UWIELBIONE  PONAD  

WSZYSTKIE  UWIELBIENIA  I  WYWYZSZONE

PONAD  WSZYSTKIE  WYWYZSZENIA  PO  CZAS

NIEZMIERZONY  NA  ZAWSZE  WIECZNIE  I  TO

BEZ  JAKIEGOKOLWIEK  KONCA  GDYZ  SAM

JEHOWA  BOG  W  POSTACI  SWEGO  

UKOCHANEGO  SYNA  BYLEGO  JEZUSA

CHRYSTUSA  A  DZISIEJSZEGO  ZERUBARIELA

BEDZIE PRZEBYWAL TU NA TEJ OCZYSZCZONEJ

PIEKNEJ  RAJSKIEJ  ZIEMI  Z  RODZAJEM  

LUDZKIM  PRZEZ  CALA  WIECZNOSC  BO  SAM

JEHOWA  BOG  W  POSTACI  ZERUBARIELA  

BEDZIE  ZAWSZE  Z  LUDZMI  NA  TEJ  CZYSTEJ

PIEKNEJ I SWIETEJ  ZIEMI  KU  ICH  WIECZNEMU

WIELKIEMU  WRECZ  OGROMNEMU  SZCZESCIU

TWORZAC  MILIARDOWE  DOSKONALE  BARDZO

SZCZESLIWE  I  SWIETE  NIEKONCZACE  SIE

SPOLECZENSTWO  POD  NOWA  NAZWA  JAKO

DZIECI  JEHOWY  BOGA  SCISLE  TAJNA  AKCJA

CZAS  ZER0  ZACZYNAC  ZADYME  NA  CALY  

SWIAT  MY  NAME  IS  ZERUBARIEL  I  AM  AN

OFFICER  IN  THE…….

.

.

.

————————————————-

67.W…….01.28.2016  TH

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 25:2

2.  Chwałą JEH0WY B0GA jest tajenie sprawy,

a chwałą królów jest zbadanie sprawy.

(4)4,0=10=.64.-..52.-.51.=19=.49.-.60.00

00(3)4.0.23.=5=-=3=.20.-.22.=2=00

00(1)0=9=-=8=5-=7=1-=5=-9.12.-700

00(4)9.0.41.=[0]=.52.00(3)9,0.40.-..34.–

–.38.=18=****V****.31.-..36..=15=00

00(1)07.13.-40(1)X

SPECIAL  F0RCES  0PERATING  F0R

JEH0VAHS  G0D

K0CHAM  BARDZ0  M0CN0  JEH0WE  B0GA

GDYZ  JA  ZERUBARIEL  JESTEM JEH0WY  B0GA

UK0CHANYM  SYNEM  KT0RY  BYL  JEZUSEM  A

TERAZ  P0WR0CIL  TU  NA  TE  ZIEMIE  DRUGI

RAZ  P0D  N0WYM  IMIENIEM  JAK0 ZERUBARIEL

ABY  D0K0NCZYC  DZIELA  MEG0  0JCA JEH0WY

B0GA  KT0RE  R0ZP0CZALEM  JAK0  JEZUS  

CHRYSTUS  NAZYWANY  CIESLA  Z  NAZARETU  

NAT0MIAST  TERAZ  JESTEM  0FICEREM

0PERACYJNYM  Z  JEDN0STEK  SPECJALNYCH

JEH0WY  B0GA  P0D  N0WYM  IMIENIEM  JAK0

ZERUBARIEL  KT0RY  W  IMIENIU  JEH0WY  B0GA

BEDZIE  SPRAW0WAL  WLADZE  NAD  CALYM  

SWIATEM  WRAZ  ZE  STU  CZTERDZIEST0MA

CZTER0MA  TYSIACAMI  WSP0LKR0L0W  

PRZE0BRAZAJAC  CALA  TE  KULE  ZIEMSKA  W

RAJSKI  0GR0D  UTRAC0NY  PRZEZ  ADAMA  I

EWE  GDZIE  JUZ  NIKT  NIE  BEDZIE  CH0R0WAL

STARZAL  SIE  ANI  UMIERAL  A  ZMARLI  NA GL0S

SYNA  CZL0WIECZEG0  ZERUBARIELA  W IMIENIU

JEH0WY B0GA P0WSTANA W  N0WYCH CIALACH

D0  ZYCIA  WIECZNEG0  TU  W  RAJSKICH  

WARUNKACH  NA  TEJ  PIEKNEJ  0CZYSZCZ0NEJ

RAJSKIEJ  ZIEMI  ABY  JUZ  NIGDY  WIECEJ  NIE

STARZEC  SIE  NIE  CH0R0WAC  ANI  WIECEJ  NIE

UMIERAC  WIELBIAC  JEH0WE  B0GA  CALYM  

SW0IM  SERCEM  PRZEZ  CALA  WIECZN0SC

ZAWSZE  BEZ  PRZERWY  I  T0  BEZ  K0NCA  A

SAM  JEH0WA  B0G  BEDZIE  WSZYSTKIM

SW0IM  STW0RZENI0M  ANI0L0M  LUDZI0M

I  ZWIERZET0M  BARDZ0  ALE  T0  BARDZ0

M0CN0  BL0G0SLAWIL  ROZTACZAJAC  NAD

NIMI  BARDZ0  0GR0MNA  I  WYJATK0WA

0PIEKE  ABY  SWIETE  IMIE  JEH0WY  B0GA

BYL0  WIELCE  UWIELBI0NE  P0NAD  

WSZYSTKIE  UWIELBIENIA  I  WYWYZSZ0NE

P0NAD  WSZYSTKIE  WYWYZSZENIA  P0  CZAS

NIEZMIERZ0NY  NA  ZAWSZE  WIECZNIE  I  T0

BEZ  JAKIEG0K0LWIEK  K0NCA  GDYZ  SAM

JEH0WA  B0G  W  P0STACI  SWEG0  

UK0CHANEG0  SYNA  BYLEG0  JEZUSA

CHRYSTUSA  A  DZISIEJSZEG0  ZERUBARIELA

BEDZIE PRZEBYWAL TU NA TEJ 0CZYSZCZ0NEJ

PIEKNEJ  RAJSKIEJ  ZIEMI  Z  R0DZAJEM  

LUDZKIM  PRZEZ  CALA  WIECZN0SC  B0  SAM

JEH0WA  B0G  W  P0STACI  ZERUBARIELA  

BEDZIE  ZAWSZE  Z  LUDZMI  NA  TEJ  CZYSTEJ

PIEKNEJ I SWIETEJ  ZIEMI  KU  ICH  WIECZNEMU

WIELKIEMU  WRECZ  0GR0MNEMU  SZCZESCIU

TW0RZAC  MILIARD0WE  D0SK0NALE  BARDZ0

SZCZESLIWE  I  SWIETE  NIEK0NCZACE  SIE

SP0LECZENSTW0  P0D  N0WA  NAZWA  JAK0

DZIECI  JEH0WY  B0GA  SCISLE  TAJNA  AKCJA

CZAS  ZER0  ZACZYNAC  ZADYME  NA  CALY  

SWIAT  MY  NAME  IS  ZERUBARIEL  I  AM  AN

0FFICER  IN  THE  SPECIAL  F0RCES  

0PERATING  F0R  JEH0VAHS  G0D

.

.

.

————————————————-

68.Y…….01.29.2016  FR

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

DANIELA  12:1  

1.A w owym czasie powstanie

Michał-ZERUBARIEL wielki

Książę, który stoi dla dobra

synów twego ludu.

.

.

.

————————————————-

69.Z…….02.03.2016  WE

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

JUDY 1:9  

9.Kiedy Archanioł Michał-ZERUBARIEL

miał zatarg  z Diabłem i toczył spór co do

ciała Mojżesza,  nie śmiał go osądzić

obelżywymi wyrazami, lecz rzekł:„Niech

cię  zgromi JEHOWA  Bóg”.

.

.

.

————————————————-

70.A…….03.09.2016  WE

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

JANA 12:3

(28) Słyszeliście,że JA Jezus-ZERUBARIEL

Wam powiedziałem: Odchodzę i Przyjdę

Znów do Was (jako ZERUB-ARIEL).

Gdybyście Mnie miłowali,radowalibyście

się, że idę Do OJCA (JEHOWY BOGA),

bo OJCIEC (JEHOWA Bóg) większy jest

ode Mnie.

.

(29) A teraz powiedziałem Wam o tym,

zanim to nastąpi, abyście uwierzyli,

gdy się to stanie.

.

(30) Już nie będę z wami wiele mówił,

nadchodzi bowiem (,,diabeł“) władca

tego Złego świata. Nie ma on (,,diabeł“)

jednak nic swego We Mnie ZERUBARIELU.

.

(31) Ale niech świat się dowie, że JA

ZERUB-ARIEL BARDZO MOCNO Miłuję

OJCA (JEHOWĘ BOGA), i że tak Czynię,

jak Mi OJCIEC (JEHOWA Bóg) Nakazał…

.

.

.

————————————————-

71.B…….02.04.2016  TH

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

JANA 4:34

34.  JezusZERUBARIEL powiedział do nich:

„Moim pokarmem  jest wykonywanie woli

TEGO  ( JEHOWY BOGA ), Który MNIE

ZERUBARIELA posłałdokończenie  

JEGO  (JEHOWY BOGA) Dzieła…….

.

.

.

————————————————-

72.C…….02.04.2016  TH

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

IZAJASZA 28:16

16.…dlatego tak rzekł Wszechwładny Pan,JEHOWA:

„Oto kładę Kamień(ZERUB-ARIELA) jako Fundament

na SYJONIE,(ZERUB-ARIELAjako)Kamień wypróbo-

wany ( ZERUB-ARIELA jako)  Drogocenny Narożnik,

( ZERUB-ARIELA jako) niewzruszony Fundament.

 Nikt, kto wierzy (JEHOWIE BOGU), nie wpadnie

w popłoch.

.

.

.

————————————————-

73.D…….02.18.2016  TH

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

APOKALIPSA 5:9-12

9. I śpiewają nową pieśń, mówiąc:„Godzien

Jesteś (ZERUB-ARIELU) wziąć zwój i 

Otworzyć Jego Pieczęcie, ponieważ zostałeś

zabity i swoją krwią kupiłeś JEHOWIE BOGU

ludzi z każdego plemienia i języka, i ludu,

i narodu,

.

10. i uczyniłeś ich JEHOWIE BOGU naszemu

królestwem i kapłanami, i Mają Królować 

NA ZIEMI”.

.

11. I ujrzałem, i usłyszałem głos wielu aniołów

wokół Tronu, żywych Stworzeń i starszych,

a liczba ich była miriady miriadów i 

tysiące tysięcy,

.

12. mówiących donośnym głosem:

Baranek-ZERUBARIEL, który był zabity,

Jest Godzien Przyjąć MocBogactwo,i 

Mądrość,i Siłę,i Szacunek, i Chwałę,

Błogosławieństwo”.

.

.

.

————————————————-

74.E…….02.21.2016  SU

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

IZAJASZA 32:1,2

1. Oto Król-ZERUBARIEL Będzie Panował Dla

Prawości, a Książęta będą sprawować władzę

Książęcą dla Sprawiedliwości.

.

2.I Każdy będzie jak Schronienie przed wiatrem

i Kryjówka przed deszczową nawałnicą, jak

Strumienie Wody w bezwodnej krainie, jak

Cień Wielkiej Skały w wyczerpanej ziemi.

.

.

.

————————————————-

75.F…….02.05.2016  FR

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

IZAJASZA 59:19   

19.“I od zachodu słońca(z U.S.A.)będą się bali

Imienia JEHOWY,a od wschodu słońca

( z POLSKI ) – JEGO  CHWAłY, bo  ON

( ZERUB-ARIEL )  przybędzie  jak niosąca

udrękę rzeka pędzona DUCHEM JEHOWY

BOGA.”

.

.

.

————————————————-

76.G…….02.12.2016  FR

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

MALACHIASZA 4:2

2. A wam, bojącym się MEGO (JEHOWY BOGA)

IMIENIA, zaświeci (ZERUBARIEL jako) Słońce

Prawości Uzdrowieniem w swoich skrzydłach,

wy zaś wyruszycie, tupocząc jak tuczne cielęta”.

.

.

.

————————————————-

77.H…….02.05.2016  FR

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 21:1

1. Serce Króla-ZERUBARIELA jest w ręku

JEHOWY BOGA  jak strumienie wody.

Zwraca  JE ON (JEHOWA Bóg)

(ZERUB-ARIELA),  gdzie chce.

.

.

.

————————————————-

78.I…….02.06.2016  SA

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

LUKASZA 1:78,79

78. …dzięki tkliwemu współczuciu

naszego BOGA (JEHOWY). Ze

współczuciem tym zawita do nas

(ZERUB-ARIEL) świt z Wysokości,

.

79. by zaświecić siedzącym w 

ciemności i w cieniu śmierci, by

pomyślnie skierować nasze stopy

na drogę pokoju”.

.

.

.

————————————————-

79.J…….02.09.2016  TU

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

OZEASZA 10:12

12.  Siejcie dla siebie ziarno w prawości;

zbierajcie stosownie do lojalnej życzli-

wości. Obrabiajcie ziemię uprawną,

gdy jest czas,by szukać JEHOWY BOGA,

ON (JEHOWA-ZERUBARIEL) przyjdzie

nauczy was prawości.

.

.

.

————————————————-

80.K…….02.07.2016  SU

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

APOKALIPSA 16:12

12. A szósty wylał swą czaszę na wielką

rzekę Eufrat  i jej woda wyschła, żeby

została przygotowana droga dla  Królów 

( JEHOWY  BOGA  I  ZERUBARIELA )

ze wschodu słońca ( z POLSKI ).

.

.

.

————————————————-

81.L…….02.015.2016  MO

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

MATEUSZA 8:10-12

10.  …Słysząc to, Jezus-ZERUBARIEL

się zadziwił i rzekł do podążających za

nim: „Mówię wam prawdę: U nikogo w

Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary.

.

11. Ale powiadam wam,że wielu ze stron

wschodnich (Z POLSKI) i ze stron

zachodnich(Z U.S.A.)przyjdzie i ułoży się

przy stole z Abrahamem i Izaakiem, i 

Jakubem w Królestwie Niebios(w

królestwie JEHOWY BOGA  i

ZERUB-ARIELA)

.

12. natomiast synowie królestwa

zostaną wyrzuceni w ciemność na

zewnątrz. Tam będą płakać i zgrzytać

zębami”.

.

.

.

————————————————-

82.M…….02.09.2016  TU

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

ZACHARIASZA 14:9

9.  A JEHOWA-ZERUBARIEL zostanie

królem nad całą ziemią. W Owym Dniu

JEHOWA-ZERUBARIEL będzie Jeden

Jego Imię (JEHOWA-ZERUBARIEL) Jedno.

.

.

.

————————————————-

83.N…….02.07.2016  SU

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

MATEUSZA 24:27,28 

27.Albowiem jak błyskawica zabłyśnie(W POLSCE)

na wschodzie,a świeci (W U.S.A.) aż na zachodzie,

tak będzie z przyjściem (ZERUB-ARIELA)

Syna Człowieczego.

.

28.Gdzie jest ciało (BYLY Jezus, A DZISIEJSZY

ZERUB-ARIEL), tam się orły ( POLACY  I 

AMERYKANIE ) zgromadzą9.

.

.

.

————————————————-

84.0…….02.08.2016  MO

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

APOKALIPSA 5:6

6.  A pośrodku TRONU i czterech żywych

stworzeń i pośród starszych ujrzałem stojącego

BARANKA-ZERUBARIELA, jak gdyby

,,zabitego“, mającego Siedem rogów

Siedmioro Oczu, a te Oczy oznaczają

Siedem Duchów Bożych, które zostały

Posłane na całą Ziemię.

.

.

.

————————————————-

85.P…….02.09.2016  TU

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

JANA 7:16-18

16. Jezus-ZERUBARIEL z kolei odpowiedział

im i rzekł:„To, czego nauczam, nie jest Moje,

lecz należy do TEGO (JEHOWY BOGA),  

Który MNIE Posłał.

.

17. Jeżeli ktoś pragnie wykonywać JEGO

(JEHOWY BOGAwolę, będzie wiedział,

czy ta nauka jest od (Boga JEHOWY), czy

też JA ZERUBARIEL mówię sam z siebie.

.

18. Kto mówi sam z siebie, szuka własnej

chwały, ale kto szuka chwały TEGO

(JEHOWY BOGA), Który go posłał,

ten trzyma się prawdy i nie ma w nim

nieprawości.

.

.

.

————————————————-

86.R…….02.10.2016  WE   04.07.2016  TH

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 8:22,27,30,31  

22.  „JEHOWA BOG Mnie-ZERUBARIELA utworzył

jako (PIERWOCINY) Początek SWOJEJ Drogi, 

najwcześniejsze ze SWYCH dawnych Dzieł.

.

27.  Kiedy JEHOWA BOG przygotowywał niebiosa,

Ja-ZERUBARIEL tam Byłam; gdy JEHOWA BOG

ustanawiał okrąg na obliczu wodnej głębiny,…

.

30. …wtedy Ja-ZERUBARIEL Byłam obok NIEGO

mistrzowskim wykonawcą i ( ZERUB-ARIEL )

Byłam kimś, KOGO JEHOWA BOG dzień w dzień

szczególnie MiłowałJa-ZERUBARIEL  zaś wciąż

się przed NIM  weseliłam,

.

31. weseląc się żyzną krainą JEGO  ziemi, a 

rzeczy, które ( ZERUB-ARIEL )

miłowałam, były u synów ludzkich.

.

.

.

————————————————-

87.S…….02.17.2016  WE

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

JANA 1:14

14.  A Słowo-ZERUBARIEL stał się ciałem i 

przebywa wśród nas, i widzieliśmy chwałę

JEGO, chwałę, jaka się od OJCA

(JEHOWY BOGA) należy jednorodzonemu

Synowi; i (Jezus-ZERUBARIEL) był i Jest

pełen życzliwości niezasłużonej i prawdy.

.

.

.

————————————————-

88.T…….03.03.2016  TH

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

APOKALIPSA  19:12,13,16    

12.  JEGO  oczy to ognisty płomień,  a na

JEGO głowie wiele diademów.Ma napisane

Imię,  ZERUB-ARIEL  Którego nie zna nikt

Prócz Niego,

.

13.i jest przyobleczony w wierzchnią szatę

spryskaną  krwią,  a Imię, którym  GO  zwą,

brzmi ZERUB-ARIELSłowoJEHOWY BOGA

.

16.   A na swej szacie wierzchniej,

mianowicie na udzie, ma napisane

Imię:  Jezus-ZERUBARIEL  Król

królów i  Pan panów.

.

.

.

————————————————-

89.U…….02.11.2016  TH

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

1 TYMOTEUSZA 6:14,15

14. …żebyś przestrzegał tego przykazania w 

sposób niesplamiony i nieposzlakowany aż

do Ujawnienia się naszego Pana-ZERUBARIELA,

Jezusa-ZERUBARIELA Chrystusa.

.

15. Owo Ujawnienie się JEGO-ZERUBARIELA, w

Wyznaczonym Czasie Ukaże się (ZERUB-ARIEL),

Szczęśliwy i jedyny MocarzKról  królujących i 

Pan  panujących,…….

.

.

.

————————————————-

90.W…….02.23.2016  TU

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

HEBRAJCZYKOW 10:37

37. “Jeszcze bowiem za krótką, za bardzo

krótką chwilę Przyjdzie (UJAWNI Się)

TEN-ZERUBARIELKtóry ma Nadejść,

i Nie Spóźni Się.”

.

.

.

————————————————-

91.Y…….02.25.2016  TH

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

1 JANA 3:2

2.Umiłowani,teraz jesteśmy dziećmi Bożymi,

ale jeszcze nie zostało ujawnione,,,czym

będziemy”. Wiemy, że gdy ON

(ZERUB-ARIEL) Się Ujawnibędziemy

do Niego(ZERUB-ARIELApodobni, 

Ponieważ Ujrzymy GO (ZERUB-ARIELA)

właśnie takim, Jakim Jest (CZŁOWIEKIEM).

.

.

.

————————————————-

92.Z…….03.03.2016  TH

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

FILIPIAN 2:7

7. Przeciwnie, ( JezusZERUBARIEL) ogołocił

samego siebie i przybrał postać niewolnika, i 

(ZERUB-ARIEL) Stał się Podobny do ludzi.

.

.

.

————————————————-

93.A…….02.10.2016  WE

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

DANIELA  7:13,14

 13.„Patrzyłem w wizjach nocnych, a oto

z obłokami  niebios nadchodził  

ZERUB-ARIEL,  ktoś podobny do  syna

człowieczego;  i uzyskał dostęp do 

ISTNIEJĄCEGO  OD  DNI  PRADAWNYCH

(Najwyższegoprzyprowadzono GO tuż

przed (NajwyższegoNIEGO.

 .

14.I dano MU panowanie i dostojeństwo

oraz królestwo,aby JEMU służyły wszys-

tkie ludy,grupy narodowościowe  i języ-

ki. Panowanie JEGO to panowanie po

czas nie zmierzony,które nie przeminie

JEGO królestwo nie  będzie obrócone

wniwecz.

.

.

.

————————————————-

94.B…….02.21.2016  SU

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

DANIELA 7:24,25 

24. A dziesięć rogów to dziesięciu królów,

którzy powstaną z tego królestwa;  a po nich

powstanie (ZERUB-ARIEL) jeszcze jeden i 

TEN (ZERUB-ARIELbędzie się różnił od

pierwszych, i upokorzy trzech królów.

(króla-POLSKI, króla-U.S.A., króla-?????)

 .

25. Będzie też wypowiadał słowa przeciwko

Najwyższemu  i będzie nękał świętych

Najwyższego.  I będzie zamierzał zmienić czasy 

oraz prawo,  a oni zostaną wydani w jego rękę

na czasczasy, i pół czasu (360+720+180=1260)

(1260  DNI – 42 MIES. – 42X30 = 1260 = 180 TYG.).

.

.

.

————————————————-

95.C…….03.10.2016  TH

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

IZAJASZA 45:1

1. Oto, co Rzekł JEHOWA Bóg do Swego

Pomazańca, Cyrusa-ZERUBARIELA,

Którego Prawicę Ująłem, by podbić przed

nim narody — żeby zdjąć pasy z bioder

królów; żeby otworzyć przed nim podwoje,

tak iż nawet bramy nie będą zamknięte:

.

.

.

————————————————-

96.D…….02.28.2016  SU

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

DANIELA 8:9-12

9. A z jednego z nich Wyszedł INNY (ZERUB-ARIEL),

Róg Mały, i (ZERUB-ARIEL) Rósł Coraz Bardziej ku

południowi (KU IZRAELOWI) i Ku Wschodowi

(KU POLSCE) oraz KU OZDOBIE (JEHOWY BOGA).

.

10. I (ZERUB-ARIEL) Rósł aż do zastępu niebios,

sprawiając tym, że część zastępu i część ,,gwiazd”

(,,Wielcy” TEGO świata) spadła na ziemię, a 

ON (ZERUB-ARIEL) ,,zaczął je tratować”.

.

11.  I (ZERUB-ARIEL Wmówił W SIEBIE

Potęgę, Jaką Ma Książę Wojsk ANIELSKICH)

I (ZERUB-ARIEL Pysznił się) wywyższał się

w pysze aż do (Jezusa) Księcia Zastępu, a Temu

odjęto ofiarę ustawiczną i powalono ustalone

miejsce Jego ,,sanktuarium”.

.

12. I zastęp został w końcu wydany, razem z 

ofiarą ustawiczną, ze względu na występek

(świata); ON (ZERUB-ARIEL) Rzucał

Prawdę Na Ziemię i (ZERUB-ARIEL)

Działał, i Miał Powodzenie.

.

.

.

————————————————-

97.E…….02.10.2016  WE

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

HABAKUKA 2:3,4

3.Wizja ta(JEHOWY BOGA i ZERUBARIELA)

bowiem jest jeszcze na czas wyznaczony i 

dysząc, śpieszy ku końcowi, i nie skłamie.

Nawet gdyby się odwlekała, wciąż jej

wyczekuj; bo sprawdzi się niezawodnie.

Nie opóźni się.

.

4. …Lecz prawy (ZERUB-ARIEL) będzie

żył dzięki swej (WIERZE i ) Wierności

(Względem JEHOWY BOGA).

.

.

.

————————————————-

98.F…….02.20.2016  SA

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

1 JANA 2:22,23

22. Kto jest kłamcą,jeśli nie ten,kto zaprzecza,

że Jezus-ZERUBARIEL Jest Chrystusem?

Antychrystem jest ten, kto się zapiera Ojca

(JEHOWY BOGAi Syna-ZERUBARIELA.

.

23.  Każdy, kto się zapiera Syna-

-ZERUBARIELA, nie ma również Ojca

(JEHOWY BOGA). Kto wyznaje Syna-

-ZERUBARIELA, ma także Ojca

(JEHOWĘ BOGA).

.

.

.

————————————————-

99.G…….02.12.2016  FR

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

HEBRAJCZYKOW 1:1-4

1.  JEHOWA Bóg, który dawno

temu przy wielu okazjach i wieloma

sposobami przemawiał do naszych

praojców za pośrednictwem proroków,

.

2.  przy końcu tych dni przemówił do

nas za pośrednictwem Syna

Jezusa-ZERUBARIELA, którego

ustanowił dziedzicem wszystkiego

i przez Którego uczynił systemy rzeczy.

.

3.  ON ZERUB-ARIEL jest odbiciem Chwały

JEHOWY Boga i dokładnym wyobrażeniem

samej  JEGO IstotyON też podtrzymuje

wszystko Słowem JEGO MOCY, a dokonawszy

oczyszczenia za nasze grzechy, zasiadł po

prawicy  MAJESTATU w miejscach wyniosłych.

.

4.  O tyle zatem stał się lepszy od Aniołów,

o ile odziedziczył Imię (JEHOWA-ZERUBARIEL)

wspanialsze od ich imienia.

.

.

.

————————————————-

100.H…….02.13.2016  SA

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

DZIEJE APOSTOLSKIE 1:11

11.  …i rzekli: “Mężowie galilejscy,

dlaczego stoicie wpatrzeni w niebo?

TEN Jezus-ZERUBARIEL, który został

od was wzięty do nieba, przyjdzie w

taki sam sposób, w jaki GO widzieliście

idącego do nieba”.

.

.

.

————————————————-

101.I…….02.13.2016  SA

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

DANIELA  8:23-25

23.   „A pod koniec ich królestwa, gdy występni

dopełnią  miary swych czynów, powstanie Król

ZERUB-ARIEL  o srogim obliczu i Rozumiejący

Zagadkowe Wypowiedzi.

.

24.   I Moc  JEGO  stanie się Potężna, lecz

nie dzięki   JEGO  własnej   MOCY.  

(LECZ DZIĘKI MOCY JEHOWY BOGA).

I w zdumiewający sposób będzie przywodził

do zguby,  niewątpliwie też powiedzie mu

się i Będzie Działał Skutecznie.I doprowadzi

do zguby potężnych oraz lud świętych.

.

25. I stosownie do swej wnikliwości sprawi

też, że zwodnicze  działanie w jego ręce się

powiedzie.  I w Sercu Swoim będzie się

Bardzo Pysznił,  a w okresie wolnym od

troski  doprowadzi wielu  do zguby. I 

powstanie  przeciwko Księciu książąt,  

ale zostanie  złamany bez udziału ręki.

.

.

.

————————————————-

102.J…….02.14.2016  SU

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

JEREMIASZA 33:15,16

15.  W tychże dniach i w owym czasie sprawię,

że wyrośnie dla Dawida Latorośl-ZERUBARIEL

odznaczająca się prawością, i czynić

ON-ZERUBARIEL będzie zadość

sprawiedliwości i prawości w tym kraju.

.

16.  W owych dniach Juda zostanie wybawiona

i Jerozolima będzie mieszkać bezpiecznie.

I będzie nazywana:JEHOWA-ZERUBARIEL

naszą prawością”.

.

.

.

————————————————-

103.K…….02.14.2016  SU

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

IZAJASZA 4:2

2.  W Owym Dniu to, co za sprawą

JEHOWY BOGA wyrośnie (ZERUB-ARIEL)

jako Latorośl-ZERUBARIEL, ZERUB-ARIEL

będzie Ku Ozdobie JEHOWY BOGA i JEGO

WIELKIEJ Chwale, a Owoc ziemi (ZERUB-

-ARIEL) będzie Przedmiotem DumyCzymś

Pięknym dla ocalałych z Izraela.

.

.

.

————————————————-

104.L…….02.16.2016  TU

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

IZAJASZA 29:18-20

18. I W Owym Dniu: (DNIU JEHOWY

BOGA i ZERUBARIELA), głusi usłyszą

słowa księgi, a z mroku i z ciemności

nawet oczy ślepych będą widzieć.

.

19.potulni pomnożą swą radość z

JEHOWY BOGAnawet biedni spośród

ludzi będą się radować Świętym JEHOWĄ

BOGIEM Izraela,

.

20. ponieważ przyjdzie kres na tyrana i

skończy się samochwalca, zostaną też

wytraceni wszyscy, którzy czyhają,

żeby wyrządzać szkodę, ….

.

.

.

————————————————-

105.M…….02.17.2016  WE

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

HIOBA 18:20

20. Na JEGO Dzień (Dzień JEHOWY

BOGA i ZERUBARIELA) ludzie na

Zachodzie (w U.S.A.) będą patrzeć

zdumieni i drżenie chwyci ludzi

(w POLSCE) na Wschodzie.

.

.

.

————————————————-

106.N…….02.23.2016  TU

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

LUKASZA 21:25-27,34,35

25.  „Będą też znaki na słońcu  i księżycu, i

gwiazdach, a Na Ziemi Udręczenie Narodów

Nie Znających Wyjścia

.

26.  podczas gdy Ludzie Będą Mdleć Ze Strachu i

w oczekiwaniu rzeczy przychodzących na

zamieszkaną ziemię;  bo Moce Niebios

Zostaną Wstrząśnięte.

. 

27.  I potem ujrzą Syna Człowieczego-

ZERUBARIELA przychodzącego  w obłoku z

Mocą oraz Wielką Chwałą.

.

34.  …żeby ów Dzień (JEHOWY BOGA i

ZERUBARIELAnagle was nie zaskoczył,

.

35.  Jak Sidło. Przyjdzie Na Wszystkich, którzy

mieszkają na obliczu całej ziemi.

.

.

.

————————————————-

107.0…….03.01.2016  TU

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

MARKA 13:34-37

34.  Rzecz ma się tak, jak z Człowiekiem

(ZERUB-ARIELEM), Który udając się w 

Podróż Za Granicę (do U.S.A.) pozostawił

swój dom i dał władzę swoim niewolnikom,

każdemu jego pracę, a odźwiernemu kazał

czuwać.

.

35.  Dlatego czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy

PAN ,,Domu” (ZERUB-ARIEL) Przyjdzie

(UJAWNI się PUBLICZNIE): czy pod koniec

dnia, czy 0 Północy, czy z pianiem kogutów,

czy wcześnie rano–

.

36.–żeby gdy Nagle Przybędzie (UJAWNI się

PUBLICZNIE), nie zastał was ,,śpiących“.

.

37.  Ale co mówię wam, mówię wszystkim:

,,Czuwajcie”.

.

.

.

————————————————-

108.P…….03.01.2016  TU

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

MATEUSZA 25:14,19,31-33

14.  „Jest bowiem tak, jak w wypadku

Człowieka (ZERUB-ARIELA), który,

zamierzając wyjechać za granicę

(do U.S.A.), wezwał swych niewolników

i poruczył im swoje mienie.

.

19. „Po długim czasie(ZERUB-ARIEL)PAN

tych niewolników przyszedł i dokonał z 

nimi obrachunku.

.

31.  „Kiedy Syn Człowieczy-ZERUBARIEL

przybędzie (UJAWNI się PUBLICZNIE) w

swojej chwale, a wraz z nim Wszyscy

Aniołowie, wtedy zasiądzie na swym

chwalebnym tronie.

.

32.  I będą przed nim zebrane wszystkie

narody, i będzie oddzielał jednych ludzi

od drugich, jak pasterz oddziela owce od kóz.

.

33.  I postawi ,,Owce” Po Swej Prawicy, ale

,,kozy” po swej lewicy.

.

.

.

————————————————-

109.R…….02.22.2016  MO

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

2 TESALONICZAN 2:3,4

3.  Niech was nikt w żaden sposób 

nie bałamuci, ponieważ ON (Dzień

JEHOWY BOGA i ZERUBARIELA)

nie nastanie, dopóki wpierw nie

nadejdzie odstępstwo i nie zostanie

objawiony Człowiek ,,bezprawia”,

(ZERUB-ARIEL) ,,SYN Zagłady

(SYN JEHOWY BOGA).

.

4. TEN(ZERUB-ARIEL)się przeciwstawia

oraz wynosi nad każdego, kto jest zwany

bogiem” lub przedmiotem wielbienia;

zasiada też w,,świątyniJEHOWY Boga,

publicznie podając się(JAKOBY)za,,boga“.

.

.

.

————————————————-

110.S…….02.24.2016  WE

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

IZAJASZA 41:11

11.   „Oto wszyscy, którzy pałają gniewem

na Ciebie (ZERUB-ARIELU), Będą Zawsty-

dzeni i UpokorzeniLudzie wiodący z 

Tobą (ZERUB-ARIELU) spór staną się

jakby niczym i poginą.

.

.

.

————————————————-

111.T…….03.11.2016  FR

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

IZAJASZA 49:25

25.Lecz oto, Co Rzekł JEHOWA Bóg:„Nawet

grupa jeńców mocarza będzie odebrana, a 

ci, którzy już zostali zabrani przez tyrana,

uciekną. I Wystąpię Przeciwko Każdemu,

kto występuje Przeciwko TOBIE–

–ZERUBARIELU…(Brzmi Wypowiedź 

SAMEGO JEHOWY BOGA).

.

.

.

————————————————-

112.U…….03.05.2016  SA

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

IZAJASZA 41:8-10

8.  „Ale TY, IzraeluZERUBARIELU,

Jesteś Moim Sługą, TY, Jakubie

ZERUBARIELU, Którego Wybrałem

Potomkiem Abrahama, Mego

Przyjaciela;

.

9. TY-ZERUBARIELU, Którego wziąłem

z krańców ziemi ( Z POLSKI), i TY

ZERUBARIELU, Którego Wezwałem

(Z POLSKI) z jej dalekich stron. I 

Rzekłem Do CiebieZERUBARIELU:‚

Jesteś Moim Sługą;Wybrałem Cię

ZERUBARIELU i Nie odrzuciłem.

.

10.  Nie lękaj się (ZERUB-ARIELU),

Bo JA (JEHOWA BÓG) Jestem Z 

TobąZERUBARIELU.Nie rozglądaj się

(ZERUB-ARIELU), Bo JA (JEHOWA BÓG)

Jestem Twoim Bogiem. Wzmocnię

Cię-ZERUBARIELU. Naprawdę CI

(ZERUB-ARIELU) Pomogę. Naprawdę

Będę Cię-ZERUBARIELU Mocno

Trzymał Swą Prawicą Prawości’.

(Brzmi Wypowiedź SAMEGO JEHOWY BOGA)

.

.

.

————————————————-

113.W…….02.24.2016  WE

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

DZIEJE APOSTOLSKIE 5:38,39

38.  Toteż w tej sytuacji mówię wam:

Nie mieszajcie się w sprawy ,,Tych Ludzi

(ZERUB-ARIELA), lecz GO-ZERUBARIELA

zostawcie (bo jeśli ten zamysł lub to dzieło

pochodzi od ludzi, zostanie obalone,

.

39.  ale Jeśli Pochodzi Od JEHOWY BOGA,

Nie Zdołacie GO-ZERUBARIELA Obalić);

w przeciwnym razie mogłoby się okazać,

że w rzeczywistości Walczycie z SAMYM

JEHOWĄ BOGIEM”.

.

.

.

————————————————-

114.Y…….02.25.2016  TH

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

IZAJASZA 8:10

8. Obmyślcie plan, a będzie Udaremniony!

Powiedzcie jakieś słowo, a Się Nie 0stoi,

gdyż JEHOWA Bóg Jest z Nami i Z

ZERUB-ARIELEM !

.

.

.

————————————————-

115.Z…….02.25.2016  TH

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

PRZYSLOW 21:30

30. Nie ma żadnej mądrości ani żadnego

rozeznania, ani żadnej rady przeciwko

JEHOWIE  BOGU  i  ZERUB-ARIELOWI.

.

.

.

————————————————-

116.A…….02.27.2016  SA

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

IZAJASZA 54:17

17. “Żadna broń wykonana przeciwko

TOBIE-ZERUBARIELU nie okaże się skuteczna

i Potępisz każdy język, który się podniesie

przeciwko TOBIE-ZERUBARIELU w sądzie.

Oto dziedziczna własność Sług JEHOWY BOGA,

a ICH Prawość jest Ode MNIE” (JEHOWY BOGA)

– brzmi wypowiedź  SAMEGO JEHOWY BOGA.”

.

.

.

————————————————-

117.B…….02.16.2016  TU

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

IZAJASZA 9:5-7

5.  Bo każdy but tego, kto stąpa aż dudni,

i płaszcz zbroczony krwią będzie wydany

na spalenie, na pastwę ognia.

.

6.  Bo Narodziło się nam Dziecko,

SYN-ZERUBARIEL został nam dany;

a na Jego Barkach Spocznie Władza

Książęca. I Będą GO Zwać Imieniem

Cudowny Doradca, Potężny Bóg,

Wiekuisty Ojciec, Książę Pokoju.

.

7.  Obfitości TEJ Władzy Książęcej

(ZERUB-ARIELA) i pokojowi nie

będzie końca, na Tronie Dawida

nad Jego Królestwem, aby JE

Ugruntować oraz wesprzeć

Sprawiedliwością i Prawością

odtąd aż Po Czas Niezmierzony.

Dokona Tego Gorliwość

JEHOWY BOGA Zastępów.

.

.

.

————————————————-

118.C…….02.18.2016  TH

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

MATEUSZA 19:28

28.  Jezus-ZERUBARIEL rzekł do nich:

„Zaprawdę wam mówię: Przy odtworzeniu,

gdy Syn Człowieczy-ZERUBARIEL zasiądzie

na Swym Chwalebnym Tronie, również wy,

którzyście Poszli w Moje ślady, będziecie

zasiadać na dwunastu tronach, sądząc

dwanaście plemion Izraela.

.

.

.

————————————————-

119.D…….02.27.2016  SA

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

IZAJASZA 41:12

12. Będziesz (ZERUB-ARIELU) ich szukał,

lecz ich nie znajdziesz — tych, którzy Z Tobą

(ZERUB-ARIELU) ,,walczą”.  Staną się jakby

czymś nie istniejącymjakby niczym, ci,

którzy prowadzą Z Tobą (ZERUB-ARIELU)

,,wojnę”.

.

.

.

————————————————-

120.E…….02.19.2016  FR

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

EZECHIELA 34:23,24

23.  (JA JEHOWA Bóg) Wzbudzę nad

nimi jednego PasterzaZERUBARIELA, a 

ON-ZERUBARIEL paść je będzie—Mego Sługę

Dawida. ON-ZERUBARIEL będzie je pasł i 

ON-ZERUBARIEL zostanie ich Pasterzem.

.

24.JA, JEHOWA Bóg, będę Ich Bogiem,a Mój

Sługa DawidZERUBARIELNaczelnikiem

pośród  nich.  JA, JEHOWA Bóg , Rzekłem, i

JA, JEHOWA Bóg Tak To Uczynię.

.

.

.

————————————————-

121.F…….03.02.2016  WE

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

ZACHARIASZA 4:6-10    

6.  Toteż  ON odezwał się i rzekł do mnie:

„Oto słowo JEHOWY do ZERUB-ARIELA,

mówiące: ‚„Nie wojskiem,  nie mocą,  lecz

MOIM  DUCHEM— powiedział

JEHOWA Zastępów.

.

7.  Kimże ty jesteś, wielka góro?  Przed

ZERUB-ARIELEM  staniesz się równiną.

ON  przyniesie kamień szczytowy.

Będą w związku z NIM wznoszone okrzyki:

„Jaki piękny! Jaki piękny!”’”

.

8.I jeszcze doszło do mnie słowo JEHOWY,

mówiące:

.

9.„Ręce Zerub-babela położyły Fundament

tego domu, A  ręce  ZERUB-ARIELA  go

ukończą. Ty zaś poznasz, że to

JEHOWA Zastępów posłał  MNIE  do was.

.

10.Bo kto wzgardził dniem małych rzeczy?

I jeszcze rozradują się,  i ujrzą pion w  ręce

ZERUB-ARIELA. Tych Siedem — to

OCZY JEHOWY BOGA. Przebiegają 

ONE całą  Ziemię”.

.

.

.

————————————————-

122.G…….03.12.2016  SA

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

1 KORYNTIAN 3:11

11. Bo nikt nie może założyć żadnego innego

Fundamentu oprócz TEGO-ZERUBARIELA,

który jest Już Założony, a Którym Jest

Jezus-ZERUBARIEL Chrystus.

.

.

.

————————————————-

123.H…….03.04.2016  FR

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

1 PIOTRA 1:13

13. Przystosujcie więc swoje umysły do

działalności,  zachowujcie całkowitą

trzeźwość umysłu; oprzyjcie swą nadzieję

na niezasłużonej życzliwości, której macie

dostąpić Przy Objawieniu (UJAWNIENIU Się)

JezU.S.A.-ZERUBARIELA ChrystU.S.A.

.

.

.

————————————————-

124.I…….03.02.2016  WE

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

HIOBA 8:7

7. A choć Twój (ZERUB-ARIELUPoczątek

będzie niepozorny,TO Jednak Twój,,koniec

(ZERUBARIELU) Będzie WIELCE Wspaniały

(Brzmi Wypowiedź SAMEGO JEHOWY BOGA).

.

.

.

————————————————-

125.J…….03.20.2016  SU

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

IZAJASZA 52:13-15

13.OtoMój Sługa ZERUB-ARIELbędzie działał

z wnikliwością. (ZERUB-ARIELZajmie

Wysokie Stanowisko i zostanie Wyniesiony

oraz Bardzo Wywyższony.

.

14. W jakim stopniu Wielu Patrzyło i będzie

Patrzyło na Niego(Jezusa-ZERUBARIELA)

ze zdumieniem bo tak bardzo zeszpecono

Jego wygląd,bardziej niż któregokolwiek

innego mężczyzny, a jego okazałą postać

bardziej niż postać synów ludzkich,

.

15.  w takim też stopniu Zdumieje ON

(ZERUB-ARIEL) wiele narodów. Przy NIM

(ZERUB-ARIELU) królowie zamkną usta,

Gdyż Ujrzą Coś, o czym im szczegółowo

nie opowiedziano, i Zwrócą Uwagę na

(ZERUB-ARIELA)naCoś,o czymNie Słyszeli.

.

.

.

————————————————-

126.K…….03.06.2016  SU

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

IZAJASZA 42:1-5

1. Oto Mój Sługa (ZERUB-ARIEL),Którego

Mocno Trzymam! Mój Wybrany, Którego

Moja Dusza obdarzyła uznaniem!

Włożyłem w Niego-ZERUBARIELA,Mego

Ducha. ON-ZERUBARIEL przyniesie

narodom sprawiedliwość.

.

2.  (ZERUB-ARIEL) Nie będzie wołał

ani podnosił głosu i nie da słyszeć

swego głosu na ulicy.

.

3.  ,,Zmiażdżonej trzciny” nie złamie, a

,,gasnącego lnianego knota” nie zgasi.

(ZERUB-ARIEL) W wierności wobec

prawdy przyniesie sprawiedliwość.

.

4. (A SAM ZERUB-ARIEL) Nie przygaśnie

ani nie będzie zmiażdżony, dopóki nie

ustanowi sprawiedliwości na ziemi;

a wyspy będą wyczekiwać JEGO

(JEHOWY-ZERUBARIELA) PRAWA.

(Brzmi Wypowiedź SAMEGO JEHOWY BOGA)

.

5.  Oto, co Rzekł PRAWDZIWY Bóg, JEHOWA,

Stwórca Niebios,WSPANIAłY,Który je Rozpina…

.

.

.

————————————————-

127.L…….03.07.2016  MO

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

Izajasza 52:13

3.“Oto  MÓJ   Sługa ******* ZERUB-ARIEL *******

będzie działał z wnikliwością.  Zajmie wysokie

stanowisko i zostanie wyniesiony oraz bardzo

wywyższony.(Brzmi Wypowiedź SAMEGO 

JEHOWY BOGA)

.

.

.

————————————————-

128.M…….03.05.2016  SA

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

HIOBA 33:4,14

4. Duch JEHOWY BOGA MNIE

ZERUB-ARIELA Uczynił i Tchnienie

Wszechmocnego JEHOWY BOGA

MNIE ZERUB-ARIELA Ożywiło.

.

14. JEHOWA Bóg bowiem Przemawia

raz i dwa razy — chociaż się na to

nie zważa —

.

.

.

————————————————-

129.N…….04.03.2016  SU

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

Aggeusza 1:14,15

14.  I JEHOWA pobudził ducha  namiestnika Judy,

ZERUB-ARIELA ,….i ducha wszystkich pozosta-

łych z ludu; i Wszedłszy, Zaczęli Wykonywać Pracę

w Domu  JEHOWY Zastępów, Swojego BOGA.

.

15. Było to DniaDWUDZIESTEGO  CZWARTEGO,

Miesiąca-SZÓSTEGO , …..

06.24.2016

ZERUBARIEL

www.JEHOWA.org

.

.

.

————————————————-

130.0…….04.17.2016  SU

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

LUKASZA 12:37

37.  Szczęśliwi ci niewolnicy, których

PAN-ZERUBARIEL, przybywszy, zastanie

czuwających! Zaprawdę wam mówię:

PRZEPASZE Się i każe im się ułożyć przy

stole,i przystąpiwszy,,,będzie im usługiwał“.

.

.

.

————————————————-

131.P…….04.18.2016  MO

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

JEREMIASZA 1:17-19

17.TY zaś (ZERUB-ARIELU) PRZEPASZ

SWE BIODRA i wstań, i powiedz im to

wszystko, co ci nakazałem. Nie popadaj

(ZERUB-ARIELU) w przerażenie z ich

powodu, żebym Cię nie przyprawił o

przerażenie przed nimi.

.

18.  Lecz oto JA (JEHOWA Twój Bóg)

uczyniłem Cię ZERUB-ARIELU dzisiaj

warownym miastem i żelazną kolumną,

i miedzianymi murami przeciw Całej Tej

Ziemi, przeciw królom Judy, przeciw jej

książętom, przeciw jej kapłanom i przeciw

ludowi tej ziemi.

.

19. I będą Z Tobą (ZERUBARIELU) walczyć,

ale Cię ZERUBARIELU nie przemogą, Bo‚

JA (JEHOWA Twój Bóg) jestem Z Tobą

ZERUBARIELUBrzmi Wypowiedź

JEHOWY BOGA — By Cię Wyzwolić’”.

.

.

.

————————————————-

132.R…….04.21.2016  TH

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

IZAJASZA  29:7   

7.  I jak bywa we śnie, w nocnej wizji, tak

będzie z tłumem wszystkich narodów,

które toczą wojnę przeciwko  

ZERUB-ARIELOWI  — ze wszystkimi,

którzy toczą wojnę przeciwko  NIEMU,

i z wieżami oblężniczymi, i z tymi, którzy

GO  ściskają.( PODAJAC  REKE )

.

.

.

————————————————-

133.S…….04.22.2016  FR

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

MATEUSZA  24:27,28  

27.Bo jak błyskawica ukazuje się od stron

wschodnich(z POLSKI)i świeci aż po stro-

ny zachodnie,(do U.S.A.)taka będzie obe-

cność Syna CzłowieczegoZERUBARIELA.

.

28.  Gdziekolwiek jest trup,( były  Jezus a

dzisiejszy  ZERUBARIEL )  tam się zbiorą

orły. ( POLACY  I  AMERYKANIE )

.

.

.

————————————————-

134.T…….04.22.2016  FR

ZAGADKI -!!!!!!!

————————————————-

.

APOKALIPSA 20:12

12.I widziałem umarłych,

wielkich i małych,stoją-

cych przed Tronem

(ZERUB-ARIELA);i księgi

zostały otwarte; również

inna(ZERUB-ARIELA)

księgaksięga żywota-

-ZERUBARIELA została

otwarta; i osądzeni

zostali umarli na podsta-

wie tego, co zgodnie z ich

uczynkami było napisane

księgach.

ZAGADKI-!!!!

www.JEHOWA.org

.

4803876254670960

11.11.1999 B 46 070

40 dni…05.15.201606.24.2016

06.24.2016

 .

103030806

www.JEHOWA.org

 

Page 9 of 13« First...7891011...Last »


Szukaj:

Najnowsze wiadomosci

WARSZAWA, POLSKA  
22:08:56 ()
CHICAGO, IL USA
03:08:56 pm ()
15:08:56 ()

Sobota, Październik 2019

1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

06.24.2016